Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

T--BARDDONIAETH.I

News
Cite
Share

T BARDDONIAETH. I AWDL FARWNAD, I AR Y PEDWAR MESUR AR HUGAIN, ER COFFADWRtAETH AM y DIWEDDAR BA-RCH. PETER WILLIAMS, Awdwr ysyhciadmz a) y Bibl &MCf<H<M, 'c. I 1. MAE hiraeth, bnw aeth i'm bron.ag wylo, Mae gaiar echrysion, Mynych he!bt<l ctl calon, Ajnt gro&s drwy'r ddibirocs hon. 3. Mae'r don i'm bron yn Hwyr brud* 1'01 gostwng mae trwm ¡.?')'stuùti, I Ae aml ddagiati, -ryl'ratl 'r ewyn, ,A ddn'wyn dros y ddcurudd. Mae Ir ddearudd yn brudd o'r bron, A gwaefyd,olr gotidion! Mot'tan\vammhm'e!yntoa! Och! greigydd J l,liewogydd,yr eigioii! J 4. Eiion bedd wna w!edd o-WIad, Gerliawmae,a'rgf'gmHe< Dyna'r!!e'ra<hno'riU(!L, Ami'nybatynin'nbod! Tý dra' sydd,a')" to drud, Cwsgle rhawg yn casg!u rh,d, Lie o'r bocn, er liu o'r byd. 5. AHan o fyd,'Md a gwae, Draîg hen hyli nis dryga'n hwy, Mwyn oedd y modd, mewn hedd mae, :N¡ cha Ices gwayw na chtwy, "\n ci gytch y tnae iawn gae, Hi we! 4'i maedd nt wyl mwy. 6. Ni -tvyl'mwy, ni we] y modd.mae't deuJtt, Z-Iae 'i dylwyth adawodd, ,N,a'i "%?(i-ai na'r bronnan rwygodd, Barid y'g Mrn gio'drosto di-odd. E drodd, e wylodd, ar ela:vr,aii,earodd, t'n cur oedd cnr esgawr, A'rdyrfaro'ddgndirt'awr, Oer y Hcf'o'i roi i'r llawr I'r Hawr! i'rHwch! Gulawr! gwyliwcb! ') 7. Ogwyliwchrhagygptyn y 'n llygrt!, sy'n deIllI dyn, Jug i ottwng i angof, A drws y gwae draw dros gof, Dr.d, angatt, ni raid yngun, Dwg t tawr y mawr a'r man, A. deuwn oIl ïn diwedd, O'rbyd rha:dmyne<U'rbedd! I'r bedd rhaid myned o"r byd, ? s:orwedd yn y gweryd, I rvwie yr a ciiwaith, Yr enaid cia', dyua 'r daith! 8. I Ar da!th mwr rhaid t'r doctn fnrio, Rhaid i'r gwael ag i' drwg hwytio, Cair yno 'n cywu' anne,-II, €afn i'awr tng yw cpfnfbr angat1) A Myu a haih yn Uawn ofoan, Llawn munau ilan y mawredd. 9. I YMawrcdd,awdwrmunau AthyraHm6rat!nroedd, Awdwr rhyfedd bywy(lati, Eneidiaudynionydocdd. Un ydoedd Du\v hyuodo!, Rhasoroteidrugaredd, Kneidianwnai'nbcnnodot 'N antarwol yn ei f<twredd. 0 iawredd r 'feti(i yr afbn o'r gwledydd, Htr gludodd blaut dynion, Rhyd ot'nan ingoer dytnion, 0 i'er oes i tàrw-fcr loo. 10. I 0 for e!n Duw cafcr enaid dyn, draw Idd ei gadw ddaw ad Dduw gwcd'yn, Maidwn'wnadyriaeiderfyn.mewnm6r, <:antre hydv.fn o'r cynta 'r defnyn. I'r ct tstion ifyddion hoffeiddiwys, ca!r porth Hcb waywnag ammorth, 'n ot byw 'n gymmwys, "R nn pur hwnnw, 'r Ion a'n p)rynwys,Kawdd yw, Hyffordd pur ydyw, 'u Hyrdd Parndwys. Paradwys! aranaa I'r nnion ogonedd, I%octdf',i ry, liacla ei be(id, Daweiafrhagdiatedd. t 1!. I Ni fcdd diatcdd y dn\\ to!ion, loWeidiant irwrdd h\yhant)'n 6oj'dt!ol!0n Netol fyd hyttyd 'r hoyw-t't0!],yw't'wrtbddrych, I l'e' a gwrw iewyrch ei goieuon. 12. I 0 tyd, o'r gweryd i'r wiw gorOn, Me n hawdtf yw cael tiaweuydd caloO) Lie yn-olaii liti o an,n.-lion, Liebyw ibHant,!ic heb ota!on, j-te 'rne' draw ddifraw i'r d(!\vyfron,He 'rhedd, Lie hoyw disalwedd. He d'wtsttitcu. 13. Omorrhyfedd Yw trtigit- dd wiw trwy gariad! D"wynuodi, Dya iw goùi) ad longetdwad! j,j.. Ymatresn, *) A Yrna tresii, ? geir, a maswe<t' I AKormesu _) Oamaesu i At\! jesu, i ad?inawsedd, A dyaesu J 15. J Ah! Pedr Wjham, pwy draw welwyd Ag iwy gat odd ag t'wy gtirwy,(I? Ag fwy weithiodd, ag fwy wthiwyd) At: twy 'n deitbiwr, ay, fendtthiwyd ? <twyhaid ccrian a gwei'd curwlaw'! Abrodyriaethynbradwriawi Ond e roddwyd iawnder iddaw, Ne In go siriol, 'neigysHraw! AtT) y gwr mwya ga:om, A' wr dawnns mawr dinam, Han wylo neb ni wetom— l'udier wylo Pedr W iliam. 16. J Hardd hedd i'w harddel 'N ol clwyf rijwyf'rbyfel, A haih Dnw dawd, tun da a dwya "N ot swesU tymhesttoedd, '1 U' ho)'w pur Y doedd, tir paradwys. a.7. j Pnrioyw <! fwriad, pur iafurus, Praw' ei ian fydol, par ofi<<us, rur ei wiw ddoniau, pur ddaionu.c;, 'Pur gywir ydoedd, pur gariadus, Ptir bn i w henailit, pur wyw boenns, Pur ei g&n hawddoi, pnr 'goncddus. M. d Trwy m o rwystran trutaelMdd,tt'a hoywaeg, Trwy hyder gotcbtygodd, :wy hyU fiir y tra Uafmiodd, Trwy on oddefy tra uwydftodd, Trwy tviT ,a,,ti tra rhagorodd, Tiw 'li- gaii- ddodwyd, trwy'r gw!r dd'wfdodd, pwyn, trwy eifas g \H.ID1Ûdd.tu'j()R, Os'o groth au!'a!dd yr }sp:ryt!nmín < 0 g oyw y rhedodd ei eclurhndau, Os un oedd weddns wiw yn ei ddyddiau, 0 bu rywicg waith ei wiw bregethau, 0" mwytwy yw ',i- -xvobrwvaii onid aeth Drwy iaellawdivri-.Letli i hydrwySh dyrau 20. 0 hif ofii In oer;tfoii, Orhywdraioarwdroion, Fn'nga.eto fewue<s;Q}on, DawyngwyIDxwangyiion, Daw o gariad Dnw goroH, Daw yn huct Duw Ion a'i hedd I'ranueddwiwwyrunibn. Rl. Os y geirwir sy à'r goron, 0 gwir (laiiid,giili- (Itiwiolion, I'wt'ynwesfwyntsnt, Gwiw gán gogoniant, Loyw ganaut lu gwynion. 82. A'rhedd,athRd! Y wedel, a \vàd, 'wàedd o"'w5'n, Abl Ion a'i'biant Ywsonys:!nt I Ar don, ar dant, a'rDuw'r dyn3 I S3. "1 Os lielbiil(*n a sa-el by'iiit Yma 'n ihvyddiant y m\n Uudde-a., Addewidionaddywedant Y cawn fwyuiant, o cavvii fynpd. Mvned, er s{wac!ed y gwcdd,daioÜj, Duw im In y diw&dd, Drwy !;oron o drugared3, l'w nI,v'ynhu yno mown h@dd. Th'todd, aeth (ii-wotld,)Ir (irin,i frodik,, Hyfrydol (idi-ciett Un brynwyd gan y Brenin, Oedd i gaet gwledclàu a gwm! r S4. A:êth i'I' rhyddiil, ièí'tha "rl'hod(lidn, Ty o fofl(lioll etifcddiacth, AeUi o oHd i eMiarfon Tir, a chyfio wladdyrchafiaeihJ Lie cyng)'n-iau,'nefc! greirtau, Eurog cir;au, o ragoriaeth, Ton cyweinau, A chadcirian Ie<:byd'iN'I,iaeth. Aefh i ir ei gnrio A'i'fall1l'io 'nei filwriaeth, Aetb ei ga.lon hrthau i 'goeiio, Eryrwyt0,a'r!iu'&!neth, Fod gwati(lotioll i di!m\:eHon, 'N y nefulioH, te Nat' hdaeth, I ffv(l(.Ioiion ddkwiF-Wioii Ddigonoiion, dda gynhaHaeth. t Hanbedr. E.

- - - t AT GYIIOEDDFV]: SEP,…

MARCHNADOEDD. <