Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

4ift!'...::=-LNDAIN, SADWEN,…

[No title]

[No title]

SENEDD YMERODRQL. !

[No title]

News
Cite
Share

■ Crcdiíliadh ac A.ighrediniaclh.—Dychwelodd moi w r i'w bentref genedigo-l, vvedi bod o honaw HynytUlau lawer yii abseucl o'i wJad, at ei lam, yr hon oedd yn by w mewn gwlad canaldirol; yr oodd wedi bod ar amryw-iol fordeithiait mewll llawer parth o'r byd croesawyd ef yn dra chalonog gan yr hen wraig dyner, yr lioti. a'i rheddasai i fynu fel yn golleJiger ys hir anvse-r. Yn lied cbrwydd wedi ei ddyfodiad dechremxld yr hen foueddiges fyned yn dra ymofyngar gau ddypitiiio gw) bod pa bethau hynodion a vielodd j ei mab loan ar y dyfroedd mawrion. YII mhlith amryvviol n bethau ag cedd hhoin yn gofioefe a grybwyllodd iddo weled pygod hedegog. Arcs, aros, Shoni," ebe'r fam, u na cbynnyg fy nhwviloi, blentyn, a'r fath betliall aiighenhl- canys ineivn gwlrionedd, by- ddai tifor La wdd i mi gredu eich bodwedi gweled gizartkeg hed.'gog; canys dichyn gwartheg, fel y gwyddech loan, fyw allan o'r dwfr.»- Can inny mvnegwcJi i mi yn ddidwyll pa beth a welsoch mown .gwir:onedd, a dim yc'hwaneg o auwireddau, Shoni." Wrth hyn t'ein«?dd Shon j ei lain yn tramcwyddo, a chan droi y fochaid 11 wgvvs addi amgjich dafod, pan osodwyd aino i fynegi ychwanog o hysbysiaeth Jjynod, a ddywedodd, gan rag-ymadroddi ei araeth a lSw, er mwyn bod yn ddigon o ddyn (dywedvvch 1--If at lai, iiialli, iii c'iirejec!i li, pan ddy- wed.vyf i citwi mai wedi bwrw o honom augor yn y Mor Coch, g} dag anhavvsdra mawr y cyf- odiisom hi drachefn; yr hyn a achlysurvvyd, ydyc/l chwiyn gweled, mam, gan droeli fawr ar un o fachau- yr angor. Yr oedd yn yntddangos vn hen beth Groegaidd a dyeithr; ac felly !'t a, cawsotn i fynu, ac am fod ein cadpen, cxeftvxch arnaf, yn ysgolhaig, efe a edrychodd drosti yn fanwl. acaddeallodd mai olwyn un o gevbydau Pharaoh ydoedd, oddiar pan ddymchwelvyyd ef y, it y Mor Cecil." Yr oedd hyn yn gweddu i ganol- bvvynt deall yr hen wreigan; lij, ie, Shoni, (CI)e Ili), gi,e(IL, tlytl canys yr ydym yn darllen am dano yn y Bibl^, oiid wrthyf am bysgodhedegog."—Pel hyn trwy fe- ddwl ei bod yn gall ddigon', a hifhau heb wy- bednemawr, fe beidiedd yr. hen vyrtjig gredu yr hyn oedd Xi) ddigon gwir, achfedoddyn egniol yr hyn oedd gel wydd noeth. ^Rhybudd teg i ddynion fodYIl ymofyngar, neu devyi a soil yn nghylch pethau nas Vn« drant en dirnad,rhag vmddangos- yn fwy o llyliaid wrth lefiyli. ■ Yrnddial.-— Ynmhlith amrywiol bethau a ddy- wedir arrvy diweddar Dr. Radcliffe, J'lwyd mai gwadh anhawdd iawn fyddai cael ganddo ym- adael a'; gvmdeithas pan fyddai mown cyfeqcJJ. el. danfon o'r dynion' mwyaf cyfrifol am daho. Tray cedd, fei hyo yn dra siriol mewn gwestdy envvaith, d'1eth dyn ato mewn trefn i gael ganddo ymweled a'i wraig, yr hon oedd yn glaf iawn, osid ni Iwyddai nel; rhesymau gyda mab Esculapius, i ohirio e» aberth i'r gyfeddiic^ Ffyvnigodd y dyn, yr hwn oeddyn dra cliad.-«r% wrth weled y meddyg mor gyndyn* efe a'i cyrt' mer< dd yn ei fieichiati, avi taiiodd ar ei ysgw1' ddau, ac a'i dygodd ybaith, er Vlt waet Ltt* ¡' gw rthwynebiad a w une. CliN%-ej,W6dd y Ai6d,,Iv cryn lawer ar y cyntaf, yn neillduol, am fed f amgylchiad wedi peri i'r edrychwyr clivveitiiii yn galoneg. Oud gan iddo oeri ychydig cy cael ei roddi i hnvr, efe a wrandavvodd ar e-go y gwr gofidus, yr hwn a ymesgusododd am fi haerllugrwyda o achos clefyd peryglus ei w ta:gi yna efe a ddywedodd yn ei ddull garw arte, el, Yti awr, m'yli a ymddialaf arnach, y ci dig)": wilydd, canys. myfi a iachaf eich gvvraig."— l^n gralt ad das i'w ( gan ddynion tueddol i vvyHt^neb, yn lie dy wed N cl, iii buaseni y" gw ueuthur yn y model a'r modd, oni buasai i iii addunedu felly mewn gwaed twym rbaid i III gadw'n gair."—Na raid ddim, gwell tori adciii- nod ddi vvg r.a'i chadw; un ddrwg yvv addunedu, yn feius, end dau ddrwg yvv addunedu yn [('iuS a gwneuthur yn feius wrth ei chadw. Azogrym i D;ifarnrcyr.~ Barnwyd gan J'f Y^nadon fod James Kast, 0 l').,issiitgl)rohe, SNVY(lj", Caorgrawnt, yn anghymmwys i gadw tafarn dro4 dair blynedd, am ddcf tri o vveithwyr i ddiota yn ei dy dros a-mryw oriau. j Annogaeth i ihl-lyn Ordinhndaii dwyfolyn amser iavenctfd.. « Yn nochren y ganrif ddiwedcfaf,. yi oedd Mr. Hamil) ton yn VVeinidog yn Airth a Stirling, YFoedd ei wein-; idogaeth yn neillduol o ran ei gwresogrwrydd a'i harog^ ae felly, o gaulyuiad, yn gyinmeradvvf iawn, acytttynii canlynwyr Miosog. Acyi-aiiisertivilv" Pryd H oedd yn cyfrasnu Swpp,cr yr Arglwydd, fe gyt artyddai torfeydd o'r gyininydogaetfi. Ar un O'f acliosiot, ily, ytt Aii,tli, fe cfeoiilocfd merch ienanc, y" nibell oddi yno, chwaTit mawr i ddyfod i'r cvfarfotl-l Gwrthwyn-ehwyd hyn ganei chvvaer hynaf, o lierw yciai s. ei liielitit(-tycl, -,Ili ana'lnogrwydd i addef deithio tnOr: oad er hyny, gan iddi lawn fwriadu ar ei pheJ1 derfyniad o fyncd, hi drefnodd ei materian, fel na allasaP ei chwa&r fyned allan, hyd y nod ar yr awr foreuaC, heli ei dihuno; wrth weled ei phenderfyniad iiior ai-N-f wi-tilwyliebodd ei chvvaer hi mwyach. Ar fore y (ly(itt Sabbath hi gymineroddi chyfeiiles ieuanc i dy yr addoliatl. Ai- ol cyfranu Swppcr yr Arglwydd fe ail" I nerdiodd Mr. Hamilton y cyfranogion a'r gwrandawyr. Yn ildiweddiif fe vvahoddodd. bechaduriaid at yi- Argt-! wydd lesn Grist gyda'r tacrni a'r rhwydd-deb mwya.f; | fe amlygodd gyfbeth y gras dwyfol yn gwared'igaeth j b. 0 ".J b pechaduriaid darfodedig yn y modd mwyaf liyfryJ a | chalonog fe gafodd tcimladau y ferch ieuanc (? cyHroi, a thynwyd ei chalon yn hwylus at yr lachawdwr. Ni'l an?hafiodd hi yr amser gi-,isl"a%ii%-t i), yr hwn a goffawyd ganthi hyd dui wedd ei by wyd; ac y maeGihUiogactb' p ''r rhai yr oedd ei addysgmdaH .Ù ymarvveddiad cr?' I yddol wedi bod o rawI' it: eto yn. eadvr cotradwrtacth R thptiolaeth ? honi gyda r hyfi vdwch mwvaf. ddyhuhynann?gr?LCtji. i d(!yf?d u/u plant, y'u amSci7 eu hieuejictj d, i ddnyu. ortii/ihadiW y gras dw'' vtoi ytn | Y

.0 Len -I,,- . I ;l'