Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

4ift!'...::=-LNDAIN, SADWEN,…

[No title]

[No title]

SENEDD YMERODRQL. !

News
Cite
Share

SENEDD YMERODRQL. TV YR AllGLJVYDDI. j Mercher, Mch. 15.T>arllctiwyd Ysgrif Camlas Cacr- grawnt y drydedd waith. DN,we(lo(itt larll Stanhope, mai eorchwyl tra phoenns oedd ;rosod deisytiijd gel' bron, yr hwn a achvryimi at- y gortlirymdci' mwyaf gvvju'tluis ac vsgoler. Yr oedd y Deisyfiad oddiwrth John Pc iiyn, paiivvr, yr hwn a s^archarvvyd am ddyled vngharcliar Caeiloyvv, Mynegai fod y Deisyfwr, am ddanfbn deisy; ad i'r ty hwnw, wedi cael ei garcharu mewn cell wrtho ei limi, ond y gyrid ef i gystrn gyda drw'gvvcithrcdwyr,.nail oedd ganddo ond twll chwech modtedd hob ti- -(J(-i i edrych trwyddo, a bod rhai ereill yn cael eu-trin mewn cytielyb fodd; ni clianiataifi iddynt na ehyllill na weini, (forks) ond bod yn rhaid iddynt gnoi eu bwyd lVh cwn. Yr oedd y Deisyfvvr vn-deail fod gan-geidwad y Cal-,cllal- awtiiii.(Iod, -vr liyn a gafo(ld yn y brawdiys-; diweddaf i sacthu nwrhyw garcharor a vvrtJiodai vi (ld- han icido. Y,,ibilkii'i-' (leisyfxvi-, yngwyneh yr hoil am?y!c})iadau hyn, ar fod i'r Ty ei gyniiorthwyo—Uos- &dwyd y deLsytiad ar y bwrdd. j »» I ¡, Breninol trwy ddirprwyaeth, i Ysgrif y Goeibrenfa; Ysgrif y Cyllid- iaetb; Ysgriftrosglvvyddo'r Yd. ac amryw o Y sgrifan ereill, y rhai On oeddynt yn 99. Lhm,ll0.-—Dvwedodd larll Lerpwl. o lierwydd ei bbd yn anghyileus i lawer o'r Arglwyddi i ymgyimnll ar I y dydd a benoclwyd i ymdrin a'r ammodau hcddwch a arwyddvvyd yn ddtweddar, y cyniiygai efe ar fod i'r I pwnc ddyfod dan ystyriaeth wythnos i forn otid y gall- esid ymdrin a'r e.rthygl neillduol perthynol i'r fasnach mewn caethion cyn hyny.—Cytunwyd. Cyfododd larll Stanhope i atw ystyriaethau y Ty at IHHJC tra phvvysfawr, sef Deisyfiad John Penyn, yr hwn oedd garcharor yn Nghaerloyw; prin y darlienwyd dwy linsll o'r deisyfiad cyn i Arglwydd Keynon gyfodi, a chynnyg ar fod i di-efii sef'ydlog y Tý, i yru allan I bawb ond Aelodau, i gael ei gosod mewn gryin yn ganlynol i hyn, gorfu ar bawb ymadael, a thrinivvyd y pwnc mewn iiotld aBghybcdd. I I TY Y CYFFREDIN. I I I Mercher, 15..» Acbwynod-d -M r. lIolford ar ansawdd y- | carcharaa yn y brif ddinas. Nid oedd yr ymborth a j gan-iatcid i> carcharoribn yn-ddigon i gynnal hy wyd. Yr oedd y llnnxaeth a ddanfonid t'el iiiatij o rodd gan y Siryddod, heb ystyried vhifedi'r carcharorion, yn cael ei adacl dan reolaeth ceidweid- y carcharaa. Nid oedd yr hyn a ganiataid i garcharorion a-nmhrofedig, ond 10 wns o fara yn y dydd, a 6 pwys o gloron yn yf wythnos; nid oedd dim gvveilt yn cael ei gauiatan iddynt, rhag ofn tim, gan hyny rhaid oedd iddynt. gadw'r un dillad am danynt dydd a iios, vi- hyn oedd yn iiia gwrthw yn- &e. Gati hyny efe a gynnvgai ddwyn Ysgvif i'r Tý er gwell tret .a brif ddinas —Klioddwyd- cenad. yn absenoldeb ei gyfaiit tit-ddasol, Arglwydd-Castlereagh, ar fod i'r Bon- .heddig Anrhydeddns, Mr. Methuenf ohirio ei gynnyg dros ychydig ddyddiulI, ynghyldl Uythyr Tywysoges Cv in ni, yr hwn oedd i gael ei ystyried dydd Gwener.— Yna penododd Mr. Methuen ar ddydd Mawrth nesaf i ddwyn ei bwuc yninlaen. Lluu, -n. Darlienwyd yr Ysgrifi ddileu gwohran y earcoarau (y gwoorau a ddysgwylir i'r carcharorion dalu i amryw swyddogion) y waith gyntaf, Cafodd Sir. Rose genad t ddyfod 8g Ysgrif irarewn i beri i bercbenogion ooynan caleh ar lan y iiidi'adeiiadu gwasgodion (skreens) rhyngddynta'r mor. Chvvennychai Syr Mathew Ritlley wybod a oeddid yii hysbysu rhyw beth i'r Ty cyn divvedd yr eisteddfod y..ghyich pwnc a berthynai i'r wlad yn gvff- redin, sefpriodas ddysgwylcdi-g ei Huchder Breainol y Dy\vysoge8CJ¡arloHe o Gymrii ?—Atejjodd Cangheliawr y Trysorlys, iiad oedd efe vvedi cael un gorchyaiyn ynghylch y pwiic. Dvwedai Mr. Whitbread nad oedd hynyynatteb boddionok gan fod Tywysog Holand wedi amlygu fod y fath gynnadledd ar dreed; a bod: yr an peth yn Uy- tkyr Tywysoges Cyuiru at Raglafarwr y Ty. Ywawr yr oeddid yn credu yn gyfliedin fod y gynnadladd yn nghykh y briodas wedi daifod,gan hyny'efe a gynnygai ar fod i atiEerchiad gostyngedig gaei ei ddanfon .i'r Tywysog Rhaglaw,. gan ymbil aruo roddi hysbysrwydd i'r Ty, pa uu a oedd y gynnadledd wedi ei therfyuu ai peidio. W edi rhai sylwadau gan My. Stephen ynghylch ang- liriB»wysder y cyniiyg, a chan Mr. Herner ynghylch pwysigrwydd y pwnc, boddlonodd Mr. Whitbread i aiw ei gynnyg y» ol, ganebeithit* y dygaiSyr JVL Ruiiey efynmlaeu mwa ajnser i ddyfod. Amlygodd Mr. Methuen el lvvyr ymroddiad L ddyfod a'i gynnyg yngkvleh LtN tli-, r Tywysoges ;yiitru diui ystyriaeth v forn. Ar annogaeth Cangheliawr y Trysorlys cytnnwyd ar fod i Ysgrif gael ci dwyn i'r Tý i y fasnach mewn gwirodau rhwag Frv ^a-iu a'r Ivveixldon^

[No title]

.0 Len -I,,- . I ;l'