Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

4ift!'...::=-LNDAIN, SADWEN,…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

MAWRTIi, 21. I Cyhoeddwyd y ddedfryd- ganlynol yn L!ys Benadur y bore hwn, ar y ciiwech Amdditfyuwr a brofwyd yn euog c daenu hauesion disail trwy j y wlad, gyda dyben igodi y Trysorfeydd pan oedd ganddynt hwy gryn lawer i werthu, ac felly i gyfoethogi eu hunain ar draul deiliaidei Fawi-Illydi, gan Syr Sinjon Le Blanc, sef, Bod i chwi Syr Thomas Cochrane, a elwir yn gly ti- redin Arglwydd Cochrane, a cilivithau -Ric Ifi a r', Gsthorre Butt, dalu dirwy o Fit o bunnau yr till i'r Breniu; a chwifhau John Peter Jlolloway gan eicii bed wedi elwatrwy y cydfradwri-aetb fhaidd, r dalu dirwy o 500 o"bunnau i'r Breinn. Bod i chwi y chwech Amdditfy-wr, S.rr Thomas, a elwir yn gyflVedin Arglwydd Cochrane, Iti. chard Gatborne Butt, John Peler Jlolloway, Charles llandom de Berengerj Henry Lyte, a l Ralph Sanctoir g 1 .c-h c'arcluiru yngliadwrlaeth Ceidwad y si -ea pert-hynol .i'r Liys hwn dies ddeuddp?rr.iscytiawn?acynyi&mser hwnw bod ich?< CharUs Random de B?renger. chwi Sy r Thomas,a elwir yn gyffreuin ArgUvydtl Cocluaue, a chwi Richard Gathorne Butt, gael eich goscd yn, ac ar y Rini-nd ( Pillory) ai g) fer y Gyfnewidfa Fienihol {Royal Exchange) uros un awr, rhwng deuddeg o'r gloch hanner dydd a dau yn y prydnawn; a bod i chwi Syr Thomas, a elwir yn gyifredin Arglwydd C( chrane, Ri- chard Gathorne Butt, a John Peter liolloway, gael eich carcharu ynmheljach hyd oni thelir eich dirwyau gwalianol." Papurau Paris i'r 19eg o'r mis presennol a ddaethant i Jaw y bore hwn—y nine Iluocdd y gad-r-s wedi cy mmeryd dyledswyddau yr am- dditlydeydd yn y ddinas liono arnynt draciufn. Diwedant yn awr mai eamsynied oedd i'r Cadf. oeftntLd ddychwelyd o Elba, yr hyn a achlysui- wyd gan ddychweliad gwr arall o'r enw hwnw o gaulyuiad y mae y son am wa'ligof; wydd Bo- naparte a syjfaenw y d ar ei dystiolaeth ef yi, ddiryro. Anrhydeddodd Breniu Spain y dawns- gymman fa a roddwyd yn Madiid gan ) CcnadWrJ iirysanaidd a i bieseiinekleb, ac a arosodd hyd gasu 1 nos. Gohdus genym ddeall fod ei F;.wi hydi yn adferu yn gylivm hen drefn petLan yn y wlad hono, gyda'i' holl aDry-,herff' ei t li r N% a'i rLagfarnau, a bod yr holl ymdrechiadau a wnae d i welihau an-awdd dufewnol cymdeithas yno wedi bod yn ofer, neu yn ddielfaith. Y mae ordsnhad o eiddo y Urcllin yn wlsef.rdlu cym.. deithasau o'r ddwy ystlen, a b raw die yr Atcadcs de Casa, y C'pste, y r hou a ddilewyd gan y Cor- tes; ynghyd â hen orchymyn y u g w a h a r d d u n ymgymiulliad neu gymmanfa yn wrthwynebol i fudd a, llonyddvrch y wlad. Wrth adferu yr Ordinhad hwn,- ei Fawrhydi a orehymyn i'r j Ynadon a'r Offeiriaid i wilia yn ofalus (Iros weithredoedd, lybiau, ac ysgrifeiiadau pawb a fyddcnt o fewn iliv taleithiau penedol: yn ol y gorchymyn hwn, y mao yn sylwadwy, na ddi- | chon neb liuestai Seiri Rhyddion fod yh Spain Oiidhyny. Mynegir dan y pen Hanover, Melief. 3, fod pedair talaeth i gael eu sefydl-u yn Gerniauv, blaenoriaid. y rhai fyddant Awstria, Prussia, I }> ')1 1 I' 1 Bavaria, a Hanover, ac y bydd i Etholydd Han- over gael o dan ei ymgeledd Etholyddiaeth, livii i diiiogaeth Hessp, Dngiaeth Brunswick, a rhvwi U ■ Dy wysogaethau by chain ereill. Arwyddirgan happran Dublin, fed ilr Eist- eddfod Babaidd ytt piii-itau eu cyfarfod- j ydd, a (lidicti ynghylch cy freithJondeb y .cy- j lioeadiad diweddar agcedd yn eu gwahardd.. A"iii(Ideiigvs fod brawwccli cymmeryd lie yn Dublin o achos son all gyfarfcdydd terfysclyd, a bod rhyw uuigoliou ii-edi cael eudala. I Daliwydcymdeithas resynol o gydf\Vriadvvyr yn ddiweddar yn Kildare, yn yr Ivverddon; goscdwyd yr ysgrif-raglaw a saith neu wyth o'r gresy noiiou a hudwyd mewn dalfa, Derbyniasom bapurau Caerefroc N ewydd (Nezo York) i'r 22ain o'r mis diweddaf. IhvyI- iodd niilwnr dau lywyddiaeth y Mor-raglavv Yto, ar y 4ydd o'r mis diweddaf, ac yjiiddangosa'satit ar gyfe'r Osw ego ar y 5ed. Gyr- vvyd hwy yn ol gan yr Americiaid ddwy waith pan gynnygasant fyned i dir; ond ar y drydedd waith llwyddasant i dirio 1,800 o wyr, cym- merasaut y gwarchglawdd, a llosgasant y llue^tai (barracks) a'r trysorau, ac yna daethant i'r ilongau cirachefnsoddodd yr Ameiiciaid y I Growler, ac amryw longau ereUt a berthynent iddyn?arwahh y Brutaniaid yn nesau at'v nt. Ar yr lleg o Fa!, yr oedd cin gwyr ni ar gyfer Dur!i!;gtot)? He'r cedd y braw m?yaf y)) ymipdu. Dedfrydvvyd y Cadfiidog Americaidd Hull, i j gn.d ei saethu, ond am i'r Llysei gymmeradwyo i i diugaredd, ni cliyilawnwyd y ddefryd. I Cymmerwyd y Hong Americiaidd Frolic, gan y llreigad Frytanaidd Orpheus. Ac, medd pa- i pUrau Caerefroc Newydd, cymmerwyd Hong ei Fawrhydi Brytanaidd Espervier, o 18 mangnel, gan y Peacock, o'r Americ, ar y 29ain o Ebrill, wedi brvvydr o 45 muuud, yn yr hon, meddant, y coll odd y Brutaniaid wyth mcwllliadd a 15 mewn clwyfo, a thrcs gan mil o ddolars. Cyfrifsr fod gwerth 40,0(,101. o ororiau aur tra- mor wedi cael eu hatiafaelu yn ddiweddar yil Dover, gan swyddogion y Doljfa yno. Ddoe cyflawn wyd y dclefod o gyhoeddi Iledd- wcii trwy brif heolydd Llundain, y rhai oedd- yut yn llawn o ddynion yn edryeh ar y dorf drefnus yn myncd rhagddynt, ac er nad oedd mor ardderchog ag yr oeddidyn dysgwyl, etto yr oedd pavvb yn siriol ac wrth eu bodd, am mai Gyhoeddiad Heddweh oedd; os nad opdd yr ymddangosiad yn ogoueddus, yr Qedd y pvvue yn dra gwerthfawr. Yi, Vil (?ivsia 'Y I y Yr ydys yn dysgwyl y Tywysog Rhaglaw: a'i Ymwelwyr Breninol yn Portsmouth y dydd hWII, ond yr ydym yn deall na bydd iddynt fyued o'r ddinas cyn y foru. ¡

SENEDD YMERODRQL. !

[No title]

.0 Len -I,,- . I ;l'