Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

4ift!'...::=-LNDAIN, SADWEN,…

[No title]

News
Cite
Share

—— —_—. LLUN, 20. Derbyniasom barpurttt Paris i'r 18fed. Yr! tinig hysbysiaeth, ag sydd o ddim pwys, a gyn- Hwysant yw fod raaelierwyr a thrigolron cyf- oe,thoo, parthftu deheool Norway, yn dechreit cynnadledda am heddweh a Sw.'den. Dywedaut fod y preswylwyr ached wed ymroddi derbyn ammodau yr undeb a Sweden, ar y telerau can- lynol:-I. Bod i Frenin Sweden gymmeradwyo Ffurf-lywodraeth newydd Norway.—2. Na by- ddo i fihvyr Sweden fyth ddyfod i Norway.— S. Bod i'r I^ywediaeth^ael ei gweinyddu yn unig gan Nrway fyth i gael eu galw allan o'r wlad. Tybir y gvrrthodir yr ammodau hyn gan Swe- den, ac y terfynir y gynnadtedd yngwaith pobl Norway yn derhyn yr ammodau a gynnygir iddyut. J)ys £ wyliwn am hysbysiaeth ychwan- egol cyn rhoddi cvvbl gred i'r adroddiad uchod, yn neillduol gan ein hod yn cael ehi twyllo -weithiau gan y papurau Ffrengig. • ■ Ff"n galUioair i fynegn yn borrdant nad y.w'r Iluoedd Russaidd i ysnweled a'r wind hon, fel yr oedd id yn medel.vl. Nid necldfd wedhJyfed i Clieiburgh (Fxriainc) mewu pryd i ddyfctJ i'r j {Fflaiuc) mewD..r)1dJ.<Id}'f()fi i'r¡ liynge^ Fryfanatdici a d,osc-cltl iw •i.yrcliu .yn.a ac yn awry mae'r Ymerawcir wedi dei yf ar fod iddynt gael eu tiosglwyddo yh 1 uniongyrch o Cherburg i St. Peteisbugli (Prif- ddinas Russia). DysgVvylii y Liyngesjdd Feote a'i 11 01 i bpithead bob awr. Yr ydys wedi gcrchy, yn i'r hoi 1 iaelbjilongau i gael eu symud or yn Spitnead a by da i'¡ 11 oil gad-loiigau sydd yn i\lhortsu;outh pi barod, ynghyd a'r dwiSj dd i ddyiod, gafel eu tluxlio yn ddwy res wrth angliorau. Trwy ddyfediad y ffreigad Ceres (eiddo y Ffrancod ?ynt) Cadpen Bowles, o Rio Ja:G' c? mewn saitliwythno-s, yr ydym yn dpgu fod yr I'YllrYSOn 1<1('01 rnwng brod (-don Mcnte Video ac Vspaeinaid Buenos Ayes. yn dcby? i gaei c; derfynL', gan fod y ddMy blaid yn y.nddangos eu bod wed! biiho ar y rh\fel. Yr oedd dau  rlnfel. Yroe(tddauI; Ddirprwywr wedi eu cymmeryd OBueuos ?'ps i Monte Video, i'r dyben i gytnno ar ryw dele au ueddychol. Derbynwyd hysbyiaerh t(?d y Phoebe a'r Cherub yn parhau gwarcha8 ar y I ttreigadauAmericiaicJd, Espx, a'r Essex leu- angaf, yn Valpayraso. DaII fon<dd y Cadpen; .Poiter, o'r Essex, yr holl fwnws ag oedd yn ei long i'r tir, pan ymtidnv-yd hi i'r lie uchod gan y Phoebe. Gadawodd y Ceres Rio ar yr 26aiii 0 Ebrill, gan ddwyn. gydà. hi fitiwn a haner o ddolars. Vckydig ddyddiau cyn ei dyfodiad, j hi a adgymmeiodd y Civid, o Belfast, yr hon a igymmeiasid gau yr'her^.long Americaidd, Sur- prize. Gorescynwyd ei bwvdd yn y nos, a sy- mudwyd y pedwar gw-r o'r Ameiic, i gadwiiaeth y rhai y rhoddasid hi, i'r CerCQ, Y bore nesaf eanfuwyd fed yr Americiaid wedi taro allan dalceii baril o bylor, a gosod ysgyrenyn brwm. staitllyd (match) yn llosgi gerilaW iddi, gyda'r bwtÍud i chwythu y llong i-edi dyfod o honi i'n mcddiant ni; end iiienvii ii-iodd tra ded- -wytld diffododd yr ysgyrenyn. Pa rod d y Cad- pen Bowles i'r Americiaid gael eu gosod mewn neiyrn yn ddiced. Cynnwysjr dau gyhoeddiad oeiddo ei Uchder Breninoi y Ty>vysog Rhaglaw, yn Llys-argraff| d)ddS;ulwn>; y cy"taf yn hyshysu fcd cytun- deb terfyitol am heddweh wedi ei wneuthur yn Paris ar y 30ain o'r mis Mai diweddaf, rhwug Ffrainr a Phrydain, it- gael ei gyhoeddi tr.wy hoil lywodraeth ei Fawrhydi a i galw ar holl ddeiliaid y Breniu ) gaclw y c,fryvv gytundehyn ddihalog ar dir a mor. Yn yr ail, Cyhoeddir fod dydd iau, y seithfcd o Gorpiienaf nesaf i gael ei gadw trwy y Deyrnas Gyruno1 a ehrir LlGegr ac fwerddon, yn ddydd o ddio],ch- garweh cytfredinol i'r llollailuog Dduvv iiiji ei drllgaredd fawr, yn caniatau i ni heddweh, ar; 01 ymdrech hir a gwaedlyd. ■■ (Jorchymmynir | mewn cyhocddiad arall, ar fed i'r un (3) del gael ei gadw yn ddydd diolchgarueh yn yr Albau (Scotland). Hyshysir ynmheHach yn y Llys-argaff, fod urddas larll, wedi cael ei ihoddi i Is-iarll Cath- cart, urddas ls-iarll i larll Aberdeen; urddas Barwn, Syr Charles W. Stewart ;-fGd Mr, 11. U. Addington uedi cael ei drefnu yn Ysgrif- raglaw i'r Cenadwiiaeth o cid,(Io at daleitimu Switzerland. Y mae genym resw m da i gredu fod y gynnad- ledd ag oedd yn cael ei dwyn ynmlaen rhwng Gwr ieuanc hyglod, dyeithrol, a'r Etifldes debygel i goron y deyrnas hon, wedi darfo.d yn hollol. Pa un a bod hyn wedi cyfodi w ith an- nhueddrwydd yn y Bendeliges ieuanc, neu oddi- wrth anliolfdcr i ymweled àgwlad estronol, nid ydym yu ii'ugio dywedyd; ond yr ydym yn deall fed y gynnadledd wedi terfynu, ac na bydd uj) genadwri ynghyich yr undebbwriado) gad ei ddwyn yn awr ger bron y Seiie(ldi,Globt,. Bore ddoe aeth Ymerawdr Russia a Duges Oldenburg, i'r Gvs"po-rfa (Chapel) anghycedd Russaidd yn lleol Woibeck. ac wedi"hytiy ant iGwrdd y Cyfeillion (Quakers) yn lleolan St. Marti n, lJe r arosasant yiighylch hanner awr, ac yna dychwelasant i Westdy Pulteney, lie yr ymgyfi inachodd yr Ymerawdr a dau wr bon- heddig o'r Americ, Syr Wm. Paxton, ac amryw ereill. Ac ynghylch tri o'rgloch aethant i ym- weled a'r DvwysügesCharlotte o Gymru. I J » J Dydd Sadwrn ciniawodd y Tywysog Rhaghnv, Ymerawdr Russia, Breniu Prussia, ynghyd a llawer o Frhe!vvyr tramor a Brytanaidd gyda Bwrdeisiaid Llundain yr oedd cywraiu ymof- yngarwch y dinasyddion mor fywiog ag eriopd. Dydd lau, Gwener, a Sadwrn, yr oedd Seiri ar waith yn gosod meinciau yn mhob man cyfieus trwy yr lieolydd ag oedd y dorf dreftius i fyned frwyddynt; yr oedd yr holl ffenestri wedi cael eu lleriwi gan foneddigesau, y rhai a gymmerasant eu sefyllfaoedd yn fo.re yn y dydd; telid o 5s. i 21s. am eisteddle i undYII neu ddynes; ac mewn rhai manau nodedig caf- wyd o 20 i 30 Guinea, am fenthy.g un lfenestr dros yr amser: y clychau yn cann, a'r railwyr wedi eu rhesi bob ochr i'r henlydd o'r fan y cychwynodd y dorf drefllushyd le'r ciniaw yr oedd y wIedel a'r addurniadau yn y neuadd lIe cynnaliwyd hi o'r fath mawrwychaf a wehvyd el-loed byddai rhoddi darluniad cylfawn o'r holl rwysctawredd aymddangosoddar yr achos hwn yu ddigon i lanw holl ddosparthiadau ein daleiiau ei liuij.

[No title]

SENEDD YMERODRQL. !

[No title]

.0 Len -I,,- . I ;l'