Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

ILLUNDAIN. "

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

EAGLE INSURANCE OFFICE, XKV.y ACT Y SENEUI), LLUNDAIN. 'T Manteision a geir yn y ddiogelfa uchod JL sydd gynwysffdjg XluJedigacth y Rbcllt o un rhyw Dai n,eu betiiau cOan, ac yn lcitiad o'r d(I(Vfed rhan o'r Wobr (I) a dclir yn arferol i Swydd-dai erailh Gwneir yn dda Pinlled trwy Leclied. D/gollcdiad ÇJi Inaurance) ar dilermi RhcsymoL Adlltwyddir pob ysgrifea Wdiogcliad (Policy) adderfydd h vlain o Fehefin, o lewa pymthe^ divvrnodar ol iiyny. OORUCUWItWYR, Mr. David Jcnkin, A rgrailydd y Papur ii,,Yn; Mr. Lewis Davj^ Periysieuwr, Abcrgrle. AN ELIGIBLE SiTUATION liOR Iron Works, in Scotland. THE ARDROSSAN CANAL, which is ltil JS- the course of being made from GLASGOW to the HARBOUR of ARDROSSAN, on the West Coast of I SCOTLAND, in AYRSHIRE, passes through very cx- ¡ tensive Fields of RICH IRO TO E ("(}n£¡u{)us to I execHbut COAL and LIME, in,a rich and fertile Cuon'f?, t only 90 Feet above the Level of the k., about Mld-wiy from Glasgow to the Harbour, and foVnus an excellent Si- 'I tuation for the Establishment of Iron Works. The Privilege of Working the Minerals in about 400 Acres of Land may be obtained for Payment of a moderate Royalty Rent. For particulars apply to JAMES ADAM, Esq. Pitkeilony, near Dunblane, Scotland. ARGRAFFlAD NEWYDD. Hedibjw y Cyhoeddwyd, mewn Wl Llyfr, Wyth-plyg, AC AR « EHTSI GAN D. JENKIN, ArgratrydJ y Papur hwn Jenkins, Abertawe; Daniel, Evans, Harris, a White. Caer- fyrddin; Davies, Hwlffordd; North, Aberlionddu; Wil- mot, Peufro; Tudor, a Heath, Fvnvvy; a Brown, Caes- newydd-ar-Wysc, A LLlil* "R AW DWR WEDI EI DYNU YN XIARDD, AM BRIS Mon ISEC A TIIRI Tywysydd Solomon i lech yd\ (YN YR IAITH SAESNEG); KEU, Gyfarwj'ddyd i'rddan Ryw (Gwrryw a Kenyw), MEWN AXRYVVIOL ANHWYLDliRAU. YR hwn a amlyga yn gyllawn, mewn modd byr ac eglur, v modd irnvvnf hawdd i ynjdrin a'r Clefydau caalyuol, j'agiiyd a'r M«ldyginia«!th*au mwyaf. eitcithiol, y rhma drinir o dan eu penau iieilltluol:- Erthyhad, neu Esgorfa an- hyinmijj Dilfvg Aaadl (Jstbm'a) at 13iej>iiiad (linrrennr.ss) Cl«-fyd-geriaidd (Hilidus) V Dnyn Plant Darfodedigaeth Clefydau Menywaidd Llewygon ( rils) Fluor Albus (fVMl.e.s) Gwyntogrvvvdd (Flatulence) Diferlif-arciioll ((rleets) Had-lif (Gunorr/i&a) Clefyd-y-ddueg (Hypochon- dria). neu y Dolur prudd glwyfus Aidnvylderau cydfytK-dol a Beiciiiogrwydd Ditly tralll bwyd yn y cylla Aniioethder Jeuenctyd j 1 solder Vsbryd I Arlioesiadan misol Olefydau gewyuDAs': ( ?!'<?H?) Onaitiactii, )?u ryth.yUwch kj du?cl Beic.iiio^rwvdd Pes\M-h tie vv y n ws t ( Hheumat ism ) Clefvd-y-brenin (Scrofula) Gwendidau hadawl V Clefri poetii (Scurvy) Tro ar Fywyd, &c. &c. ?< yr /t?n yr ycAn-ar!?? TY?/Mic? ar ? Freeh Ffrengigj ( V enereal Disease), D</er!?-?<-cA<)?, a Gwendidau Aa??/. Gan S. SOLOMON, M. D. Tn y cy' hoeddiad defnyddiol hwn y gvvelir Traethawd ar J Glefydau Menywaidd, y Dolurian (Wynog, Clefyd-y- ddueg, a'r Darfodedigaeth. Cymmeradwyir y Hyfruwni ddynion ieuaiuc a bechgyn; i'w Vlivbuddio rhag syrthio ar gruig angheuol (ar yr hon y mae milodd wedi eu cyfrgolli), ac i fod yn foddion i'w cadw rhag aliecliydt a'u lioll gYll- heddfau rhag dinystr. Y mae'r gwaith tra buddiol hwn yn IFrwyth Ilaftir IlaiN-er o Hynyddodd o brotiad a sulw ar gaulyuiadau niweidiol rhyw fai dirgel adinystriol, ac mewn trefn i gziwel meddyg- intnetli i'r hWll y mae'r Meddyg uchod wedi cy.ssegru rlian fwyaf ei fywyd. Ni ddylai perchenagion ysgobon-cyd- wcsteiol (Iwjirdir.g-srliocU) neu athrofeydd fod hebddo. Dynoda y llyfryn hwn y modd uniongyrCh i iaChau o'r Rlenliorriiagia, neu Had-lif, i Siphilis sefydlog. Atyrhvn fe ychwam gir Traethawd ar Diythyllwch dirgel, Ymad- rodd ar Analluogrwydd gwrrvwaidd, a Diffrwythder a Di- epilaidd-di-a perthynol i wraccdd, &c.; ol-ymadrodd ar fai anghyhoedd a riinystnol, ac auerchiJid i Rieni, Y elerld- wyr, Dyscawdwyr, a'r rhai sydd a gofal dygiad ieuenctyd fynu arnynt. Heiyd cyngor i Ymolchwyr I (Bathers) yn neillduol y rhaia iittiir gan Glefydau (iewyttog. Y cwbl wedi (?i eglurau, a'i gyfrwng-wasgaru, âg atntYwin?ttt o hancsion ?wnionpddo! y rhai na chyhoeddwyd eriocd o'r blaen. Yn y rhai yr eglurir am.yddion, y dull e, ymrlrin, a'r mei!ygi 11 iar:finu, yn amrywiol ran-deithiau'r Clefri pceth, CJwahatiglwyf, Clefyd-y-brenin, y Gymmalwst, (.e- wynwst, a'r Freeh Ffrengig; Rhybuddion i ddynion ieu- ainc am y perygl P gymdeithas aCymdriniaeth anweddus; a'r gwalianiaeth rliwng urwyddien y Freeh Ffrengig a'r rhai a gamsynir yn fynych am rianynt; b Y inae achos i bob llyn wrth ryw ran o'r llyfr hwn, yn neillduol ieuenctyd o'r ddau ry^y, y rhai meivii modd at- Uvyddianuus a roddasant fiordd i fed ticyUodrm, dirge1. a di.nijstri.oi, gan niweidia ou hiechyd, a dystrvwio ell holl aliuodd by wiol trwy liyny: —bydd i'r cyfryw gwrdd a Me- ddyginiaeik ■ggsiir-laicn" w rth ddarllen y duM o ymiachau a ddnrhxiiir yn y Tt/tcysydd i lech/jcL (jd" Ani gymmeriad tra rliagorol y llyfr gwel yr amryw A.d-oh?(ad:m. clion  fo?, vii I)riwf c,-jd.!rn- ?? C'.?/?'—?' '?'chon dun fod yn hrawf cadarn- acli 0 ddeffiyddioldeb y llyfr hwn gu erthiad dig\(lelyl) agafodd; dim llai lift CHA N MILo GOPiAU a'Verth- wyd o honaw mew u ychydig iawn o amser. Piginn o'r Gair a roddtvyd i'r G(c;>ith hwn yn y Sun, Star, Courier, Albion, Times, Daily Advertiser, MorningChro- nicle, d'r rheirt amlaf o'r Rhestrgddion dysgedlg yn Eicrop. Vn Eic-i-o p Yr ydym vn ineddu'r hyfrydwch i amlygu, "fiod argrall- iad arall o angiiydmarol DV \V V SYDD I IhCHYD y Dr. Solomon wedi gyiioeddi; llyfr ag sydd yn sicr wedi cael mvvy o ivertli nag un cyfltllsoddiad ineddygol a rINFii-soi-n ni son am dano erioed. Wrth ei'.ddarllen yn fanwl.bydd i'r afiach I gyfarfod a llawer o gynghorion a chyfarwyddiadau buddiol; ac y mae'r meddyginiaetaau gorau a'r mwyaf derbyniol yn ) ddiau yn cael eu dynodi ar gyfer yr amrywiol anhw'yldcrau I a ddarlunir yn neillduol ynddo, vn ylal. a chyfarwydd- ladiiU at iechy""d yn gytfrdinol, buddiol iawn i ddyn- ion yn maob sefyllfa (iellir cael Tywysydd Solomon i Iechyd" gan bob Gwertliwr Llyfrau tri;-N Dcyrnas, am 3s. yr iiii. LLYFRAU CYMRAEG A SAESNEG, Ar werth gan D. JENKIN, Argratfytid y Papur hwn, YN IIEOL-Y-CASTELL, AIJERTAWE. t-tYFRAU CYMRAEG £ Smd. YBIBL TEULUAIDD, gan y di- -BL weddar Barch. Peter Williams, wedi ei r\yvrno 2 2 0 Geirlyfr Saesneg a Chymraeg, gan y Parch. W. Evans 0 10 0 Geirlyfr Saesneg a Cbymraeg, gan y Parch. W. Richards, A. 1\1. 0 70 Hanes Y iMerthyron, gan y Parch. Thos. Jones, 1 12 0 Esponiad y Parch. G. Lewis, D. D. LlyfV cyntaf 0 9 6 -————————————————- All Lyfr 0 11 0 —————-——————————————— Tryddd Llvfr 0 9 0 Esponiad ar IJnmp Llyfr Moses, gan y Parch:T. Jones, Llanpumpsaint 0 II 6 Canwyll y Cymry o 6 0 Ull arall, WIC-ai ei' rwvmo 0 4 0 Testament Newydd.'wedi ci rwymo 0 6 0 Mesiirwr Cyftrei'ino!, mewn byrddau. 0 2(5 Talfyri,Ld 0 Eiriadur Cymracg a Saesneg W. Oa-cn, F.S;A. 076 £. s. rr. Dy(!f!iwr. Qu? Bardd <'tvsc. 0 10 Tru?aredd a Ha'-n. 009 F:{b'(i, g Gnleuni <ter:!aIctH. 0 J; Ailwedd Myt'yrdod () 0 6 TryH)rnur ?n«3 0 10 Blodau Paradwj s. 0 04 Danes Prydain I.'a> g-:m y dtwedd?r Harch. T.  0 10 6 L.?i=i. 0106 Teyd Salomon 0 1 () T.?th y Pcreiin o It; Un .u'aM. 01? Taith Christiana 0 1o Cynnortinvy i Yradeithwyr Sion 0 1 (i Cyiiawnhad trwy Ffydd 0 1 0 Prif Feddyginiaeth 0 0 9 lietiltiriaid N'll Eglwys 0 V y Hanes Pleidiau y Bytl Crist'nogol 0 40 Ua arall J 0 9 t edairt-olofn Ciwladwriaeth Q <j Q 6 0 Cyfnrwyrfdyd Hylaw 0 0 6 Deongl.ydd Llyfr RlivfeddodaU 0 t) Natur a Piiwys (wi]iadwriaeth U ¡) (; Bugail Caergaradog 0 u C> (ieirlyfr S;iesj:eg a Chyinraeg, gan y Parch. T. J ()nc, J)imbcc!l 0 6 0 Y (1 1) t; Drycli i'r Aniiy thyrenog (j US DrwsAgored i Catecisin y Poh Dyn ei PhysygW r ei llun () o D Yruu, wedi ci rwvmo ■ 0 5 •) Testament Newydd, gan J. Canne 0 2 1' Aihyedd Nctvydd. ? j 0 Dinas Sanctaicui U?u Cri.-t yn Iachawdwr 0 i! 9 Ethofedigacth UJ? i?p:):;iad ar y CyllM vbiaethau. ?an ?'itus Lew is 0 1 0 Traethawd DefuyddioU 0 waitit y jfarch. Eliseus !Tntct!mMdD<'t'ny!i:i;-d.o\v;utf)y?,u-<h.l?iscHs ('(?c,?ed!f[rwy:)u) 0 S6 IVrerindod Vsprydol y u 8 Perlau Calfnna, ?nit A zariah ShadracSi 0 OH Hanes y ?-th:ur hyno?ifyn My?Yd James Albert 00? Catecism Athrawiadholac Y ilia I-' t, y Par- chodig Geo.Le?i? D. ). 0 0 2 LLYFR At; SAESNEG. Anna's of Great Britain 0 12 0 Addisoniana, 2 0 Armstrong on the Diseases of Infants. 0 6 () Rible, Royal Sve. ] (i {) Do. 2 vols. 4to. Notes by Styles, liuraerous plates,. i00 Uritish Drama, (Modern) 5 vols, royal 8vo 4 0 0 ————————— (A ticient) 8 vols, royai Svo. 2160 Barn's Poems, S vols. 12mo. fine paper 0 12 0 B<»lingbroke's (Lord ) Correspondence, 2 v. royal 4 ta. 1 10 0 Beauties of Scotland, i> vols. 8vo. plates 2 12 (» Brookes's Gazetteer, bound 0 1'2 U Butfon's Natural History, by Wood, 20 vols. Bvo. Craig's Sermons, 2 vols.Svo. 0 13 0 ChrisHan Code, or a Digest of Christ's Dispen a- tion, 4to. 0 18 -i Crutwell's Concordance ot Parallels, 4t0 1 u l-i Dodd's Comfort for the Afflicted, 12mo 0 i (j Sel-litni)s nllthe Payables, 4 vols. 8vo 1 5 0 Doddridge's Exposition, 4 vols. 4to. 5 00 —————-————————— 5 vols, royal 8vo> 2 12 K Death of Abel, 12mo. plates 0 4 0 Fellowes's Theology* 2 v»)s. Rvo 0150 — History (H*the Bible, 2 vols. 21mo. cuts 0 10 0 Gill's Exposition 011 the New Testament, J vols. royal Ito. g 60 Goldsmith's Works, 6 Gregory's Dictionary of A i-ts and Sciences; 2v. 4to. 5 0 0 Economy of Nature 1 7 g Gibbon's pecline and Fall of the Roman Emj: ire, 12 Vols. Svo 3 15 0 Gillies on the New Testament 0140 fhufon's .Matlieniatirs. 2 vols. 8t0. (I isu ————— Mensuration, Svoi 0 15 0 Hall's (Bp.) Works, 10 vols. Svo » » Q —————— Select VVorks, by Pratt, 5 vols Svo. 2 0 0 1)0. 5 vols, royai 8vo. 3 00 Hurdis's Village Curate 0 4 0 Jones on the Language of Scripture, 8vo 0 6 (i Jacob's Travels in Spain, 4to 2 12 (j Jones's (Sir Wm.) Works, 13 vols. Svo. 5 15 G Kennett s Roman A n ti(jlli ties, övo. 0 R t) Life of General Washington^ hy Marshall, 5 v. hvo. 2 10 0 Miller's Retrospect of the lSthCentury, 3 vols. Svo. 0 15 0 Macdonald s lour through Denmark and Sweden, 2 vols. 8vo. 0 j 5 Moody's pious 12,io 0 4 0 Meyrick's History of Cardiganshire, royal Mo. 3 13 G Mosheim's Eeclesiasficid History, 6 vols. Svo. 2 12 G Mason's Self Knowledge^ Svo 0 tj 0 2 (■» Neale's History of the Pttrilans, 2 vols. ŠI" 0 19 0 Naylor's History of the Helvetic■ Republic, 4 v. Svo. 1 SO Nicholson's IlriILISII li nc 'eta 4 11$ Owen on the Spirit, by Burner, 12mo. 0" 4 0 Oliver's Scripture Lexicon, 0 70 Palmer's Nonconformist's Memorial, 3 vcls. Bvo. 1 5 0 Poems on the Slave Trade, by Montgomery, Gra- ham, &-c it:0 2 12 6 Roliin's Ancient History, S vols. 8\o 3 0 0 Roniair.e's Works, 6 vols. Svo. new edition 2 10 0 I.utfif'rf()rrl's A !1t'ient Historv, 2 \üls. Emo. 0 H 6 Seeker's (Abp.) Works, 6 vols. Svo 2 12 6 Smith's Moral Sentiments, 2 vols. Svo 0 14 0 Scattergoort's Sermons, 2 vols. Svo 0 IS 0 Sturm's Retlectious, 1 vols. 121no 0110 Simpson's Plea for Religion 070 Thomson's Seasons, foolscap Svo. 00 Withering's Botanical Arrangement, 4 vols. Svo. plates o 0 0 Young's Works, S vols. Svo. plates 1 5 0 — —Night Thoughts, royal Svo. plates 0 12 0 -———— Do. demy Hvo. y 90 ————— Do. demy ]2mo 0 6 0 21 0 0 Pinkerton's Geography, 2 vols. 4to. bound in calf.. 4 4 0 Stevheli"- Ilisti)rv of the Wars arising out of the I rendi Revolution, 2 vols. 4to. o 0 0 Duncan's popular History of Shipwrecks, 6 vols. 12mc. plates 1 4 0 Macdonald's History of Land Battles, 4 vols. 12mo. I plates 0 IS 0 Robinson's Scripture Characters, 4 vols 0 16 0 ,Browne's unday Thot1.hts, 12mb. 0 26 Romaine's Walk of Iaith 0 16 I .om:¡uls ,:t., 0 1 H Dawson's Greek Lexicon 070 tiie T%i-eive Patri:lrchs 0 2G Robinson's Plea for the DiNTinit- of CAII-ist 0 3 0 A View of the French Campaign in Russia 0 5 0 Airs. Rowc's Works, 4 vols- 12tao. bound. 1 10 Sailor Pilgrim, by Dr. Hawker 0 3 6 Beast's Vindication of the eternal Law and ever- lasting Gospel 0 3 6 Burnet's Exposition of the 39 Articles, folio 0 5 0 Nelson's Practice of true Devotion 0 20 Allen on the Two Covenants, and on Faith, folio.. 0 5 0 Cave's Lives of the Fathers, folio 050 Chandler's History of the Inquisition, 4to. 0 5 0 And various other Books, too numerous to instrt in an advertisement. D. J. has also on sale a great variety of Bihtes, Testa- ments, Common Prayers, Spelling Books, and every other description of School Books, on moderate terms. looks hound in plain or elegant Bindings at the shortest notice, and on reasonable terms,