Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

ILLUNDAIN. "

[No title]

News
Cite
Share

OWENEK, 17. Daeth y llynges o'r India Orllewinol i'r wlad. Iiwylicdd y Queen, Galatea, Cleopatra a'r I Fclipse, o St. Thomas ar y 4ydd o'r mis diw- eddaf, ynghyd a 329 o longau maelierwyr dan eu nawdd sef, 105 yn rhwym i Lundain, un i Plymouth; 20iGaerodor; 70 i Lerpwl, dau i Gaerwerydd (Lancaster) un i'r Porth-gwyn (Whitehaven) 58 i Glasgow; 13 i Greenock; un i Aberdeen; 14 i Dublin; wyth i Core; a chwech i Belfast6 Y llongau ag oeddynt rwym i Lerpwl a gyrhaeddasant y lie hwnw dydd Mer- cher; a'r rhai oeddynt yn rhwym i Gaerodor, a ddaethant yno ddoe. Yr oedd pob llong a ber- thynai ir llynges yn ddiogel ar y 5ed o'r mis hwn. ——— Cawsom lythyr-god Ellniynaidd y bore hwn; nid yw'r hysbysiaeth a ddygodd o fawr pwys. Mynegir mewn erthygl a amserwyd Basle, Me- hefm y 4edd, fod yr angiiydfod rhwng rhai o drigolion taleithau Switzerland wedi peri i weinidogion y .Penaduriaid cyfunol i ymyraeth yn ei gylch ysgrifenodd y G weinidog Awstraidd, M. Schraut, lythyr ar y pwnc, yr hwn a wnaed yn gyhoedd gan Lywodraeth St. Gallin, tu ag at annog i undeb. Ilysbysir dan y pen, Brussels, Mehelln 9, eu bod yn tybied fod ymadawiad disymmwth y Cadfridogion Graham a Murray oddi yno i P rydain, Wedi cymmeryd lie i'r dy- ben i drefnu mesurau i'r taleithau gael byddin lied liosog yn Belgium, wedilr el lluoedd Prws- sia oddi yno. ———— Papurau Paris am y 14eg a ddaethant i law y bore hwn. Dywedant fod gwrthddadl wedi cael ei godi yu Nhy'r Dirprwywyr (neu'r Ty Cyffredin) yn erbyn rhai estroniaid ag oeddynt heb eu gwladeddio i fod yn actodau o'r Ty, am nadocddynt dderbynadwy gan y Ffurf-ly wod- raeth cyfeirwyd yn neillduol at M. Pictet Desdate, gwr o Geneva; ac wedi cryn ddadl, cytunwyd ar fod i'r achos gael ei derfynu gan eisteddfod. Madrid, Meh. 2.— Y r holl hanesion o bar- thau tufeavitol Spain, a ddangosant yr un ysbryd. Y llefynmhob parth yw, Hir cinioes i Fte- dinand, ac i lawr a'r nurwywodraeth (ejddo y Cortes) Y mae'n gofyn i'r brydaniaeth (enthu- siasm) hyn gael ei attal. Fe'i harmogir gan ddynion y rhai a gamddcfnyddiant anYïybodaeth y bobl, ac y maentyn paratoi'r ffordd i weithred- oedd angheuol o'r newydd. Anerchir ei Fawr- hydi (Fferdi;iand) yn barhaus gan flaenoriaid y mynachlogydd a'r awdurdodau eglwysig, y rhai a dde^bynir gan y Brenin gydà'r caredigrwydd mwyaf. • Arosodd Arglwydd Welington, Dug Ciudad Rodrigo, dros ychydig amser yn mheotref Fu- encarral, chwe' milldir o Madrid. Derbynwyd ef gyda bloedd gorfoledd. Gosodwyd yr holl glychau ar waith, ac anerchWyd ef ar ei ddy- fodiad gan yr Awdurdedau liecl. Aeth plant yr ysgol a sefydlwyd yno yn lintai drefnus i gyf- arfod à'Í gerbyd, ac anerchasant ef yn y modd panhmaf; gan ei esod allan wrth yr enwau, Cynuortinvyvvr annorchfygol ac anghymarbl Prydain, Gogoniant yr oes., Syndod Ewrop, ac Adferwr Spain;" a mynegu y byddai gorchest- ion Uwyddiannus y gwron anghymarol fyth mewn cof ganddynt. Adsefydlwyd cyngor goruchaf Castile, gydS, rhyw ychydig gyfnewidiadau. Berne, Mch. 4.—Cychwynodd Jerome Bo- naparte a'i wraig ddoc tua Gatz, yn nhiriogaeth Awstria. Ymwelodd Joseph Bonaparte a. hwv y dydd cyn iddynt ddechreu eu taith. Cynnwysir llythyr at y Cyhoeddwr yn y papur Ffrengig, Journal des Debats, yn galw ystyr- iaeth y bobl at ymddygiad perthynasau Bona- parte tuag ato yn ei gyllwr darostyrngci, y rhai oeddynt f cyntaf i'w adael; gan ofyn u pa fodd y mae nad yw llais natur, gofyniadau gwir an- rhydedd, rhwymedigaethau diolchgarwch, na galwadau tosturi, y rhai ydynt yn dad leu mor rymus yn y galondros elyn pan fyddo mewn cy- fyngder, yn effeithio dim arnynt hwy, y rhai a gawsant eu holl dderchafiad trwyddo ? Nid yw ei fam yn meddwl myned i'w gystiro yn ei all.. tudiaeth, nac un o'r llwyth yn chwennych cym- deithasu ag ef yn ei encilfa. Pa ysbryd gan hyny sydd yn eu hysgogi i droseddi ar gyfreitliau mwyaf dihalog natur, dyledswyddau mwyaf rhwymedigol diolchgarwch ?—Ysbryd Bonaparte ei hun ydyw, yr hwn sydd yn llywodraethu yr holl deulu. Wrth y darluniad hwn yr ydym yn canfod y gormeswr, rhag yr hwn y gwared- wyd ni gan Ragluniaeth." Y chwanegir yn y llythyr fod ystafelUwesyn Bonaparte wedi ysgrifenu o Elba, 11 fed ei feistr wedi colli ei syuwyrau yn hollol, yn ymddwyn fel gwr gorphwyllog yn.y t'wbl, a''i fod yn wrth- ddrych owawd i drigolion yr ynys; a bod y swyddogion y rhai a aethent gydâg ef yno yn anobeithio am ei well hud, ac yn dychwclyd i Ffrainc. Fel hyn y tarewir ef gan law Duw, pan oedd Galluoedd y ddaear yn ymuno i'w achub. Pan gyrhaeddwyd Moscow gan Bonaparte, efe a dybiodd dros amser ei fod yn ben ar Rw s- sia, ac yngorphwylldra ei falchder efe a barodd i goi-ddryll ( medal) gael ei wneutlvur a r argratt ganlynolarno, JSapoleon, Ymerazsdr y Ffran- a Czar (enw Rwssaidd am Ymerawdr) Rwssiaac ar y wyneb arall yr oedd, "lJua yn y nef a Napoleon ar y ddaear." Yr Jnvn sydd yn awr yn gof-dclryll o tFolineb meddwl dyn, wedi ei ddallu gan falchder ac uchel. frydedd. Mynega y cyhoeddwr fod ysgrifenydd y llythyr yn adllabyddus iddo ef) ac yn ddyn teilwng o'r grediniaeth mwyaf diysgog. Hysbysirgan un o bapurau Paris, y bydd i Louis XVllI. gael ei goront ar ddydd St. Louis, sef Awst 25. Ac y bydd i'w Fawrhydi^, ar yr achlysur hwn greu 4t3 o Bendefigion drios fywyd, ac felly bydd y nifer yn 200. Ysgrifenwyd at gyhoeddwr y Glhe (papur Saesneg) gan wr o Lys St. lago (St. James's Palace), Llundain, gan ddeisyf arnO i al w yn ol yr hyn a gyhoeddodd ynghylch fod y Ffrancod wedi ymddwyn yn erwin at Frenin Prwssia, pan oedd yn teithio trwy eu gwlad tua Phrydain, gan fynegu ei Jod wedi gofyn i rai o swyddogion ei Fawrhydi y rhai oeddynt gydag ef trwy yr hoil daith yiighylch y petit, ac iddynt. dystio yn unfryd fod y dywediad yn hollol ddisylfaen, ac na ddangoswyd yr anmharch lleiaf i'r Brenin o ddechreu i ddiwedd ei daith trwy Ffrainc; ac y dylid er anrhydedd y Ffrancod gyhoeddi y my- negiad olaf hwn, i wrthwvnebu y cyhoeddiad anwireddus a maleisus, a gyhoeddwyd i'r wlad. Y weithred gyntaf a wnae(h Brenin Prwssia, wedi gosod o honaw ei droed ar dir Prydain, neu cyn gynted ag yr aeth i Westy yn Dover, oedd derchafn Blucher yn Dywysog, wrtij yr enw Tywysog de Wagstadt, fel .cotladwriaeth o'i ddyfodiad i'r wlad hon, ac i ddangos ei barest iddi. Act!, dan o Aelodau y Corff-Deddfroddol yn Nghanada Uchaf drosodd at y gelynion yn ddi- ddiweddar, a chymmerasant arfau yn erhyn y jnilwyr Brytanaidd parodd Syr George Prevost i'w tiroedd gael eu hattafaeluj a'u rhoddi. ar gais y Tywysog Rhaglaw, rhwng y tlodion a cldyoddefasant fwraf yn y dalaeth o achos v rhyfel.

Advertising