Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

-. BARDDONIAETH -...e<." .

ATTEBIAD I LYTHYR MYRDD1N.1

! AT GYIIOEDDTVRISEIzE.,y…

MARCHNADOEDD.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

MARCHNADOEDD. CYFNE1YIDFA YI), lJEdLAN IVIRC, lJleh. 13. Gaii nad oedd ond ychydig o Wemth Lloegr yu y farchnad y bore hwH, gwerthwyd y gorpnon ya gynaar am bnsoedd dydd Linn diweddaf; end nid ocs dim gatw am y gwaetion. Haidd teg sydd yn cadw ei bris. Brag, gwerthiad inarwaidd. Ntd oedd ond ychydtg o Geuchaoo'rnewydd yma ar wctth; cymtucrwyd hwy yntaithambrisoeddyrwythnosddiweddaf; gostyng&dd yr ydan gen won swUt y grynog. Yeitydig o Ryg, .Pys, a Fta o'r newydd daeth i'r farehnad, ac md oedd Jfawr cyfnewidiad yn y pus. PeHtia.d am bris dydd Huu diweddaf. Ni wnawd fawr yn masuach Hadau Hm ac Ernn gwylition. yr Yd, M Gr;mo,F. uwemthcoch 5ba i 74s JrtaccH'yhm tipw. 37s i 41f, (1wenith gwyn tiJs i Hi5 HII ml celtylau -s i —9 H,))yg i 4(.s li.tid(i (Bt(i-ley)- 28s i 3,)s Henllil colomeuod _s i _a Brå-welw( Pale) 6t)s i 74s Pysatt'cnn M s i GC:S Ceircjt i8s i 21s Pys Mwydion 403 i445 Rolands 2 is i 27s I't-is C!llartal yr I'dyii jvgltgmi-uy fll',ljnog (Eight ¡'i,nclte- <erjB«ii/"<s?. Gweo. Rhy?. I Hatdd I Cfirch ? s. d. s. d. E. d.. s. d. Swydd For?nw? 71 7 00 ? ?0 26 « -——Gaertyrddin-?-?'y S 00 39 6.. IS 8 ——-Benfrc 'I 65 8 0 0 I 35 8 00 -——— Abcrte:a 82 6 0 0 38 0 13 ? ————FriEchpin:og 76 9 0 0 4-j III ?t (i ———— Faesyfed 63 3 00 ? 1 31 g Fynwy 75 3 00 41 S uu ——— Drefatdwyn 1737 0 0.143 21 ? S ———Meirioa 81 5 00 450 ?? ?———Fiiint -— 76 8 0 0 4o 4 27 d ——— Ddimbech 8? 7 0 0 45 10 28 9 -————Caernnrfbn _I- 8L 8 00 4? 0 ¡ 25 S ——— Fon- 0 0 00 00 19 <J pi-is (Flour), y 5achtid o 280 j7!ayy. Peilliaid teg, 60s i 65s j EHioM, Ms 60s< peilliaid Ai-nerict, y Farit Os! Os J?-MJj!?:?!?7<jL<M;!(/ai'H. Dydd Mawrth diwetfdaf ?orc.tymvnodd yr Ar<?L Maer i'r dorttt bedwarau (<yH?-?rn) wcntth fbarftau am m'i. d )I.tti beiwaraii ( q tzai I pris c})fartal Sit'gr Gwineu C Brown), Yn 01 y cyfrtf a wnawd yr wythnos a derfynodd Mch. P yw £3 6 O y c.mt o H2 pwys, IIcblaw yr Ardreth a dittvvyd, neu sydd i'w tl]&!u ar ei dro5lwycldlad t Brydain Fawr. Pris y Gig, lte!Jla" 9 Ili-ito-f,Leyd, 9 AfaeM t* CisEidion-5sOdi6s2d I OigLio-— 5sOdi6sM Cig Maharen 5s 9d t 6s 6d Cig Tyrchyn 7s 6d t 8a 6d CigOen 7s 6d ) 8< Pris 91' Hopys (1-1 ps)i y?z Solltlttjtzrk. CYBAU (BAGS). HANNEK SACffAU (POCKKTs). Kent 6t 6s i 9? Os ? Kent 8i 10s i 12) (? Sussex -6t6si8t0s Sussex-S)0sil0! Us Essex-SiOsilHOs F.u-nhant l?t Os i jat <.)s Pris y CrwynGwadnau ( Bulls) 5u t 56 pwyb yr un,91d i c)2AI. .KrcU), ,tl i 2bd. (tWu'od'gyHeithgrwyn (lIlerdwnt¡;' Baclcs), 2td t z2J. Crwyo Uehafed (Di-essiytg Ilides), ?Cd t 121.ki. Cerbyd-grwyM têg, 2!d 23d. Crwyn LIci, 30 i 40 pwys, S'id i 3S4. E)-eiH, 50 t 70 pwys, :Æd i 4'2d. Et e;U,70180 pw\s, 38d i 41d. Crwyo ]M6rtatbychain, (Seals G¡'eenla¡¡d).. 38dt40d. EMtH, mawrion, y dwsin, 12,j, 18(. Crwyu Celfylau èytleithte(:h (taiined) 2:Jd 2ïd. P/,i¡;,Ij GWCI' Yll Lhmdain. s. d. I s d  MarchnadWhitechapel 5 i 4 ¡ Gtver y dref v cant R9 0 ?———— St. Jamps 5 4 —— mp!yn Hu?ta — ? -—.—-Clare 0 0 —— gwynKassia (t ? '——— —— SeboQ — 0 108 Dcfnyddtoddedig- 730 gal w 44 (I Cyfartalwch 5 4 J C?eauM 3S ? Rilytion da (Dregs), 120 Sel)on Colfran 100 0 ————Brychiyd Hg 0 -——— Melyn 104 t) Pris CamvylIau-Moldia.lL. 165 6d" drlwsin. Ere:]h.l5j,t'dyddwMn. CYFNEWIDF.l. Yu, LERI'WI., 111.41 iS. G!wen;th. 6s0d i HsOd 70r.wys. Hatdd. 4s Odt 5s 3d 60 P\VJ. Bra¡¡; 9: Od i 11s :Jd 9 gal\yn. Cpirch. & Gd 3s 4d 45 pwy". Pys gwynion )Cll 0.) i 70, Od y g-ryuog' — Hwydion 3. 0;t. t 35a Od y !'ynog.' 36s 0(i i IL)3 Ol y gi.yn,),f,. Pei!i;ai<t teg 5(M Od i 58s Od ?80 pwvi;. Eition .52,; Od t 54s Od 280 pwys. -C- ABERTAWE: Argraphwyd a Chyhocddwyd gan F. JENKIN, yn HnoL-v-CASTEtjr., i't hwn y dymuniri hob Hysbysmeth gael c! danfon, yn dtHdrau!. < DerlJynir Hysbysiarlall ac Eiiwati gfM NEJVTOIV 3; CO. (gynt .7.4y.LOR oNcwToN), No.,), rVARWICK SQt',4RT, N_, .WG,I,rE-STRE,r,T; lI:lr..T. TVRITE,' Sj, FLIŒT-STREE1' a,ifi. M. JONES, 5, A'I,,W(,AT-E-STREE, r, LLUz.V.1S. SWANSEA: Fruited and Puhtishcd by D. JENKIN, CAstLF.-sTREET, to whom Communications, post-paid, 3fe requested to be addressed. Orders ant! AdvertiHernents reGei¡Ied !J,y lU"essrs. NE FF'TO-V aild CO. (lale TAYLOR and NEWTON), A'o. 5, WARWICK SQUARE 'N£lra.4TE-STREET; Mr..J.Wl/ITE, $3, FlfEFT STREET, J!j!f,J()NESj