Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

-. BARDDONIAETH -...e<." .

ATTEBIAD I LYTHYR MYRDD1N.1

! AT GYIIOEDDTVRISEIzE.,y…

News
Cite
Share

AT GYIIOEDDTVRISEIzE.,y GO.TfBT?. SYn.Byddaf ddtotchgar i cli,i osolioddweh Ie .t*r atteb tsod yn eich Seren ddisglai1'aI:'gOO¡,am nâ Ghefms fy moddloni ga.H cich Gohebwr fuwynaidd a hy-. naws, Mr. Ueweiyn. EIch ewy!!yslwr da, Gtanhen. D. E. r ATTEB I LYTHYR LLEWELYN. S\ R, Y mae yn ddrwg gennyf na chet'ais fy modd- loni genyc): yn eich syiwadau ar fy holiad, ae am hynny gohelth¡af wHIJqnvch wrthyfam osodgereich bron y rhesymmau sydd gennyf pa hum na cheiais ty moddioni gennyrh. Yr oedd yn dda Lawn gennyf eich gwpled yn fy atteb mor hynaws, ac yr wyt n yn hollol gytuno a chwi mae gwaith da ag sydd yn tueddu yn fawr t heiacthu gwy- bodaeth yw vrnddadten mewn ysbryd hyns.Vts, ac na chafodd y Cvmry yn gyJjiedin, ysgatfydd, ertoed y tath gyf!eu i gynhyddn mewn gwybodacth o Rammadeg ag sy<!d ganddvnt yn awr t) wy !cwy<-h Scren Gamer. Ond na teddyttwch, M)-. L!ywe!yn, fy mod iam enog farnu y ddiifad wirion a diniwaid (canys pcth gwrthun yw meddwl i lltlqllld tadd ci); end fy nynn.niad yw caet egmrhad a) ymadroddion tywyH ac annodd i'w deait yn y Gymraeg. Yr ydvch fyth am gae! a yn Ragenw perthynol, o he- rwvdd nad oes y<' /MCM, y,'hr!11, Y" 11!111, &c. yn yr aHg- a ddygasoch ym n)!aen 1 bron fod a yn Rag- ertw. Ond mi t'cddyUaf i nad yw a yn.Ragenwper- thytiol un ams.r, ()nd iiie,, iisn.-)d baitnoo,, o flaen berfan, fel yac M!-onacn enwau cedyrn; ond chwiddywed- wcu yn awr, ysgatfydd, nad oes un Rhagenw perthynot yn v' ymadrodd hyn, I Y! c::did a bccho hwnnw a fydd tnarw ? nen chwi (\ nnweh f<id a yn Ragenw o herwydd fod cymmaint o'i hc'sian yno ag sydd yn yt- ymadrodd, Datguddiad lesn Cost, yr hon a roddes Duw iddo ef;' ymacynddtammenfodcisinnRhageaw ym tHh&b un c'r \n!ndtoddion uciiod. Oni fnasai yn f'wy pgtur dy- wedyd, Dyma y ci < /WIn a iaddodd y ddatad, na dy- wedyd, Dyma y ci «iaddodd y ddaiad; ac hefyd, D,viiia y dyn yi- hwn a ganodd y don,' na Dyma y dyn M ganodd y dun F' Y mac yn ddtddadt fod yr AM'H, yr h-, y,- /n/M, &c. yn caet en gadaetaUan, neu i'w deaft (ultúelslood) ym mhob ymadrodd Ue na i'yddont wedi eu gosod i !awr. Ysgatfydd y dywedwch nad yw.yn bri- odol i adact gG;r!au allan nen i'w ac nad yw yr AM'M yn ofynot yn yr ymadrodd, 'Y ¡;, enaid <t becho hwnnw a. fvdd marw,' ond fod a yn rlulgçnw perthynol y i) perthyn i enaid. Beth ddywedwch cawt am yr ym. ad I.oddion Ue byddo yr AM?H, yr AoM, yr yn &c. ac a yn caet'en gadael allan a'i hesgeuluso? DarllnwcbYlang hreiS'ttau isod, Nii cei-yddo Duw nis ceryd(laf. H}u¡t God doth not, chastise I wiH not chastise. LLEWELYN FARDD. Ntscyrhaeddwy neb MM dices daear. No body will attain to any thing but wh&t earth will deprive. Dcichafed mwy 0 gndd Nid archadwo ei ddeurudd. Let him raise smoke from the shade that doth not de- fend his countenance. MYRDDIK. Yn awr rhaid addef nad oes yr liwn., yr hf>n,yr AyM, a vh y HineHan nchod: a pha bpth a wiieir o hon- ynt ond dywedyd ibd y hagcnwau yn eisiau, nen yn hytrach i'w dealt yno? ac hefyd y mae y ferf yn cael ei gadael nHan yn fynych iawn yn nghytansoddtadau y beirdd,megis, Gorwyn b!aen mynyddoedd; hydyr oerfel gauaf; Ctin cawn. Crltttenngarethetop&ofmount;nna,&c. LLYW AReA HEN. Mis Rhagfyr tomlyd archan, Trwm tir, trymtuawg huan. In the month of December dirty is the shoe, heavy n the ground, &c. ANEURiN. Yn awr nid oes nn ferf yn yr anghreinTtiaM uchod, er bod ei heisian ond y mae yn hawdd adnabod fod ydyw ac ydynt yn eisiaa neui'wdeait yno, ac y buasai yniwy egiur ddywedyd, Go:-wyn yK'bIaen mynyddoedd; hydyr ytf-oerfe! Yn yfnn mod'! %en!r t!eaU fed yr hwn y!< eisiaD (nea i'w ddea)!) yn yr ymadrodd, Dyma y ci« iaddodd y ddafad.' A garo'r byd ormod ar ddarn o ddiwyrnod. EUW. RICHARDS. Oni we!wch yn amtwg ft)(I yr /<M'H !'w ddeait yn y UineH uchod, ac y buasai yn f\vy eglnr ddywedyd, Yr Z«'H a garo'r bydormod.&c.? Ond ha feddytiwch, Mr. Llewelyni,J;Y:cJOOd i yn teby# fbd gosod yr /KPM i mew n yn ddigop i benderfynu y ddadt; yr wyf ym mheU o ieddwl hyany. Ond yr wyt yn meddwl nad oes dim a. benderfyna y ddadi ond l'he- swm; fe ddywaidf/<es:c/M mae yr mfer yw fod c&M yH Hadd defaid, ac md de/atd yn Hadd cgii. Pan y byddo yr hwn yn wrUiddryeh, y mae bob amser yn rhagnaeca y ferf ir hon y mac yn wrthddrych, megls, Dyma 'r dyn y hwn a laddasom, Dyma 'r ierc!t yr hon a briodars. Amhynny, ynot cystrywiad ydryH.ymadrodd, ge!Hf gyda'r un cymm\vysder ddeaU i'r ddqfad iadd y ci a'r ci i tadd y d'J'{/(!d, canys gatt y /uc?t <bd yn w, thddi-ych yn gyaitat ag,yn,iceithyild. Pc dywedid fe{ hyn, I I)ylnil y ddafad yr hon a laddwyd gan y ci,' e fuasai yn cg!nr ddangbs mae y ct a taddodd y ddqfad. Y mae a, ym mhoo Gramfdeg a wetais i enoed, yn caetei chyfriffeit rhagferj; ac nid rlwgenw, ac yr /<M'M fet rhagenw; ond y mae ttn yn gystal a'r !!au yn cae! cu gadaeiaHa!! ine'.1 a ymadrodd, ac y mae yr ymadrodd yn ddeaUadwy heb- ddynt, megis, Dyiii-,t y ci a taddodd y ddafad,' neu, 'Dyma yci .yrhwntaduodd y ddafad,, ydynt yma<'< roddion hawdd i'tv h¡mgyfrrcù ¡ otM y tnae yn gytrrpd- inot i arfer y thasfnw yn gystat a'r rhagfert, megis, Ceisai!! YI' Itwn á hatra fycnaid. A welsoch chwiyf hwn sydd hoff gan iy enaid:' Can. ii. 2, 3. Y mae bvr- der ymadrodd yn arterot yn y Gymraeg end pan fydda yn angenrheidiot dywedyd pethau yn fwy amhvg, nid oes un laith, yn oi t'y mam i, yn fwy cyfIawn, canys al' yr achosion uchod fe at!asid dywedyd, Dyiiia y ci yr hwn a ddarfn tadd y ddafad,' neu, yn 01 iatth ein hen deidlau. Dyma y ci yr hwn a orug ladd y ddafad.' Y macm) peth wedi caet ei baeru gCflDych,1.md heb ei bron, set, bod ystyr a yn cael ei gyfnewid trwy ddyglad y rhagenw i mewn. Y mae eich dull o ymre- symu ar y pen hwn yn dra hynod; yr ydych yn cym- meryd yn ganiataol yr hyn a ddylid ei broti: yr ydych yn dywedyd mae yn ystyr « y mae gwahaniaeth y ddau ddryn-ymadroddgantyno!,yngynnwysedig, 'Yrlesua attebodd,' a Dyma y ci a iaddodd y ddafad.' Yr ydwyf n yn meddwt fod eich trawstfnrnad o'r rhagfetfayndebygidrawsffurnad Ofydd, yrhyn oad ydwyf i yn gredu hyd yma. Ydwyf eich ewyHysiT. r da. Oantren. D. E.

MARCHNADOEDD.