Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEBWYR."I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

AT EIN GOHEBWYR. I fi:-T" Derbyniasom yr Mysbystaeth ynghytch y SMp dra rhyfodd yn y brifddiuas; ond fel na byddo t neb o"n Cohcbwyr gymmet'yd arnyHt cu huna.in dtaft(rth diraid rha.gHaw, weddus yw hysbysu iddynt, nad yw yn unol a'n cynHun dechreuot i gyhoeddi unrhyw beth a warad- wyddo, neu a t'ago ymryson ynghylch neb dabadau crefyddoL Y'nddengys Awdl Farwnad am y diweddar Barch. P. WiH jams, yn y ncsaf. rrr Daeth Barddotuaeth y Bardd Cloa'yn ddiogel i law. GORUCIIWYLWYR. 1 CnsM! Nedd David Thomas, Siopwr Caerphiify Parch. J. Edmond," Peiiy!xmtar0givr U. B. Jones Llantrisscnt WaHer Morgan Poudaen Tlios. LleivL-I'Yti, Postmaster Caerdydd -Post-Omce Merthyr-Tydfil w. M. Davis, Postmaster Aberdai-e John Byuon, Postmaster Capi'tyrddfn- J.Evans,Argt-a<tydd,&c. HaHeiiy John Rf)bRrts, Siopwr Caatclhiewydd yn Entlyn Tijnothy ThoHtas I.iandUo Frederick Evans Danymddyfri D.K.Rpps,SiopIssa Llanadoc ThotHas Thomas A [)ek'iioiicieui n.Ñ orth Cr'yghywd Jolin Price, Postmaster lil,N- f fi?rdd Iiwtitbrdd James Thomas Tretch-aeth David Thomas Abergwaun -HenryEvans Arbertn P.n-ch.Wi)itam Thomas A berystwith Parch. John James Ahcrietfi -CaIebLewis Uanoedr pent Stephen Hugh Jones, Post-master Gianywert.-lstrad Richards Rhat. -x.t' Edwant Jones, Postmaster Amfwch Parch. John Evans Bodedern Owen Williii-is, Postmaster Caergyhi BenjamIn JoHes Ltanerchymcdd Evan Thomas, Postmaster Lrynetengcyn W.Roherts L!angcfui R;chard Jcnes Bangor Parch. Arthur Jones Pwi)i!e!y Parcn. Beiij,-iiiiii, Jones Caernarfon Rice Jones Tremadac 'Yilli!1 Williams Dimhych Tbt)s. (xee, Ar-rt.tfyid, &e. Wrexham- J. Painter, Uytrwertrnvr Lianrwiit Wiiitjm JJavies Rut'im Jo:!ftP.,inips, Uyfm'erthwr I.!a"go!!en John Edwards Ba)a }{,.SmMle!Son,Argra(!'ydd })olgel1an Ridk:d J üneE, A fgralljdd NeWLOwn Parch. John Jones Machyn!!eth- RichardJones Danfy.iiin- -Edwa'-dPnee Uanidtoes Abe! Jones Casnewydd ar Wysc i'van Lewis, H'/frwerthwr Pon<ypoa! Parch. Ehenexfr Jones Liundaia .Newton & Co. \V:uw;ck- Squar(-; T. IV!iite, t',Iect- Ureet; :)M.Joncs,No.6, Nt'\vgaie-bu'eet. Goleito,tlau! Nos Lnn diweddaf, gotenwyd y dt ef hon yn y modd ardderchoc¡]f a welwyd er "8 bl"J)"qrf, 'owe! am- J-- ,YgwY(i y -Ill iya, am yr heddwctt ap': .ydd newydd ei ysgnfnodi, gan y torfeydd dh'tfag oedd yn cerdded ar hyd yr heo!ydd, hyd ties oedd y no.s wedi cerdded yruhheit, a bn amryw trwy y nos yn mawrygu y dygwyddiad dedwydd, (yn en ffordd hwy), Paro- toisid amryw o dry!oywderatt (tri.tnspanncies) trudfawr ga:i iawero'n trefedtgion. Gan Mr. Franc;s, y Cei bydwt-, yr oedd Hun y Tvw- ysog Rhagtaw yn ei gyHawn gortfolaeth wedi ei arliwio yn eywrcinwych. Yn ffencstr Mr. Lister, Cytfeirjwt (Di-zigg-ist), yr oedd !!un Dug We!ington o'i ddwyfrcn i fynu, a Bm- tan:ayngosodcor<'noiawryfaretben,acaretdu! as\y Uun amryw o forwyrncvfydd ddyfbd i dir, ac vn yfed ei iechyd, ac a)- y tu dean, !!ong)nae!ietwr, i ddy- nodiHawndid; acu\vch!aw y cwbl yr oedd \r ar\s- grifen (yn Sacsneg), < Rhaa!unlaeth sydd yn teyrnasu ar bawb o! a phennii! Saesneg, yn mawrygu yr amser- an dcdwydd a''r dydd'an a h'r ddysgwytwyd &c. AddHrnwyd nenestr Mr. Edmonds, Haiarn'ydd (f. o?t- ,mvitgei,) a i)nn angei yn disgyn, gan ber: i'w hotewydd dyfa, a gwasgaru bendithion o'ihadenydd colonxnaidd; j a dymunlad ar fbd tddt deyrnasu o ibr i i&r, tei y byddai, i fuddngohaethan beidio, ac ynn-yson ddarfod dros fyth- acogytch yr aden yroedd coron-bleth o Iysiay, a' geinaa caulynot wedi en hargraifnodi arni, He!etet!nad i ryddid gwadol a chrefyddoi, a gweiiiant mewn ardd- wriaeth.' A'iHawddeau y maeyn dospaithu y rhodd- ion canlynol, Hwyddinnta chynnydd mewn celt'ydd- ydaucywrafnadefnyddioi, llongaÙ, trefed;gaethau, a masnach ddh-wystr;' actsiaw Yl' a}gyhs! goJygfa hy! ryd at, ororPrydain, a Hongan maeJienvyr YuhwYlio amryw tfytdd. Yn yr ait <fenestr Yr oedd coroM-bietn amryiiw hardd odiaeth, yr enwogWeiington vn v cano!, ???"?" c?ntynol o'i gytch, Gr?am, Hi?Bere? tord, ?.cton. Cotton, Daihouste, a Hope, a phpnniit Saesneg ar iJlyg'-lyfr, yn call mol vmdrcchiadau y Biaen. oriaid 'c1oùfawr hyn. Mewn cyfen iad at ddychwe!iad ei frswd ynghTrra!t!) Cadpen Harrie, o g.rchar Ffrainc, iie y buasa} dros 10 mtynedd) yr oedd gan Mr. Voss, wrth y farchnad diytoywder yn dartumo dycltwfliad y carcharorion mewn I]ong FrntaHsidd, yr hon a angorai ger!]aw y porthbdd, a bad yH Hawn o garchaMrion yn eu dwyn dir gy4fi'r amjfygiadan mwyat' o orfbiedd ac ychydig wyr a swyddogion v-edi tn-io yn a.nerch cu cyfeillioll, I morwr yn cofteidio ei wraig, ac tin arall yn gw'ytttio, gan neidio i ben blaen y bad, wrth we!ed ei wraig yntcf ar y !an, mewn tr<.fn i wneuthur yr nn peth; ynghvtch hannpr y ifordd o'rHong y mae btd araH yn Hawn o wyr yn tynu tua'r tir, ac un araH newyddgadael y Hong; dai:unu- y traeth yn dywodiyd, n chreigian ar ayd glun y mor, yn gyiTeiyb i lauau mcr Cynun, &c Yn y ffenestr a:ai), yr oedd hcddwch yn caei ei da! a!!an -.an Brntania, yr hon a safat yn UtUon s\t]) oan ddat tryfer Neptune yn ei Haw aswy, a phiygiyfr y¡¡ ei itaw ddcat), a'r arysgrit'en ? Tangnefedd i Ewro?p?/ dd. vn Gan ?c. Gan Mr. H. GriiRths, wrth y rarchnad, vr óedd, yn ffurf Llasern ymeradrot, y gorah' gogoniant Hoegr. g. L!un Alexander o'i ddwyfroti i fynu ar goMdrvU mawr (medalli01ttyn cael ci gynnal gan Gossac a tha!- SiwrRtfs;add,yrhwnasathraiar ianer thiiw Bona- parte. 3. Brutania yn eistedd yn ymyl twr, gan ddal a):anyfanerFrrengig,at yrhon yr omid colomen yn discyn, gan fynegn'r nawydd hyi'ryd &m heddwc!t, a'r Uewyncrymmuwrtheithraed. 4. Clod, nen <ti, yn semio aUan euwaU'l'\ Cadfridogion mwy' af enwog, yn 'nhUth y rhai yr oedd enwau Weiington, Blucher, Pia- toff,,a Yorek, &e. Yroedd y darlumad dignfcan)ynol yn ffenestr Mr. Rees, o'r Heot-tawr, sefewrw d:), fel yn dywe(i vd, Yn sicrmtddy'wniddyfoditawr;' darn o gig uchben yr ysgrifen, Yrwyf n yn dy<bd i a dwydo:th o farayn ymy!yry?.gnfenganlyno!, 'Yrydymni wcdi dyfoci i lawr. Hmddwyd y i!j.n fwyaf 6 Hcncstna ac à'r gen'tau Heddvt ch a Liawuder.' Buwyd yn arwedd Unn Bon.tpm-te, scf hen siaced 61. wraidd las, a dillad etein wedi eu Henwi a gwai! a ffng wyneb (jiwk),,ir hyd yr tieotydft cyn nos; acv.'rth ys- ty)ied y driniaeth a gatodd, sefccincdgan nh am be:dio dala ei ben yn iawn, ac ergyd gan amJl eis:en cadw ei di wyn yn !an, tybiwyd y bnasat efe wedi ei Iwyr ddi- nyst: :o; p'odd bynag, gwe!wyd ef mewa ty yn mhcn 'saf Heol-y-Geifr, yng-hylch deg o'r gtoch, yn eistedd mewn cadair, ac ychydig g!o!-on ocrion o i flacn. Yn yr He&i-fawr, yr oedd y :tin<'I!an caniyno: yn ar- graSedig yn y Gynn'aeg— Henitych \ve!! i'th fTyn!ant, Hcrhhveh1 Croesaw it a Hafar lef, Tr!gynEwro;)hydydiwedd) Rho in' lwydd, Angyles net'; Gwasgar dy fendithion hylwydd Dt'os y gwiedydd, er dy g!od, N.d i ddychryn twrf mangnelaa, Ciw3rfait cieddau mwy gaei bod. Y cyhtafo't enw, yn Elba mac fe I'r seitMcd o'i enw, ya Elba mae ile. Yr oedd yma lawer o ddarluniadau Hylcyw ere!H, end gan nad ues genym nac amser na Ha i 'w darlunio oU, bocd i'r cngl'atl'au a grybwyiiasom wasanaetbu ar hyn odro. Er fod y tot-feydd poM yn am], a rhal wcdi annhrefnn en synwyrau a. ch\vrw a gwuodaH, a bod Uawer o saethu man ddryitiau, rhuadau mangneiau Uongau y Btcnin ar yr afbn, a than beian yn cael en syru i'rawyr, t!td ydyts yn ctywed fed un Hiwed wedi oy-gwydd, ciiiii- yr ydym yn crcdu fod l!tawa o'n cyd-eidinasyddion, tiwy y dratferth a ddariutxasom, yn edrych ymhe!iach nag ar yr iirtvyddion aHanoI, ac yn canfud Haw anwel- edigUywydd y bydoedd yn yr hc!tddygwyddiadau diwcddar,gan dein-do diolch;ll'wch caloncg iddo ef am eidiugareddsyddynparhau. Go!euwyd tref CasteHnedd nos Wener di.wedclaf; a Merthyr Tydnl yr wythnos ddiweddaf; yr ydym yH ciywed fod y cyfMyb orfoledd yn ftnu yno, yn gysta I ag yn y rhan fwyafo dr-,f,. y bywysogaeth; ac md rhy. fedd fod cymmaint caiwyddion Haweny'dd yn ein phth gan ibd Heddwch yn beth dyeithriran fawr, os nid y rhan fwyaf o'r gcnhedlaeth bresenno!. Adeiiaded v Cymryeu gorfoledd ar sylfaen safadwy, ac efc a barhá: TyHodd )hyw ddHth-yn, nen ddibuod, ganad n'cnestr y gwesty a eiwir CwnsaUt Caeriyrddin (Car'marthen AMM), yn Heot y CasteU, yn y dtef hon, yr wydinos biesenoi, ac agorasant y tfcnest!" a gwnaethantgynKyg ar gauadtU. ffellesti-i Mr. Wn!. Junes a Mr. JuLn RivaLs, yn yr un hehi; ntd ydys wcdi ca(:i g'wybyddiaeth yn e') cylch hyd yma, cud gobeithh fed Hjrdd wedlei dyfemo tt My'r Lot] y dewir iddynt hcb fod yn hir. Ycnydig iawn o ahv oedd am geffytan .ic anifeitiaid corn:og yn nfan CastcHnedd yr wythnos dd:wcddaf, aeth y ) ban amiaf o honynt adref heb eu gwerthu. Dy wedu- fod RIelwyr Morganwg, y rhai a d!;ysgwylid yn Nghaerdydd dydd Sad \vrn diweddaf, i gael eu go]i- wng yn rhyddton ar y g4ain o'r mis hwn. YrydymyndeaHfr)d yr hen lyfr Cymraeg a elwir Oes Lyfr," am yr hwn y mae cymtnatnt o aiw, yn awr yngwascMr. Evans, yn Nghaertyrddtn; a dysgwvnr iddo gact ei gyhoeddt o'r newydd yn Iled fuan. Gy) wyd allan lythyi cytctiyno! o'r Swyddie Rhyfc! i hysbysu nad oes ()i"; Hn rhmgyU am bob dwy fintai rcr¡l" r'" "'Ie" 1. "11. (s::r'?;o>:l' ,¡"he :I' I' Mo/w) i gael cyHawn Ca: o hyn aHan. Pan annogwyd Tv y CyO'tedin gynt, mewn canlyniad i iyv gyAawniad ardderchog yn yr Orynys rpeniiisul(t) t roddi diotch i'r hyg!od (yn awr Dug) We!mi,ton, gan y diweddar Mr. Perceva!, CangttcUawr y Trysortv-s, sylwodd un o Aetodau y Ty. y gaUai Gweinidog:on Y Brenin ddioich i'w ptanedan.' Nagc, syr, (ebe v Gweinidog rhinweddol hwnw), dylai Gweintdogion ddi- otchi'wDuw.' Cynpal-ytktyi-imafa OrHew!no! y Bedvddwvr np: duol, yr wythnos ddiweddaf, yn Moteston, gertiaw Ar- berth, swydd Benfro; Oeciii-eii-t,y" y cyfartiJd dydd Mawrthamddauo'r gloch; wedi gweddto, darlk-n v liythyran oddiwrth yr eglwysi at v gymmanfa, a cbann pregethodd y Parch. D. Evan.s,o C.aerfyrddin. yn Sae&. ueg,oddiwrth Rhuf. xvi. 27. y I'arch. J. Hernnc, o Aberte.n oddtwrth g Cor. viii. 9. a dybcnw\ d trwv weddt. Bore dydd lau, gweddibdd y Parch. T. Tho- mas, o Aberduar, yn Gymi-aeg, prpgethodd y Parch. D. Davtes, o Aberduar, yn Gymraeg, oddiwrth 2 Tim. iii. 5. y Patch. Dr. Ryiand, o Gaerodor, yn Sacsnc, cddtwrth Satm ii, 8. a therfynwyd yr odfa trwy weddir Am ddau o'r gloch, dcchreuwyd dracitefn gwcddiodd y Parch. J. James, o Aberystwith, yn Gynuacg, a'r Parc!).J. Harries, 0 Abertawf yn Suesncg; pl'egethodù y Parch. C. Evans, o Fon, yu Gymiacg, oddi wrth 1 Pedr ii. 6. a'r Parch. J. Ryk.d; D. D. yn Saesneg, oddi wrth 2 Cor. iii. g. terfynwyd y cwrdd trwy weddi. Yr oedd y gwrandnwyr yn lliøsóg", a !)awer v;) ymddangos fel yn dat ar yr hyn a glywent; casglwyd 191. 7s tuag <.tgynnorthwyo Cynjdeithas y Bedyddwyr vn I1Hha; a chasghvyd rhwng 7t. ac 8'. ynmhlith YI ychydig a yfill3runitiloficl draiioeth at achos cenadot yn nes gartïef. .,pregetllOddy Parch C. Evaiis a-r D: Ryiand, yn AI". berth igynnuiteidfa Mosog,y)) h\tyrdydd Merche: D.S.mdydymwedidetbyn hniiesion neb o'i- cym. I11J:.faocdd ereUI Ynghvmru hydyma. Cytunwyd ynghymmanfaaynyddcl y Bedyddwyr, \-r ',ùi1 a gyHnaiwyd yr wythncs cyn y ddlwcdi.;af Yn Nghrocs y Pmc, swydd Forganwg; ac yngb,ymmanta OrHt-wino! y Bodyddv.yr, yr bon a gynnahvyd yi- w,tl, nos ddhveddaf yn Moleston, swydd Bentro, ar fod i achos y Cymry yn Pt-etagne, neu Hydaw, neu Prydain Fcchan, yn Fftai;K;, t gaet ei gymmet'yu 1 ystyrlaeth i ymofyn a oes drws agored i dd&nf'on Cenadon cfengyl- a:dd i'w piith, a chwilio am ddynion addas efengylu iddynt cyn gynted ag y deaUir fod tramwyfa rydd i'w mysc. Gwnawd rhai syhvadau yn y ddwy gymmanfa ar dditfrwythdra y Cymry ynghyich achosion ccnadoi' mewn cyniii-ari,Leth i ymdrechiadau en cymmydosion gan nad ocs nemor o danscrifwyr biynyddol yn y Dyw. ysogacth, ac nid uctldid yn deaii iod cymmamt ag un o hit Homer a fagwyd yn Nghymrn wcdi myned a'r new- yddton da o tawenydd mawr i wiedydd tramor.Dy- munot fyddai gan !awer gac! gwybodaeth o gytlwr Cymry yn LIydaw; a ydynt yn ddyn:on crefvddot—pa gr<: fydd sydd yn nynu yn eu phth.-a oes ganddynt h 'P. rau ynpuhiahhenhnunin, Ryddai i'r goíyuiadau nchod a'r cytfeiyb yn dra derbynio! "un lawer o'n Cynna!iwyd ail gylchwy] Bib! Gymdeithas gynnor- thwyc! Cuerloyw dydd Mercher wythnos i'r d;Meddaf. Yr ocJd iiawer o ddynion cyfn'o! wcdi ynigynnilil; (tarllenwyd hancs hyt'ryd a bywicg o'r scfydliad gan y Parch. Mr. Bishop, un o'r Ysgrit'-ragtywyddion. Yr. oedd d<:u Ysgrjf:ragJaw o'r F.!m Gynideithas yn urescn. no!, y rhai aancrchasanty cyfarfod ag are:thmn tra gwrexog a ellyfl,)-Olls. Cyfciriodd y Parch. Mr Steln- kon' atyrann-ywio! fcndithion a dderbyniodd y vb* vd o :aw hae)Ion's Prydain Fawr wrth gyfrann gair by- wyd i wtedydd tramcr; ac mewn modd mwy nenidno! etc a hetaethodd ar y budd a ddet,byii*i odL] Ci wlad ci I hun (GcrmaHy) oddiwrth y BibI Gyrndeithas, gan ddangos trwy mm-yw !mue.sip-n, pa mOl'(hli(J\Cli_ar &€'td cl 11 it ytiiniiii(i -,i-n eti ) dodt'awr i hebrwng iddynt foddion iechyrlwriacth, Hctaethod'j y PiTch. Mr. Hughes ar y budd ag ocdd ymdrcchiadau cyfono! Cl"isttaoogilJn o bob enw i toddt yr Ysgtythyran Sanctaidd i't- saw! syda amddlfaid o h&nynt; yr oed!! efc yn tctm!o pteser didwyM wrth f\- negtt i'r cyfarfod fad y rt:agfarnau a goteddtd gan Grist- ianogion ofeddy!!an hygar,yn etbyn y BibtGymdcith- as yn dittann i raddau pcH, a gobcithiai uad bedd yr amser ynmhe!! pan t'yddat !ioU Grist¡anoion y byd ytn- uno yn y Hafur cariad hwn; traddododd annyw fone- ddig:on creHI eu meddyHaH o blaid y s,-f.i di'ad y nine trysorau y Gymdeithas yn am!ban. Danfonwyd i'j Fam Gymdeithas wedi y cytarfod biynyddol di"eddaf, .')0()L Prynwyd o Fiblan a Thestameuta)', werth US!. .6s. lid. Y mae y Gymdeithas hon eisues wcdt do!s- pai,ti)u 2,594 o Fib!an, ac 1,.385 o Dcstamentan. { Yr ydys wedi cyftann ynghy!cb can mit o Pibiau a Thestamentau i n!wyr a morwyr, gan y Bibl Gyrndèitha!; Lyngesol a MHwraidd, oddiar y dwyddyn 1780. Ei Uchder Brenino!, Dug Caerptroc yw ei Thadog, neu ei Hymgeleddwr, a'i fchder Rreninot DttgCaertoyw yw ei Rhagd-aùúg. Sefydtwyd y Gyrndcithas hon, yn y Mwyddyn rg-grybwy!Jedig, scf 1780. Dunfonodd y Parch. T. Charles o'r Balll 571. 15s. a lod. i'r Brif.ddinas yn ddiweddar, tuag at esmwythaa at ddyoddefwyr Germany. Casglwyd 321. ics. 6d. gna Fwrdeisiaid Diilbyeli il i. undybendodfuLwr. Yr oedd y Tvmlirr-festiryd(i ar y 24ain o Rasfyr di- weddaf,yn sefyi! yn y cJgod, yn 54.; ond dydd Mawrth diwpddaf nid oedd end 49; nc fc!]y yr oedd yr awyr o o fewn pythefuos i gandl !)af, bum gradd yn oeracb nag opdd'ddiwrnod cyn Nado'ig! Hysbys yw i'n darHenwy!- fod yr Ysgrlfynghy!eh cyfnewid cyfiaith yr Yd wcdi ei gwrthod gan y Ty Cyffredin yr wythnos dcliveddiif, yr hyn sydd wcdi peri i tawer iawetdmu, tra y mae erelll yn ga!aru. Dyben yr Vsghr oedd cadw prisóedd yrydan i r'ynn, tnvy ga- I matau iddynt gael eu trosglwyddo o'r deyrnas yn ddt- doll, tra yr oeddtd yn bwriadu gosod ardreth drom ar y rhai a dr&sglwyddid t'r w!ad. Y gwh-ionedd yw, ei bod yn Hwyranmhosib! i'r hv-smyn da)n am en tyddinod tra fyddo yr ydan a'r aniteiliaid mor isct bris ag ydynt yn awr, oddigerih y thai sydd yn meddn ariien da!- sgrtfan (leases), os na wna perchcnogion y tiroedd leihau y swm a deiir am danynt yn awr; a plian Nstvriwii fod IIawer o drethi trynuon, yn neiHdHcl tre'!) ar feddianan ac e!? (?)???'?/ ? MM?M ?.), i b?;io ynfuan, thesymotiawn ywha'nn y dichon meddian- M'yr tuoedd lyw mor cindog, wedi gostwng cryn tawer ar yr ardret)i am y tir ag oeddynt yn yr amser aeth hpibio, yn eiiwe(ti. y rttai sydd yn ptynn en Uun- 'aeth, fc! y mas ilawpr c'r cyfryw, gan na t'ydd ci8iau cymmainto fwnws b.ynn; aphan ycl.,Waiegoill at hyn, na t'ydd raid t'r hwsmon €t hun gael cymmaint am j' et hwyddan mewn trefn i fywyn gymhedrotohynaUan, gan y bydd ei dmthi yntcf yn Uawcr Hai, ac o ganiyn- iad cynogan i'w wpitLwyr yn is na phan oedd Unniaeth yn ddrhd iawn nis zallwii )ai na bai-iiii iiiai buddtOl i'r wiad yn gynred.a oedd y gwrthodiad a wnaed o'r Ys- grit' u<-hod. Dydd jMawrth, wytjtnos i'r diwcddaf, gyrwyd Hen)y Price, i gardt:)!- Caprioyw am osod tan mewn modd mateisus mewn Prysgofd o eiddo Dug Beaufort, yn. mulw-yf TIdenham, suyddCacrioyw. Yspciliwyd Mr. Thomas Woodman, hwsmon. s,,et-llaw Burford ? ?J?'?- ? {?? ;?)< ?? *m" c?".n't?t:, ?('t!d??.:n uvnnit ,,r, yJ9eg o'r mis tliweddaf; ld,.yr oedd yn dychwetyd adrcfo'r ffair, efe a gwrddodd a phudwar dyn, y rha: a ymddangosentfct masnachwyr ccnyian yspeiliasant ef yn ebrwydd o'i oriawr a 6:X. mpwn ysgnfau aiiandy oud heb ymfbddtoni ar hyny, cymmerasant odd: arno y eenyi ar yrhwn y marchogai yashyd a thri ctienyt ereHiagoeddefeyn atwain adrefo'r rFair! Cynnyg- wyd gwobr hctaeth am eu daia, end uid ydynt mewn dalfa hyd yma.

AT GYll:JEDDWR SEllEN GO-IIER.I

! DEIGRYN, I

Family Notices

LLÖ (J-EWYDDIO.

MARCHNADOEDU CARTREPOL. t