Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

? ? AN"Ttú, as an Apprentice td a 'v and Retail Grocer and Chandler, -It LAD from 14 16 years of age, of i)t()ustrious habits, and who undcr- '?adsthe EngHsitand Welsh Languaga es; he wni be kindly heated. & For particulars app!y to David Jenkm, Printer of tins per. PEMi3ROKESlIIRE. TO BE SOLD BY AUCTION, n Tuesday, the 28th day of June tnstant, at the House of "iHiamOH en, in the town of Newport, i ??? IVE HOUSES and GARDENS, s:tuate in p? t?at part of the said town caHed YEr')tR CoLLfv.— A-ISO In OLD llA RN and PIECE of GROUN D, joimng re ahove, welt adapted foranother House and Garde. l late J.1 '"e property of John Grtaith, of Deepwen, Esq. deceased. N. B. They m.iy be bought separately in private. For further particulars inquire at Deepwell. June 13, l8ll. i AN ELIGIBLE SITUATION a MR ? Iroh Wor?s, iH Scotland. ?HE ARDRC.SAN CANAL, Avinch !s !n 1- n ??? ? ?'S m?de from GLASGOW to the t???/? -? DROSS AN, on the Wc.t Coast of 1 ? ?it' ? ????? P—— through .cry c.- l' 7, 11 -T "? ?? STOM;, contiguous ? I ?? 'n ? ?? v???T? ? ????? "?'? ''? ?'-t' C?ntry, '"y 90 ??? ?""ve the Level of fte hca, about Mtd-way f? "? "v to ti.e H.u boui-, and forms an excellent Si? < mamon for the Establishment of Iron Work<. The PrmL-ge of Working the Minerais in ahont 400 Acres of Laud may be obtained for Pay"ment of a iii,)dcraLi,, Ra.lty Rent. For pai-tictilars apply to JA-IIF-s ADA-n, Esn. PitkeUony, near Dunbhuie, Scodand. ANGLESEy. ? FREEHOLD ESTATES, TO BE SOLD BY AUCTION, At the Inn, at LIanerchmedd, on Wednesday, thè 7th day of Jui, 14 in such Lots and on such Con- *tious as shall then be agreed upon :— ?C/'??f, -L? o?. J'?.-MAM. T??eyKe?:?. ?na;H?'?VaH!e?.7Horc?/- 1 Bodedern .Tynypwl! Thomas Lewis S7 0 20 2 Do. Tynygraig. Edw. Thomas 1200 3 (Bi'onychain.or) ??, "Sh ? .?' ? .35 i ? 3 Do.) Alyn?dd Cym? ?'??. 3D 124 ( 'mod. ) 4 ?. CaepwIIysoredWnriamEYans 11 1 12 SL be- n 1 Hr", ) 5 J f?arc?'Mdnd -,? ) ??'??Ri?-?dWi';) fan, ydd ? ???:?? 6 Do. Dj. Do.Henry Roberts 1 1 13 ? < Dr?? o. 3 t?. ?)? ( 020 7 D (Chapel, Cot-) 0 2 O? ( Garden. 3 (PartofTyn-.) 8 n ?o. ?. y?arres east ? IHch. Evans 35 0 0 n (otHoad.) "Tyy?n Menry Roberts 28 0 0 1? ) ?Tre' waldimai Tatemy?'roesWitUam Jones 4 0 0 ? ,fjJt're ?'? "? ? ?"? substantial JIouses and Otnces covered ? ? Slates on ?? ?' ? ?? 3, ?"? exceUent Eesces planted 4i tit Wiiite rhorus; and possession may be had of them, and ?o of Lots <), 6, and 1J, at Ail Saints next. '??,8, and 9 are held under a Lease for three Lives, °?cd resppctn-pty 7S, 67, and 42 years. There is an unlimited ?tcf Common with Lot 10.  "f\¡rfurther par'f'?arh app}v to Messrs. Pode, S?icitors, :tt ??"a?n, or at .Pa 'J?e, at Ppnemig, A nglesey. AT P ??.. CCM ? GR?r-?0?(?G7g'!OH, Percltenogio" I ?'?'o?? j/? A???c'?? C??. ?"? ? f .?' T ??? ? "?? ?'? ? mhro?d a?t-L'I?.c??I/? ?n?????"? GÛ]lUCH- J?"?'?????WR ('Co)MM:MMne/-) 'aramrvw FALS-GAEAlJAU (?c??. yn LLOEG? Kdd dc?s??..Mc.ynnorthwy i-m de?i, i yn CANLYNIE!? A?I)D ¡'r ?iive(idir i?ir. CHARLES IMSSALL, tci ??GSW? jJ ? ?'J /y"? ynmiaen a'r Maes-??dau s?vcdXd? ?a?-, h? ? T C\vhH¡¡lU. Os bydd i m. ?ae:? tt-atnn 'S d? ? ""?? ?'?y ?wyd?. yddmwyaf <???7rrg? ???d ? y bydd i cLi r?di i ,J, a ';i a t i 7 r Xymy ynas gael ei <'hoiio hyth yn y modd inwyaf gostynge?.g ?aa ? ?? '?? ?? Y? y ?"?? mwyaf ?'t "? ?'? ??Io" Was?e?r, ??bhe.rrt? a-.ve, MeheSn 1. HENRY HOYTR. DI S. Y mae genyf Iythyra ??"S? mai bwriad y a?.woi ?)? ? T? ?)e(la ? ??.mmeradwyo t at ? ?'S?? \??'" ? ? y "yw? ranau?iaiwad. }rhwl1 oedd ef ?" '?? '??' ??? y y?? yr '? I)resentiol. 1fr!' YBYS.R J'H ostyngedig ¡ BERCH!N-1 H???y os?ngedig Bt?LC?!?. h Otao N y,"m,yw IJ !ROED D a, y ,h,.¡ yr oedd diweddar1\1r, CHA RLLS HASS/iLL YJI gWeiutredu ?y' RHAG:WYIHnyu., fo ]-ILNRY HOYTE YIJ bwriadu d? yfod achynr?.ys ethn?n??'?? ? y Swyddfahouo, 'j.J y De?,.iaaf 3, S,,N,3?ddft iioijo, ? cy.arfydda ef & p??d??" ? ?y" S?'?t"" tod yn ocstad wedi yrnddan? ?d ??'???7: ?TY ?'- ? ydd a'r se! ?ithaf dr<M daenu ar yt.e?d ?K? ??T-?tX?'??'?J'?"cmu-?u.)t,?a, udd.. d?y. ynmlaen ehv 1 bob uLi yu ueiildunl, a ? "?ha?dt?t-w?dyngydredin. HYSBYSIAD. ?ALL y BONRDD a'r GWYR-BONEDD- IUION, y rhaia ?"? ? y" ? a?'?'deddu HENRY HOY:l: ''ORUCHWtLt?R Ttit (L?)? ?C??, yn ItTA%i,-F- gwaith i I t AC?BE?TAW?F ?S?rb?ioTiRULDD,Di?Y? U, <;OElJ, &c. nCI/'¡ orynu IWU ??''??' yr Harhyw; !)efvd i o?od la? wr ER" .T?H\?7-??Ay r GWARAFUNOL (P??- tnry C? yo angem-heidiol i'w dodi mewnllAL-): S- <<? RtFAU F?lty?'?? ? ?odi mcwa ?AL-YS- tuniagth a EW<-II?d ?vn??' '? ?' ? "?d?u Cf gwcU bydd ?dy??ch?' ?a: ? ? '??' ? tats yf) y cyfry?. ?"?'?' ddriogetu eu man- ol Y mae n.1I. yn hynod gynn!ln mewn Dyhys- ?e?/M????N? Dy?.. At Berchenogion Tiroedd yn Sii- a'r Siroedd oddi anzg_qlch. roXE?CIGtON, ?' Mr. T ??? ? ?? y diweddarMr. CHARLES ? hocddus, fet Pn?T??? ??" f'? ?"<'?eth yn J.)nocddus, \eI PlIswr l1'Oed<1. I' ?? y gytt'llIach d(a ? barhaoddrhyn?m ni ? d? dia?! ?H''?? y,? ?' ?? ?hv?idaF, a'r A?wv?a a'r ? ?y?? ? ??'" y" ?'? Y? ?y?L?.? am ?haw? c!i. Y Hidt' el farwola:th Wt'th fy ngosod i mewn ?.?? ac yr ivyf??ll t,?iTAlo? fy nyledswdd  gyii- ?gtyn?a,anaot!dan y ?)haith ?f?n?ad ?.n ? ??''??? y-ngliy <t'm gwyhodaedl tI H,wsraonaf',th ,rwneuthul'iadol,yn d?'gon i fy-' ng? aUuog?i i ? S??? cy? ti?nder.ttyngorchwYlwyr. ?"?yy"???fcennad hcfyd i tyu?u fy mod yn fynych ?-edi heIa????y??'-y?R?-?y??yr yn Fae.-?adau helaeth.Yo ? ? ?y "?? ?' ?u ysfyriaeth neUI- duo,! mewr¡ perthvnas i "?" ? !uuweddau Mnesydd cytt- :ed.IIl a Dithtith ?""edd,acy .nae?panyfiy hun, danystod <lH,Metll I-Vl'laeth (?"?!??M?) rhan tawr o'r fath Uii-; am hyny 'yrw ??f ?"yg ? ng?asanapth yn y swydd hen ofy T'?mwedi C'd igte ti 'te Y" sicr?au y bydd i mi astudio iod yn ohtlus t ?? ? ? nyledswydd. 'f p ?is ?t ? ?'?'? ?' cyiie prpsenno! o hysbysu i'f P?- f!chs-ton ? "?'S'on, y rhai a'm cynnortiiwyodd mor h?aeH?ntHx?o. ???????y ?'-aifertn, fy uto?hg?wch gef Y dwyf, Fi?neddigiot), G\da'r parch mwyaf, "p-?. }, S..O. ?t, yngp?daf a'ch mwyaf ufydd wasanaethwr, JOHNBOWEN. rn.. uod, DandUo, Mai 30, 814.

AT EIN GOHEBWYR."I

AT GYll:JEDDWR SEllEN GO-IIER.I

! DEIGRYN, I

Family Notices

LLÖ (J-EWYDDIO.

MARCHNADOEDU CARTREPOL. t