Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

IULr,Lil'i, S:::;:;.; ■* -…

[No title]

[No title]

j SESEDD VMEHODitOL.

AT GYHOEDDIVR SEREN GOMER.I

[No title]

News
Cite
Share

Ar y Gfecl o'r mis hwn dirwywyd Geo. Heap a Win. Su tell lie, casglwyr trethi yn-Stansfield, swydd Caer- efroc, gany Trysorlys, 0 5)01- am godi tjl. 4s. yn fwy nag a ddylasent ar rai o'r trigoiion, o'r dreth ar fedd- ianau, a chadw'r arian at eu gwasanaeth eu hunain. Cynnygasant amddifFyn ea hunain trwy geisio danoos eu bod ?edi taht'ranan i'r derbynwr cyifredmot ?vv?* addefent cn bod wedi codi gonnod) ond profwyd fod 'y derbynwr cyffredin wedi gwrthod yr Ysgrif a dilanfon- asent iddo ef, o herwydd nad oedd yn gvmmeradwyj ac yn gaulynol cytfinodd y Rheithwyr heb betrusaetk ar fod iddynt dalu'r dirwy uchod. Ar yr un dydd dirwywyd Hinks, mewn 501. am ballri catuatau 21. los. o dreth ar feddianau i ddeiliad ei dad, dros yr hwn yr oedd efe wedi codilt- ardreth (rent) ar y deiliad. Profwyd fod y deiliad wedi cynnyg tal-arwydd (receipt) cynntillivi- y trethi ynghyd a gweddili yr ar- dreth mewn ysgrifiiu ariandy iddo, ar y ggain o Hydref diweddaf,ekhr efe a'i gwrthododd ?-naed yr un ('yn yg ar y dydd canlynoJ, ond efe a badtaodd i'w n yn gan haeru fod yn rliaid iddo gael yr ardreth yn llawu am y tai a fedd.anai'r dc.Hdd, heb ganiatau dim tuag at y dreth ar feddiairt j ac yn ganlynof i'w dad ysgatileht moddion y deiliad, yr livi a ychwanegodd >2l 2s. o gostiau at yr hyn a ofynid o'r blaen. Ymdrechodd Hinks i ddiddymu hanes y tystiwi fel peth anghredau- wy; ond yr oedd yn dlJi-on eShir i foddioni'r Barnwr a'r Rheithwyr, a dirwywyd y meistr yn y swill uchod mewn ycbydig amser. Canraolodd y Dirprwywr Cyffretlin Swyddogion v goron am ddwyn y tatit aehosion ger bran, tel v oyddai en cospedigaeth yn tbdd i ddiogelu persouau unigol rhag gormes; ac fel byddai i'r trethi gael eu talu gau y rhai a fwriadn-yd gan y deddi'roddwyr.

%'-?/ L - YS ' --"