Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

IULr,Lil'i, S:::;:;.; ■* -…

[No title]

[No title]

j SESEDD VMEHODitOL.

News
Cite
Share

j SESEDD VMEHODitOL. TY YR ARGIJVYDDI. I BEISYFIADAU Y PABYDDION. Merch'er, Mehejin 8.GosodLIodd Arglwydd Donoiigii. more Ddeisvfiad ger bron y Tf, oddiwrth Corff Cyff-i icdin y Pabyddion yn yr Iwerddon, yn crefn cefiad i Osod CU caledi gcr bron eii Harglwyddiaetliau. Wedi' darlleniad y Deisyfiad; dywedodd IarIl Grey, pa gof- ynasid ei farn efynghylch cais y Pabyddion, efe a. ddy- wedai nad oedd yn gyngoradvy i seiyll ar hyny yr alm"r prcsenol. Dywedai Iarll Stanhope, y myncgai efe y lhesyman ag oeddynt wedi ci argyhoc j$i ef y dylasai gofynion y Pabyddion gael en hystviicd. Yr oedd pcthau dyeitlir wedi cymmeryd lie. Yr oc(ld Arglwydd Urtidasol, s'ef mlag.,law yr Iwevddon, wedi datgan mewn cylioeddiad o'i eiddo, fod Eisteddfod y yr hon a gafodd i foi i r dyben i barotoi Deisyfiadau i'w danfon i'r yn gynnnlloidfa anghylreithlon, yn ol darpar- i Idan y 33ain o'r Brenn prescnol. Wrth droi at y weitlned, neu v gyfraith rag-grybwylledig, canfyddai ei Aiglwyddraeth nad oedd yn gM neutliur y fath gyf- aifod yn anghy/reitlilon. Yna darllemvyd y Deisyf- in^raTT, u phary.yd eu gosod ar y bwrdd. Gwener, 10 GosoHodd Arglwydd Keynon Ddeisf- iadan gcr bron y Ty, o bhvyf Kadcliffe, St. D;in«ran, St. George, a Middlesex, yn erbyn cyfhewid cyfreithau yr "V d. Gwrthodwyd y Deisy/tad o St. Dunstan, o lief wvdd ei fud wedi ysgrifuodi di-os y plwyfolion, ac nid ganddynt. Derbynwyd y lieiil. Annogodd Argl. Hardwicke y Tý i drefnu eisteddfod i chwilio ansavvdd Cyfreithau yr Y d í a'r hyn y cytun- odd pawb ond yr Ieirll Stanhope a Lauderdale. Dy- wedai Iarll Stanhope, y dylai manwl yniofyniad rag- llaenu deddiwneutburiad a bod yr Ysgrif yn trethu diod y gweithiwr i godi pris ei fara. Lllln, l.'5.—Ar annogaeth Arglwydd Hardwicke, dar- llenwyd Ysgrif am drosglwyddo'r Yd o'r deyrnas y drydedd waith, heb gyfncwidiad, wedi cael o honi ryw gymmaint o wrthwynebiad gan Iarll Stanhope; ac Iarll Lauderdale, a gorchymynvvyd ei danfon i'r Cyffredin- wyr. TY V CYFFREDIN< I Mercher, 10.Dywedodd Syr John Cox Hippesley, ei fod efe wedi clywed fod Arglvvjdd Rhaglaw yr Ivver- ddon wedi gyru ailan gylioeddiad i ddirbdi Eisteddfod y Pabyddion; da fnasai ganddo ef i wybod pa un a wnawd felly ai peidio: ac os feily bn, efe a gynnvgai ar fod i Anerciiiad gael ei ddanfon Îr Tywysog Rhagiaw, i'r dyben i gael y cyfryw gyhoeddiad ger own y Ty. Dyv. (dodd Mr. Peele, fod y rhagddywededig gy- hoeddiad wedi ei yrn allan, i I") "uddio aelodau y gyn- nulicidfa anghyfreithlon i beidio vmgasglu vnghyd, gan y byddai i'r gyfraith gael ei gosod mewn grym yn eu herbyn; ac nid oedd ganfddo ef un gwrthddadl i'r Ys- grifen gael ei gosod ger bron y 1 r, Yna cytunwyd ar annogaeth Syr J. C. Hippesley ai- fod i Aiiet-ciiiact gostyngedig gael ei ddlltoll j'r Tyw- ysog Rhaglaw, i ddeisyt arno ddnnfon y Gyhoeddiad i'r Tý, lou, 9. Nid oetId dim o bwys yn y Tv y dydd hwn. (.iwctier, to .Cyfododd Mr. Broadhcssd, a chan g-yf- eirio at y cvnghaws diweddar yn y Llys-benadnr, lie y 11.. 11 1\ I't ?nr?wyft Arglwyaa Uocnrans avirir, vwnrauv Jviiii- stonc yn enog o dwyllo y wlad mewntrefn i godi y Try- sorfeydd, fel y byddai iddynt hwy elwa yn avighym- i hedrol with werthu yr hyu oefld ganddynt yno, a dyw- edodd mai ei fwriad oedd dwyn eu hachos yn fnan gcr bron y Tý, gan eu bo yn Aelodau o honaw ac ar an- nogaeth y Dirprwywyr eyflredin, efe a hennodotld ar dydd Maw rth ucsaf i ddwyn ymlaen ei gynnyg. Gohiriwyd cynnyg Mr. MeUmen yngh) Ich dwyn llvthyr Tywysoges Cynnu dan ystyi-iacth y Ty, ar an- nogaeth Mr. Whitbrcad, hyd dydd G wener nesaf. Dywedoda Arg'wydd Cast'ereagh, mcwn atebiad i Jir. V\ hitbread, fod Bonaparte wedi bod yn wrthwv- nebol i ddiddymiaci y fasnaeh mewn caethion. Cytunwyd ar fod i bedair miiiwij o bnnnau gael eu caniatau i'r Llywodraeth i ddiwaliu augenion anarferti y fyddin yn 1814, a thair miliwn i dalu Ysgrifau y Try- sorlys ag sydd yn aros heb eu talu. LlIUI, IS.-Mewn atebiad i ofyniad Mr. "YVbitbread, dywedodd Canghellawr y Tiysorlys, nad oedd liuvdd- wyr Russia, y rhai a ddysgwyiir i'r wJad hon inros dros vehydig, i gael eu eynnal gan y I iywodracth hon, ond gan Ymerawdr Russia ei hnn.

AT GYHOEDDIVR SEREN GOMER.I

[No title]

%'-?/ L - YS ' --"