Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

IULr,Lil'i, S:::;:;.; ■* -…

[No title]

[No title]

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

MAWRTH, 14. Mynega un o bapurau Paris, y Journal des Debats, am yr lleg o'r mis hwn, fody Cadfridog Bertfand; yr hwn a aeth gyda JBonapirte i rnys Elba, wedi dycbwelyd i Paris, a bod yr Y m; erawdr gwrthededig wedi colli, ei synwyrau yn gyfangwbl pan ddaeth efe oddi YTO, a bod ei feddygon yn anobeiibio ei adferiad i iechyd. Gallasid ddysgwyl ytl naturiol y buasai pryder dibaid, mawredd ei gwymp, a liawer o feio arno ei hun, yn ysglyfaettm ar feddwl gwag, tanllyd, ac anamyneddgir, yn ddigon i weithio hyn mewn mynwes a fyddai yn dwyn cydwybed mwy di- eurg nag y mae Napoleon yn arwedd gydag ef. O'r lioll ILi y (Idwyr ltussaidd ag oedd yn Paris a'i chymmydegaetb, nid oes ond 1,200 yn aros yn awr, y rhai ydynt gfeiuon yn yr ysbytai. Dan- fonir hwytbau ymaith yn ddydoliadau bychain ° 2 i 300 yr' un, fel y byddont yn gwella. Y meddiannau a attafaelwyd yn Ffrainc gan y Lly wodraeth Cbwyldroiadol, ac heb eu dinystrio, ::1rt>-=; .V, J.).'U' l'w nprrheno«i»Mlfi:ei'iao|U -t yt gnnly^bl i byti yr y, Cj rrf J Lydcl i Ddug Orleans dderbyn dros 165,0001. yti fly- nyddol. Yr oedd ei dad, Philip Egalite, yr hwn a gollodd ei ben yn y guillotine, y„ cael ei ys- tyried y deiliad eyfoethocaf yn holl Ewrcp. Yr ocddid yn dysgw) 1- Dug. Welingtou yn Paris ddoe. Gyrwyd allan orcbymyn yn Paris i gadw y Sabbath a'r Gwyliau yn fwy manwl, yn gyireiyb i'r modd vr ystyriv hwy yn Mrydain. Y mae y 1 rysorfeydd Ffrengig yn parhau i gedi y Con- sols pump y cant ydyut 60 francs, 30 cents. Danfonodd y Tywysog Rhaglaw, ddop, gen- D:1"wri i'r ddau Senedd-dy, ynghy*lch tiriad llu- oedd Russiaidd yn y wlad hon; sef ynghylch ROOO o filwyr Russia, y rliaiydyot yn Cherburer, J fiainc, ac i ddyfod i Portsmouth nid ydynt i arns end cyn leiccl ag y gellir yma, canys ant i fu^dd lly nges Russia, a hwy'iatit i'w gwlad mor gynted ag y byddo yn bosibl. Yn y Cyffredin neithiwyr, darluniodd j Cang»^^awr y Tiysorlys yr arian anseurneidiol 1 i'r Llywct^"Ct«w*us y nwyaajn^sef 67,708,5451.; Y 1fordd a'r modd i'w cael fel y catdvn Trethi y Rhyfel 20,000,000 Coelbrenfa (Lotery) 200,000 « Pleid-lais Coe: (Vote of CredW) 3,000,000 Trysoran Ilyngesol 608,515 Y Henthyg cyntaf 2\?,OOO,OOO 22,000,000 r ail JJenthyg 22,000,000 Ycwblyn—^ £ 67,708,645 iN i(I yw Y dretli-feddiant (property tax) i bei. dio cyn y bed o Ebrill nesaf, yn ol gWeif h-red y Senedd yn ei chylcb, yr hon sydd yn trefnu ar fod i'r cyfryw dreth i beidio ar y 5ed o Ebrill cyntaf wedi ysgrif,nodi yr heddwch. SWill y cytundeb rhwng y Penaduriaid cyf- unol a Bonaparte, yr hwn a ysgrif-nodwyd aryr lleg o Ebrill diweddaf. 1. Ei Fawrhydi yr Ymerawdwr Napolpon sydd yn ymwrthod drosto ei hun, ei liiliogaeth a holl aelodau ei deulu, a phob haw! i lywcd- jI raethu yn Ffrainc, Italy, a phob gwlad as all. 2. Caiflf eu Mawrhydi yr Ymerawdr Napo- Icon a'r Ymercdres Maria Louisa, gadw eu fitlau a'u hurddas dros eu bywyd a cliaifi' nuun Napoleon, ei frodyr, ei chw-jorydd, &c. gidii, yr enw o fod yn Dywysogion oli deulu ef. 3. Bydd i ynys Elba, yr hon a ddewiswyd j gan ei Fawrhydi yr Ymerawdr Napoleon yn irigfa elros ei fywyd, fod yn Dywysogaeth ar' ei phcn ei bun, i gael ei meddian?u a'i ihwnd-' raethu ganddo ef; ac beblaw hyn, (?a?iiatair  2,000,000 o francs (yn Uynyddol) o Ffrainc a bydd i ?000,00(?6 honvnt i'r Ymerodres. 4. Dugiaefhau Parma, Placentia, a Guastalla, i gael eu rhoddi i'r Y merodrcs Maria Louisa, ac i'w rfiab ar ei hoi, a'i etifeddion. 5. Yr hoti Alluoedd a ymrw ymant beri i diiiogaeth Elba gael ei diogelu rhag Galluoedd &.to rho rtT 6. Caniateir i'r Y merawdr Napoleon, o'r fir- i iogaethau a roddir i fynu ganddo ef, y swm o; 2,500,000 francs yn fiynyddol, i gael eu rhanu fel y bertiir yn adciiis rh^vig Tywy" sogion ci deulu, yn y modd canlyncl, sef, I Madame Mere 300,000 ffrancs. I'r Brenin Joseph a'i Fre- uines 500,000 I'r Brenin I itlis 200,000 1'1' Frenines Horteuse a'i phlant 400,COO I"P Brenin Jerome a'i Fre- nines 400,000 l'i Dywysoges Eliza 300,000 l'r Dywysoges Paulina 300,000 2,500,000 i 7. Lleibeir tal "blynyddol yr Ymerodres Jo- scphine i i,000,0>00; diogelir ei holl f,ddiant; personol irldi hi, a'r hwn y dichon wneuthur fel-1 y myno, yn 01 y cyfreitbiau Ffrengig. J tIJ J J {) 8. Caniateir sefyllfa addas o drysorau Ffrainc i'r Tywysog Eugene, Rliagfrenin Italy. 9. Yr boll feddiaunau a berthynant i'r Ymer- awdr Napoleon yn Ffrainc, a gyfrenir i ddyn. ion, enwau y rhai a ddanfonir ganddo ef i'r Llywodraeth Ffrengig. 10. ]Io 11 dlysau (diamonds) y goron a gaut 1 aros yn Ffrainc. 11. Dycbwelir i'r trysorfeydd Ffrengig yr i boll swmau a gymmerwyd o honynt ar orchym- myn yr Ymerawdr Napoleon. 12. Telir dyledion teu'tiaidd yr Ymerawdr Napoleon, fel yr oeddynt ar y dydd yr arwydd- wyd y cytundeb, o'r byn ag cedd ddyledus ar y Drysorfa gy fired in. 13. C) fl^wnir boll rwymedigaetliau Mont- Napoleon, o Miiau, i echyvynwyr o bob math. I I. Rliouuir y:' holl drwyddedi (passports) angenrheidiol i'r Ymerawdr Napoleon, ei deulu, a'i ganlynwyr, y rhai a chM ennychant. ei ganlyn, neu i sefydlu mewn rhyw le allano Ffrainc, fel y caffont fynedfa dirwystri ben eu gyrfa. 15. Ca;tr dydoliad o 1,200 i 1,500 o'r gos- gorddion ymerodrol ddiogelu yr Ymerawdr Na- poleon hyd St. Tropos, lie y mae i gael llong. 16. Parotoir trosghvydd-tongan i fyneda. Na- poleon a'i deulu i'r lie apwyntiedig. 17. Caniatair i'r Ymeravvdr Napoleon gym- meryd 400 o wyr gydag ef. 18. Ni chyll un Ffrancwr ei bawl j'w fedd- iant am beidio dycbwelyd i Ffrainc cyn pen tair blynedd, wedi myned o bonaw i Elba. 19. Goddefir i holl filwyr Poland, y rhai fu yn mihvrio dan Napoleon, fj ncd i'w gwlad mewn anrhydcdd. 20. Ymrwyma y Galluoedd Cyfonol i gadw yr ammodau hyn, dros Ffrainc a throstynt eu hunain. 21. Cadarnheir y weithred hon yn Paris yn nilicti dau ddiwrnod, neu yn gynt os gellir. I Gollyngwyd 120 o weitbwyr rbalfau ac ereill ymaith o long-gadlas Plymouth, yr wythnos ddi- wed da f. A Aeth liawer yn fethdalwyr (bankrupts) o acbos y rhyfel, ond y mae rhai yn myned felly o achos yr heddweh, sylwasom yn y Llysargraff fod gwneuthurwr giorfidogau (bayonets) wedi i roelku talu ei of •••

j SESEDD VMEHODitOL.

AT GYHOEDDIVR SEREN GOMER.I

[No title]

%'-?/ L - YS ' --"