Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

IULr,Lil'i, S:::;:;.; ■* -…

[No title]

News
Cite
Share

LLvy, 13. I Derbyniusom bapurau Paris i'r lIcg o'r mis wit; symudn lit bob amheuaeth yngh lelt diog- ivvclt D ig Weiington, trwy ddaugos fod y son iweddar am frad-lofruddiaeth ei Arglwyddiaeth n hollol ddisylfapji. Mynegallt ei fed ef wedi yrhaedd prif-ddinas Spain ar y 2lain o'r mis iweddaf; derbynwyd ef gyda. y parch dyledus w urddas a'i wasanaeth tra chlodfawr; ac fel endefig o Spain efe a gusanodd law ei Fawr- vdi; croesawyd ef yn y modd mwynf gwTesog íJ n y Brenin a'r Pendefigion, a dywedant y !imJay geiiecli Yspaenaidd nvymau diderfyn o ■ diolciigarwch am ei w eitliredoedd grymus yn eu iysg. Nid yw y papurau a ddnbynwyd noithiwyr o (oland yn cynnwys npb hanesion o bwys rny- cgKit fod y newydd am heddweh wetli creu orfoledd mawr yn yr Hague, a lleoedd ereill erthynol i'r wlad hono. Ileddyw am 10 o'r gloch, acth y Tywysog h(lg:a w, Y mem" dr Russia, Brenin Pr'?sia, y /Jwydd Blucher, Count Piatof? a dyeithriaid iodfawr ereiil i ysgrati'au ("???-?-c.? y Mor-lys rth WhitehaH, ac odd) yno ar yr afon i Wool- tC'? i w??d y llong-gadlas, y cad-drysorau, 'r cad' Nelson ag sydd yn gorwedd yu? r Nelson a,, ?;y(?(1 3-11 gt-i-we(Id )-ij,. i- oedi y 'I'haines zli, 1 cii eu -v i-ha; a .?..tcu parch r dy eithraid n..LiU trwy foidlefau gorfol. dd; ac yn hy? ? crchwyi cynnor?hvywyd 'oeddt?dau y bobl gan ruadau arr,:vw fan?'.t?? rhai oeddynt ar y gwahan ar lan r afcn. Y macnt yn med' hvi ymweled a llong adlas Deptford, a'r yspyfai Breninol yn Green- y' i Brez? i tio l yti Greeii- v ich, ac wedi hyny ymweliTr.t a Woolwich War- p-t i edrych ar y ioilwyr a'r mangnelwyr yn yiiawni an^y w o'u carpau cywrain yn ) lie iWiiW ac yna dychweiant i giniawa gyJà Ar- la'ydd Stafford. Dygwylir iddynt gychwyn- foru yn fore tua lthydyehn, a blenheim, ac yr ydys yn meddwl yr ymadawant a'r wlad hon .r v 15iin ncu'r 21ain o'r mis hwn. Pan ym- kvelodd y dyeith.iiaid Crcnog a. Chwaraedy y Brenin, y fatb oedd awydd y bobl i gael golwg jyflawn arnynt, fel y rhuthrodd lliaws irr lie, xan wthio ceidweid y drysau o'.u sefy.lfaoedd, a 11 wyr esgeuluso y ddefod aderol o dalu wrth fyned i mewn. ac yn y dratferth a'r ymdrech hyn am le Oil liawer yn agos i golli eu byw ydau ond y fath oedd yr awydd i gaol golwg gyllawn ar y Peuaduriaid elf dtawr fel y dysgwyliodd y do f yn amyneddus hyd nes ymddangosasant, y rhai a dderbynwyd gyda mawr orfoledd ac ym- grymrd 1 v Penaduriaid amryw weithiau i'r ll'nw: Bore d^oe, wedi clywed o'r dinasyddion f d Ale,a der Faivr a Brenin Prwscia yn bwr- iady ;'a gos eu hunain Ywghae Hyde, ymgyn- l'l] 'o(d y fath dorf-ylrl nes cedil bywydau rriil- oe''d I<wl>r meffn p: rvgl; yroedd yr holl fiyrdd "(11 eu g r(,Iiu(l(li- gan gerbyn mawrioii hych- pnloed-1 o g ffvi'in a llengau o wyr traed, y -1.1 ,H. Ijf ?a('w rhyt- b.?h ?cbyg !'{-e? yp y ?yne;!?.ydd' i r cae, o u lleoedu, a ilygwyd hwy ýmaitil gyda'r tfrwd lifeiriol o boot ifanwyd poh c?ng?! o'r cae gan gc,bydau a che?ylau, a gorfu ar tiloedd 0 wrb'ydu drigo yn y/heoiyddo eisien lie i ddyfod i me?n; ychyd!? o ?-ahanlacthopdd rhwng peudefigion a g wehilion y bob1, o hcr- wydd cymmerai pawb eu cenad i fyncd i benau y ceibydau lie y gwelent lp, heb cfyn pwy a'u pioedd, neu ystyried a oedd groo aw iddynt; miloedd yn bJoeddio mewn cyiypgder am gyn- northwy, rhag cael eu llethu gan gpflylau ac olwynjon y cerbydau; boneddigesau wedi eu gwthio oddiwith eu bymgeleddwyr, ac mewn llewygon; rbieui yn W) lo, o hei wydd colli o j honynt eu plant, ire ofni eu bub wedi eu lladd; a'r plant mewn caledi dirfawr mewn man arall yn galw am ellrhieni; ac o ganlyniad. lii- weidwyd liawer yn llymdost: fel hyn yr oedd pethau yn parhau fly,d ciii chyhcedd\v>d gan ) fyrddiwn o dafodau fod yr Yme.avvdr Alexander j wedi dyfod. rkld oedd :g oeddynt c r yu ago? o -Kv. haedd per- ffeithrw) dd gresynoldcb, wynebu ar beryglon I 0 F newydd. Pi in y medrodd y marchluoedd y rhai a drefnwyd i agcr mynedfa i'w Fawrhydi, gyflawni eu swydd heb dywalJt givaed cafwyd myrdd o yssigieydd ar grymmogau a bysedd trae;1 gan garnau y meircb, gorfu ar filoedti gilio am noduw o dan 'y cerbydau pan oedd eu nerth i wt"iio %vedi T)at: am dri o'r gloch daeth yr L l' t '1' n Ym^f?nrtlr, D'Jg Kent, a lliaws c Swyddogion a Phlnddigion Russaidd a Bryfanaidd i'r cae ar getfvlau ac fel yr cedd Alexander yn myned rhagddo yn araf, e.fe a ymgrymcd d 11 wer gwaith i'r torfeydd, y rhai a rwygent yr awyr â'u bou- Hefau, y rhai oeddynt rici, nertbol a phe buasai eu peiriant lleferydd o haiarn neu efydd. Yn mhen ychydig ymddangosodd Brenin Prussia, ei ddau fab, a Dvig Caerefroc., ynghyd a, liawer o Bendeiigion dorbynwyd yntef gyda bloeddiadaa jtry'tfawr o orfoledd. Y gwrthddrychau nesaf oedd yr iien hlwyr prcfedig Blucher a Platoff, ynghyd a. Chossac trefaus yn ei gyflawir arfog- aeth, ac ha¡d o fa: chinocùd Brutanaídd; y rhai oil wedi myned dtos r cae a ddychwelasaut trwy lawer o anhawsder i'w trigfanau yn y ddinas. Yr ydys yn meddwl na welwyd y fitli liaws yn y cae erioed o'r blaei ac yr oecd pob un yn tyb:ed iddo g:iel cyila wa dàl am ei hoil dra tfcrth- ion a plieryglon, pan welodd y gwyr a fuort mor wasauaetiigar i ddeddwyddwcii Ewrop. Y n mhlíth y dorf canfuwycl y Dywysoges Charlotte o Gymru, yr hon a berchid gan y lli- aws yny fath foddag i gyffinio ar addcliad; ym- grymai yn fytiych iddynt, ac ymcstyngodd un- Wai'a neu ddwy i yrtgwyd dwyiaw a'r rhai a es- tyuent eu dwyiaw iddi; yr oedd liawer yn lebygl1 i adtlol wyr Juggernaut yn India, y rhai 01'1 cyfrifant yn anrhydedd i gaci ei malurio o dan olvvyriion ei gerbyd pwys'g; canys goddef- ei-it i'r lliaws eu ffwthio nes opddynt mewn pe- ? )- -? ? "r -„„??* rye. ?. muiiuu s),rtr, byd ei Hnchdpr Breninol, yn hytrach na chiHo ynmhenach oddi wrthi. Nid oedd pawb wedi'l alio o'r cae nes cedd yn I'awpr o'r nos gorfn a' y-l,ythyr-gc;bydau fyned ar hyd fiyrdd o; d' a'?gytch i Len eu gyrfa, gau n?d Ofdd bosibl i(4'cl ) 'it f),-t)e d yii ol eii ii,? :«d?ntfyt,ed,y)to!e? harfe? trwy PiccadUiv. Weai myned o Alexander i'v 10tty, sef gweht- dy Pw!teney. efe a'i chwaer a ymddangosasant eu hunain yn y iit-ivtsti i yn hir, er mwyn boddio y ilun,iiii yi, y litstli yi, Ili, 'er iii Nv ) -ii boddio y TVWYSOGES CYMEU. I I Alynega dau o'r papurau Saesneg, y Times, I a ? r Morning Chronicle, fod Tywys-oges Cymru ¡ wedi myned i'r chwaraedy-cerdd (Opera-house) dydd Sadwrn, yn lied obi wydd wedi mynediad r 1 ywysog Khaglaw yno; yr oedd y Dywysog- es wedi ei thrwsio a. gvyisgoedd gorwych, der- bynwyd hi gyda bonllef gorfoledd vmgryxodd y Tywysog Rhaglaw dair gwaith man He yr ocddy Dywysoges, a dychwelodd hithau yr un arwyddion o barch, ac ymgrymedd yr Ymer- awdr Alexander hefyd, a'i wyneb at y Dywys- oges bonllefuu o gymmeradwyaeth a gaidyu- odd yr arwyddion pal chus hyii end y mae am- mheuaeth yn cymmylu liawer ar y golygfeydd dysclaer byii; canys tybia rhai mai ymgrymu i'r dorf wnaeth y Rhaglaw, ac mai piygu i Ym- erawdr Russia a Brenin Prwssia, wnaeth y Dy- wysoges; os i'w gilydd yr ymgrymedd eu llucli- derau Breninol, gailwn feddwl fod cymmod rhyngddynt yn agos os amgen, ymddengys fod pethau yn aros fel yr oeddynt ei- ys blynyddau. Y mae pris Aur clamp (lullion) wedigostwng i 51. Y guinea'a werthici yn ddiweddar am sydd yn awram 2 lv. Dydd Sadwru diweddaf gosododl Arglwydd I Maer Llundain anerchiadau cydlawenychiadol Bwrdeisiaid y Bru-ud:as Lyer bron yr Ymer- ¡ awdr Alexander a Brenin Prwssia, rf.ClX'rl ppr- ¡ thynas i'r buddugoliaethau diweddaf yn Flfraiic, a'r hcddwch a'u canlynodd. Derbynwyd yr annerchiadap uchod gyda'r parcbnsrwydd mwyaf gany ddau benadur, y rhai a ddywedeut mewn atebiad eu bod yti caru bod yn gy feillion gwresog i drigolion Prydain Fawr.

[No title]

j SESEDD VMEHODitOL.

AT GYHOEDDIVR SEREN GOMER.I

[No title]

%'-?/ L - YS ' --"