Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

LLUNDAIN.I

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

A EAGLE INSURANCE OFFICE, TRWY ACT YSEXEDD, LLUNDAIN. !y:í\tlan1'éi!ii<>!I a geir yn y ?d!o?fa uchod sydd gynwysedig yn NhaJedJg'tb y Rbcnt o un rhyw Dai nu bethau ereill a losgir gan Dan, ac yn leihad o'r ddegfed rhan o'r Wobr (Premium) a delir yn arferol i Swydd-dai eraill. i Gwneir yn dda polled trwy Leched. Digoltediai Bywyd, (Lifu Insurance) ar dilerau Rhesymol. Adnewyddir pob ysgrifen Ddiogeliad (Policy) a dderfydd y 24ain o Fehefin, Q fewn pymtheg diwrnod ar ol hyny. Tit? C« X3Tr t I%lr.DitOidJetik-iii-Arg-.alryddyP;iiurhwn; Mr. Lewis Davis, Ferlysieuwr, Abergele. asssutancf OFFICE, (Agadarnhawyd trwy Siartl Brenhinolyn Nheyrnasiadf Sior y Cyntaf), I-toneuftfynu GOLLRDIOXtrwy DJN i DAI, lIIEDD- IANNAU, MEDDfANNAU HjySMYN^^c. ac hefyd at DDIGOLLEDIAD BYWrDAU (Insurance of Lives). FE roddir hysbysiaeth trivy hyn^J-rhai sydd N a'u Gwohrau Blynyddol (Annual Premiums) yn ddy- ledusar y 24ain o'r mis hwn, fod ysgrifenadau eyfaddellad (receipts) yn barod i gael eu rhoddi gan y Goruchvvylwyr a ganlyn; a deisyfir ar y personau diogeledig i ymofyn am Adnewyddiad o'u Hysgrifenadau Diogeliad (Policies) ar neu C)'a 'Y sgfed neu cynjr'gfed dyddo Orphenaf, o herwyddhpd y Pymtheg diwrnod arferol a ganiateir i dalvdta ben amser pob Ys- grifen Diogeliad yn diweddu y pryd hyny. SAMUEL FENNING, Ysgrifenydd. Mehefin, 1814. Swydd Forganwg. A#ERTAWE, Messrs W. Grove & Sons CAERDYDB, MR. Joseph Davies Swydd Gocrfyrddin. GAERFYRDDirr, r Mr. William North Swydd Benfro. PENFRO, Mr. W. E. Wilmot PENFRO Swydá Fynwy. MyNivy Mr. Thomas Tudor > Steydd Fretheiniog. ABERHONDDU, Mr. Charles Wild Swydd Ddimbech. RUTIIVV Mr. Robert Williams WREXHAM, Mr. Joseph Langford Susydd Fflint. TREFFYNON, Mr. William Turton Y mae y Gwobrau ar Nwyfau H wsmyn wedi cael eu llei- hau o 2s. 6d. i 2s. y cant. D. S. Fe roddir Y sgrifenadau Diogeliad Tanyn ddidraul, pan fyddo y Wobr blynyddol yn dytod i Cis. neu ragor. {??' Mae y Gymdeithas hon wedi gwneud fynu yn ddiy' gog GoHedton trwy ZMH a ddamwehua gan FeUt.—GeUir cael Cynnygiadau gan yr amrywiol Oruchwyl wyr. Gan fod 1)-10GL IADAU a? Fy YD ?U f?$M<w!ce? on Lives) wedi a?l "U ?i h..i todyf a. t?i.i? bersonau sydd a S_ y dd dd 'da", Ettfeddiacthau?&c. ter- fynadwy ar eu byw?au eu hunain, neu ereiU, geHir cael ?AAlFl L.EEN? I0o''r r A .RDI)RR l. tx iaar? ycyff"ry.W.DDD DI.OG GEL.I,A A.DA AuU,acaam, GANIATAU TAL BLYNYDDOL ar FVW?BAp gall y r ,ddyw- eded!g0ruchwy!wyr Ac er bod y?f?Tcyaeusi'r Cy?- redin, y mae y Gymdeithas wed pendertynu i hwynau (trwy gytundeb neillduol) y Diogdiadau ar Fywydau i 75 mlwydd oed. LLYFllAU CYMRAEG J. SJESNEG, AR WERTH GAN prjENKIN, ARGRAPFYDD Y PAPUR HWN, YN HEQL-Y-CASTELL, ABERTAWE. LLYFRAU CYMRAEG ';C. s.d. YBIBL TEULUAIDD, gan y di- J)L weddar Barch. Peter Williams, wedi ei y rwymo 2 2 0 Geirlyfr Sacsncg a Chymraeg, gan y Parch. W. 1. Evans 0 100 G&tr?yfr Saesneg a Chymrag, gan y Parch. W. Richards, A. M. ? 0 7 0 R t c h a r d s A M   070 Hanes y Merthyron, gan y Parch? Thos. Jones, 1 12 0 Dimbech ;:•••♦• • • •• • 1 12 0 Esic. Parch. Ú:'L:i; ?H,. D. L,!yfr ?yntaf l  Ail Lyfr 0 11 0 _—-————————— Trydedd Hyfr 0 9 0 E oni cl ar Bump lyfr Moses, gan y Parch. T. Jones, Llanpumpsaint 0 11 6 Canwyll y Cymry 0 60 Un arall, wedi eirwymo. 0 40 Testament Newydd, svedi ei rwymo 0 6 0 Mesurwr Cyffredinol, mewn byrddau. 026 Taifyriad o Eiriadur Cymraeg a Saesneg W. • J- X. s. d. Dyddiwr 0 0 6 Bardd Cwsc & 1 0 Trugaredd a Barn 0 0 9 Crist Datguddiedig, gan Taylor 0 36 Goleuni Caeksalem 0 1 6 A llwedd •»J 006 T?ysoraur Groes 10 1 ti Biodau Par a d wf?" 0 4 Hanes Prydain (?"vvedd?? Barch. T. Lewu .?i ?O 106 Tern! Salomon.?. 016 Teml Salomon :? '04-?l6 Taitti y Pererin ?? Un araH.?. 0 1 0 Taith Christiana •<& 0 1 0 Cynnorthw i YmdeiUiwyr *n 0 16 Cydawnhadtrwy I' fydd 01 0 Pnf Feddyginiaeth ?. 0 0 9 Henuriaid yn mhob Eglwys. yjt 0 09 Hanes Pleidiau y B yt Crist "got 0 4 0 Un aran.?. 009 Pedair Colofn Gwladwriaetli 00 6 Bann3u'r Byd. 0 06 Cyfarwyddyd Hylaw m. 0 06 Deonglydd Breucldwydion j 0 0 6 Llyfr fthyfeddodau 0 0 6 Natura Phwys Gwiliadwriaeth 0 0 6 Bugail Caergaradog i. 0 0 6 Geirlyfr Saesneg a Chymraeg, gan y Parch. T. Jones, Dimbech i; 060 Y Rhyfel Ystirydol -1, .;02 6 Drych i'r Anll¡ythyrenog ¡ 0 08 Drws Agored i., 0 04 Catecisin y Gymmanfa 0 0 4 Pob Dyn ei Piiysygwr ci Hun. 0 09 Y r un, wedi ei rwymo 0 8 0 Testament Newydd, gan J. Canne .i. 0 20 Allwedd Newydd 0 1 0 Dinas Sanctaidd 0 10 Crist yn lachawdwr 0 09 Etholedigaeth ji; i j 0 0 6" Esponia^a^ y Cylfcij'hiaethau, gan Titus Lewis 0 10 Traethawd Defnyddtol, p waith y Parch. bliseus Cole, wed i ci rwymo, /vi; 0 36 Pigion o Hymnau 0 0 6 Pererindod Vsprydol — 0 0 8 Perlau Calfaria, gan Azanah Shadrach 0 08 Hanes y Pethau hynotaf yn Mywyd James Albert 0 0 6 Catecism Athrawiaetholac Ymarferfol, gan y Par- chedig Geo. LeVfef; 0!D.mi 0 0 2 Annals ofcreat 0 1 2 0 Annals of Great 0 12 0 Addi»o«iana, 2 vols. 0 7 6 Armstrrtng on the Diseases of Infants 0 60 Bible, Royal8vo. 1 0 0 Do. 2 vols. 4to. Notcsfey Styles, numerouf'plates.. 3 0 0 British Drama, (Modern) b vols, royal SN,o 4 0 0 (Ancient) 8 vols. royal.8vo 2 16 0 Bum's Poems, 3 vol?. 12mo. fine paper 0 12 0 Bolin^broke^Lofd) Corresponaence, 2v. royal 4to. 110 0 Bcauttes of Scottand, 5 vols. 8vo. plates 2 126 Brookes'sGazetteer,bound 0 12 0 Button's Natural History, by Wood, 20 v<>ls»; 8vo. ?t?.?.?.?.  Crst? Sdn" 2 vois.^ivo^ i. E 13 0 Christian Code^ or a Digest of Christ's Dispensa- tion, 4to.. 0180 Crutwell's Concordance of Parallels, 4to 1 0 0 Dodd's Comfort for the Afflicted, limo.. 050 -Sermons on the Parables, 4 vols. Svo. 1 5 0 Doddridge's Exposition, 4 vols. 4t0 5 0 0 5 vols, royaI8vo. 2 12 6 Death of Abet, 12mo. plates .0 40 Fellowes's Theology, 2 vols. 8v.> 0 15 0 History of the Bible, 2 vols. 24mo. cuts 0 10 0 Gill's Exposition on the New Testament, 3 vols. f royal 4to. 6 60 Goldsmi tii's Works, 6 vols. 32mo. 0 13 6 Gregory's Dictionary .of Arts and Sciences, 2v. 4to. 5 0 0 Economy of Nature 1 76 Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire, l? vols. Svo* *.?'9150O? GiUies on the New Testament 0 14 0 Hutton's Mathematics, 2 vols. 8vo 0 18 0 I Mensuration, Svo 0 15 0 HaU's(Bp.) Works, 10 vots. 8vo. 3 301 —————— Select Works, by Pratt, 5 vols Svo. 2 0 0 j Do. 5 vols. royal 8vo. 3 0 0 Hurdis's Village Curate 040 Jones on the Language of Scripture, Svo. 0 6 6 Jacob's Travels i;i Spain, 4to. 2126 Jones's (Sir Wm.) Works, t3 vols. Svo 5 15 6 Kennett s Roman Ajitiquities,Svo 0 86 Life of General Washington, by Marshall, 5 v. 8vo. 2 10 0 Miller's Retrospect of the 18th Century, 3 vols. 8vo. 0 15 0 Macdonald's Tour through Denmark and Svvedeu, 2 vols.. 8vo 0 76 Moody's pious Remains, 12mo. 0 40 Meyrick's History of Cardiganshire, royal 4to. 3 13 6 Mosheim's Ecclesiastical History, 6 vols. 8vo. 2 12 6 Mason's Self Knowledge, Svo. o 8 6 > 32ino. 026 Neale's History of the Puritans, 2 vols. Svo. 0 19 0 Nayior's History of the Helvetic Republic, 4 v. Svo. 1 8 0 Nicholson's British Encyclopedia, 6vols. Svo. 4 14 6; "Owen on the Spirit, by Burner, 12mo. 0 40 Olivers Scripture Lexicon, 8VO 0 7 0 Palmer's Nonconformist's Memorial, 3 vols. 8vo. 150 Poems on the Slave Trade, by Montgomery, Gra- ham, &c. 4 to. 2 12 6 Rollin's Ancient History, 8 vols. Svo. 3 00 Romaine's Works, 6 vols. Svo. new edition 2 10 0 Rutherford's Ancient History, 2 vols. 12mo. 0 8 6 Seeker's (Abp.) Works, 6 vols. 8vo. 2 126 Smith's Moral Sentiments, 2 vols. Svo 0140 Scattergood's Sermons, 2 vols. Svo 0 18 0 Sturm's Reflections, 4 vols. 12mo 0 14 0 Simpson's Plea for Religion 0 7 0 Thomson's Seasons, foolscá1J vo. 0 40 Withering's Botanical Arrangement, 4 vols. ,8vo. plates T 2 0 0 Young's Works, 3 vols. 8vo. plates 1 5 0 Night Thoughts, royal 8vo. plates 0 12 0 Do. demy 8vo; — 0 90 Do.demyl2mo 0 6 0 Universal History, ancient and modern j 65 vols. 21 0 0 Pinkerton's Geography, 2 vols. 4to. bound in calf.. 4 40 Stephen's History of the Wars arising out of the French Revolution, 2 vols. 4to. 2 20 Duncan's popular History of Shipwrecks, 6 vols. 12mo. plates 140 Macdonald's History of Land Battles, 4 vols, lztno. plates. 0 16 0 Robinson's Scripture Characters, 4 vols 0 16 0 Browne's Sunday TP.Ol,b, 12mo. 0 2 6 Romaine's Walk of Faith 0 16 Dawson's Greek Lexicon 0 Y 0 Testament of the Twelve Patriarchs 0 2 6 Robinsorj's Ptea for the Divinity or Christ 030 A View'of the French Campaign m Russia Mra.,lio«e's Works, 4 vols. 12mo, bound 1 1 0 Sailor Pilgrim, b Dr. Hawker. 0 3 6 Beast's Vindication of the eternal Law and ever- ..lasting Gospel. 0 36 Burnet's Exposition of the 39 Articles, folio 0 5 0 Nelson's Practice of true Devotion 0 20 Allen on the Two Covenants, and on Faith, folio.. 0 5 0 Cave's Lives of the Fathers, folio 050 Chandler's History of the Inquisition, 4to. 0 5 0 And various other Books, too numerous to insert in an adverttsement. D. J. lias also on sale a great variety of Bibles, Testa- ments, Common Prayers, Spelling Books, and every other description of School Books, on moderate terms. Books bound in plain or degant Bindings at ihe shortest notice, ami M reasopaHe terms, i atitierttsemcnt. rgyllE Proprietors of Seren Gome r7t their grateful ackundedgmellts to their numerous Friends t7.d Countrymen for the. veryr liberal encouragement they have hithetto exp er i ctire d ati r iii vcli c i i ,-1 g Oi- ders iirt the experienced, and in sclkiciug Orders in the Advertising Line, they beg leave to state, that their Ptiper possesses many peculiar advan- tages, and they humbly hope to rouse the activity of the Ancient Britons to-place Seren GOmtr asfar superior, over any offier Paper in the Principality, in point f Adtisemellt as it is already in point of Circulation. Seren Gomer is circulated wide 19 in every corner of, Wales, in London, Bristol, Liver- pool, fyc. iipwards oj-' 2000 being printed off weekly, and the demand is continually ill- creasing. It is taken most respectable Welshmen, ratio are naturally partial to their own Language, but who are at the seme time equally conversant in English; and, as Ad- vertisements are inserted in both Languages, without any additional charge for translation, it is hoped that those Gentlemen, rt:ko are in the habit of Advertising, will find it their interest togive a decided preference to a Paper, the sale of which is greater than all the other Papers printed in the Principality. TIlt Proprietors are under the necessity of making the present appeal, because the Paper is now canied on at a considerable loss, and it will be impossible to continue it at the present price, unless the Advertisements will increase greatly in number; they therefore confidently trust that their Welsh Friends will be 'as ready to support the only Paper printed in their own Language, as they are to support the English Newspapers, which are much more limited in circulation, and consequently less advantageous to the Advertiser. Advertisements addressed to DAVID JEN KIN, Seren Gomer Office, Swansea, will receive the earliest insertion, at very moderate charges. fjpsiipsiati. "W7-M" Mae Perchenogion Seren Gomer yn cymmeryd y cyfle hwn i dalu'r diolch- garzech mwyaf i'w Cydwladwyr a'u Cyfeillion -lliosog, am yr annogaeth haelionus y maent wedi derbyn Jiyd yr anFI presennol; ac wrik ymofyn am Hy^bynadaVj fe oddefir iddynt ddzceud fod ff Papur ytt-ffteddu manteisiou rmgori ar' bob Papilr arall; ac yn gobeithio, y bydd i'r Hen Frutaniaid ymor- chestu i osod Seren Gomer yn gyminaint uzechlaw pob Papur arall yn y Dywysogaeth, mewn perthynas i Ilysbysiadau, ag y mae eisoes yn ei rhifedi. Y mae Seren Gomer yn cael ei danfon i bob parth o Gyrriru, i Lundain, Cuerodr, Lerpwl, Sc. 200p^ ac ychzcaneg yn rai/ned allan o'r Wasc yit wqthiiosol, a'r yniolyitiad yn helaelhu yn fcunyddjol. Y mae'r Papiir yn cael ei dderhyn gan y Cymry mwyaf cyfrifol, y rhai sydd wrth ncturiaelh yn parchu faith eu mam, ond ar yr un pryd yn dyaU y Saesneg yr un cysial; a chart fod Hysbysiadau yn cael eu hargrafju yn y ddzcy laith, heb ofyniad ych- waneg am gyfieithu, yr ydys yh gobethio y bydd i'r perscmau s 'it arfer hysbysu pethau, weled y bitdd q'-rocldi rhagoriaeih i'r Papur, ag sydd o ran ei rifediyn fwg nå'l' holl Ba- purau sy'n cael eu hargraffu yn Nghymru. Y mae'r Perchenogion dan yr angenrheid- rwydd o wneuthur yr annerchiad presennol, o herzeydd ?u bod yn colli llawer 0 arian wrth gario y Papur ynmlaen, ac fe fydd yn a11- mhosibl i'w barhau am yr un pris, os na fydd yr Hysbj/siadau yn llawer mzcy lliosog: ac o ganlyniad y maent yn hyderi-m jiddw, I y bydd pob Cymro mor barod i gynnorthwyo yr unig Bapur .yn em. I-Iiaith eu hunain ag y maent i gynnorthwyo y Papurau Saesneg, y i-hai sydd mezen cyffelybiaeth lawer mwy anaml, ac hefyd o lai budd i'r Hysbysydd. Hysbysiadau wedi eu cyfarwyddo fel hyn, DAVID JENKIN, Seren Gomer Otlice, Swansea, a argrajjir gyd a'r parodrwydd fnwyaf. ac am bris rhesymol.