Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

LLUNDAIN.I

[No title]

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

G W P, NE CawsomTbapurau Paris i'r 7fed y bore hwn; nid yw'r hysbysiaeth a gynnwysanto fawr pwys; soniant fed y Couyt de Damas, un o Aelcdau y Senedd newydd, aeu o DyyrArglwyddi yn y wlad hono, wedi marw, dydd Sadwrn diweddaf yn Paris, yn y 79ain mlwydd o'i oedran. Cyn. naliodd y Dirprwywyr, neu y,(; orff Deddfi-oddol, eu eisteddfod cyntaf ar y 6fed o'r mis hwn, a dew isasant bump o ddynion *trwy goelbren, mewn trefn i'w gosod ger bron y Brenin, fel y gallasai efe ddewis' un o hpyynt i fod yii L'y- wydd neu Raglafarwr yn eu mysC. Derbynwyd hwy yn yr hwyr gan ei Fawrhydi, yr hwn oedd yn eistedd ar ei orsedd, ac yn cael el amgylchu gan y Tywysogion Breninol, y swyddogion, a'r gweinidogion goruchel yna gosododd Felix Falcon, y Llywydd Ithagddarbodol (Provisional President), annerchiad y Corff Deddfroddol ynghylch y Ffurf-lywodraeth newydd ger bron ei Fawrhydil; ynmhlith yr amrywiol bethau a grybwyllir yn yr annerchiad, sonir am ryddid yr argraltwasc, hflwl y wlad i ddaflfon deis^ixiau i'r Llywodraeth, &c. Y mae y Trysorfeydd Ffrengig yn codi; yr oedd y Consols pqmp y cant yn 63 fr. i Derbynwyd llythyr-g^dau o Holand a Bremen neithiw, yn cynnwys papurau i'r Ofeo o'r mis hwn. Aeth y Cadfridog Bennigsen i Hamburgh aryr Slain o'rm!s diweddaf; a dychwelodd Tywysog Breninol Holand i'r Hague o Paris ar y 5ed. Hysbysir mewn eithil-al o Genoa fod 850 o wyr traed a gwyr meirgfi, y rhai a ber- thynant i't'lÍen osgorddion. ymerodrol yn Ffrainc well cyrhaedd Savona, lie yr oedd tros- glwydd-longau Brutanaidd yn barod i'w tros- glwyddo i Elfya. Ac mewn erthygl o Peters- burgh, dywedir fed Seneddwyr Russia, wedi terfynu mewn modd arbenig i roddi y cyfenw Y Fcndith (Dygydd Bendithion) i'r Ymerawdr Alexander; a bod tri o'r Seneddwyr, sef y Ty- wysog Kurakin, y Cadfridog Tormanzow (gorch- fygwr y Peisiaiil), a'r Count Sqiekow, i adaej St. Petersburglrar y 17eg i fynegu'r ymroddiacj uchod i'r Ymerawdr. Cyhoeddwyd mewnrbai o'r papurau bore ddoe, fod rhyw ddihirod Avedi cynllwyn i Ddug. Welington ar ei daith o Paris i Madrid, a'u bod wedi ei ladd ynghyd k dau o'i Gad-weinyddion eithr y mae'n ddywenydd genym fynegu nad oes un sylfaen iff fath haeriad yn cael ei dangos. Nid yw y Llywodraeth wedi derbyn hysbysiaeth ar yr achos ac nid yw llythyr-god Corunna a dderbynwyd ddoe yn son dim am y fath weithred erchyll; o ganlyniad nid yw y newydd annym- unol yn cael ei gredu. Rhoddodd Mr. Methiien rybudd neithiwr, yn Nhy y Cyffredfn, y cyfinygai efe dydd Mawrth ar fod i lythyr Tywysoges Cymru at y Rhag- lafarwr, gael ei gymmeryd i ystyriaeth y Ty, oddi eithr i ryw beth angenrheidiol gael ei wneuthur yn ei hachos. Ddoe urddwyd Ymerawdr Russia, Brenin Prwssia, larlI" Lerpwl, ac Arglwydd Castle- reagh, kg Urdd y Gardas Aur, ytt nh^ Carlton, gan y Tywysog Rhaglaw. Cyhoeddwyd ordinhad Freninol yn hon Long, byrth Ffrainc, yn gwahardd holl ddeiliaid y Llywodraeth hono i ymyraeth mewn un modd a'r rhyfel rhwng Prydain Fawr ac Uuol Daleith- au yr Americ. Yrydym yn dysgu gan long ei Fawrhydi y Venus, fod y Tywysog Christian wedi cael ei goroni yn Frenin Norway ar y trydydd o'r mis hwri, a bod, gorfoledd mawr wedi cael ei am- lygu trwy y deyrnas ar yr achos. Mynega Lly- wydd y Veuus y'mhellach fod y trigolion yn ym- hyfhau, gan eu bod wedi derbyn helaethrwydd o luniaeth yn ddiweddar. Gan fod yr ïInera wdr A 12xander a Brenin Prwssia wedi ymgynnefino a chaledi mewn pe- byll ar y maesydd, gwrthodant gysgu yn y gwe- lyau gorwych a barotoisid iddynt. Gorchym- mynodd Brlenin Prwssia i'r holl ddodrefn trud- fawr agodd yn ei ystafell-wel/ eu l syrifod oddi yno, a gosod bwrdd cyffredin a drych) ac un gadair (chair,) yn eu lie; a phan symudwyd gvvely ei Fawrhydi, dygwyd dodrefn ei wersyll i'r ystafell, a gosodwyd Matras a Chlystog lledr iddo i gysgu arnynt. Amlygodd y Tywy«^ Rhaglaw ei gymmer-- adwyaeth o gynnyg ^irglwyddi y Mor-lyg, sef bod i banner tat-y SWyddogiocf Llyngesol i gael ei fwyhau, fell y cantyn:- Uyn?sydd y Llyngea SS 3 0 y dydd. HyKgeswyr. 2 0 Rhaglyageswyr .v.. 112 6 CADPENIAIUI* Y 100 henatar y gofres 0 14 6 Y 1.50 nesaf o 12 6 Y gweddill o 10 6 tLYWYDfilON (COMMANDERS). Y 150 benaf ary gofres 0 10 0 Y, gweddill o 8 6 IS-GADPENIAID. Y 300 cyntaf ar y gofres 0 7 0 Y 700 nesaf 060 N Y gweddill o 5 0 Telir yr hanner tal, o hyn allan, bob tri mis Yn Ile bob chwel mis. I; f. BLUCH'ER.—pan oedd y Cadfridog hwn yn Dover, amgylchwyd ef gan luoedd o fenywaid, a deisyfodd rhai o honynt gydyn b wallt y gwron, mewn trefn i'w gadw er coffadwriaeth o honaw; eithr efe a ymostyngodd ac a wenodd, gan ddeisyf i gaet ei esgusodi; gan ychwaneg,U, wrth gyfeirlo at foelni ei ben, "pè rhoddwn i chwi flewyn yr un, ni byddai genyf gymmaint ag un blewyn wedi ei adael i mi fy hun." -——

Advertising