Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

LLUNDAIN.I

News
Cite
Share

LLUNDAIN. I DYDD IAU, MEHEFIN 9. DAETH tair Llythyr-god o Gotten?urkh N tN ??'??")hydatom y bore hwn; yr JBL? ?y" 4 ganlyn sydd biQn o'u cyrf- hwysiad :— Co?n&M!g-A,?t'29. Dawiswyd y Tywysog Ffrederic, yn unfryd i fod yn Frenin^JNorvyay, a chyhoeddwyd ef yn beuaeth ar y wfad hono ar y 19eg; end nid yd- IS wedi pennodi ar amser ei goroniad. Cry- owyllir mewn;hanesion anghyoedd ei fod ef mewn modd pendant yn gwrthod derbyn ceu. adau oddiwrtlv y Gailuoedd Cyfunoi. Gan hyny, nis geUI dWYll trigolion Norway i uf- udd-dod ond tfy orthrech. Gyrwyd-gorchyin- myn i'r lie hwn i barotoi ar fedr cadlys Sweden; .'1 d ysgw Y IiI', (4.000 o wyr traed, a 3,000 o farch-luoedd iVlle h w,n mewnychydigddyddiau. Derby ii iasom. bapurau Corunna (Spain) i'r lSred o'r mis <j[fweddaf; nid yw yr hysbysiaeth a gynnwysant o fawr pwys. Cynnwysir lly- thyr hir-falth yn y papur a elwir y Corro de Eipana, am y 13eg, yr hwn a gyfeiiir at eu iVlawrhydi trancedig (deceased Majesties) y Cortes arferol, a'r Cortes anarfcol; cy- lluddir hwy gan yr awdur o ormes annyqdde- fol) tia yr oeJdynt hwy a'u cyfrinachwyr, sef tyhoeddwyr papurau Jacobaiud, yn pregethu rhydd-did-gofynir iddynt, Oni ymddygas- ocn yn y modd ii wyaf gorniescl tuag at gynghor Castiie, yr hwn a ddiurddasoch ac a ddiddym- asoch, gan gon(:emniQ'r aelcdau i w&rth, o her- y, d i eu bod ya niedidw; aufongwrtfj-achwyn- la1 at y Coit s, yrhyn ni wna^hant o herwydd pa ch idciyn ? Ouid ymgyfreithpsoch i hilly, u phun gafwyd hwy yn ddieuog, eu condemnio i fa. w o newyrf? Om chondemniasoch Esgob Or- Cnse i alltudfeeth, a'i go.iedi o'i hoil feddiannau, gan ei gyhoeddi yn annheilwng o'r enw Vspaen- aidd" heb wr ndo ei amddiffyn ? Pa wallgofrwydd sydd wedi cyfli oi gweithredot dd y Seneddr ? Yr cedd y Brenin yti Spain, er hyny chwi a ymro- ldasoch iartVgi gwehilion y bobl, megis cacth- 1011 a ^eth-d^lw) r.Pwy sydd elynion i Hi yn awrr Pan oedd Spain wedi ei gorchuddio gan Ff ancod, rid (ed;lych yn meddwl am ddim ond t'odi by; d1"( edd; a dyyvedodd rhai o ho- Dxh, fid yn rha d i r Ff, ancod aros dair bly- Hjt d ge. bi on: Cadiz, fel y gallech gael cyfle i gyflawiii'ch bwriadaa. Ymosodcdd y Firancod ar eon crefyddVn brenin! Gwnaethoch chuith- an yr un peth.; Pa ?am yr ofnaMch befydt'r Brenh chwilio;rallsawdd y Ffurf-lywod? aeth ?-? Pa siam yr ordfeii<;soch y cospedigaethau mwyaf dj chrynllyd y|(erbyu y rhai a'i cyngliorent ? la ham yr ewyllysiecii iddo dyngu yr hyn n-a •wyddai. (Corriu de Espana, illai 13). M ne-a erth^gl o Vera Cruz, (yn Spain new- ydd; am yr wythfed o Chwefror, fod brwydr liew dd wedi eftynsladd rhwng lluoedd St. Lano agweddiii by('d in Mordos, collodd y gelynion, sef gu-ithivytiebwyr Llywodraeth Spain yn yr Americ, 700 o wyr, mewn Iladd, a chymmerwyd Matamoros a 27;J 0 rai ereill yn garcharorion, ynghyd k 15 o flaenoriaid, y rhai a gymmerwyd Mexico i'w dyhenyddio, ynmhlith y rhai yr oedd ami-yw o offeiriaid a mynachod y rhai a -dd) henjddiwyd yn y fan. Y mae mintai o 1,^00 0 withiyfeiwyr yn nghymmydogaeth Al- varado. ———— Hysbysir yn mhapurau Paris am y chwechfed, y rhai a ddlei-bviixvyd y bore hwn, fod y Brenin ^vedi sefydlu eisteddfod o Swyddogion, i ystyr- ied hawl hen Swyddogion milwraidd, y rhai ydynt wedi dychwelyd i Ffrainc, i urddasol- rwydd a thaledigaeth. Ac y mae ordinhad wedi « ytu o'r Swyddle rhvfel, gyda chydsyniad y adlridogi. on Cyngreiriol, i ddala crwydiaid ac ennlwyr oddiwrth fyddinoedd y Cyngreirwyr, ar eu dychweliad tuag adref. Dywedir mewn papur, a amserwyd ar y 123ain o Fai,tr gyffiniau Saxony, fed Dug Cum- berland i ymbriodi hlr Dywysoges Ffrederica, chwaer Breniaes ddiweddar Prwssia a gweddw y i ywysog Solms Braunsfels. Y Inae Ymerawdr Russia yn godwr bore iawn efe a dorympydiasai (breakfasted) ddofe ychydig fUlludau V^' wy^-h o'r gloch ac vna efe a aeth I o Y\ est *-PDulteijey irodio yi-gerdai Kensington; nca ddychwelodd I Puiteney drachefn ynghylch 10 o r gloch ac yn fuan wedi hyn aeth allan yr chwaer Duges Oldenburgh, t' itewri un o gerbydau|y Tywysog Rhaglaw, i ym- ^eled a mytitchloti Westminster, a phethau Ilynodionereill. Ifeuliodd y Tywysog Rhag- la ynghylch haneri awr gyda'r Ymerawdr yn de ijtg Cumberland; yr oedd llawer o Ben- dglOn yn breseudl ymgyfeillachodd Alex- :dr Ag amryw ° Foneddigion Prydain yn y T d f°styngej.ddiaf a charedicaf. Pan oedd y PywYog Rhaglaw yrimyned i ymweled iBrenin rwssia D,, f d' PI Y Clarence, a'r hen filwr profedig Platofli^n Canly" yn ydorf-drefnus (^procession ) t yn canlyn yn ydorf-drefnus (processtO torwv rhes deithiol gan y trigolion, y rh? a wthip yomlaen mewn trefn i ysgwyd dwylaw r. en wron clodfawr, yr hwn a fuasai mor (kbwyd a liwyddianus yn ukiystr Bonaparte, Wedi hynymwelodd Ymerawdi Rusgiu- a Brenin Prwsaii ynghyd a llawer o Bendefigion a'r Frenines yn ei Llys, lie y cawsant y derbyniad mwyaf croesawus. Yr oedd lluyddwyr Awstria i gymmeryd meddiant o Nice (Italy) ar y 23ain o'r mis di- weddaf, dros Frenin Sardinia. Dygwyd golygynau (samples) o'r nwyddau a weithir yn Ffraine a Switzerland i'r ddinas yn ddiweddar, gan wr Bonheddig yr hwn a iftlaeth 6 Paris yr wythnos Cyn yr un ddiweddaf, ac ,wrth ystyried eu prisoedd isel, y mae yn eglur na ddichon y wlad hon ymgystadlu yn y cyfryw fasaacii i'r gwiedydd cyfandirol oddigerth i bris gwaith gael ei iselhau i raddau cryn helaeth. Cynnal#y^: cyfarfod gan Hetiaduriaid a B\Vr. deisiaid Llundain ddoe, yn yr hwn y cytunwyd ar fod i gleddyfau o werth 200 Guinea i gael eu rhoddi i'r Tywysog Schwa$n £ %nberg, y Maes- lywydd Blucher, Count Barclay de Tolly, a'r CountPlatoff.

[No title]

Advertising