Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

- . -. - BARDDOjMAETH

.AI' GYIJOEDDTVR SERE-V GOlliER.…

&OHEBIAETH BRENiNOL.I

JMARCHNADOEDD. t

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

JMARCHNADOEDD. t CYFNEWlbFA. JKo, IIBOL.4N .11Emc, JfeA; G. Yr ocdd dtwaltiad iictaeth o Zenith Hoear v bore itli Lioegr y bore hwn, a dacth ucblaw 8000 o gryuogau o WcuUhgwted- ydd timuor i mewn yr wytiinos ddiweddaf, cyll)lllel-- wyd y siamplau goren attan ar ddechreu y t'n! chnad am bt':socdd dydd Liun diweddat; y mac y rhal eN fti-edin, a'r !})at hyny sydd wedi eu ntwetdio, yu aros yn 01. Haidd a Brag, gwcrthis<d matwedd, a rtiyw faint yn is. Rhyg, Fia, a Phys yn agos i'r un pfis. Cci) (- gwerthiad trymaidd am brisoedd dydd (.vent'r divvf ? ddaf. Hadan Ernn gwyllGon, a Hadnu .L!m, hcb i'nwr cyfncwidiad. .P/-MOtM dcrbJl!ar!wy yr Yd, y Grying. i t-ven!thcoctt-)t)s í Ms (!\vet!ititgwyn-SJs 7H& I ,>(>5 Haidd (Earle.!}) b. i ZJs Urilg-pvelw ( P,le) ti,is i 7'is Ccircn -r-i8a í ,'21,; Poland- i 27s rhtcpii'ykmiie\v.-S7s j 4 .M!fn ffa cctlylau. Hg i 47:) <'T.tcu!omci:odnew.4.?;j i lie,, i 4Ss Pys at f'T\ i 40s i 46.4 ¡>1'i c¿¡ll.lrlat,yr ,yil'V,J¡.mr'.11 G/JIlg WiJU:/W:t to' jjuSIJt:ts). i I Cwen. Rhv; MaiddfCt'irch s. d. s. d. s. d. s. ti. Swydd For?anw? 7? ? 0 0 ? 0 ?6 tt ——(.?rtyi-dJn- 738 00 S7 4 18 S ———— centre I (?? 00 SjS t) 0 ——— Atx'r?iti 8? 0 0 0 40 0 18 ? -——— ?rccitt-ifoog ¡ ?9 5? ? 4? 8 ?t 0 ———— ?'acsytcd I (ii: () II 0 0 Ju 8 ? 7 — Fyn?y ?)? Qo ? ? ?? ———— J?retai.hyyn 7 700 41 0 ?,t 7 ———— ?" ?? ? ? ?'? ?' ?-? ? 1:?leirioii 7b? oo 4810 HJt; !i I'ttint 7ti 0()1148 1 <-? ? OJ 0 t ———Caeruarfon 8t 8 0 (j 1410 'u ? j ——— Fon ? ? 0 0: 0 0 () J, Pris Peil/iaid (Flour), JJ Sllchaid () 280 ri7i.I,. Peilliaid tf', (j,Js i 65s ¡ jili()n, ".J '55g i 6(', 1 PeIlliaid A r:¡Ti{'a, y Fan! Os i Os -t'M.y Bw'a,l}n Llulldaill. Dyu-J ?fawrth diweddaf?rchy.nvuudd yr A?'i'?!. f:. ¡'r I M?r i'r dofttt ucuwani.n (??-e; .?t..nith i b.mmu .nn l?-4 JP. M cyfuriat ( Bi-oiciz), f Yn ot y cytrfi- a wm; nd)T wyth:;os a dorfynodd Mei) '1* u.5 y<U)).< U2 JH'tYS, Hfblaw yr l'trdreth a :h. y() ;„ sydd'rw thalnaret I. Fattr. < 1 Y Cg, j/ c I y ,Maclt « 8 II/Villi. I Ci Eidion OsMthsM CigMaItar(-n6-,OdLt7sOd C¡g LJo 5s -Od i 68 ad Cif-Ty:-ciiYn 7sUdt8s()d Ci Ocn í-; lid i Ss. cig 0c)) I F/-M J/ llP!ls (I LopS), Y7i S"lltlilcark. ? CYBAU lBAGS). Kent 6ti0si9! Os Sussex -6i6st8!()<, Kssex 91 Os i H! (b UANNBR SACBAU (POCKETS'? ). Kent- Mlusil?: 0, Sussex-81 Usitmos Fnrnham 131 ()s i IGl )), P/'lS Y LledJ!JI cad(II/IIIl!. Crwyn Gwadu?u C?M??) ;3U t ? pwy? y? m, o? i 22bd.\ J.rcin, ?d?M* (. virod-ytr.t!.gn'.yn ( ??-,7<?Mf,' ?.?/?,' 'gid i -?,? < < -?yn Uchnt?d (D/'e?'?iy ?7?e?, ?Jd ?? ? (''rbyd-s:twy).tte" '??) ii' C'MynLi.)i,.?Oil0?y?, .j? '?., ?e)t), 5U i 70 p? ys,? j? ?? lj)'t':n, 7J t tSO p'Hys, 38(1 i .11 (1. Crwyu jM6r!:u hychuin, (.S'cN/t- 8,1 1 4 0, 1. Efc)ii,mawr)<)n, y dwsin, l:s I UU. Crwyn Cetrylau (ylltithiedig (tanlled) &')(t i '17d. —— ? ——————————-—————-———— J ? JJl'is y (1I)eJ' yn Llundaill. s. d. Mfn-chnhdWhitechapc! 5 2 ———— St..) :un<'s 5 ?A ————- Ci:ue 0 U io"'u Cvfartalwch -5- I S' d. ?Wcr y ?,-f.f y p? ? J '—— fi'dyn f{u"ia — 0 ¡ —- ginyll RtM&ia 0 —— St-bu)) — 0 ¡ Defnyddtoddcdig- 73 0 gar-.v 44. 0 ('fcat-M 2S (t Rhytion (ia (Di-egs), J2 n Scb<'uCo)f.an- 12\J 0 lkyclJlyd 116 0 ————Meivn 101 U 1 ns C:uiwy)!au—MoMiau. 16s 6d y d<!wsin. Li-eill 15$ Od y dfiwsin. lrl), 7 BR<rr, 28. (;m,enit!i 7s Od i Us6d 70mvv<' Ha.dd. 4s ()d .5s3d ()0'wy.< Brax 9s Ud Ccirch. & .1 i 3s 6d 4;) P\) S. Pys ¡¡:wynion :)\)s Od 7()s.)d YK''y!w. ——itwydiou .,30s 0(i i ()(i y gryl.()gi FFa. :18s Ud i 4'2s Uti y gr'yl!p', Pciiiiaidtcg. Mis Od i .58sOd'28Qpwys. ?s Oil ?80 1)%' Eilion .fiLs Od j 5ls Od ZSO Im'ys. ABERTAWE: Argraphwyd a Chyhoeddwyd I!:a-- H. JEN KIN, yn IfEOL-Y.CASTjSLL, ;'rhwn y dymuniritiob Hysbysiaeth gtel ei danfon, yn ddtdraut. De)-L,qnir ll.lsb,ysiadau ac Bmcau g-an NEWTON & C(? ? (<{-,pit }"AYLOR NBWTON), No. Ù, I'V,11?IVICK SQU,4RE. "VEIVR jU, Jrl/Il'E, 33, PLEET-S1'R'EEl'; a Mr. 111. JONES, 5, NE¡STlWET, LJ.,UNfHIN. l í SWANSEA: Printed and Pubtished by D.JENKI\ CASTi,r-STRr,r,T, to whom CommunicaHons, post-paid, ar6 )t cqupstcd to be addressfd. Orders and Advertisements rceeived fly Alessrs. NETVTOlV o'x! C?. r?c ??y7.o? ? A??rc,.v?, .,V<5, ??R??cH: S?t?R, ?E?C? fE-?MEEy ?. ? ?Y72?R, 33, /? Rj.;?.. s?E?r, ? ?. ?.?O?R? 5, A?n .<Tc-?TRB? r, ? t) Y ?p.v I