Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

- . -. - BARDDOjMAETH

.AI' GYIJOEDDTVR SERE-V GOlliER.…

&OHEBIAETH BRENiNOL.I

News
Cite
Share

&OHEBIAETH BRENiNOL. I LLYTHYR ODDIWRTH D\ 'r\ rstjGES CYMRU I AT Y TYWYSOG RHAGLAW. SYR,—\ r wyfunwaith drv.chefn yn cae! fy nghym. hcH yn anfoddlongar i annc! <: h c'ch Marhydi Brcnitto!, ac bsod o'ch biaen goniau o'r )!thyr a dderbyniais uddiwrth y Fre!ihint;s, ac o'rateb' y tybiais fy hy!cd- swydd i ddaufbn yn oi. Fe fyddai ynufcr i mi chwitio i'r rhesymau o fyHegiad arswydus eich Mawrhydi, set eich bod wedi gwnend y penderfyniad sici- ac anghyf- newldioi byth i gwrdd & nn ar unrhyw achosion, naiitai yn gyhoedd neu yn ddirgeL O'r rhe&'yMau hyn y inae cich Mawrhydi yu dweud ma[ chwt yh Hnig all iaruu. Chwi a!twch wcled yu fy ateb t'r Frenhmes, tuai cyn- hyrHndau o ystyriaeth bersonu! at d Mawrhydl a.'u/ at- tahodd ifi'tg cyt!awni fy mraint o ymddangos o tiaen ei Mawrhydt yn y Neuadd-Gyfartbdydd (Drawing-Rooms) cyhocdd sydd i gymmeryd He yn y mis nesaf. Eith!, Syr, rhag trwy un posibliwydd y gellir me- ddwi <bd gClriau pich Maw!hy()i yn trosglwyddo un peth sydd yn peri ofu t )ni, yi- NVY f yn rhwym o ofyn i't-h lHawrhydi-pa amgylchiadall all gyfiawnhau yr ym- ddygiad yr ydych fel hyn yn lwdcd yn addas i ym- ddaii,,os ttiag atuff I Y r wyf yh <u ystyru'd yn ddytedswydd i m! f\ hnn, fy n:erch, ac i')- ba uu yr \vyf \u ddvtefi)! am aiiid(liff),iiia(i fy urddas, i adgoJlo t-icti Mawrhvdi o'r pcthau a wydduch; mai ar u! erled!p:+teth cyhoedtlw, ac ytnot'yniadau dh-ge!, nr t?rchy)nmyni<)ijt 'nn:u!unl iedig, tcgwympod'i ccnfigcn ynhot!o!' a!nynt pu iiH't- aiii- te'm adicrwyd gan y Ht-Aun, trwy gyH;;hGr e)L Swyddwy1', m' 01 t'y IJghytiawllhan oddiwrth Lob tros- cdd, i fcddiant hujjo! o'm sef'llÜ\ yn y :L!ys. 'Wecli ilr, Brcnin gael ei (taroa'i glcfyd ga!arus prcsennol, yr wyf vod) g!'iygu, yu wyneb y Senedd a'r cduoii ytt cuog uen ynte gad t'y mhart'hu yn ddi-cuoc. Yr v.yf v/fd: t-aci fy nghyhoeddi yu ddt-euug—eithr m oddciafgactfynghyi'rifyucuog. Syr, fc aHat y byd(t i chwi wrthod dar!!en v I!ythvr hwn oud rhatd i'r byd wybod i nu ci ysgrlfenu a hwy II a wciant bfth fy ngy)')he!io<iii i YlH,r¡wd y pryd hyn, a iawndcrait fy sefytif'K. Fc ddichc'n acho.sion gyfodi (un o rhal hyn sydd, 'rwy'n. gubdthio, '!JmhcH oddi withyn)), pan y bydd ya rh:ud i nu ymddaugos yn gv- hcedd, ac te i'ydd en-.)t Mawrhydl yn't-hwyn: c f',)fi txcsenol IiGfyd. A Á.ldal'fu i\t Mawrhydi ryfvrio ar hoftheiacthderctch tnytx-giad? A ydyw eich'Mawr- hydt wedi anglwfio fbd prtodas ein Merch yn agoshau, a'rposibhwyddo'ncorcniad. Yrydwyfyn yniwrthod a'm iawndcraa arachos yn mha un nid yw yn gwbt angenrheidiot i'w aitiddin'yn, fel y gauwyt' csmwyUtau y Frentacs, cyn bcU<;d a a!twyf, yn y set'yHfa boenus ynmha an y nrae hi vvedt cact ci gosod gan eu'h Ma\\rhydi; md o ra:) (in' cydwv))- odacth o cuogrwydd, ,llJ.C an-hcuueth o'm hnnidcran, ncn o fy nhci!yng(!od i'wmwyhan. 'Syr, y niae't amser a ddc\\tsasoch am eich YnKidv- )ad yn peri i )nt boen uetHdnot. Y )nae a;nryw ddcith! iaid ardderchog wedi dyfod cisoes i Loeur; ynmhiith Ctcit!, rei y t-ty'.vaf, etifeddanrhydeddus Ty Orans-c yr h'n sydd wcdi mynegu ei tmtt fcl fy mab yn nghyfrait!! i ddyfod. O'u cymdcithas hwy yr wyfyn cac) fy ngan Yr ydys yn dysgwyt ci-edi, o'r un radd o ran cu scfyHfa a chwithau, i orfoteddu "vda'ch RIawrhydi «m hcdd\vch Ewrop. Fe. \uiddengvs fy Merch, y pryd cyntafynHdto!) disgtctrdc!) a chvhoedd- ogrwydd a bei'thyn i b''iodas neshao! etitelldes tchvgo( yr Ymcrodraetii hon. Dy!U:r atnscr a ddewisodd eicti Mnwrhydi i'iu trm ag anrnarch ncwydd ac angiiytUty?f- icdig ac o ho!I d?ciMatd y Breum, )My? yu unig s?dd yr' cut;! fy ngwahardd ?<:n ?ic!i Mawthydi rhag yin- ddnitgcs yn fy He, i f?d yi! gytratio? o'r gorft;ic< cy?. rcdhi, ac y!j yniddhad o'r cyr!< i foddhan ytcuniiadau u ra!ch<cr a chariad goddef'adwy i bob n):uu end inyfi Ydwyf, Sy)-, ? Ff)-dd!on wraig biiod eich Mawrhydi, Ff?-dclion ?i?ioct eicii ilfaNiTi-livdi, Tv Connanght, Mai26, 1814." LLYTHYR Y FRENINES AT DYWYSOGES I CYMRU. "Ca?M?!K?M-,M<M23,1814. ? Y mae'r Frcnines yn ystyried fet <)ytedswyd(! ami i bejdio coiii smscri gyfafwyddoy Dywyscgcs Cyrnii), ei bed wcdi derbyu cenndwri oddiwrth y Tywy.so? Rhae'htw, yn dwcud, gan fod y rrenmes yn hysbysu v bydd tddi g-ynnal dnn Y stafelJ Gyhoedd yu y uns ncsaf, yr Otdd ef dan J'wyman i i'yncgu ei tbd" y!/g;w\bod na uihiski Ijod heb ei bi-esei)n(il(ieb efyn y Uys, acyn dymnnoy bnasid yn dealiyn cg!ur, o hcrwydd rcsymnu o rliar y gaJIasai cfyn uuig furn)), et fod wedi'cytn- ineryd pendcrfyniad f< ae ang!'ytnewidtoi, i bm<tio cwrdd a Thywysoges Cy""u? m' uu achos, yn gyhoedd nac yn ddirgeh Y mae'r Fren:ncs o ganlyn'ad dan yr an('nrhcid- rwydd poctius o hvsbvsn t Dywysoges Cymru yr au- o'i dcrbyu yn y ddau Ystafcit Gyhoedd. R. ATEB TYNVYSOGES CYMRU I'R FRENMINES. MAUAM,—Mi a dderbymais, gyda'rsyndod a'r ofid mv.yaf, y Dythyry gvnacth cich l\Ja'l'hydi yr aurhy- dcdd o ddanfon ataf, yn s;wahafdd fy yiuddangosiad yn yr YstafeHoedd cyhoedd sydd i gael eu cynuai gan etch Mawi'hydi yu y mis n''s<:f. I- Ni ieiddiaf ddadieu a'ch lUawrhydi, ar bynciau mor boenus i'ch Mawihydi ag y maent i mi fy hnu. Y mae cich Mawrhydt yu gwy/Jod yn cda i't' Bre- nin fy anrhydeddu a't sylw mwyafcarediif hyd a)nscr ei glefy<), am ba un nid oes un o'i ddeiiiaid a mwy o achos i aliti-ii iih myfi: afi'r Hrenin, yueihynawsedd, rynpii bod<} i toddi y p'awf ananthwys ac hyfryd o'i scrch a't gy)-iiinki-a(twvaetli, trwy fy nerbyn yn cyhoedd ym y LJ)')l ya .\D1;5Cr cystudd.Hyin ac .¡ oJ 1 yr ocdd cl ymgelcdd yn fwyafHngcnrh<:n.o!. Hyd yn hyn, yr ydwyt' yn anrhwystredi.' wedi taht fy mhnrch i.'cii Mawrhydi yu y Hys. Yn awr yr wyf heb appti nac amddinynwr. Eithr nia gallaf aughoÜo mor bcii i'y ? nytedswydd i'r Brenin ac i mi fy hun.ag t toddi i fytin i'y hn\vi o ymdJanos yn yr Ystni'eHucdd cyh&edd & j gynhcth- gan eich Mav. itydi. Pafodd bynag, fei n:t fyddwyf yn ychwanpgu at aiiijawsderati ac unesmwythder scf'yUfa eich ia]axt mi YIJlostyiig-I,f yH a\vl' i cwyiiys y Tywysog yr invn a fYIIl'g";ydi n) gaii eu-h Mawrhydi, ac tii fydd i Mi.yMiddangos yn eichYstaicMoedd cyhoedd y uitS hesaf. Fe fydda! yn rhyfygus t hii gyhnyg gofyn )'c!t Mawrhydi am rcsymau y 'l'Y"¡YS?g Rhag;law dlU8 y!' ymddygmd ai-ii o ba un y mac ei Fawrhydi yn UlHg <i.Ü' o t'arn'u. Y!' ydwyt' H yn amvybodoio tramgwydtl, yn yr ystyt-iacth hynyy niae yu rhaid i nn afit ddiddanwch yn erbyn yr hoil siQmedigaetha!) a'm átfyddant, hyd y nod hon, yr y m\vyar wylcdig ar gar=.vaf; y gwahárddiàù a roddwyd t mi tt uuig, iymddhngcs o nacn Etch Mawrhydi igynny:rfy )]ghyd!nwenych:ad, ar dcrt'yniad gorfoleddus o'r bini- derau aorchuddiodd Ewrop dros hn' amscr, yn mhreHC))- noideb y gwyr Rnrhydeddus y rhai t'ydd yn oi pob tcb- ygo!rwydd yn gynnyiiiedig y't LLys eH-h Mawrhydi, y rhai sydd mor ages ataf trwy cnedigacth a phrtodus. Yrydwyfyn dcisyf ar eich Mawrhydi i wneuthur cynawnder i mi yn yr amgy:chiad,tU prescnbl, eich Mawrhydi yw'r unig un a KU hyshysu i'r dieithriaid ardderchog mai i-esyiiitiit o yatyriaethmt personol at eich Mawrhydi yn unig, a'ni i Yfit.ta! fy hawt i. ymddangos o <!iaen eich Mav/ibydi; ac fy mod )n awr, fct ag yr oeddwn bob antser, yn arfeiddio majais fy na;e)y:iion i scfydiu arnaf gysgoJ o un cyfriiiad a aH t'y wneud yu anheiiwn:; o'n cymdcithas a'u parch. Ydwyfyn s:cr, na fydd eich Mawrhydt yn anfoddlon i nu csmwythau fy hon oddiw.th nu drwgdybtad ? Hnmarch at eich Mawrhydi, trwy tvneuthuryn ?yhccd? yr achos o fy absennoldeb u'r L!ys, ar yr amser pryd yr oedd dytedswyddau ty'm scfyilfa yn gahv am ty mresennoldeb.. Ydwyf yn caet yr a?rhydcdd o fod eich gostYng" ? ciddiafMerch-ya-nshyfrditb, a'ch Gwasanaeth-fcrch. "CAROLINE, P. J

JMARCHNADOEDD. t