Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

-1..II AT E.IN GOHEBWYR.

CWEDDI Y TYNGWR,

,1. ! ".' ' AT *t; Yt16 t,…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

1. AT t; Yt16 t, I)D -P, Ev GOJfEIt.. j Svn,—Dyma i chw: ddernyn eywrain, a <L}ys'wydJ-! odfl i'm dvvv la xv e!' yg !Iawcr bhyyttdyn, o y I Ban.lda'i' Hynfiaeth)'d(l enwog- hwnw, l"ewis ?tlo)'ys, S[yHt o Benh'c Eii'iHneU, yn MM: i fc ddic1!ollherigor- awcu i'r rhaM ohm o ddaiHcuyddiou eich Sci'en. Wyf}T eiddóch, CSREDIG. ° TAFOLRRYDYDDOL, :g.? ? ? ? ''i? ''0 r j??????i?? G? LE?rrs ?OHF?, y?-?;-?. p ? ??' ? !?? 1,9 Anmu'iu Wuwrddydd. in T3" 19 ?T5 BedoBrwyuihs?. jl4 i-j i' 17 J Hyw.:u-chHp:i Jm 13 ? )?, Ta)icsin. )](, m is i.) MytddinWyiit 18)17)18 1.-) Cynddehv Hrydydd ?awr t 19 18 t 13 18 Dafyddd(!t),oHu-addmr j 1.5 17 1 i9 18 Dr.SionCeat 13 ?? .1 18jl0 r?Gip npIcnnn dn..?. I j? 11 Id 17 Dat'yuda?Cwitym l?Jl8 18 ? Dat'yddapKJmwnd r.) li{?18 1? DafyddLIwydapUywehn:!?) ? .? ? ?..8 I,h. Gr?rydd UaiyddNanmor 16 ¡ 19 j?' !8 Syf I?afydd Trcfor. Peryrlor) ? 14 .? .? ?? LIanaUgo yn Men Einio?apGwatchm3!,oFon 14 18 J3 ¡16 GrnHydd Gryg, o Aboti'raw 18 18 18 17 G?aichmai{(pMetitr,oDi'efet)ir Ig 18 19 ? j (h-u?yddHii'acthog ?17 17,16 18 j Gutto'rGtyn js 18)?6 !i3 Guttyn 0w:un J 16. In'17 18 G?ytifarddBryfhetnio? ,1 14 17! ig ,t7 HyweiapOwa'uGwy' ucdd ia 18j)9 ?8 .iRuanDcuhvyn 19 16(1:5 19' lorwerthFyngtwyd i? 15 ? 17 loi'wci'thapBeii I ?? ? n i? Ioi.o CochfCoedvpaatwn.Llan-a 15 15 11  Miydd) ? ?S 1& 16 Lewis G!yn Cathi. ? ?g 1' 18 17 WHiamL'ieyn ? 17 17 18 LIyueIynGochapMeurighen \'6 16 ?8 17 'HywetyumoelyP?ntti. l? m 17 16 Hywe'ynabGuttyn 13 17 i? )? MetfyrErydy?d ?? ,17118 ?? Merpdvdd Hp Rhvs (OfTctiiad ) 1  15 .Ubiwabon) ?. ? ?6 16 15 15 0?c??w\?e<ld?OwenEfan) 117 17 16 ¡ 13 ?OwninCyieiIio./rywvsogrov.'Ys 15 17 19 ,1 1? .PhytipBrydy.id ic 16 ) 17 J 17 LIyweiynBrydyddymoch 18 17 j 18 18 ?RobynDdt.oFon 13 15.'14 16 l{I¡" N' 1' 1 J'(')' KhysKanmo!- ? i? ? ? SionTudyr ? ?, ? ? ? ?onPhytip(A.rdudwvMeihon) 15 Ii} 141 17 ?TuwnfFych? 12 i? ? ? ?<yrA!ed ? 13 ?j 17 ?'dyrPenHyn ? i? .? 17 ?i''ai)a<?mBrYdvddma\Tr j ig m ? ?3 ?homasi-'tys,piasl(.lyn 16 17 1B 16 tenanapRLytiHpIt-udnLIwvd 1,17 17 I 19]'6 ?j.{[amCynwai,I)otvd(ibe!eu 19 16 l? I 18 LdmundPry?Aic?agon 12 18 ? 12 Hus:hL!eyn ? ? i? ? iL??ioh ? ,I ? ?,1? ?, !.?iont-ns)artPrvs I 3 4 j ot 4 C!ud:-oL?n-E!wy ? o ? 4 l ? 0' 0'? DafyddMar.uc!' 11 4 ;¿ 4 Hu?Mo)-ys,Lh<nsin-h- ? 17 118 I 8? Edwa)-dM6rys,Ce)Ti?y Drutdiot! 10 17 ?l. ¡ ?j Owam Cru?ydd, Hnnv?umdwy 110 10 8 10 <jt-onwyOwain.Hnnt' ) q tB ,!)r-math ? ? 19 18 j !9 19 ? ? af?n.M)dd?Oti.hHd. L Ict!nn!3i'ydyddinr,0?ei:-iad 19 18?18 17 i Wi!)n)u ?yn:? Liat?Gynha?!, ) j 16 18 ) 18 17 Oir'einad 16 1  1,7 ? Edward Samue!, Hangar, 0?-j ) 10 10 17 10, (-n-iad I !E!is ap EMs, LIandudno, On'- )? 10 10 17\ r0 finad RcbynRagad ? j ? s) ? ?

'.. ,'. ' ' ENNILLION ' '…

[No title]

Family Notices

[No title]

J 11 MARCHNADOEDt) CARTREFOL.…