Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

-1..II AT E.IN GOHEBWYR.

CWEDDI Y TYNGWR,

News
Cite
Share

CWEDDI Y TYNGWR, Betb, T)tttg\Vr yn gwedd:o! le, Tvii.-ii;i-, p'nn adv I fod di yn ytyrid hyny ai peidto; y map pob nn o'th !won yn weddt—yn apcUad at y stmctaidd a't- Ho!inUno" Ddnw, cnw pa nn yr.wyt mot' anrasot yn t'hyf\u ;) gymmcryd yn dy wefnsau aRan. A pha both dybygit ti, Dyng\t-, yr "\ryt vn gatw am dnno pan byddo'r t-ht.giadau arswydus, Da?M./y f?,a;j <, ?Mt? ?tPt? ? yn treiglo mor fynyph oddiwrth dv dafbd ha!ogcdig'' Dychryna, Dyngwr, Ua b'wyf\'n d?- wedyd i ti. Dy weddi a gynnwys ddwy o ranau .J.- 1.1' wyt yn gweddio, ari ti {:ad dy ddfuddio o dragy- j wyddo} ddcdwyddwch :—2. Ar i ti gad dy suddo Incwn i tr.)gywyddo}dtu€ni'' 1 Can liyn),pin I)V(I(Iot ti yn a-a:w am ddamnedig-Mth onid wyt (mewn ctratth) yn dywedyd fe) y can]yn? 0 Dduw, y mac genyt aitn i'm cos.pt yn nfi'ern dan dros t'yth, gan hyny, na t'yddedi un o'm pc-chodau pad ei faddeu 1 !Byddcd i bob }hv a dyogais'-pob ceiwvdd a ddywedaJs—pob Sabbath a dorats—a phob pedlOda I gyBawnais, mewn meddv,i, gau, npn welthred. cvfodi mown barn yn fy erbyn, a'M'condcmnio yn 1 dragy- wyddol!! Na fyddcdi mi byth gyfrano?i o'th iachaw dwriaeth! Bydded i'm henaid a?mcorph ?aelcu hym- ddifadu o bob dedwyddwch yn y bydhwn, a'rhwn sydd yn dyfod!' Na fydd<d i mi byth weled dy wvnpb mown heddwch, na byth fwynhau dy nafr a'th gyfei! aeh Ac na ad i mi byth gae! myned i mown ideyrr!!);, 'I nefoedd 'Dyma ran gyntaf dy weddi wy. Gwrandewn ar yr ail ran. 0 Ddnw na fydded i mi yn Hnii: gael fy nghauad al!an o'rnefoedd, and byddcd i mi hctyd gaet fy n?hau- ad i f'ynn yn ufiern t,oeth! Bydded i haU aelodau fy nghorph gnel en hm-teithio, a'r gtoesion mwyafanrhaet]i- adwy ac Mamgyitredawl, a bol! aUnocdd fy enaid gad eu poeMydio & dychryn ac anobaith anrheit!ua\\i a, thragwyddoi!! Byddcd fy nhrigfh yn y tywyUwch I dudew, gad i mi gat;! dynion dainnedig a dia?iaid yn gyfeitiion i mi byt!)!" Tywatit i wared dy iidiaw?. rwyddtan?iyd; cyMawnady hoHltd a'th ?eUdi.thion atnafS; arfogaa danfon a!!an dy hoU ddyctnyniadau ¡ yn fy erbyn a bydded i?b sonant ?yrnig, tanHyd, ac of'uadwy intphwysarnaf! Bydd yne!yn ttag'wyddJ pi i mi; arteithia, a ci?spa, a phueua 6 yn unern dr?? byth, byth, bythoedd j Dyngwn hynywdywcddi! 0 r('iadechrygùm! 1 .OerchyU,C!chy!mwyat' etchyH! Dyn cableddus'i A wyt yn hoffi dy ddeisy?adau? Edryt-b a'-Hvnt. A wytyn lHysur yn dy"veddi, neu awyt ti yn gwawdio dy WneuthniMi ? A wytttyn ewy!!ygio damnedigaeth? I A wyt ti yu dymul10 trag'wydclol boenan? Os fcHy, dos j rhagot, a -rhc:; yn aled-I'h(;g yn fynych. Pa amtafy byddo y Hwon, mwyaf gyd hydd y poenau, ac fe aHai mae cyntufi gyd y geUi fod yn titai-n A wyt ti yn brawychu wi th y ia!th hon ? A ydvw yn Ilyfnu dy cnaid t fynu? A yilyw dy waed yn rhedeg \n oer yn dy w3,tljieiiaii? A wyt wedi dy argyhocddi o'r i drwg o dviigit lialogedig.? Pamor fynych yt- wyt wedi t cabluDuw ynefucdd? Pa mor fynych yr wyt. wedi c?isia gan Dduw dy ddam?io mewn ysbaid biwyddyn, a mis, a diwrnod ? Ie? pa mor fynych yr ydwyt wedi ?a!w am ddamHedigacth mewh awr sien?l ? A wyt U ddim yn uft'etn etto? Rhyfeddwch, 0 nefbedd/a syna dithau ) ddaea!, wrth ddak'ni a hir-ymaros y Dnw hwnw enw i pa Kn y mac dyniou rhcglyd mor fynych ac mor eci rystonyneihaiogi! J)viag -wr,.bydd ddwichgar, 0 bydd ddiolehgai- iawn, am nad yw Dnw gwedi attcb dy wcddi, dy weddi ddy' cht'ynUy' a bod ci (triigai-edil a'i amyitedd wedi cadw oddi wrthyt ddymuniad dy wefusHn ¡¡fian!! Na ad iddo byth g!y wed Uw ar.dt oddiwrth dy dafud angllyssegr- edig, rhag iddo fod yn ymadrodd diweddaf i tt ar v ddapar, ac i'Hi weddi i.tyuglyd gaci ei hattcb vn nnern. —0, bydded i'f Hwon gact eu tioi yn ddeisyhadau am faddetiaiit! Edifarha, a dychwel at Iesu, yr hwn a f't rm w dies dyngwyr edifcirio!, yn gystal a. thros ei Inf. rnddioa. Ac yno, 0 yuo, (er y gallit rod wedt tyngu! cynntfer o iwon ag sydd o ser yn y ncfocdd, neu o dywod nrlan y mo!-), yna ti gai wcied, er dy dragywyddoi law- cnydd, fed digou o gariad yn ei galon, arhiwedd <!i"-ono! yneiwaedi faddendy bechodan, uc actitil) (lyeriaiii drosbyth. Dyngwr! aeHi di byth cttogabin iath Dduwalachawdwrahwn? onid yw dy gYdwybdyn Úcf¡n, Na ato FcHy byddo< Amen.

,1. ! ".' ' AT *t; Yt16 t,…

'.. ,'. ' ' ENNILLION ' '…

[No title]

Family Notices

[No title]

J 11 MARCHNADOEDt) CARTREFOL.…