Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

-1..II AT E.IN GOHEBWYR.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

-1 II AT E.IN GOHEBWYR. (J:T Caiff' A tebiá(lb. E. Giantren, Lyihyr a ChyfaMSoddindau W. C. Giandwr, ymddangos yn eiu Rhifynncsaf. ;;2- Yr ydym wodi derhyn i\td) 5!'yrddm t LythyrUG- Wt')y)t)—t L!ythyr Moaa, Goga!'t.u,—y rhai H gaHt le y cyticcyut.at'. I GORUCHWYLWYR. 11 ..CastcHNpJd Da\!d Thomas., SiOpwr' Cacrphiny Par(-ft. J, Edmunds Llantrtsscnt t PcHt.fi.K-n Thos.Lipweiyu, Postmaster Cacrdydd Post-Oaice McrtJlyr-T;ydtH 1\ 1.\1. Davis, Postmaster Abcrd<u'c John CacrfynJdin- J.Ev:!ns,Argr8Hydd,&:c. blandly John Ila!)trts, SiJpwr CasteJlu('wydd yo LIl11yn Timothy Thomas U.<tti)o Evans I).R.!{ces,SK)pIssa -.ThomasTdomas AberJ¡onddû, G..N orth T fryshyvct John fi-icc, Postmaster HwXtbrdd JaMf-sThoMM T<-<-Mt'a<-th I)avi(I Thomas Arhcrth rnrcf). Wi!!tam Thomas Ahri-ystwith ParcfJ,.JohllJamcs Ahprtf'iti Ca!(-hLcw!s IJanbedrpontSlPphcn HIIh JOt1t'S,Post-mastt'r f101anywer:¡- Ystrad.. I)a\id Richards I dr Ed-.Y<n-d.tf)n<'s,P<Mtm.istcr Amhvch Parcii.JfthnEvans '—- Owen WiifiaH)' Postmaster C<t.pra:yhi Bt'njftmtnJuiT.cs LhnK'rcnyiuedd Evan Thomas, Postmastel B W.Kobft-tS ,"tun e 'I I I — Richard Jonps Ii :tllgoi* llt r et it. Arthur JnnPs Pw)i!ic)y Purch. Benju.iuinJo'K's Caernarfon RiccJoncs Tremadoc. — '<ivn)i.-im WiJJiam Uhnhych Tn')s.Gt;p,Ars;rai'i'ydd, ..tyc. Wrexham.. J. Pa.uMer, L!yfrM.crthw.r Hanrwst- WiiiianlUavtfs Ruti.in JohnPhiOips, L]yfrwert!;wr Llangollen.J olmEchmnls Ba!a R.Sat!dei't-o)i,Ars:raH'vdd Richard .1ones, ArgratlYdd Newtown Parch. JohnJon&, M;ichynnpth- R)cha.rd.)oncs LinntyHtn Edward Pnce LJani£!loc3 A bel .J ones Casnewydd ar Wysc Evan Lewis, Llyfrwerthwr Pontyp<wt Parch. LI)eiiez er J olic, Llaii aiii KpYvton & Co. AVarwick- Square; J.Whttc. Fteft- str<:ct;aM,Jtmcs,No.5, Newgate-Street. ??????? CyHwynwyd y Parchedig John Jon&s, ?. A. gan A! glwydd Esgob Bangor, L Bersonneth Ltunychan, yn swydd Dmbceh, yr hon oeddynwagtrwyiarwolapth ei dad, y diweddar Carchcdig Rlc!):u d Jones. Y mac y cyflawniad hwn yn danger ystyriaeth tirion ei Argi- wyddiacth, canys fe adawodd Mr. R. Jones ei weddw a dcg o blant bychain ar ei ol heb i'awr durpxriad drost- ynt. Fct hyn y mae cystuddiau y wcddw yn cael eu Uonyddu, ac amddifudrwydd y plant yn caet ei oc!i)e!yd. Dydd lau dtweddaf, cafodd R. Prytherch, Yswain, LIaw-feddyg, oGa.erf'yrddm,eiappwyntio i'r swydd o Ynad Hot'ruddiaeth, (Coioner) droS Atdnl Ogicdd- OrUewinoI swydd Gaetfyrddin,yn He J. Beyiiaii, Ys- wam, yr hwn a'i rhoddodd i fynu. Y mae Richard Lyster, Yswain, wedi cael ei adferyd yn Aetod o'i-Senedd dros y Mwythyg. Y mae'r ysgoUon Sabbatho! Cymrcig yn Ngweithian Haiarn Rumney a TiedeKa!, a gynheUr pan y Tref- nyddion Caifinaidd, yn cynnwysmwynagOOo ys"ot- heigion. Y n)MG amryw ddynion yn gwrthod cymmervd y Do{lctrs HiD fwy na phump swittyr un, yr ydym yn tyb- ied yu iawn i ifysby-SH i'n darttenwyr, fod Af-t y Senedd yn gorchynnnyn na fydd dtbrisiad i gy)nmeryd He yn y Dollat-s, cud arul chwe'miso t'ybydd oddtwrthAnan- dvLioegr. Rhybydd Y mae y dt'efn:ad fwya.f ddryg- )on)is o hud-Iedrad (swindling) wedt cymmeryd He yn ddiwt ddar yn y part!) gogieddol o Loegt-, gan haiIT o tadron, y "11a' ydynt wcdi llcwid amrpv lythyrau cyf- ncwld-dllerb)'uiadol (llccept('d drafts) o l()/. a 150t. yr un, dan yr :)rwydd hyn, Sit-ansea Souill JVales Ballk," NidoesunAt'iandyo'rfa.tb. Y mac mintai o garcharorion Fffeng!g, o 300 bob dydd, dros amryw ddyddian aaethant heibio, ogarch- ar Stapleton, gcrUaw Caerodr, ar eu taith tua Ffrainc ac ar ddydd lau wythtios i'r dhveddaf, rhoddwyd cenad i ryddhan'bob uu ag oeddar 01, yn berchenog o pumb punt, i da!u ei draut. Yi- ocddynt;, y rhan fwv- af, yu ymddangos mewn drych dda, ac ysbrydoedd ut-heL Ysgatnwyd un o honynt o'r rhan fwyaf o'i arian, y rhai a enllillodd efe trwy werthu teganau cyw- ratat yn y carchar, gan bnttain anfad yn Bath. Y mae etto yn Stapleton 2000 u gareliarorion, 300 o ba rat sydd Americimd. DyddGweacr wythnos i'r diwcddafdacth Meiwyr swydd Fflint, dan awdurdod MHwrtad F!et(-her, i Gar- Meon-Gawr, yn mha !e, yr ydym yn clywed, y maent i gabicidifyddtd. Euog-iarnwyd Mr. Herbert Brace, Gwr-bonhedJig o gyfrinadmawr, nr ddydd Gwener wytbuos i'r diweddaf, yn Mrawdte'r Brenin, am rwystro Aroiygwr ardrcth yn it'air Wrexham, swydd Dinbech. Burnodd y Llys i'w garcbaru dros un nus, ac iddo datu dirwy o 601. Yn yr \vythnos ddtweddaf, acth amryw o garcharor- ion Ffrengtg trwy y Mwythtg: yr oeddynt yu ymddan- gos yn draUawen ar y gotygtad o yinwe I." eu genedigacth unwahh drachefn. Y iiiae onylit wedi priodi yn L!oeg! ac nid yw eu gwragedd yn ym- ddangos mewn nemawro Hinder wrth roddi ymadawiad hir a Phrydain. Yr ydyjn yn crcdt), pa fodd byoag/y bydd i tawer o'u gwyr, ar ol eu dychweHa'l i Fframc, gyfarfod a gwrthddrychau t'ydd a hawl blacnorol i'w catonau. Y" sicrynme:r,vdurdodga.n yHywodracth t ? < Y mae Mc!wy' f swydd F6n ar e! i.tit!i tua Chai'nccn- Gawr. '} YnmhvyfanBraintrec 9. Bocking, Swydd Essex, y 'nae Cymdeithasau wedi en R'nrfio, odd) ar awser uad oes cofam hyny, yn miith Sefyd!edig, i ddarHpn yr Ysgrythnrau a with yr EsponWyr el'wog. Y mae y.cyfarfo(!ydd yn cae! eu eynna! yn Br;tiiiti-ce, mewÚ Y$taf!I, yn yr Eg!wys, sydd \yedi ci. nc:n!;o at yr aCJ¡os, ar 6ob dydd lau yn y prydnawn ti-wy'r tiwyddy:], ac an! chMech o'r g-Ioch bob bore dydd Su! o Wyl Pasc Y iiiaet- aetodau yn rhoddt ych-] ylig yu \vythnbso! tH ag at da! y dratd am -din a chan- wy]!nn, tra parhao misoedd y Gauaf, ac i i'r Gwelníd'og am brcgetiiupregeth angtaddo!i ar farwo!aeth pob aciod. Dydd Sadwrn wythnos cafodd Wi!!iam Wtison, Yl: hwn be<!d drcs ?0 nitwydd ocd, ei d(tilivii- yddio yn Ng!)aer!feon Gawr..Yr oedd ei yn)ddygiad yn dangos y diystyrwch a'r calcd: mwyaf. Wrth fyned tua'r gt-og&rcn, efe a d-, iflodd yr ysgnfeH ganh-Ho! at un gytun,as-antfy nghrogi, na hvyddcd Duw Ii\vy Ha'H heiddo, ha dimaraii hdd yt! pcrthyn iddyut, am fy uhnn i mor gi,eiilon, t.a yr ocdd'.vn ynddyn Hawd; bydded i'w !iysgnboriau i'y- ucd ar dan, eu moddion gat-1 eu dyfetha, a'n tiroedd tod ynantlrwytb!on; bydded eu hnmfeUt:ud farw o fewn eumapsydd; Hafyddediddim arosg" yda hwy, o her- wydd hwy dyugasantfymywyd aHan. Yr hoU dystion. na (ydderl tddynt fytb hvyddo o'mhachos i; bydded iddyntoH gaei marwotaethan tmenus. Bydded i But- Icr ac Aston gael eu meUdtlhio. Na fydded i'r Barnv?r í'mbarnodd, i L:yth fùxnu' neb .a.rall," Yr wytlmos ddiweddaf, daHwyd Ynad llcfrnddtaeth yn mhentrcf C.nwcglas, gan Edward Meredith, Ysw:dn, o Di-e'r Ctaw<!d, yn swydd Faesyfed, ar un Johu Uoyd, yr hwn a fu tarw mewn canIyHiad i gwymp, yn feddw,.oddi&r geiry!. ddamii.1dniol. Mai y4yd(! a'r Sed,cynnaliwyd èArfod gan Wei- nidogion yBedyddwyrneiIIduui, aragoriad Ty fod ncwydd perthyno: i'r biaid hono, yr hwu a adeilad- wyd yn y drcfpsgobaethol Bangor Fawr, ynNgwvnedd. Yn y pregethodd y brudyr ctK-r, am chwec!), Simon James ar Iiiiijaii -N,iiiNv'a(liad, Ctu-tstn.as Evans oddiar y March gwyn, a'r gwr a'r bwa a'r goron ganddo. lau, am 10, Richard Roberts oddiar Wreidd:fl1 Jesse, yn arw)dd i'i- bol)fn-gdd n JuitH Ro- berts, o Benysarn,ar grpcshoeliad Crist. AÍn ddau, Simon .Jmc:,s oddiar yr ymdrech dcg a oi-pheiiodd ilatil, a'i waith yn cudw y nydd Christinas Evans ar yr enw yn !)yfr y bywyd. Am chwcch, Jenkin Harries ar y pt'rygl o '-vrthod icchydwriapth gynunaint; a Christmas Evausarbalmentu adtgan-egn y briMbrdd, a thynu rawysh- oddiartfordd y babi i gicdu a pbroithsu Crist.

CWEDDI Y TYNGWR,

,1. ! ".' ' AT *t; Yt16 t,…

'.. ,'. ' ' ENNILLION ' '…

[No title]

Family Notices

[No title]

J 11 MARCHNADOEDt) CARTREFOL.…