Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

t J'TANTTD, as;n Apprentice ?o a Wh()!es:ue ,r, ?"? ?'? ?'"?'?a"d Chandi. a LAO from 14 ? 1.6 y 0,' "t 'n-tustrious habits, am! who undcr- <t'? T?R ?'"??. "?S??.sh anuA?fi?h Laagaages; he wiH bekindiy ?tnS? ;tre <lppJy to' :David J'ellkill, PriÚter of this ??.???"?" ??-?' to j&avid Jenkiu, Pi-inter of this GLAMORGANSHIRE. FARMS TO BE LET, ,:FOR A TEUM:OF YEARS, A"iD ENTERED UPON 'unn:nJATEI,y, W, ELFERT IARM, Pell- MO Acres exciii-,ivt- mark parish ) of Wood Land. I I'.LETT Y DOMAS, LkLngeelach2214 parbh S ? ?'o & e?ercd M?o;t o< ?e?rua? tn? -.Wa'7, 1315, I ? ?'? exclusive COLE FARM, Barr' y pari.h ( ? of?,oodLand. of Wood Land.. ¡ ??,;T_ REY FARM, same parish.. 6(W)itto. CWl\I BARRY FARM, ame( 160 D'tt Parisil -lititl Portbkerry S 1 o. MOLTON FARM, Lancarvo.?? o? narD?'?o. ?<t Weavoe parities 1 o. ¡ ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? C H A, C E 3 ??'?dPHRTRA,inBeth? i8i pan!;h, ????? ?OUNTAY? ? ?? P? ?? CEf?EW, h? 16S I ,t'thesame par)sh. ? ?Y-YN-Y.WAYN,[r)RcMw3p9nsh78 r ?? ?''?'' P??"?rs.apply to Mr. Richard HowpfL ? H???'? ??''?''? ?Hantrissent; r Mr.H.dkct 1 beola, nedr ??' ?? Mr. E?n Thorns Tregn{f,ncar ?X '?')"??? tt by letter, post-paid. .ANGLESEY.. I FREEll0LO ESTATES, ? ?'TO BE SOLD BY AUCTION, ] 1 'At the BHJl's-Uead ??' ? Man?cbm?d<], on Wcdnp?f?. ? ?-? ?? o .Jul,y, iSM, .n sHd, Lo,s aad on ?ch Con- ¡' (???C'7t'i itay of J ul)?; 1814, in sll(-"l f-o,?s aiid on sqci! 'C o ii- L*tioils as Llicii tw agree-I ?o?. rarM?M.. yb?Me,? ???an'??M?, ??' ? Bodedem .Ty?ypwH .Th?as Lewis J' ?'20 TyMygrfu: Edw. Taf?uas 12 0 0 Do tir,)DYCilaiD, Or12 0.0 Do. ? ??.?id CyB.?? .??'?? -?3? i ? ? unod. ?o- .CfK'pwi!yg'n-edWi!!iam Ey?'M 11 1 12 ? ?'S?? ??? -i d 'u'l "I 0 '5 Lkchg('n- t fLI' "Ie ar '1-( cia ¿pal'O (un-I' S oJ IJ -? iLr w' ydd?)ar! f IaUIS .s 1,) t .? 6 Do. Do. Do. Henry Roberts 1 1 13 ? '? ? (.Chape:, Cot- ) Do. ? ta?, and <- 0?0' ( GanieH. ) ? ? fPartofTyn-) I 8 Do. Y'! arrej!; enst ? Rtch. Ev:m<i SS 0 0 I <) ? ( of Road ) I,. -"?- Tyny}on Mcnrv Roh-?rts 28 0 0 }O irewa?chma.i Taferny?-ops WHiiam Jones 40 0 ¡ ? ? ?i?'?? ?? "<'w ?nd substantial Houses :ind OlIices coveJ'pdl ""th ? ?"? ? ?' ?'? 3, aud exceHent Fcn<-es planted I Wh? ?? and?).s<'ssb n may be had of them, and al. t ? of -1 ?' ?"? ,?? ?? ?'! Saints n?t. \?" ?' he!d)tHdera L?asefor ttn-pe LivM, B?) ??., '?? '? ? -?? ? ?"? '? y?rs. There is an unlimited 'I?? ?t? ??'?n wiC. Lot 10. f 11,irticiil,,trs t 11' to Messrs. Poo]e, Solicitor., at C"?". ?''von, or at their OfHce, at Pencraig, An?escy. tAF, CYFARFOD BY.YNYDDOL CYM- II BE[THAS y DWYFUNDODYAU) Yn NEHEU- it I'ti C Y,,Nt RU i -afl ei GYNNAL y Fiwyddyn hon t yn MEtLTHYK TYOFJL, ar Ddydd lAU, y 23..tiri o FEHMf.N, yn lie y Oain. Y Gwasana.eth i ddechreu yr .mMcr arferol Mat 30, 1SI4, AT FOlledd a G(t:ljrbol1eddig£on, PerchenogioR Tiroerld, yn Teheu.barth C!Jmru. ?/R wyf yn cael fy annog, fri.?V fy mhro?ad ,??' ? ?LAFUHw?tAETMW?, no?UCH- ??-7tH. AVRri? a R!fAG?\VYD.t)WH. (????r) ?amryw F_AES-GAEAnAU ?7y!c?M?/M) yn LLOEGR 'mt?gyf ?ch cynuorthwy i'm dewii; i yn (? 'LYNIED- ?')U i'r duvcddar Mr. OfARLE'S f?l RAG-SWYODWH. j fyned y.? U\SS'\L?L fel ?rMa? u ?dd yn awr heb eu cwMba? Os hydd mi ? ? (!afri<t a chymspled( a chat't fy ncwis, caijt' y diwydrwydd mwyaf cy'tiin) t'i'l I b?T? ?'? <'y?'??' iad :? y hydd i chwi roddt i m), a J -?niinwynis g;tel ?''?? ??'y y '? ?? ostyngcùlg gan Eich ufydd a'ch fl'yddlon '\Yäsanaethwr, AA?ber. tawc,Mehe6nl. HP;\RYHOYTE n H. Y genyf lythyran i l'? "?' ?? ? di??Mr ?S Sd ? "?ym'?'-ad?yo at < ?ytciihon, i'w xan)yn efv? n yr aun-ywx)! ranan o t ahtad. ? )"rhwnoeddet yn rhmldi 4cit)io ynystod yr hai ??. -?)? '4 ) r? ? ??'? ? ?'?? y" y?? y- ?t' nnoL .g-?YSBYSiR yn ostyn?edi? i B?itCHRN. d?L ???? y ?'nryw D t ROEDO ar y rhai yr oedd y ??'-Mr. CHARLES HASSALL yn ?weithrcdu f? ?'d??????? ? I???Y HOYTE yn b?riadu ,Vfo(l a ?""y? ''? '? ?? ? tn?Mydd am y Sw?ddt'a ))ono? J?'? ?'???ymmero tc. Ac y .nae Vi. ?obpithio ? .cytfariyd!d!a et a phob dp.bvniadachynuorthw? [?.wy'?? ? a?d???. ??"?? v gwresogrwydda'r sOl ,Ithat drs (laellu ? ?' ,?'yf?'?? '??" ??smonaet! fel moddlOlI ddwyn ymnlaen ? ?y??dlduot, a A,le.iad i'r wl-,t(l yiigyil'rediti. HYSBYSLAD ? ALL y BONEDD a'r GWYR-BONEDD- ?? K.?ON, y rhai a wp!nnt fod yn dda i anrhydeddu JtE?RY lioYTE, (K'RUCH?'rmfR TtR (7?<n???eM??, yn AHERfAWE, a'u gwaith i btisioTtROEDJ), DE(itYMAU, COED, &c. npH i brynu ueu werthu yr unrhyw; hpf\d i osodnawrERTiiYGLAU GW AIL\ UNOI. (Pl'o¡Hb C!Isesl yit ak)-.eiii-,teidiol i'w dodi. mewn DAL-YS-! fHO FA UFFER¡f (Leases), ac wcdi eu haddasu cr?H-d: f-Huapth a gweBhad cynhyddol amryw Diroedd, hyderu y oydd i'r dytatwch tuauytaf gael cl roddi i ddioseiu eu mau- ta)s yn y cyft-yw. tJ:r Y iiiae H- H. yn hynod gyntlefin I mpwn Dyhys- byddiaeth, l\1ôr-;loddiau, a Dyfri.adTj.-ocdd. .L1tBe1'chenogionl'iroedd :lJn Sir a'r Siroedd oddi mngylcll. 'Foy'ERnMION, ?7'N amser bywyd y Jt\?(Mar Mr. CHARLES f???? ?' '?? ochetais rita?; eofyn cich annos'aeth yn ?'? ?? ?'? 'l???' Yr oedd y ?yfeiUach dda K ? barhaoddrhyoMm Mi yn ddiatal dros y ddcn? miym.dd ddiwt'ddlf, u.r A?twyddiaethau a'r Tiroedd 'hctafth a ad:U- U nt hnsto yn ?yttun, ?n rcsymau dis;onol am fy nhaw- chvcfi. E't)))' y mae (-i farwoiat-th wedtfy nsrosod i mcwn !<-fy)!fa wahano!; ac yr wyfyn Jl"¡g fy ngwasanacth, dan y s;ob;th fod fy.Bs;hodiad i fynn ,i¡ tht-ohndd fcl McMrwr Tirocdd, yn¡¡;hycl a'm <;wvbodacth ddi"on t fy ngalluogl 1 ?nen thur c y?a? !K?!' t fy ng-orchwylwyr. Yd.wyf y'n detsyf fepu¡d hcfyd i fYIH'gn fy mod vn fynych edICYIln.urtlrwyo all?-ryw Ragswyddv :¡ryn "s:actt< yn ywbd a fy mod K-edi talu ystyriacth ncitl- nuoJ me}"n perthyn.?S t natur a rhiuweddau JMaPSvdtt cytt- t)iti,,Iitli I)iroe(id,.w, y mac g;el1I1)'Í fy hun, danystod ?''? ?'M?tt?tM'? rhan fawro'r fath Uir; mn hyt? ?? ?? Y? cynny? fy n?wasanaetti yn y swydd hou o fy h?ahY/. S?th, ac y? sicrhau y ?ydd i miastudio fod yn f>tdlus 1 ,¡tico t" 1 d lJ ?.)i,?, '.??'wnifynyMswydd. .,J' K d Il- f Yt"?6vi,titod a'r cyMe prcsenno! o hysbysu t'f P<'n- ?ft!s:t<?t ???"?<'<??on, y rhai a'm eynnot'thwyodd mor ha?iionn '??'?''defitrpuaJ fv nhra?rth, fy moiohganych ?resQ??f- yd?yf/Fon«idigion. (?yda'r paFch mwyaf, Eirh "S? ostyngeiddafa'c? mwyafutyddwasaMa(-trwr 'JO?' BO?EN_. ?f?f..o? od,?? ?? lYlai SO, ? j AN ELIGIBLE FOR Iron -\V orl{s, in Scotland. v {:It  T' I" ?H?.ARDROSSAN CANAL, wh.ch !s m ,SL the course of hcin"; made front C.LAS?OW tQ t'ip HA ? HOUR of AR.DROSSAN, on tite .West C?st ftf SCOTLAND, in passes through very ex- tensvc Yic1ds of (UCII, IRON TO)' E, ci tM excpJieut C01\ L and LIME,, in a rich find fprtitt: C.uuniry, Ot)]y 90 Fcpt abovf- t'H- Lcve! of the Sea, iibout At'd-way t'roin w ii)Q aud fnrjas :ui exceileHt Si- tnah{)n for the htahJ:shn1"lIt of !ron Works., .I The Privilege nf WMkillg the M[:M;m)s in about 400 Acres of Land may be obtained fur Pavutcct of a modcra.te Royalty Rent.. For particulars apply <o JAliFs A.o,&If, Esq. P:tkcnony", near Duubianc, Scot!and.

-1..II AT E.IN GOHEBWYR.

CWEDDI Y TYNGWR,

,1. ! ".' ' AT *t; Yt16 t,…

'.. ,'. ' ' ENNILLION ' '…

[No title]

Family Notices

[No title]

J 11 MARCHNADOEDt) CARTREFOL.…