Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

- ,-=-_-v_i ',LLL l.),AI,SADWR,DIEII.…

[No title]

[No title]

I SENEDD YMEIIODROL, I.--…

IAT arIlOEDDWR SEllEN GOMER.

AT GYIIOEDDWR SEREN GOMER.,I

News
Cite
Share

AT GYIIOEDDWR SEREN GOMER. I MR. GOMER,Gohelthiaf y bydd i'r llinellau can- lynol gael lie yu eich Seren odidog a dysgiair:- Ar foreu gwlithog a tliawel yn ddiweddar, pan oedd adar yr awyr megis wedi cyd-ymgynnull i gydrganu ac i osod allan, a'u peraidd leisiau, ogoviiant eu Creawd wr •a'u Cyntmhwr, a phan oedd y bryniau a'u gwyrddlysiau YI1 rhyfedd odiaeth ddatgap ei drugareddau i feibion dynion, daeth i fy meddwl pa faint imvy hwyrfrydig na ehediaiil y ngfoedd yw trigolion yddacar yn gyffredin, ac ynenwedigol preswylwyr ynys Brydain, i ganmol a ehlodfori yr hwnsydd wedi ei hymgcleddu a'i hamddi- H'yner ysUawero flynyddau megis 4 Maw goruwcii- naturiol, a'r Invn svdd wedi ei breintio er ys rhai oes- "I .J \1"- oed-d uwchlaw un gcnedl o tan y nefoedd; pan oedd y marell eocb yn tramwy yn rhyledd gyflym a chynddeir- iog tnvy deyrnasoedd a gwledydd ereiil, a'r march gwelwlas yn rhyfedd llidiog yn ei ddilyn. Tla yr oedd- wn yn myfyrio yn y modd nchod, cyitmierais fy eistedd- fod ar arffed fy hen fam, ac wedi i mi yyiorphwyg ychydig al" y ddaiaren, daeth i ymweled ft mi un hen enw Ilr. Soninus, yr hwn oedd wedi rhoddi [ mi aml'Yw weithiau hynod esmwythdra pan fyddvvh yn cael fymlino gan drallodion daearol, ac weiii i Qi gyf. arch gwell L'n gilydd, myuai i mi aros ychydig yn hwy ar y iaii-liono o'r greadigaetlj, ac wedi imi gydsynio a'i yragais, deelireuodd ddangos i mi allan o'i logellau lyfr bycha»,rhan o ba un ocdd yn cynnwys yn argrati, edig y geiriau canlynol:— o ddeutu y tlwyddyn 2233 o flaen Crist, ganwyd mereh ieuanc odidog riragorol, yr hon agadwcdd ei harddweh a'i godidawgrwydd di-os amryw oesoedd; ond o'r diwedd gan ei bod yo mynd yn mlaen yn fla- 11 gurus rhyfedd a dilwgr, cyfarfu a gelynion echryslon i. iawii ynmhlith ei chenedl ei hun, pa t'ai, wedi fiddig- 1 eddu yn fawr tu ag ati o herwydd ei godidawgrwydd, a t: godasant yn ei herbyn, ac 'i clwyfasant, shdtldasant I. a. (lyi hefyd iddi lawer o archollion dyfuiou, creithiau pa rai svdd yn amlwg i'w gweled ar ei haelodati hyd y dydd heddyw: Wedi i mi ddarlleu y llinellau uchod, Wele, ebe fy nghyfaill, na ttierfvsga (ly hun ynghylch y ddynes ieuanc; tyred, a mi a ddallgosaf i ti y ddynes hon, ac efe h'm dug oddi yno, ac a ddailgosodd i mi y fcrch yn hynod friwedig a blinedig iawnj (wedi cael ci herlid yn aruthrol gan grcaduriaid rheibus ar hyd v mynyud- oedd, dros ba i-ai y daeth tuag yno), yn gorwedd mewn gweir-glaw-dd, pa un oedd wedi ei amgyJehynu a draen- gae isel, ac o fewn pa un oedd yn pori waf thcg lawer, yn gymmysg a plia rai yr oedd amryw deirw yn caeleu porthi: ac erbyn i mi ddyfod y-niitlaeri at y ddynes uchod,, a gweled ei ehlwyfau a'i hardliollion, tosturiais yn lawr wi th y ercadnr diyiugeledd, a myfyriais lawer hefyd pa- fodd y gallaswn gael, a fuasai yn debygolo'i meddygin- iaethu hi; a thra yr oeddwn yn gofidio am ei iachad, gwclwn yr haulwen ddysglair yn ei chylch-dro, yn tyw- I ynu yn hyfryd rhyfeddol ar y gweir-glawdd, ac yn gwrcsogi aelodau briwedig; y ddynes dlawd. a thrwy hyny yn gwcillyddn leddy.giniaeth, i ryw ratMau i'w briwiau a'i harchollioh. Y'<;hydig ar ol 1 mu gwclaLs hL i yn dechreu araf rodio ar lwd y gwcir-giawdd, a medd- 1 yliais y buasai ei nerth ytjt dpbygol o gw bl adnmyddife 1 pe buasai lluniaeth yh cael ei MeinyddM idUi; a Ihra yr- oeddwn yn myned am ym!»urth i'r o..tlaw4,' gweiaii- hi yn araf fyned at y gwartlieg, ac vn cael o'u llaeth tn ag atei chynhaliaeth. Yn phenderfynais yn ddiattreg y buasai i'r lUlu) wen oleu a-gwresog, yng- j hyd a llaeth v gwariheg., i fod yn effeithiol a boddiol tii, agat adnewyddu berth siCliecliyd i'r ddynes resynol- hon ond er mawr alze iL gofid i'm liysbryd traiiodus, v teirw (gan fawr wres yc haul, a hrathiadau y mchcli. gacwu, a phryfed eraill o, a ddeEhrejiasant ymgynddeiriogi a chornolo engilydd yn rhyfedd echrys- Ion a thra llidiog: ar 61 ychydig am.;er, gwelais rai 0' I honynt, yvrth ynnataelU. ffu gH)"dd" YI} dechreu cornia y ddrnes dlawd, ilc a. fuascnt yn d'ebygol, pe- buasai arnynt gym, o'i niweiSjio yli fa'n j, a rhai eraill o hon- ynt, hieddiannol ar gV in, a fu mor ofnadwya digy- wilydd ag anturio i'w, difreintio hi o rai, o'i hadadau; oiid-cvii id(lytit gyi-lia,itid eu bamcan, eraill, cryfaeh na hwynt-hwy, a gyfoda- ant i'w herbyn ac t'u herliriiaaant^ ,ii-tliiasaiit liwv fiefvol i'r draen-gae, o bale nis gallent ynebrwydd yinddadi-ysu eu luinain a dyfod ^lHan, a pha hryl bynag yr yingynnygent niweidio y creadur diyiugeledd, caent en Jierlid a'u gwthio yn ^r un modd- ac fel hyn yr oedd y d dynes yn caeLei-hanuldiffyn hymgcleddu, ac i ryw aaddau ei iiieittiriin., Teimiais fy hun yn rhyfedd i'r teirw a (ittiogelent y weddw dlawd, ac I'r ^wartheg hyny pa: rai oedd mor dda a rhoddi iddi o'i llaeth; ond er niaint glewder a gwi-oldeb- y tcii?w liyjit gwroldeb y teirw hyny- pa rai a ymegnient i gadw ym. aitli y rlmiocddynt am "ddifrcintia y dd-nes o'i haelodL all, ac er mor fynycli. y byddent yn«. casj eu gwthio i'r' draen-gae, ac odd. yno dros an,ser yn ffaelu vniddadrysu' eu huuaill, cynddeiriagi fwy-fwy yn feun^ddioV wnaethant, lies o'r diwedd i ddadwsdd yr ymrysou ddychrynu fy nghyÜliIl; ac ynk tlodd oddi vvrtbyf ae nis gwelais ef mwyath, a miuhaa.a ganfy" ddais fy nghauisyniad. Ydwyf eieUcwyllvsiwr.da. Pcnsarn. DA.NO GOCH..

,  0,L - Y'S"V -0