Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

- ,-=-_-v_i ',LLL l.),AI,SADWR,DIEII.…

[No title]

[No title]

I SENEDD YMEIIODROL, I.--…

IAT arIlOEDDWR SEllEN GOMER.

News
Cite
Share

AT arIlOEDDWR SEllEN GOMER. I SVR,-Nid ydwyf wedi gweled Seren Gomer onid dwy waith nen dair er ei chyfodiad cyntaf, pa mor hyfryd bynnag ydyw gennyf i weled ei wynebpryd. Tnvy g-ynnnwynas eyfailla gar y Cymry fel fy hnn, eefais ohvg ar cicli Rhifyn am ddydd Sadwrn, Mai 2:1., arhyfeddais yn ddirfawr pan ddarllenais y rlian gyntaf o lythyr ynddo mcwn perthynas i Eirlyfran'r iaitfi, gan fod yr ysgrifennydd yn dwyn i'r ddadl destynau hollo] estrpuol, ac yspryd pigog ac ymrtsongar, yn tueddu at gynnen crefyddol, pe bae crefydd mewn cynnen, ac i gynnen wiadol hefyd, heb raid eisiau. Gall y gwr i fod yn ddvsgedig odiaeth, ond nid ydyw yn rhoddi prawf gwych o hvnuy yn ei waith yn dwyn i mewn ei ddysgeidiaeth with y pen a'r clustiau. Buasehi, o gar- iad a hynawsedd, yn baruu y Gwyddai Eoeg, gwiw oedd yr iaith, Da i Ladin, a dilediaeth, oddiwrth ei gyfansoddiad harddwych, yn barottach nag y barnwn hynny oddiwrth un ynidrech o'u rann ei hun i'n hargyhoeddi. Yr oedd llawer gwell esgns gan y fenyw' drnan, a. werthai frivnstan-bahwyr, (matches), am ddywedyd fod en pris wedi cwnnu mewn caniyniad i'r rliyfel yn yr Americ, nag oedd gan y gwr dysgedigliwn am gyhudd- o?r terfysg a fn yn Ffraiuc fel achos cyfnewidiad :1 Ilythyrae gan W. O. 1 Dan (I{lain W. n. typnwyd-i mewn a chcbystr ffurf, y ddau estroniaid Saeswigaidd, y -Dr4 Horsley a'r Dr. Priestley. Pa beth oedd iddynt hwy yu y ddadl? Q fe ddarfii i W. It. i ddywedyd rhyw beth am y PíJb mewn cyssylltiad ae EsgofJ Tyddeici, yr hwn a draws- glvvvddwyd wedi hynny i Rochester! ErchyH OrÜllli ddyvvedadd \Vi R. tel yr haeria yr ysgrifenyvr dysgedig. Ni ddywedodd ef fel hyn, Påb lillnio Dy- 4dewi,ynaicr o Rochester; ,oud fcl y canlyn, PQO gynt o Riifain, yn awr o Byddeici; aCj yn ol y trawsglwyddiad, ftlhyny P&b,gynt 'yRvfain, yn awr o Rochester. Dyna, I Os ydwyf yn eofio, y modd yr erys y gwirionedd. Ond pa beth ydyw hyn i'r dihen?;Dywedodd y br. Johnson, yr hwn a dderbyn ganmdliaeth ddyladwy gan v gwr da, am geircii, yn ei eirlyfi-S,resonaeg, yn y ddull hyn, Ceirch, cynheilu'wih ?.toM yn t/r?/?fK, (Scotland) cynhcd'- iaeih M?;?t< ?K Lloegr. Oud etto, y mae ei eiMyfr mewn •cyffredin gyinmeradwyaeth er y brycheuyn hyn. Os bydd 4ch?s, daufonafattoch lythyr, dra e'hyvwaint a ? digrif, o ciddo'f Dr. Horsley, am Ru/ain a Th^jddacu am y Fûb a'r Dr] ei hun. Nid allai y gwr dy?gedig i adael geirlyfr..bychan,- a a'pall\'Ydyng Nghaerfyrddin, i orphwys yn dHcnlIy b:1 gwyret o ba achos yn well na?ncb, er y gwn iunau yn dda ddigon, (Jicchtf' trwy ddor o ddcrwcn yn gystal ag (Full. Ond nid i grybwyll am y petliau hyn ydyw fy niben pentsodol Wi-tb eieh hannerch a'r ysgrifen hon, Gwr y Seren. Cyinnieraid y llytliyrwr dysgedig ei dtlewis; de,lzii(I test- i-i ii a amneidiodd aruynt, Os byddwcli chwi. ya- dioddcf y ddadl ddiflast —neu yntan, aed rhagddo, yn hywedd ac heb chvver- wedd, ar y testun priodol o'i flaen.. •>, Ar yr un pryd, addefaf mae but! fydd gennyf i ddech- reu'r gorchwyt anhyfryd, a pharod ydwyfi ymbil ary Hythyr-ysgrifchydd, iddo ganiattau llonyddwch a tharig- nefÚdd j'r wlad. Ond etto, dylid, pan y byddo gofyn, aimldiffyn y gwir, a gwneuthur cytiawnder. Os rhydd y gwr dysgedig ei enw, l'hoddaf fifincn fy enw hefyd ar gyhoedd. Byddai yn well gennyf pe ys- grifennai ef yn foneddigaidd ac yn garuaidd. Ond nid fydd" hynny nagyma nag accw. Ni thalaf ti seun am senu. Un peth a'm hattal rhag dywedyd gair. Os na yinresyuuna'r gwr dysgedig yn well nag y gwnaeth y tro hwn, ag os uda, ag os rhuthra, yn unig, tawaf son, a rhoddaf ar y neb slldd yn. bdmu yn gyfiairn. Cliwi wehveh yn eglur, trbyn hyn, nad ydwyf yn hvddysg yn iaith fy mam. Nid llawer o arteriad o lioni a geliiis erioed. Er yn agos deng mlynedd ar liugain, anamly eefais gyfle i'w chwedleua a'i ehlywed. Yr ydwyf yn ei charu yn hytrach Hag yn ei eholeddu. Nid peth hawdd, gan hynv, yr vdwyf yn ei gyanyg, Etto, os byddgofyn, gwuaf yn dda ty addewid. Yr ydwyf yn Cyninieradwyo, gan mwyaf, ond nid yn hollol, sylwiadau y gwr dysgedig, ar yr iaith, yn ei lyth- yr. Er eymmaint ydy'w'ni liediaeth, a'm blocsgedd, a'm dihylithrwydd, galiwn ddangos rliai camsyniadau a sythiodd iddynl. Ond yr ydwyf yn crybwyil am da- nynt i'r dibcn yn unig i gadarnhan tvb, a "■gofleidiais er ylillllm; tie a amddiff'yuaf yn ddewr byth o hyn allan, I FOB FOB .DilN YN AGOITE]) I G YFBILIOJINAI). ALLDUD TREl" LLUNDAIN.

AT GYIIOEDDWR SEREN GOMER.,I

,  0,L - Y'S"V -0