Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

- ,-=-_-v_i ',LLL l.),AI,SADWR,DIEII.…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

SIAWRTIT, 7•/ -DYJTODIAD YMERAWDR RWSSIA, BRENIN PRWSSIA, CADERIDOGION BLUCHER, PLATOW,&c&c. Y mae ein ymwelwyr ardderchog wedi dyfod. Am chwech o'r g'ocii neithiwr hwy a diriasant 1 ?all 0 I yn Dnyer, .yn'mysg tauiad mangnelau o'r i'ong. au ac ar tii-, t bloeddiadau miloedd ag oedd yn gynnxiiledig yn y lie. Yti gynnar yn y bore daeth Tywysog Metternich, ac ychydig arol llyny yr hen iiiwrPiatow, a Chadfridog Barclay de Tolly: anerchwy d hwy â bloddest lIchel, ae amryw ddyjiion yn ymorcheijtu i ysgwyd dwylalr it PhlatoSv.• ¥ mae y Maes-Iiy\yyd"d Biucher ,wedudyfod hefyd. Am ddau o'r gloch tiriodd r g.loc l i tijl -iog]cl y Tywysog Henry o Prwssia dan gyfarclTiad jbrcuinol (royal solute); canfyddwyd y llynges yn mha un yr oedd y llwyth ardderchog yn hwylio allan o Boulogne. Gwriaeth Ymerawdr Russia a Brenin Prwssia eu niynGdIad i'rl[ot)g yn Boulogne am ddeuddeg o'r glocit, a thiriasaiit fel y dywedwyd o'i- blaeu am cliwech o'r gloch. Yr oeddid yn dysgwyl y buasai eu Mawriiydi breninol i gysgu yn Dover, ac i dor-yinprydio j yn Canterbury. Rhwng pump a chwechj yr oeddid yn dysgwyl y buasent yn dyfod i'r Brif- ddinas Brutanaidd, dros bont Westminster, ac i'r tan trwy lleol'Parliament. Ymae y toi iVydd sydd yn diwallu i lawr tua'r bont oddiar frig v dydd yn anfeidrol. persoriau o bob graddau, cerbydau o bob math, y ffenestri yn llawn o fenywaid hardd, pcnau y tai yn llawn: y roue rhes ddwbl o gCLbydau ar hyd holl lletsl Pndia. ment, llofiti bychain oddi faes i furiau y tai wedi eu hadeiladu o llaen y Drysorfa ac adeiladoedd cyhoedd ereiil. Yr cedd gwarchawdlu o anriiy- deeM. wedi myned i gwrdd a'r ymw elwyr ardder- chog. Y mae hwn, yn wir, yn ddy fod iad gor- folcddol i'r ddau Dywysog, aphwy a haedd- aiyr ani-liyCicd(I orfoled(lus ,vell i-b-,Ii hyny sydd wedi defuyddio eu hawdurdod i ddwyn heddw eh i ddynol-ryw. Gosodwyd y Cytundeb terfynol o Heddweh o llaen dau Dy'r Senedd neithiwr, a gorchymmyn- wyd iddo gael ei gymmeryd dan ystyriaeth "yn Nhy yr Arglwyddi dydd iau wythnos i'r nesaf, ac yn Nhy. y Cyffredin ar ddydd Gwener ar ol hyny. Daliwyd sylw gun Arglwydd Grenville a AV'ilberforce mew:n perthynas i'r gaeth-fas- nacli, ac yr oedd yn flin ganddynt fod Ffrainc i barhau y draiierth honno dros bum mlynedd, yr hwn cedd nid yn-unig yn cadarnhau ei pharhad, ond yn gosod sylfaeji iddi bara yn mhellach. Attebodd Arglwydd Castlereagh, yn Nhy y Cyffredin, iddo ef gael addysgiadau i ymofyn am ddilead y draiierth yn union, end fe welodd yn fwy cyrnmwys i ad a el y cwestiwn i gyhawn- der a thiriondeb y Liy wodraeth f trengig^ dan y gobaith y buasai rhyw gytundeb, wedi ci syI- faenu ar ddealldwricth ddiragfarn, etto i gym- meryd Ue rhwng Pwrerau Ew rop, am ei llwyr ddicu. Yr ydym yn hyderus teddwl na chaiff gobaith Arglwydd Grenville eiiomi, at y bydd, Irvd y ncd yn awr, ryw ddiwalliad gael ei ddar- lunio yn erbyn parhad o ddrygioni ofnadwy yr ertliygl uchod. Y mae pnpur boreuol, trvvy esponio ar y Cy- tundeb, yn sylwi, i Loegr daiu ei Chyngreirwyr am wneuthur rhyfe!. a'i gelyuiou am wneuthur heddweh. ;r:- Icwn perthyuRsi Ffrainc, y mae erthygl ar- all, yr hon, er ei bod o bwys isel, etto rnewn rhyw fesur yn cadarnhau y t-estyu. Oddiwrth clilerau yr erthygl am y draul o gynnal y car- charoIiony mae yn debyg nad oeddid yn sicr'o ba ochr yr cedd y gormodedd o draul yn gbr~ wHd; ac y mae y Journal des Debats, dan yr oJygiad --hon, yn dywedyd fed yr arian sydd yn ddyledus i Loegr am gynhaliaetb y carcharoriou Fhengig, yn 120 o fyrddiynau 'o ?'jancs, neu bum myrddiwn o bunnau? ac i Loegr, trwy y cytundeb, roddi i fy?u ei hawl iddynt. Derbyniasom bapurau Paris i'r 5ed o'r mis hwn yr oedd y Tywysogion cyngreiriol, a'r b\ ddinoedd, wedimyned -ilititoll oddi yno yr oedd Paris yn llwyr feddianuol o heddweh. Cyflwyuodd diaas- Paris y Cadfridog Sackeu 1 bI wch,yr hwn a gynnwysai ?tcddyf dwru auraidd, yn !lawn adamant, dryll byr, a phar o wnnMu.liaw ("p! .?o? ? wedi en haddunio ag au)- wnnau.liaw (pistols) wedi eu haddunio :ig aur, ac o'rgwaith mwyafcywramt., am y drefn )-a?- orol a gynnaliwyd yn y ddinas hono, tra yr oedd ei Fawrhy?iarben y Llywodraeth. Arosr;dd ei Fa wrhydi iCadfridawg Pozzo di Borgo yn Paris, fel Swyddwr o Lys Russia. -Cymmerodd Ymera wdr Aw stria ei daith tu a Basle. Gosodwyd milwyr yn yr lloll sefyllfa- oedd rhwng Paris a'r ddinas.'hono. I Yr aedd ei Fawrhydi Breninol y Dug Con. stantine i aros yn Paris yehydig ddyddiau yn mhellach. Ir oedd ei Fawrhydi 13feninol Monsieur yn ia.chau yn ebrwydd. liDrisieur, v i Claddlvyd yr Ymerodres Josephine yn eglwys lluel ar y Sydd o'r mis hwn: yr oedd amryw o'r persoiiau mWyafenwog yn yr iiiigladci, ynnililitli y rliai hyn yr oedd Tywysog Mecklenburgh, Cadfridog Sackèn; amryw o Faes-lywyddion Ffrainc, Cadfridogion Ffrengig, a rhai dyeith)-, rhifedi lliosog o wyr oddi anrgylch, &c8 &c. I Daethtlythyt-god EllmynaltW i lavy yn y I bon>, a phapurau i'r bummed o'r mis hwn. I Dywedant fod Ymerawdr Awstria wedi cym- ineryd meddiant o'r lleoedd Ilyny yn Italy, YI rhai a yii gan y bydd- inoedd Neapolitaidd, ac y byddai i'r gweithredi Losdd cyhocdd., o hyny allan, gael eu pennodi fel hyn, Liywodraeth Ragddarbodol ei Fawr- hydi Ymerawdr Awstria. Gorchymmynedd Tywysog Ty Orange i olchgarweh cyttredinol gael ei roddi am lwydd- iant y Cyngreirwyr a gwaredigaeth Holland. (;afbûd yr T sgrifen mewn perthyns i'r C'yr-l iie.w idiadah yn nghy?eithiau yi? yd ei thaflu allan o Dy y Cyffredin neithiwr. Bu yTy yti ddiw^dj 0 1).)^, yciaos i (iiir ?wrcyn hyny, yn dorbyt-ii Deisyhadau o"amryÆ" barthau o'r wlad yn ej her-l byn, v !hu a gynnyddasant yn y fath fodd, fcd oeddyn angenrheit.iol i'w tafia i sach a g?f- i' wyd ar yr achos. Fe allai na fn, ar un~achlysur blaenorol, Ddeisyfiadau mor iliosog, ac na ym- ddangosodderioed y fatlf gyffroad yn yTy trwy eu dn-giad i monvii.

I SENEDD YMEIIODROL, I.--…

IAT arIlOEDDWR SEllEN GOMER.

AT GYIIOEDDWR SEREN GOMER.,I

,  0,L - Y'S"V -0