Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

- ,-=-_-v_i ',LLL l.),AI,SADWR,DIEII.…

[No title]

News
Cite
Share

f T] I ,1 ?u:N, (>. Derbyniasom bapuran Pari;? i'r 4ydd o'r mis JnvH. Y mae y Moniteur yn cynnwy s ad-ysgrif o'r Cytundeb terfynol o Ileddwch, sylwedd yr Ihii-ii a gattIA-ti:- Ffrainc i gadw ei tlicrfynau fel yr oeddynt ar y cyntaf o lonawr, 1792, ond ag amryw ychwa- iiegiadau at ei hen gyHiuiu n, tua Belgium, Ger- many, ac Italy, y rhai sydd yn cael eu cyfrif n ,j w benncdol yn y llinyn ymddiflynfaol, Ylldcchreu rhwng Dun I. irk a Newport yn y Gogledd, ac yu diweddu rhwtig Cagnes a Nice yn y Dehau. Holland, dan lvwodraeth Ty Orange, i dder- byn rhager o dirirgaetli, dan y rhagddarbodiad ua fydd yr awdurdod Frenhinol mewn un model: yn y Tywnüg a ddeio i feddiant o Goron ddy eitlir. Gwladwriaethau Germany i fed yn annibyhol a than Sy w odraeth ei chyfreithiau ei hun. Italy, J tu luvAt i derfynau'r tiricgaetb sydd yn myned yn ol i Aw stria, i gad ei threfnu felgwladwr- iaethau BrenitioL Ynys Malta i fod (lati awdu-r- dod Brenin Jiloegr. Yr holl wledydd tramor, pysgodtaoettd, marennaafaoedd, &c. y -rh,i i oeddynt yn perthyn i Ffrainc ar y cyntaf o lo- uawr, 171.52, i gael eu dychwelyd yn 01 gan Loegr, ond ynysoedd Tobago., St. Lucie, ac ynvs Ffrainc a'i pherfhynasan. Y rhan hyny o St. Domingo ag cedd 1711 perthyn i Spain i fyned yn ol i'r Goron bono drachefn. Guadaloupe ja cael ei rhoddi i fynu gan Ffrainc i Sweden, yn ol cytundeb -i a'r Cyngreirwyr.— Y deiliaid Ffrengig i feddu yr un rhagorfreiistiau a'r deiliaid IDwyuf cymmenuiwy yn nghyfandir India, "oiid nid oeddid i adeiladu amgaerau, na dim milwyr i fod yn y sefydliadau Ffrengig, tu hwnt y rhai a fyddai yn angenrheidiol i gadw y Lywodraeth gymdeithr.sol. Ilawl Ffrainc i bysgota ar lan Ncwfoui el r.d ac yn ngggendor Mexico, i fed ar yi nil fefydlsad ag yr oedd yn 1792. Ant- werp i fnd o hyn allau yn borthladd masnachol y i rn g. Fob bawl meavii perthynas i arian neu b,tliati ereiil, a gymmerwyd gan Ffrainc oddi- wnb y Cyngreirwyr yn yr arnrywiol ryfeloedd y r 1 17D2, i gael eu rhoddi i fynu. 0 fewn i tIdan fis ar ol ncdiad y cytundeb, y cynhelir Cymmanfa o'r holl Bwerau, yn YieunaJ i WIleFU- thur y trefmadau iiyddollt yn "angenrlieldiol i tlerfynu dospaVthiadau y cytundeb hwn. Nod- wyd hcfydgytundeb gwahanol ar y SOain o'r mis diweddaf rhwng Russia, Prydaln Fawr, a Phrussia. Nodwyd tilerau chwanegol rhwrg f wiad. Ivon a Ffrainc: y maent yn cynnwys math 0 gytundeb mewn perthynas i'r Gaeth-fasnach (Slave Trade)-• Liywodraeth Ffrainc yn addef uno a Lloegr yii ei hymdrechiaVl i gael dilead uiio a Loeli, N-ti ei cyftYedinol o'r dratferth honoj ac i Ffrainc ci dheumewn pum mlynedd. Ymadav/cdd Ymerawdr Austria, a, Pharis ar fore dvdd Ian diweddaf. Y inae y Moniteur yn cynnwys moliant mawr i Ymerawdr Russiaam ei ymddygiad haeliojius ac ardderchog. Yr oeddid yn dysgwyl i'r Pab wneud ei f) nediail i mewn i Rhufain ar y 23a.in o Fai. Derbyniasom bapurau HaHfax, Montreal a Quebec, y rhai olaf i'r ail ddydd o. Eb-ril-1: y maent yn cynn%yys mynegiad o ymladdfa ar y 4ydd, yn Longwood, yr hon sydd yn agos i dref Bela ware, yn mha un, mae- yn ddrwg genym ddywedyd, i'r fyddin Frutae-aidd golli'r dydd gyda- rhyw faint o gelled. Eithv fe ymadawedd y gelynion a'u sefyllfa yn Longwood arol hyny. Yr ydym yn deal! fod y rhafl gynfafér fyddiÙ ¡ Frutanaidd i hwyJio o Bourdeaux 1 America, d>:dd Mawith diweddaf. Yr oeddynt yn agos i i 8000 o wyr, dan awdurtlod Cadfrid. Kempf; Rocs, Gwnaeth y milwyr eu mynedlad Pi' liohghu dA'r caloti(l*,d mwya-f. Arolygwyd eu myrieds. iad gan Argl. Keith. Yr oedd baner ei ArgU" wyddiaeth Wedi ei bren Podargus, yu afon y Garolme; gerllaiv B). 1" Boo rdeaux. Yr oedd yr all ran o'rfyddin, hefyd, yn agbs i 80()0 o wyr. i wi icutti-Lir eu myncdiad ar y Itaf ¡ o t: roís hVvn. Y mde o ddeiitu 1,'SOO o adfilwyr (recruits). 1 hwylio o Portsmouth i America mewn ychydig ddyddtau, yn union-gyrcli i Lo' t island, heu Rhode Island, y rhai sydd i gael eu cymmeryd fel ystor diroedd, o ba Ie y danfonir rhyfel gyrehoedd i'r prif-bbrthladdoedd, i'r dybeu o ddinystrio llongau mashachaidd yr Americaid. Mynegir y bote hwn fod Yrnerawdr Russia, Brenin Prussia, ? thri o Dvw-, a'u cydymdeithion, Cadfridogion Blucherj Plas toff, ac .amr.yW ddynioii envvog yr-edi- dyfod i Dover neithiwr: Yr oeddid yn dysgwyl y bu asai i Ymerawdr Russia ddyfod i Lundain yn ddirgel. Y mae ein.iaw wedi ei darparu yn Nhy Clarence, St. James, i Freuin Prussia, Hey pres- wylia ei Fawrhydi. €y chwyna Ymerawdr Rus- j sin. yn union i Dy Oldenbuig, trigfa ei ciiwaer Ficninol.

[No title]

I SENEDD YMEIIODROL, I.--…

IAT arIlOEDDWR SEllEN GOMER.

AT GYIIOEDDWR SEREN GOMER.,I

,  0,L - Y'S"V -0