Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

- ,-=-_-v_i ',LLL l.),AI,SADWR,DIEII.…

News
Cite
Share

,-=-v_i ,LLL l.),AI,SADWR,DIEII. 4. "M"^EjflBYN TASOM bapurau Paris i'r ail S ? dchfid o'rmis hwn.Y mae agoriad y Co) tr Ely ?h-actho! (jL?'???/'L-c ?o?y) wedi cacl ei.oedi hyd y bed w ar) dd (heddyw). Datganwyd Hcdiad y Cytundeb terfynol o IleOd- "wch, ary di*ydedd, frwy swn mangnclau, yr livi,Ii a barhaedd dros awr. Gcrchymmynwyd i 2UO o fangnekrugael ei tano yn mhob tref, ac yn inhob -amddiffynfa yn y deyrnas ar yr un ach- lysur. Gelviir y Cytundeb yn Gytundeb rhwng Awstiia, Russia, Lloegr, Prussia a FiVainc nid oes scnam Moland, ae y mae hyny yn cudam- hau fcd rhan y Cape of Good Hope a gvvied- ydd tramor yr Elimyniaid heb gael eu sefydlu. Y mare y Moniteur yn cyunwys erthygl hynod a ddyddiwyd Copenhagen, Mai 13eg, yn mha Tin y dy wedir fed Breivin Denmark wedi cyhoe- ddi Eisteddfod Liywodraeth (Council of State) yn bar ha us, ac wedi ei gvvisgo a'r swyddau nm-y- af pwysfawr pertli,viiol i'r Liywodraeth, yncadw iddo ef ei iimi dim ond yr awdurdod o roddi jriaddeuati-t a rlieblaeth y Llys a-'r Os gwir y w hyn, y mae .> ncyrhaedd yn agos i ymadawjad hollol a'r awdurdod -Frenhiliol-. Y mae papurau Spain, a ddyddiwyd Madrid, Mai 17, yn mynegu i'r Frawdle Orucliaf o qyf- iawnder (Supreme -Tribitnaf of Justice) gatd yr amhydedd o gyfarch y Breimi ar ei ddychweliad i'w Bril-ddinas, ac iddo ef ateb yn y geiriau CtHilyliol :—'• Miwnaf yr hyn oil a alhvyf i set. ydlu happusrwydd fy in hob 1, ac i amddiilyu cill çlcfj dd gissegrdig." | Y nunc atylr) w adroddiadau yn mhapurau Den- mark mewh perthynas i Norway's- Dy wedir o uri eclir fod Tywysog Coronrg Sweden yn ceisiO r gan Llys Denmark i gyhoeddi Tywysog Chris- tian Frederic yn frad wr i'w wlad, acoganlynisd wedi colli pcb haw I otldyfou i feddiant o Goron Ac. hefyd fod y Tywysog Coronog yn g, ;)-ii liolst(-,iti a Slesig gael eu rlioddi fel gvvystlau i Sweden, Iles iddi gael 'el g(iBod yn fcdJiannol o Norway. Ar yr ochr arall fe ddywedir Tod camSyhiad j newydd wedi cyfodi rhwng Denmark a Lloegr. Eithr yr oedd un peth yn sicr, fod y milwyr yn symmudrac i orcrivmynion gael eu rhoddi i gyf- hwni y atrödnù g?d'r brys mwyaf. Er hYI:y¡1 yr oed(!;(fg( i,-sai y GaUuocdd Cyngreiriol, ar 0) terfynu'r heJdwch yu y moddj (-)YD(11-e.iri0l,- ai- o lie d dwcl?, ?-ii y mo O,4 1 -i mivyat arddeichog i Ewrop, i oddef y rhyfel i ail ennyn yn y gogleddj ar achos o inor leied pw» iddynt hwy. Yr oeddid I y buasai y gyfran olaf o'r fyddin sydd i tyjitd i America, i Invylio o liourdeaux yr wytlu.os gyntaf yn Mehefiij, da.11 Gadiiidog Pack.. Tiriodd Arghvydd Castlereagh a Syr Charles qteii-.irt a'a ci-m(,Ieitliiiyr yti Dover vn yr hvryr ddoe, ac ymadawsant oddi yno yn union areu taitH tua JJundain. Nid ydym yn gwybod am ,I un a luieddai ei dderbyn gyda, mwy o bai-cli neill- duol nag Arglwydd Castlereagh, yr hw.n, mewn perygl ac anhawsderaudirfawr, a ymddygodd ei ei l.UD gyda'r doniau niwyaf godidog, Y mae caracfr ejn go" lad yn cael ei hanrhydeddu trwy y fatli ddynion. Yrydym i-ii cael y boddlonrwydd o fynegi, t)dai\\r(h ly fby rau a dderbyniasom o Bourdeaux ddoe, fod yr holl fasnachau Brutanaidd ag oedd yn y poitYiadd InHlw, pa un -ai ffrwythau tranior ntu ynle law-weitliiau, i gael caniaiad, i'w dihvythoj am y talodd isel hyd y 2-leg o Fai, yr amser a beunodwyd i'r Dug o Angou- leme i fynrd oddi yno. Y mno Tywysoges Elizabeth yn llawer yn gwell. A r ateb a rheddwyd ddoe oedd eiriaw], sef-11 Y iiiae e; Mawriiydi Bieniuol yn llawer iawn gweli,"

[No title]

[No title]

I SENEDD YMEIIODROL, I.--…

IAT arIlOEDDWR SEllEN GOMER.

AT GYIIOEDDWR SEREN GOMER.,I

,  0,L - Y'S"V -0