Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

I LLUNDAIN.

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

EISIAU YN EBllWYDD, BACIIGKNYN, neuDDYJV IEUANCprydfertli,bywiog, fel Siopwr, neu yiite fel Prentis; fe ddysgwylir iddo 1Hi yn hyddyeg yn y Gymraeg a'r Haesneg, ac â charaetr diWair o ran sobr- vvyld ac oiiestnv ld, Ymofyner & L, aiid t. Michael, Teti and Coffee Ware- house, iVind-atreel, Saausea.-Ithaiii anion lSytiiyrau yn ddidrawl. Abertawe, Mai 6,1814. BALM 0 GILEAD SOLOMON. ¥Mafi yn amlwg fod amryw anhwyluerau'r x conY dyool yn cael eU mau gan afra?dlonrwyd?t yn w-,er icuenclyd, a. throseol.diad gwarthus o'r rheolau ag y mae callincb yn eu nodi allan er diogclwch icchyd, ac or gosod syifaen einioes hir a dedv/ydd, gydag ansawdd ^ref a cbadarn. N id yw bendithioll iechyd yn cael cu co.ii yn gynt nag y mae profiadau poenus yn dangos eugwerth a'r yoddefydd annedwydd yn edrych o'iamgylch, yn riiy ami, och ti! yn ofer am foddion adwcUiant. Y mae'r Dr. Solomon, o Liverpool, yn cymmPra?'yo ci G OR DIAL BJLM of GILEAD i bawb o'r ?at ;i^ y n?e atiifawdd eu cyrff -,vett,i f adfeilio o ang?halliiicL- mewn ieuenctyd, a'r hoU rai sydd a'h gèwymon yn Hin 0 achos Uawer 6 fy?'yrio? Wu ymatfer gm'mod? a gwkawd (?:?? crytiOn, 'tea, neu goffee, yn gystal ag i'r rhai sydd wedi gwanau trvsy hir Breswyfio mewn ardaloedd tvVymion ac iitiach; yn mhob \m o'r cyfryw aaigylchiadau fe dry allan yn feddygiriiaeth mwyaf eil'eitiiiol, gan dyuau y gcvvynldn ag oeddynt wedi llaesu, a chryfou a bywiocau ansawdd y corif. Yr amrywiol aidiwylderau pertliynol i'r rhyw^leg (fair se.V) a ddcllaut yn ddigyfrwug dan awdurdod yr adferydd hwn ac y mae llawer o beiidcii^esan cyfePas v. cdi prod ei fod yr ycliwaneguid meddygol gorau i'r hwntd ymdrwsio a gwrddasant erioed ag ef; i g, tiiel,Ll)u,r ysjbrydoedd adfeil- iedig, chN,alu tiolur y pen, hurtrwydd, a lieagedd ac w rth greu bywiogrw ydd hyfryd, ac ymiid ymaitii dryuifrydedd, y lilac yn rhoddi cysur a iicrth i'r holl goríl: Y liu o glefydau trymfrydol ag sydd y)i cystuddio'r corH dynol, dan yr enw Aniivvylc^erau Gewynol, yw'r achosion peaafo reaynoldeb dymon ag "sydd yn anuldifaid o iechyd. ï mac'r auhwyldcr..u fayu yn deilliaw o,i. fat!, ainrywtactb aniyncgol a ciiyd-bletiiol o aciiosion fel y byddai yn an- mhosibl, pe byddai tiyny yn wasiad yn angeoraeidiol, i'w clnvilio allan i'r achos cywir o honynt. Pa fodd bynag, fe adweinir ac fe deimlir eu iiefleitiiiau yn rhy dda, yn mniith rhaii fawr a ddynolryw; ac ar gyfer yr edeifiiiau hvn, gellir haeru iieh fynedy tu draw i'r gwir, na chafwyd un feddyg- iniaeth erioed ya rnagori ar, neu yn fwy clod fawr am ei eileitiiioldeb na CO?D?L BALM of G??E?D y Dr. SOLO MON. Y tuae Hawer o'r gweUiadau a gytnmerasaut Ie tm yddo wedi eu hargratfa yn mhah papur newyddion yn y deyraas, er annogacth i'r cystuddiedig i ymarferj a pharau yn yr atfer o feddyguiiaeth, yr hwn sydd mor odidog )n 'ii jachad trwyadl mewn pob achos o nychdod. Y mae tyh yn d'yau f?d am!wy!derau gewyuawl yn fwy cyitrcdm yn Ewrop yn awr nag y buont ar unainse'r arall, a parmdoUr hyn yn nenaf i?r?'ormodd hunan fwynaiidsydd yu tivnu yn yr amseroedd gloddestgar tiyn. Y mc yn wiriou- edd sicr, Yi ii ai pa 6 eF I aI- ymadawom oddiwrth symledd a ctiymhedi oldcr yn ein Uuntaeti), a pha fwyaf a abcrUxMn o ytnattcriadau iachus i'1' anwdthgarwch ag sydd yn cydfyiu d a dltyrwch teuluaidd, mwyaf gyd fydd enatth pob cykiíior- nad meddygol, yn gwa?au eg1Ï'r cArS. Y mae anhwyl- derau'r gewynau yn ddygwyddmdüll I' ddau ryw (gwrryw a bfjuy??, ?yda'r g'a?ajua?th hya yn u?ig, eu bod yn y r.iyw /'<?Ma?/d o herwydd tynerweh ansawdd eu cyiif a'u dull tyncrach o fyw, vii fwy ami a uyrnig na? yn y rhyw araH. ?'hiy&Hi'n- gv?-end d *aiisan? ad ewynawl, och H! yn rhy fynych gan at*reo u?.?%??,?-?,? yn y naiH ryw, a gormoddaii try thy 11 yn y HaU. Yr ar?ydd mwyal eyd'rpdin o'r an hw)ldef hwn yw ofn angau yn bai,?uas ll yr hwn sydd yn ;erdQed t ?N Y'r holl ansawdd ewynawl a'i effeithiau lii?ly,??i.- 101, gan nydd-drot'r?aion ag ing anfyne?t, ac yn cyn?yrfu y enbwymad'u mwyaf aiw.ydtu o dAyclu-ya ac anobaith! i'r dmystrydd mva y niae miloèùd wedi syrthio yn aborthau I yn íïymignvydd ei lesmair, yr hyn sydd yn guneuthur y dynion annedwydd sydd dan ei iywodraeth yn auynad, vn anwadal, ac yn anamyncddgar, ? n dueddol i redpgoddiwr?' uu meddyg at y I!aH; a hyn y?'r rJwwm pa Ham y maent mor anfynyeii yn cael bddd oddiwrth un feddyginiaeth, am na feddant lwyrfrydigrwydd digonol i lynu "rth uu nes caiR) am?fr i ddwyn ei em1ith priodoL Y C??Y/M? J??'' < C?ea? aHghydmaro! hwn yw 'r feddvg- iniaeth lwyaf ceindlws ac eUctthio! a gahvyd enoed at an- sawdd wan a chwutnw?' emir, gwcucHd golw, neu ? endid cof, iselder ysbryd, cryndod a dychrymada.u'r meddwl, gwendid ystlenaidd (xf.rud?, a piiob anhwylder araM ag sy?ncyiodioddtariacstad yr ansawdd ewynawl, y rhai yn ;iml ydynt yn canlyn ang(iym!iedroldert drwg fucacd?, a ditlyg gofar am angenrheiaiau iecbyd, gloddest, by? yd Ho- iiydd, ei5ti?deo l zi Y lil!L ?"i-lo d ae,t., I t"C(ii-diol lial??t, II-11 wedi ?efydiu yn gyiiredinoi ei e?aitit adferiado!, a gcHii- yn ?YMU'fi fyfrif }wnJtlith y penaf o'r caflaeliadau a gafoUd oIrhcmiadmeddygoIaHan eriocd, fd bendithion i ddynol- ryw, a gwr?:? eitnydd i resynoldeb dynoL Y mae miioedd r av. r hon yn by w yn y tair teyrnas, i fendithio'r dydd y dechreuasant gymmeryd y meddygininetii rhyfcddo!?mn, ac yn mwyuau bendithion icchyd, f rh¿¡ n?e?n modd amgen a allasent fd .wedi sy'HÜo Fr bedd' yn anam.erul yn abertÜ- au i anghallineb bore ieuenctyd. mae hanesion o'r iwerddon, yr India Ddwyreiniol aGorilewinol, Germany, llamburgh, BcrHn, Jiioiaud, Ja- maica,. AmcjHca, Norway, Sweden, a Denmark, y rhai oil A gytunant, na chafodd un meddy»iniaeth erioed a ddygnyd t'r gwiedydd nyny y fath wertluad ebrwydd ac anarferbl.— Fe ddengys Uyfrau'r Tolfeydd ( Custom-houses) yn Llundain a Liverpool fod mwrv o'r ineddyginiaetii lmn yn cael ei yru dro,s v iii?,r iia g o'  lioll fedd, dros v mor nag boll teddyguuaethaU creill a'u rhoddi vnghyd. styrir y Cordial Ealiii of Gilead yri aWr fel y'càlTaeliad mwyaf a gafwyd allan yu ngiiof dyn; y inile yn gadarn, yn ddiniwaid, ac yn iiisits; y clod buan ac ydnvanpgol aroddir i'vv awdur a'i ddyfeiswr (Dr. Solomon, o Liverpool), yw yr unig laen-prawf i farnu teiiyngdod meddyginiaeth, yr hwn sydd wedi ei roddi i'r graddau uchelaf a'r iselaf o'r bobl, gyda'r fath lwyddiant dedivydd a piiar/ius.—Y mae gwerth- wyr y meddyginiaeth hwn, y rhai ydynt lawer llidsocach nag a wybuwyd erioed o'r blaen, yn methu yn fynych a'i gael mor ebrwydd ag y byddo'r galw am dano; ac y mae yn deilwng o sulw, fod y costreiatt yii cad eu gwerthu yn agos cyn gynted ag y deleftt i law, gan eU bod Wedi eii ritag- erdii cyn gyru am (farivat. Ar werth gah D. JENKIN, ArgnifFydd y Papnr hwn, Ilefyd gan Jenkins, ac Edinond, Abeitawe; Daniel, ac Evans, Caorfyrddin; North, Aberhonddu; Painter, Wrexliaia; a phoi) Gwerthydd Meddyginiaeth arall; pris lis. y gostrelaid, neu bedair mewn un costrel dcuiuaidd am :336. w rth yrhyn fe arbedir lis. a'r geiriau Sanil. Solomon, Liverpool," w edi eu Cerlio ar yr argratf (stamp). (;4 Y mae'r Dn Solomon yn dysgw vl, pan ymgynghorir ag et trwy lythyr, i gael ysgrit-amiiyd'd (bank bill) am un bunt yn y liytiiyr, wedi ei" gyfarvvyddo fel hyn, Money Läler, Dr. Solomon, Gilead ilousc, hear Liverpool.—Paid double postage-" —— Cj/farieyddiadm ctiffrsdinol i gymmeryd y Cordial Balm, of Gilead. Yn mhoh achos ag y gweinir y Cordial Balm of Gilead, (oddi eithr pan y goiciiymmynir i'r gwrthwyneb gan y Tywysydd i Iechyd"), cymmerer o ddau lonaid llwy de i lonaid llwy bwrdd (table spoon) yn gyfatebol i oed ac an- sawddcoril'y dyrtddefydd, banner aw r cyn bore-fwyd (break- fast), yngiiylch un-ar-ddeg o'r gloch, pump yn y prydnawn, ac yngiiylch aw r wedi swper* wrtho ei liivii, neu mewn lion- aid gwin-wydr (wine glass) o ddwfi j gwin gw yn Madeira, win ceirioes (shai-ry). LLYFllAU CYJJIRABG A SAESNEG All WERTH CAN D. JENKIN, ARGRAFFYIJD Y PAP UR ItlfN, YN HEOL-Y-CASTELL," ABEIlTAWE. s. (I. T BIBL TKULUAIDI), gdn y di- M_ weddat Batch. Peter Williams, wedi ci rvymo 2 20 Geirlvfr Saesnce a Chymraeg, y Parch. W. Evans 0 10.01 Geirlyfr Saesneg a G/iymraeg, gan y Parch. W. Richards, A' W •1 0 70 Manes y Merthyron, gan y Parch. Thos. Jones, I)ii)il)ech i i 1 12 0 EspOniad y Parch. G. Lewis, D. D. Llyfr cyntaf 0 9 6 — _-I Ail Lyfr 0 11 0 Trydedd Llyfr 0 9 0 Esno'iiad ar Hump Llyfr Moses, gan y Parch. T. Jones, Llanpumpsaint 0 11 6 Canwyll y 0 60 Un arall, wedi ei rwymo 0 4 a Testament Newydd, "wedi ei nvymø 0 60 Mesurwr Cyffredinol, mewn byrddau *026 j Talfyriad b Eij-iadur Cymraeg a Saesueff W 76 £ ■ s. d. Dyddiwr 0 Oil r;'ëw r Tru?arcdd a Barn. UU? ,C,ri,?t -J)at.I gan Taylor 0 ? c Goieuni Caersaiem 0 lu A lhveckl Myfyrdod. 0 06 'I'rysorau'r Groes 0 i 0 modau Para(hvy, 0 ()-1 Hancs Prydain Eawr, gdn y di,;t4,,?a I.c\vi?. 0106 TemI Saiomon. 0 1 6 Taitit y 016 Vn arall 0 10 0 10 Cynnorthwv i Ymdeithwyr Sion 0 16 a.I. 0 1 0. Prtf Feddyginiaeth 0 0 9. lienuriaid yn mhob 0 0.9 Hanes Pleidiau y Bya Crisfno^ol a -4 0 Un arall O S Pedair Colofn Gxvladwriaeth 0 0 6 | .Bannan'I' Uyd 0 0 11: Cy?hvyddydIIylaw 006 Deonglydd Brci'ldwydion 0 06 "iiii?fe,dd,jO,-au.006 Natura Piiw'ys Gwiliadsvriaeta 0 06 HugaiJ Caer?aradog. OOC Geirl),I'r Ciiyiuraeg, Parcii. T. J ones, DimbecU 0 60 Y Rhytei Vsbrydol .U 0 26 Drycii i'r Anliy thyrenog o 08 DrwsAgored () 0 4- Catecism y l'olu D3,i, ei ci liuti 0 0 F Yr un, wedi ei rwymo 0 8 0 Testament NewydJl, gin J. Ganne 0120 A llw edd IS e wydd .» vii 010 Diiias Sanctaidd 0 1 0 Crist yn lachawdwr 0 09 Etholedigaeth 0 U6 Esponiau ar y Cyll'elybiactiian,g«nTitus' 's 0 1 0 Tmethawd Udoyddiol, o waith y Parch. Eliseus C¡;k, wcti.i ei rw jlHO 03 Piz,ii)n 0 OOt) Pererindod'Ysprydol 0 0 8 Perlau Callaria, "gan Azariah Shadracii 0 0 8 ll,ifies y Pethau hynotar yn Mywyd James Albert 006 Catecism Athrawiaetiiolac Ymarferfol, any Par- chedig Geo. Lewis, U. L) 0 02 i-LYFRAU •SAESNEG". Annals of Great Britain. 0120 Adriisoniana, 1 vol? 0 7 6 A oil the Diseases of Infants 0 6 0 Bible, Do. 8 vols. 4toi Note? by Styles, mmlerouj plates.. 3 00 British Drama, (Modern) [nob. royal Bvo. 4 0 0 (Ancient) 8 vols, royal <,vo. l2 15 0 Burn's Poems, S vols. l&no. fine paper 0 12 0 Bolinghroke's (Lord) Correspondence, 2 v. royal 4to. 1 10 0 Beauties of Scotland, 5 vols. Svo. I)Iates 126 Breokes's Gazetteer, bound 0 12 0 Biiiibii's Natiil'fti History, by Wood, 20 8vo. plates 9 9 0 Craig's Sermons, 2 vols. Svo 0 IS 0, Christian Code, or a D?Ctt of Chnst's Uispcuôa tion,4to. 0180 CrutweH's Coil(.o, at)c ParaUf's, 4to. 1 0 0 Dodd's Comfort for the Afllieted, 12mo. 0?0 Sermons on theParahles, 4 vols. 8vo. 1 50 500 ——————————.——— 5 vols. royal Bvo. 2 12 6 2 1 1 ) 6 Death 0f AMI, 12m0. plates 0 4 0 Fellowes's Theology, 2 vols. 8V0. 0 15 0 Deatli 6f A History of the Bible, 2 vols. 2hno. cuts 0 10 0 Gill's Exposition on the New Testament, 3 vols1. royal Goldsmith's 6 vols. 0 13 C i Gregory's Dictionary of Arts and Sciences, 2 v. 4to. 5 0 0 ——: Econouly of Natura 1 ? 6 Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire, | 12 vols. Bvo 3 15 0 Gillies on the New Testament C 14 0 Mutton's Mathematics, 2 vols. 0180 ———— Mensuration, 8vo 0 15 0 Hall's ( Bp.) Works, 10 vols. 8vo 3 3 0 —————— Select Works, hv Pratt, 5 Vols 8voi • 2 00 ])o. 5 vols, royal 8v0. 3 00 Hurdis's Village Curate 0 4 0 Jones on the Language of Scripture, 8vo 0 6 6 Jacob's Travels in Siiain, 1 to. § 12 6 i Jones's (Sir Win.) Works, 43 Vols. 8vo; S 15 6 1 lvennetts 0 8 6; Life of General Washington, by Marshall, 5 v. 8vo. 2 10 0 Miller's fteirdspeCt of the 18th Century, 3 vols. 8vo. 0 15 0 Macdouild's'Totir through Denmark and Sweden, 2 vols. Svo. 0 76 Moody's pious Remains, 12mo. 0 40 Mevnck's ilistory of Cardiganshire, royal itoi i 3 13 6 Moskeitn's Ecclesiastical History, 6 vols. 8V0. 2 12 6 atason's Self Klidwledge, 8vo. 0 86 j2zio. 0 9 ti Neale's History of the Puritans, 2 vols. Svo 0 19 0 Nayior's History of the Helvetic IlepuV.lic, 4 v. Bvo. 1 80 r\iciiolson's British Bncyclop;edia, 68vo. 4 14 6 Owen on the Spirit, by Bunler, 12mn. 0 4 0 Oliver's Serijiture Lexicon, vo. Painter's Nonconformist's Memorial, 3 vols. 8vo. 15 0 Poems on the Slave Trade, by Montgomery, Gra- ham, &c. 4 to. 2 12 6 3 0 0 Romaine's Works, 6 vols. 8vo. new edition '2 10 0 Rutherford's Ancient History, 2 vols, l'imo. 0 8 6 Seeker's (A bp.) Works, 6 vols. 8\'0. 2 12 f. Smitli's Mora! Sentiments, 2.vols. 8v0. 0140 Scatter#(}l)d'5 Sermons, 2 VQ!s. SYO 0180 Sturm's ReílectioIJs, 4 vols. 12mo 0140 Simpson's Plea for Religion 0 7 0 Thomson's Seasons, foolscap Svo 0 40 Withering's Botanical Arrangement, 4 vcis. Svo. plates > 2 .0 0 Young's Works, 3 vols; Svo. plates 1 50 ————- Night Tiioughts, royal 8vo. plates 0 12 0 Do. demy Svo 0 9 0 aw—^ Do. demy 12mo 0 6 tl Universal History, ancient and modern, 65 vols. 21 0 0 Pinkerton's Geography, 2 vols. 4to. bound in calf.. 440 Stephen's History of the Wars arising out of the I- reuch Revolution, 2 vols; 4to. 2 20 Duncan's popular History of Shipwrecks, 6 vols. 12ino. plates t 140 Macdonald's History of Land Battles, 4 vols. 12mo. pi,ttes 0 16 0 Robinson's Scripture Characters, 4 volst 0 16 0 Browne's Sunday Thoughts, 12mo. 0 26 Rl'mainc's Walk of Faith, 0 16 Dawson's Greek Lexicon 0 V 0 Testament of the Twelve Patriarchs 026 Robinson's Plea for the Divinity of Christ 030 A View of the French Campaign in Rinsia 0 50 Mrs. Rowe's Works, 4 vols- to,, bound 1 l 0 Sailor Pilgrim, by Dr. Hawker  0 36 Beast's Vindication of the eternal Law and ever- lasting Gospel 036 nrnet's Expogition of the!9 A.rtid('s, folio. 0 5 0 Nelson's Practice of true Devotion 0 2 0 ?"en on the Two Covenants,and on Faith foUo..050 Wave's Liws of the Fathers, folio 0 5 0 Chandler's History of the Inquisition, 4to 050 And various other Books, too numerous to insut in an advertisement. D. J. lias also 011 sale a great variety of llibles, Testa- ments, Common Prayers, Spelling Books, and every other dt!c,i i,,Aioji of School Books, on moderate terms. ii-3" ooks b; ol,,litt in plain or elegant Bindings at the shortest notice, and on reasonable terms. t lit. ?f7?E P?????:.? c/' ?? Go.-c/- ?e?.t ?/'c/ g/T,?/}? cc.??7?.?? ? ?//{. .'??py?M.! J'??/?-y ?? Country mat ?r ?c c.?e;'?:?-e? 0;?, in sp/??'?'? 0."?';? ? ?'? very liberal encouragement ?/?y ??r.? /f.'7/?/?    to t l,&, ?, ??'p/'?'.s?? Z?/p, ?Z'c? ??- /c?re <'o ?? ?t? ?c$, ??J ?? /?7?? ??? ? rc?? the I ??/' I??c." pCMC.?e' M?y ??.:L?.\7<" c?t.-?/- I acliÚtJ ?' ?c AncicRt Britons fo ?/<7c<? ?f/v? Goy?c/M??r s?r? o?r any (?Agr P?e/' ? ?cP/-?c?<??'? M?c,? o/'???.???e/?'? K? it is C?'<???/ ? point of C?.CK?C?'C?. Seren Gomer ts circulated widely in every corner of Wales, in London^ -Bristol, Liver- pool, isc. upwards of SODa being printed 0T weekly, end the demand is continually in* creasing. It is taken by the most respectable tz-ho are naturally partial to cr own hanguage, ?2? who are .? the Same Lime, élžÚ.db¡ CMrc?-?.? in English; and, as Ad- t?;'??t'?6;2/? C7? 2/??/?f?? ? both Languagesf without any additional charge for translation± it is hoped that those 'G-entkmvn, who are in the hxi'bd oj ?Jr?.-?'.s??, K'?/?-? it ??'?'r I the ill?)I,?";t Pi Lpt.I.:j' -l. I.I, ..¿, "Cz" interest to give a decided prifcrencc to a Paper, /?6 ?c?s ?' a?rA ? ?'g.?/?- than c? ? c?c?- P?e? printed ? j?e P???7?a?7' Ihe Proprietors are under f?e ?'<r<'??/ if ?c/.??- ?c ;?f;?? ?.??7, ?e.?-?.? ?? Ppcr is now carried 0? (?? a CC7?'/?/-<;?/C /.9.?.? and it will be impossible to continue it at the present price, unless the Advertisemdnts will increase greatly in number; they therefore confidently trust tlzal" their Welsh Friends will be as ready to support the only Paper printed in ?c?' own Language, as ?,?y are ? ?.?w? t&ii- oz4:1?t a,? theiy ai,c to ?ore limited in circulation, and consequently less advantageous to the Advertiser. >Y.Y> Advertisements addressed to DAVID JEN KIN, Seren Garner Office, Swansea, will receive the earliest insertion, at very moderate charges. FJPSUPTAL!. ? b veli +I Y iJae Perchenogion Seren Gomer v.,t I cymmeryd y cyfie hwn i i- diolch- garzsch mwyaf i'w Cydwladwyr a'u CyfeiUion /?C.yog-, ?? yr amiogaeth ??//O?M.! MMC?.? m'e? Je;-?? ? ? y/- c??c/' presennol; ?c Wrth ymofyn am ??.s<????M, fe odddir ??/,? J?are? /b<? ? ?'?Mr y// ??c? ??/?c??/t ? -?''? ?'.??'o? ?' ?06 Po??/' cm/ ac yn g-c?.?? ? Z?-? i'r Hen Frutaniaid ymor- chestu i osod Seren Gomer yn gymniaint uwchlazc pub Papur arall yn y Dywysogaeth, mewn perthynas ? Ilysbysiadau, eg y mas elsoes yn ci rhifedi. I "Ymae Seren Gomer yn eacl ci danfon i bob parth 0 Gymru, i Eundain, Caerodr, Lerpwt, 2000 ae ychwaneg tin myned allan o'r FVasc yn Wythnosol, a'r ymofyniadyn helacthu yn feiiuyddiol. Y ma< £ r Papur yn cael ei dderbyn gan y Cymry mwyaf cyfrifol, y rhai sydd wrth naturiaeth yn parchu Iaitf. Cit mam, and ar yr iiii pryd ilii dycll y Saesneg yr uu cystat; a chan fod Hysbysiadau yn cael eu hargraffu yn y ddwy laith, heb ofyniad ych- ö.7 v v "J-J zcaneg am gy/ieithu, yr ydffi.yn gobethio if bydd i'r personau sy'n arje^^sbysif pethau, zccled y bucld 0 roddi rhagori aeth i'r Papur, agsydd 0 Tall ei rifedi yu fwy llá'r holl Ba- purau s!I'n cael eu hargraffu yn Nghi/mru. Y mae'r Perc-her Yioii dan yr angenrheid- rwydd o wnevthufcyr annerqhiad presennol. o herwydd eu bod yn colli llawer o arian wrth wer o az, ,;r gario y Papur ynmlaen, ac fe fydd yn all- mhosibl i'w barhau am yr un pris, os na fydo yr TlysbysH'Ciau yn llawer niwy lliosog: ac ( ¡ gaulyniad y maent yn hyderus feddwi y by da I pob Cymro mor barod i gyunorthwyo yr uni i Bapur yn cu Iliaith cu hunain ag y "maent gyunorthwyo y Papurau Saesneg, y rhai syj< mewn cyjjelybiaeth lawer mrrg anaml, Lie I., o lai budd i'r Ilysbysydd. :it- Hysbysiadau wedi eu cyfarwi/ddo ft hyn, DAVID JENKIN, Seren GOMU- Oiiicc ) Swansea, a argrajpr gyd a'r mwyaf ac am bi ts rhesymoL