Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

I LLUNDAIN.

[No title]

News
Cite
Share

CWKNER, 3. "Datijfonoda Arghvydd Bathurst y ddoe, y Mythyr canlynol at yr Arghvydd M,ter:- Heol Downing, Mehefin 2, 1814. Fv ARGLWYDD,—Yr ydwyf yn caei y ^oddloti'rwydd o fynegu i'ch Arghvyddmeth, f' d t Ivtund 'b terfynoi yr lleddwch rhwng Prydain wcdi ei nodi yn Pa)is y 30ain o lfai. (Arwyddwyd) BATIIUIIST. At y C- tvii- Anrlujdeddus yi- Arglwydd, Maer." Ac yn y prydnawn cyhoeddwyd Llys-argraff a >3iarf«rol fel y canlyn:— JLLYS-ARGRAFP ANARFEROL I,LUNDAIN,' I DYDD W AWimi, MEHEFIN 2, 1814. Swyddfa Drcunor, Mehefin 2. I Daeth Mr. Pianta i'r Swyddfa hon yn Itwyr ifteithiwr o Pans, a/r Cytundeb terfynoi o lledd- wch a chyfeillach rhwng ei Fawrhydi Brenin Prydain, a'i Fawrhydi Brenin Ffrainc, yr hwn :a nodwyd yn Paris y 30ain o'r mis diweddaf^ gan Arglwydd Castlereagh, larll Aberdeen, a Syr tuliai-les Stewart, Cenadwri dros y Brenin a gauy Tywysog o Benevento, Ceuadwr dros Frenin Flrainc. Y "mae Mr. Plaitta, yr hwn a ddygodd y Cytiindeb terfynoi yn Ysgrif-raglaw i Arglwydd Castlereagh. Fe ymadawodd a Paris dydd -VL4NN,rtli diweddaf, ynghyd ag Arglwydd ac Airglvvyddes B^lrghersh. Rhai o dilerau y Cyt- ydynt, fel y dywedir, I t".e)(t Lloegr i gadw Malta, Tobago, ac Ynys rlrfiinc. («Lladaloupc i gael ei chadarnhau i Sweden; Cxweddili o wledydd tramor, y rhai oedd dan ly wedraeth Ffrainc cyn y rhyfet, t gael eu rhoddi iddi drachefn. Llyriges Antwerp i gael ei rhoddi fynu i Ffrainc a Ilolatid, dwy rhan i Ffrainc, a'r rhan arall i HotcUid. Y llongau d gymmerwyd yn Venice, Genoa, i fod ynmeddiant y rhai hyny o'r Cyiigreir- yr a'u cymmerasanti ??ynhsom yn bore bapurau Pans, (ond .? y Monheur) am y 31ain o Fai. Y maent yn ?nwys cr'ynodeb o drefn ail olygiedig 0' r "lywod'raoth newvdd, sydd i gael ei osod 0 "J fei1 Y Cor?-deddfroddoL Nid oedd un o'r en1(1tJ ") 1 1' {],p,l Pa"I' ??"?t.urta;d cyn?reinoL wedi ytnadael I Pang. ? D) wcdant i Yioerawdwyr Rvvssia ac Awstria, a Brenin prwssia. adolygu eu byddinoedd yn Pa- ris yn barotoawl cyn iddyat deithio tua chartref. Ymadawodd amryw o gatrodau o wyr traed y Russiaid am bedwar o'r gtoch yn y prydnawu. Yr oedd rhan fawr o fyddinoedd y Cyngreir- wyr, y rhai oedd fel gwarchawdlu yn Paris, a'r rhai hyny a ddosbarthwyd yn ei chyichynoedd, i dcithio tua chartref y 31aia o Fai, a'r diwruod nesaf: yr oedd y gweddiil i ganlyn ar wahanol ddyddiau yn yr Wytiinos. Ymadawodd Maes-lywydd Blucher a. Paris y 29aiu o Fai. Ganwyd Ymerodres Josephine, yr hon a fu farw yn ddiweddar, yn Martinique, Mehefia y I 9fed, 1769 yr oedd hi o gaulyniad o ddeutu 51 mhvydd oed. Ei henw cyntaf oedd TactiOr de la Pageria. Priododd yn Ffrainc a Chount Beauhiunois, Aelod o'r Gynnulleidfa Cyfan- soddol (Constituent Assembly), yr hwn a ladd- wyd ar y grogbren yu 1793. Bu Madame Beau- harnois dlos hir amser yn y carchar; ac yn 1797, hi briododd a Bonaparte. Y mae bcb Ull ag oedd yn gydnabyddus a. hi yn lhoi y parch mwyaf i hynawsder ei thymerau. Yn ol hysbyniad iu^ o Germany, yr ydym yn deall y hydd iDugiaeth Warzburgh gael ei a theyrnas Bavaria, odaiwrth ba un yr ymueill- diwyd ht yn cytundeb Vienna, yn 1809. Dywed papurau Paris fel hyn am y Ffurf-ly- wodraeth newydd, yr hwn cedd i gaet ci sefydlu ar yr 3lain o Fai:— Bod yr Awdurdod ddcddfroddol yn y Brenin, Ty yr Arglwyddi, a Dirprwywyr y Cyffrediu: b- d i'r Brenin gynnyg ), gyfriitli,tni yr hon y dadleuir yn Nhy y CyilYedm yn gyhoedd, oud yn ddL gel yn Nhy yr Arglwyddi; bod i'r Bre- nin feddu yr awdurdod gweithredol yu ei holi buidjb, ac i drefnu rheolau dros gyilawniad y gyfraith; bod i rhydd-did yr argrafl-wasg gael ei chydnabod. Bod Ty yrArglwyddi dan eitwad y Brenin, yn etifeddol neu beidio, yn ol ei ew. yllys. Y bummed ran o Ddirprwywyr y Cytf- rediu i fyiied allan ar gylch, i roddi lie i ereill. Addasrwydd i fod yn Ddirprwywyr ydyw taliad t: ethu o 1000 o ffrancs; ac addasrwydd Etholwr 3UO o tfrancs. Cynheddfau treftadol a gwladol i gael eu hamddifiyn. Bod i bump o Aelodau Ty y Cyffredin feddiannu yr hawl o gynnyg cyf- raith; oS caniateir hi gan y rhan amlaf, dygir hi i Dy yr Arglwyddi, a gosodir hi o flaeu y Brenin, gan yr hwn y cynnygir hi drachefn. Ni fydd y Barnwyr yn symmudadwy ar ol iddynt gael eu hethol gan y Brenin. Nis gall yr Arglwyddi gael eu barnu ond ganddynt eu hunain. Gall Dir[nwywyr v Cylflediu gael eu cyhuddo yn eu Ty hwy, a'u barnu gan yr Arg- lwyddi. Nis gellir eu bwrw mewn dalfa, chwech wythnos ar ol neu o ilaen ei cynuuljiad, oddi eithr am achosion drwg weithredol. Y Swydd- wyr a gyhuddir o deyrn-fradwriaeth a gorthrym- iad a fernir gan yr Arglwyddi. Bod pob un c'r Ffi-ancod yu ddewisadwy i sefyllfaoedd o bob rhpv. Ar y 18fed o fis Mai aeth y Dug Welington trwy St. Jean de Luz ar ei daith i Spain, yn mha ley derbartiwyd ef gyda'r-I parch mwyaf cafodd holl dai y dref ei goleuo. Derbyniasom llythyr-god Fillmynaidd yn y bore a, phapurau hyd yr ail o'r mis hwn. Yr oedd Tywysog Coronog Sweden yn Lubeck ar yr'ilain o'r mis diweddaf, oedd ei Faw riiydi yn meddw I hwylio yn ddisymmwth o Trevenmunde i Sweden, Y mae'r papurau Eiimynaiddd yn cynnwys hcfyd sylwedd o lythyr a ysgrifenodd Tyivysog Christian o Norway at y Tywysog Coronog, yn mynegu fel res win am ei ymddygiad-, bod. hbll drigolion Norway, iiiegys 0 uti fryd, yn eii gwrthwynebiad i roddi i fyuu y deyrnas hono i Sweden. Cynhaiiwyd Ystafell Gyfarfod gan y Frénines ddoe, yn yr hwn oedd y gynnulleidfa fwyaf ardderchog a disgiait., o ran ea gradd a'u hardd- wch, a wel wyd erioed ar yr un pryd; mewn gair, nid adnabyddwyd Llundain erioed mor llawn ag yw ar yr amser presennol. Ni welwyd fath dyrfa o fenywaid hawddgar; ac yr oedd eu gAvisgoedd oil yn newydd ac yr ddisglair neillduöl. Y r oeddid yil nieddwl bod yn agos i 4000,0 bersonau yn gynntilliedig. — i

Advertising