Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

I LLUNDAIN.

News
Cite
Share

I LLUNDAIN. DYDD IA U, MEIIEFIN 2. BERBYNIASOM bapurau Pans, hyd yr 31ain 0 Fai. Yr oedd Ymoawdr Rw"Ja i adolygu ei fyddinoedd at y 30um yn L'gtoile. Yi- oen-d y Jour- nal des DcJjats y 11 mynegu y Iraasai yr lieddwch gael ei nodi ar fore y 21 am, ac y buasai iddo ai ii, ac y boasai iddo gael ei hysbysu gan yr Ymerawdr, i'r byddin- oedd ya ol yr adolygiad, pryd y baasent hwy i ddechreu eu laith tuaVRhine. Y mae y papur hwn yn mynegu hefyd y buasai i'r Peiiaethiaid ytoaduei a Paris yn ddi-y rumwth. Bu yr Ytii- tiodres ddiweddar Josephine farw yn Malm ;i- Soit ar y 29ain, wedi bod yn afiach dros dri di- lvrnod. Ymadawodd y Pab a Cezene ar y 17cg o Fai, i fyned i Rufain. Yr oedd ei Genad yu llaen- llaw ar y 13eg, wcdi danfon cyhoeddiad dros ei Saticteiddrwydd", yr hwn oedd' yn dileu y Lode Napoleon, ac yn ail sefydlu y drefn flaeu- cl'ol gyda, riiai cyfnewidiadau ynmhlith y rhai i'Viiy, fe ymddengys fod y personau rheolaidd o bob rhyw i ymwrthod rhag IFurlio Cymdeitiias- au, a rhag ad-gymmeryd y wisg mynachaidd. Nid oedd hon ond trefniad dros amser, hyd oui asai ei Sancteiddrwydd, yn ol ei ddychweliad, go) l cyfte i gymmeryd y pwnc i'w ystyriaeth Y ijae yi, ysbryd angharedig hwn yu e ;y y deddfiadau mynychaidd, yn dangos c) f- erbrya c'dvu neillduol i'r ysbryd a ymddangosodd it Jrdinandy Va.-A! y 14eg gwnaeth ei F-iwr- 7 31 eifyoediad i Madrid. Y mae y newyddion or ddftias hono, sydd yn eyrhaedd hyd y 18fed, yn ynsilrostio fod y Chwil-lys (Inquisition) i K;ief.ei nil-sefydlu; bod y daliadau (arrests) i bas: hail • body 1 lyTrau a'i papurau gwerin-wiad- Wr; aethrl (republican) wedi cael eu bwrw i lawr i a gosodant yu yr un olwg y bi adwyr a werth- asu at ei hunain i Frenin Joseph a'r aelodau fdlon a gwladwriaethol a ymlynasant wrih y Ce.^fes. fr ydys yn cyfsif bod yn agoss i 12,000 o J3a( gon .yu awr yu Paris. avdd cenadik,"ei i fyned i lawr i ddau Dy y v eiiedd, mewn JéhYdig ddyddiau, a datguddiad « r liriodas fwriadol rh wog Tywysog elifeddol 1 y Orange a Thywysegos Cna.iotfe o Gymru. Bore ddoe aeth ,y Cenadwr Rwssiaidd o Lun- r Dover, i fed yn barod i dderbyn ei feistr, jnerawdr llw-siu- Daeth Cadfiidog Blucher i Burnett's Hotel, y ft Leicester Square, not, lau diweddaf, am d deuddeg o'r gloch. Hvvyliodd y Snap, Cadpen Dashwood, a'r v backer, e Bortsmoutii, ar y ryntaf o'r mis hwn, a charcharorion i Ffraitic • aeth pump o longau ^eili ar yr un am er a charcharorion i'r un lie.

[No title]

Advertising