Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

-- -j - BARDDONIAETH. -}r»«..(-

- - - - -JT Glz7llOE.D.DrVl,'…

)J.T GYIlOI;TVR SER;; GO-,ITER.…

AT I

News
Cite
Share

AT I Yr Ylhvyf wedl da! ychydig sy!w ar y ddadt yn I ngwyneb eich Sercn, n:e\vn perthynas i ddlwygiad ar y Gymraeg; md 'yf yn anfoddton iddo gymmeryd Uc, cyn belted ag na byddo yn gwnend yr iaith yf fwy af- rwydd, gwrthun, acannyaUadwy i'r cyn'rcdin; ac yn acho.s tramgW)ïW a tUnast'\vydd t'w IHosog ddarUcnwyr. Ac os bydd cymmant'a ar yr achos yn cae! ci chynna!, ddysgedigion i ymdrin a' ddad); nid gormod, yn ot fy meddw! i, ft fyddaicyn i'rgy)Hmaniahono gymmeryd tic, gynnyg rhyw foddion i'r ann'yw d(!ar!Ie:nvyr trwy y Dywysogaet!t, i ?ac! cyneusdia i roddi eu !!ais ar yr achos er nad oes fa\\ r o !e i obcithio am anH'ut'iiaeth rh'vng yr ho!t iiaw.?, eito ? e!!ld <?as?'u rhyw betf! oddiwrth y cy?rf?ino't'wydd, pa fbdd i ochc!y<! cu l tramcwyddo. Ni \vn i a!n ncmawr o rcwn cytch fy ad- nabyddiatth, ?ydd lJ tioffi y diwyiad o ran y dui! a'r gl'aihbn y mac wedt ymddnng'cs hyd yn hyu: cud tud wyt' yn b;'rnu y dylai mympwy a hoifcùd darllcnwyr iscl-ddys!: (t'e) fy InnHm) fbd yn rheo! i ddy?ged:gion mew!) achos o"r t't.t'i; cHo goddcfwchi m! ddywedyd ychydig o'm barn: u:d u- yf ic! ydyweJ Mr. -——, yn meddw! fod y Bibi v-'edi dyfo<I yh Gvnii-ae, o'r Net; oedd, cttt) yr \vyfyn harnu y dylai y tod yn <h'n Sicr o'u pwne, cyn dwyn eu diwvgl-,itt idctn:) yr ysgcythyr. rtmg wrt!t nmvid du!! y gciriau, iddynt' newid y -ivy hyny, wyro ac !sctu yr nth- i-ii,i-k,itictli; 3-r perYAl yn hyn, yn en-i w¡,dig rhoddi dll y" Ile (1; yn neclti'c'n ann'yw cin:'u; canys ni fcdraf u, er yr hott ddadi, fanin nad ydyw (ii wptthiau yn riaenddod cadarnua<jt, a hyny yn uatunot, \vcdi ci gymmcryd yn gyJfredin o syhvedd y gainlir, y:' itwn sydd air tra cÎJnmwvsfawr ag sydd ya cadarnhau ac yn ychwancgu yr ystyr; ac y mac yn gyfan hcb ci fyrhau yn Maenddod i anu'yw elr:an, niegis, dii,. Ac yn awr am y 'gaLr tli,)d,,Iqf t'y me- dd\\t y\v mat (lir-odde! a fcddyHr. ac aid dyoddl:f; mi i'cddynwn mai hyu ocdd mcddwl E. P. Sa!. xiu. 2. "Ptihyd ygoddat'dir—Tra ccdh- fy nghaseion?" Ac a:n dinocthi, pan sonh' am ddInceUu hyd y sylfacn, d!- nocthi y .sylfaen iiyd y o'wddf, a dinocth! trodt'e dros Yr NV,Yl!b, &e. mstncdrafiaL llil mcddwt mai (iir-lIoethi" a tfddyilr, ac nid dyieoetlt" ac fcHy am nll'yW ciriau erRiH megis, (Ustl'Yw digaso,,r, <'«'. Yr ydwyfyn cac! lie i tcJdwl am y byrhad hwn ar f -ir (I;?. ocii]:Nvrtll y niodd y gwneir a'r gau-/MH<-<M, yr Itwn sydd heb ci fyrhau yn t!aenddnd yn y gnh. hau.Jd- g'«' ond v.'cdt ei fyrhau a': newl(I t /L'/ fel y mal' o ran ci sy:wcdd-feddwl yn flacnddod i amryw ctriau erai!), n)egis hygucl. hylwi!dd. h:wd, &c. wrth y rhai y n!eddy!ir M ae'i- b!aenddud c'M hefyd yn ut fy mcddwi i ynarwyddo \vrth y rhai y medd- yHr dwys-glf!ll a ond pa un gymnnvysaf ar dechrau y gciriau hyu:l dy ai a di nid \\yfyn gwybo< j OnddyHuunvn wybod pa bcth a feddyhr canys y mac b!ac-nddodnu yn gyS't'edi.n \-H tarddn o sylwcdd gciria't cyfcin ag sydd yn dangos en nattur a'n pwys os yw dy ynHaenddod cadarnhaoi boh amscr, yr wyt' yn mcddwl fod ein duvygwyr yn gwneud can) a ) ritai gciriau ct gyssyUtH & iiwyut, megis dy:!u!i; nm osod pcthau a)' wahhn; fy ]ncd'iw! i yw pHn byddo pethau yn anmdotedig, eu go!ygu megis pe byddantwedi cu rhwymo ynghyd mewn dct,neu date!), a phanty!u'hwy o'r d<!o)y a'n gosod ar wah&ny dÙloli,. a t y ti i,.ii liw v O" i hwy, ac nid eu dy(it)li nc am y ga:r diogel, nid ily..gogel yw'i- ystvr, nuft'ddylhvn, onddi-qfn-gal, sef di.¿IJtgcl!lU, canvs niHC'r hell fanau y ceir y :;ah' hwn yn y Bibi yn arwyd'Jt) cadarnid amddifiynot rhag bclYl; Yl hyttHt'h na chctedtgaeth t'hag-chwiitedydd. Ac atn </</}/( otiid dei.i a feddylu'? Ac am diben onid dill:-bell, !.scfy terfyn-ben a feddy!h'? Am y gair dieithr,' mae divithr adiarth ncn digerth o gytrelybfeddw!, y cyHtaf yn :u-A'vyddo d;)--aM7t set g;wa}¡ancùig ncu bdlenig', 1,1'1' oiaf yn arwyddo di-pac;at!uef, set di-gartref. Ain y gair äilull', mae'n anhawdd perd6tfynu am ei ystyr inae'n debyg mat gair a arferwyd gan yr hen Ddd- wyddon yd\w cnw perlnyno' I uuytroedd Moah ydyw; ond pa ui,,i dit--zvltro ai di,Iij'ai IH::I: yn hytrach pa hum' na cHir meddwl di,lyw, scf heb y i!yw cyfh'cdtn, gun t'f.d y gl'ëad¡gacth 'edi caet 0 t{olhvng futh l'adt!an allan ü'¡- dr'fn gyfhcdill; ond niap'n iied am!wg nad ydyw ÚyUf yn enw phodot i ddyfroedd Noah, wrth gydmarn Gen ix. 11. ag Esa. xiviii. 21. ac mae (lylif yn arwyddo dyfa!-Ufneu gerdd- ediad rhyw resau, pa un bynnag a'i finocdd, Uinynan. Ond gan pi bod \vcdi rhcdcg tnc:' bcit urnuf gyda'r pcthan hyu, nichaf ymlÍ.n ag arw-yw bethau creUt yn y diwygiad, mé¡:;is aUtudio h o'r gei.'i& mwynhau, glanha¡:, &c. tert'ynu cymufer o eiriaa ag Mu yn Uc c beb un augt'nt'hcidrwydd yn ga!w a!)) hyHy. ,one! bod ihyw t'ai wcdi. bod yti ei mfcr n10.wn ocsoed i a aeth hctbio; ayhonxM dofymi enwuu lliosog; ac ahtlHLo .J. o'¡- gClnan aug¡¡yfi.,ùh, a rhc-.I yu ei lie a'r cyssyUtiad a o'i blucn megts AHdroutCUs <( J ) luinn, yn !Ic ïtê mgis tag'o oc loan: ac (H hyn y mac y diwypiad wèdi gv.'ncnd ein prydferth iaith mor !iawn o' afrwyddincb a gAi,rtliuni, fc} y mae yn anhawdd i neb ei hofn. Os cdrychafar ansawdd cin hiaith nis mcdraf fcddwl bod Y pcthau ca:dyno! yn addas i'w harddwch a'l phercidd-.h-'), sef yomes.ls ymac yn y geuimi dyodtll'f, <&:c. oddigerth bod 'It' o')i bhenmcgis, pt t, ,,Ig; hefyd, yci yu y gau' dyâth ;ac ti(i inegis, g[aniÚ/ I Md. wyf yu gw.pled priodoideb yn ,/aZ yn lie F'i, ocldigcrth hcfyd, l'Oi ji,lly, cytfalyb, yn Ouid aH y rhai sydd yu I.oSi yiath ddHP, borttu ell "loF,; der trwy HdarUen yn y 11ull i:wr.v nv.'cl'jbcn yr h< iaith, yn gystal ag y maent (mm'yw o ij(,,tiyrit f)'r hy:' IIeiaf) eisoes yn darUen yn yr hen dduH u'.vchucn yr iaith ddiwygcdig? Acmai'i- aciios ynmhcrthynast J :'<i I yn dangos bad cin diwygwyr yn mcddwl mai dn!! fe!iy o ddarHen sydd addas. Am a!!t<!dio J ni wn i pa mweid a wna Hythyren 'estrenoi inewn gsir o inith esti-oliol, nt; yn cnwcdig osriiaid ei ddm'Itenmewn trcfo esti'cno!. Ond cyn tcrfy yr ydwyf yn rhwvm o ddio!ch i cihvi Mr. Gamp)', mn cic!) cynnyg caredig 0'm gwasanaethn t a'm cyd wladwyr a't- duii a tynain, ond ein cac! i rwymyn unHnrhaeth aC yn enwcdig ant eich cynnyg haclkmus yn mherthynas t gyriii(lietid. Ond ynmheilach, am y diwygiad, nid wyf yn meddwl fod un angenrheidrwydd am gynnadtedd i drigoncn v parthauhyn yHmhertbynas i'a!!tudio 11, antudioj or f geirian anghyflaeti', rh;)i ctM yn He oedd, ac aw yn yr aniryw fanan cu chwanegwyd yn ddiweddar, yr ydwyf j o'r farn y gwrthodid y pethan hyn yu tHlcllais: end glywais fawr ganmoiiaeth i al!tndiaeth y tath o f, !tS ocdd yn t1\vyu y fath debygohwydd i f:.c yh peri dyr- yswbh yn y geirian sydd .fgdd; ac am y IJythyrennn dwyot, nid wyf yn mcddwt y bydd mawr-?twr yn eti cy!ch, pa nn bynag ai eu gadae! ai peidio a wncir: a'r nn modd am ro'i CM yn !!e au yn ))iv.edd enwau nnig-ol illegi,4, minizeit, tithe! angell, &c. Ond rhaid i nn addct* hyn mai ritwyddineb a dryHadwyaeth yn fwy na phur- I deb yr iaith yw peth mwyaf yn ngolwg dariienwyr cvH- rcdin yr hen iaith Gymraeg; ac mi a wu i dylai fed ya I' mlacnaf gan (tdysgedigion. Ydwyf, iicnwi' eieh a dynnmwr eich Ilwyddiant, N.t G.n, Mat 18,1814. Y.B. )

MARCIINADOEDD.-!