Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

-- -j - BARDDONIAETH. -}r»«..(-

- - - - -JT Glz7llOE.D.DrVl,'…

)J.T GYIlOI;TVR SER;; GO-,ITER.…

News
Cite
Share

)J.T GYIlOI;TVR SER;; GO-,ITER. I Fv NSHYDWLADWR HYNAWS, Goddefwcit i mi ddywedyd nad ocs ynddwyf yf am- hp.naeth !!eiaf aad o wir ewyltys da tu ag at eich Ce- nedl a'u Inaith y darfu i chwi ac ereii! mor tynych ar- dds:jgos eich cared:g! wydd d:'wy a!w, hen yn hytl'ách grybwyUam g:T.<iCymmanfaoAt!)'-aw')n ac A \nlurorl enwog dysgedig yn Abntawe, i'r dibcn o scfydiu ryw drefn iawa nnifurnot i ysgrifennu yr laith Gymracg yn<!di, yn gywir ac yn rh6o!aidd; ac yn wir v mae nawer yn addcfy byddai yfathgyfnewidiad yndra dv. muno! a bnddioi pc ge!!id dyw'edyd mewn gwirioncdd v byddai hynny,ynddiwygiad! On'! y mae Ued ddysgedig hcfyd yn haern fed y drei'') fel y gwetir 'n Mi! y l)öctvr MorgT.n, yr hwn, am ei !)apddiant, a dd(;rchaf\vyd i Esgobaeth Lian-Daf, ac a clrosghvydd- wydwedihynhy t Esgobaei.h L!an-EIwy, a')- dnH ac sydd hffyd yn L!yfr GtYcddi Gyffrcdin Eghvys Loe"'r pa un a goJeddwydgmj y dcaltus Ri.siatt IMorys yn LInndain yn y nwyddynl755; aC y maent yn grcdu nad ymddangoscdd un dietn ctto gyffel)'b iddi, mcwn nyfyndcr, esmwyntder, a godidogrwydd ymad- rodd; ac nid wyf n yn ammeu na addct'wcii clittitiiett hynny Ijety'd, a'i bod yn dra cinwi), altawfr tawh mwy rhagorol na ncinmav.r a ivelir yn gyhoedd ar hyd y whHt lUa((dcnwc1, i mi OS dywt;dat'tbd i'w g\vc!cd o;'mu- dedd o fe:au gram&dego! yn cytnmylu ychydig ar ddisg. Jac:'deb gwyneb Ctch Scrcn Ome!-an<d, a'n bod yn ym- ddangos id d:n'ygiadan (eclipses) npn futh o gaddug rhyngom n! a'r lievvyi-eii invnw a darddai ei go!emu hyfryd oni bai csgculusder rh<u o'ch Goheh\vyr, ac hcfyd fe aHaL eich Cyssod\vyr yn yt- 1:!) modd; ac oddtwth hyn yrwyf yn mcddwl os na fyddant yn fwy gofaltls, pe y sefydtid ia\vn dretit un:ffurfio!, y iHttu-ai gwaHau i mcwn yn feunyddif)!, ft'! y gwelir yn y Sercn rhif 20, fod gaii,ryw ,A,,fg ddu maeyn ddi- )ys m,ai traed g:W!/ll addy!asid ddy'.vcdyd: ac hefyd inac y Gian Tcin yn Nghywydd y Taibd, ychydtg pan y dywedodd 11 Cv- wydd y ac y mac wcdi t! cUymmysgn a fo yn I!ed ddigrif, nid ydywytafodfcl y gWYlhfoch o'r ihyw fc¡ywaidd, ac yn wir, !pac amryw o'r cyffeJyb, pe ba\vn yn en harddangos, byddent ry liosog i'w cry- bwyH yma; ac yn bcthau gwahnnci oddnvt'th yr hyn a t'oddi. dan cich hysty*iact!i. Yn y Uc cyntaf, pc y pendofytud t ymgyfarfod, yr wyf yn ui'nt ) y byddai y ihth orchwyl yn ihy faith i'\v gwhiban yn gcH'yddgar !ne\vn cyn Ueiad a titfidiau ncn bedv. ar fci y saniasoch, o hcrwydd y byddai rhai am y duU ytna a'r Uc:n am y thiH ara! ac nid eHid o leiaf sciydtu na threfnu neu iawn gywch'io y i'ath adail mor gytiawn drefnus ac y dyntt'uai pob ewytlystv. da i'\v laith, mewn Uaioamsernamis, nid o ran nadim cyn'clyb i hynny, canys yf wyt' yn hysby.s fod Hawer o ddysgcdtgion yn Nghynu n pd rai ydynt dra i gaHnog i ddwyn y'm!acn y (os dhvygiad a fyddai) nen y cyfnewidiad ag ydys yc ei feddwt i'r p<.r- ffcithrwydd mwyaf, fel y canfyddir yn eglur ddigon yn nisgiacrdeb cich Scren, fud y wtad yn cynnwys nifcr Hosog o Ramadegwyr godidog a'u bod megis colothan enwog i gynna! ifynu laith yr Hen Frytho: Ond ysy- \aet!i yr wyf yn cfni fod uhhawsderan mawrion ar y ffordd yn Ihiddio cynawmad y cyfry\v or'.c!!wy!h:cth yn gynuunt a'u bod ymhcU ar ymhcb c\Yr drwyGymru, ere:)! hcfyd mcwn ainrywiol fannun yn LIoegr, ac fe at'ai na chwcnnycht.i Uawer gynnai y draul i gyrchu tn ag yna, ac Jicb law bynny goddft'wcit imiofyn p\vy ydynt i fod? nis gcnirnK'ddwi y rhyfy- ga neb o honynt eu hnn:un fyned i'r fath !e a thybied mai hwynt hwy ydyw y rbai m".vyaf dysgcdig yn y Swydd y bout yn drigianot ynddi; yn v.'ir mi feddyitwn y chwarddai y w!ad am benuau y fath rai: os na bydd- ent wedi cu hethol yn &1 rheol a threfn gan ysgo!hcigion a dysgedigion y wiad; ctto, er hyn i gyd, yr wyf yn siccr y gcltid dyfod a'r cwL! i inwn drcfn, pe ethoicr hwynt gan ddysgcdigion erein ffi y erybwyiiais ucimd, a'u hanto<} yn ddi-drant iddynt eu hunain, sefy ddan a feddylir ddysgcdit'cafymhobSwydd, a bydded i'r d.-au hynny gyd-nno yn gyntaf ymhcrthynas i'r drefn a font hwy yn ei dybied oreu, a rhoddi angi aiStian pa tbdd y dylid iawn gyfannsoddi pob dry:! yma.drodd yu yr laith yn oLeu tyb hwy, a hynny cyn cychwyn i'r gym- anfa rhag ofn i anu'ywiaeth o dybiadan tod yn achtys- nroi o ryw anghydfod rhyngddynt; ac fe fyddai pob pcth yn fwy rheoiaidd ac yn hwy!usach wedi iddynt ymbarotoi o 6aen itaw, a rhag ofn i ddau o'r un Swydd fyned ymhctt oddksrtrei t syrthio allan a'M gilydd, ac i t'od yn faen neu feini travngwydd i ereHU FcHy gwell a fyddai i'r ddau a t'yddont t gynnyrcholi yr un swydd a t'fHy drwy y Dywysogacth ystynfd a chystadiu, a-c lawn drefnu y cwbl oil cyu cychwyn i'r Gynnadleddfa t'c fyddal hynny o ganiyniad yu Heibau thifedi y dadlettwy!- y nai'I tianner, ac y mae He feddwl y byddai haws i ddcuddeg o honynt gyttnno a'u gi!ydd, ac MM. bendert'yuu a:- ot caet cydsyuiad y U(;t o'r blaen, nag a tvddai i bedwar ar hHgain, canys dynn i'yddaL cu rhit'edi pe yrymgytarfyddat dano bob swy:td di-wy Gymru. Mr. Gonier, yr ydwyf )\&1 hydcru y maddenweh i mi am fy annhtbendod, ac y goddet'wch i mi etto chwanegu gan ddywcdyd ibd yn ddtwg izi,,vii genyfv.'eled cynnnainto anhawdgarwctt y'mhhth Cttst'- nogion, achynimamt o aU5hmedigrwydd yn deHio oÙÙl\nth t-ai o'ch Gohebwyr, Mytddm" yn neillduol, r yji ivii-, y 11-c,,Nvor v frordd yiii,,i yh diflaÜ darken r gwaithmorÍ",vgllachaidd a thuchanHyd, a'r cwbl yn C! byn un yr hwn y feddyHais na buasai un Goganydd byth yn mciddio et enHUjLo 0 thag cywilyttd i'r fath, yi- ydys yn gobeittuo y rhoddwch eich !iawn t'' yd i attat ac i rwptro i'r <'yfryw athrcdian Rttesol gaelite yn "Ich papur: 'livii iv-vflc d s!('r pc yl' adwxenai ei'M!; W. 0. P. na ddywcdai .lir byth yn ei obyn, Ha chwaith yn c:byn ei ddonia:! an;hydmarol, ac os ydyw, neu os bu cf yr ioed yn nc cf, yr ydwyf ac y mae pawb yn rhyfcddu yii t\vy fwv at et ymarwpddiad anwcdd- a:dd:" os \larfu iddo gyfncwid tah- olythyrenau yn yr Egwyddor Gymraeg, bft!! an: hynny ? md ocs ditn a."hos i Fyrddin nn nunnpu chwaith os na wehvu y; ddngym)ne!'yd y d))U neu y 6ordd hono o ysgt'tFcnnu os ocs ar Mr. Myrddyn ncu ry\v r.u ereiU elsieu ym- Ot'chestu, bydded iddynt argraphu gweit ac amgenach os mednmt ]m geirhir W. 0. P.—-Cyni mi ddiweddu cll'(nnychwn grybwy!) fod ann'yw o bethau ac sydd o t\v''b bwys t m njegts ceno<!t) nac ymrysonau gwh'ton o'r Úth; pe hae y cyfryw rai yn troi eu meddyHau at !awc:' o bethau a ddylant, ac sydd anhepgorol ancn- rhcidtol atnynt wneud, megts dychmygn rhyw ffordd i ga.el di.wygiad. <h\vy holl Gynu'n yn AtcsitraM y wlad: pa'm na baent o'r un ma!ntiolaeth ac o'f un c/KMM fct y deaiiout y nailt a'r Halt p)'yd y byddoni yn son am is ydau, &c. 'S:c. Yr ydys yn gobcithio y bydd i fin Seneddwyr JÎfntm cael di'wy y'f hoit Dywysogaeth lestri fuesur f'pt y lVincltester a'i Yr hwn CAUWGAN. Ab6tercti, wrth BwUheli, MaL 21, 1814. N!d ydym ul wedi gwcled t)n papnr Saesneg heb f<;i:u, :t t'hal o hanynt yn (h'osod'tau ar yr leithadu! cr nad oes s;an En Cyhoeddwyr, )!r.<r!i ystyr gyrnhal'iilithol, ncmoi' i wneuthu! end gofa!u nm bGrQ'ctthtwydd tra'r ydym m y)i gorfod Nl,gi,ifenti IllCt.!1 brys, yr hyn oH a argrctIir, ht'b fä\ntJanHhlcn t ddtwy?io'r ysgrifen, fHl i ddnrMen y prawticni &nd unwait!t.pa fodd bynag; gwaHau, yw gwattau, ac ni ddyltd eug'oddef heb ymddrcchu bod yh thydd oddi withyHt; a phr- Heithiwydd ysgr.t'cnyddiaeth J'¡' hyn .1 ddy)at bob fyhocddwr gyn:hn ato gan hyny nyni iyddwn ddiGich- gar ¡hob cyfaUi a'n cynuorthwyo mewn modd cyfuu- acho!, i gyrhaedd y nod im nw. CYUOE,DD"Vlt. I

AT I

MARCIINADOEDD.-!