Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

-- -j - BARDDONIAETH. -}r»«..(-

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

BARDDONIAETH. -}r»«..(- AWDL, AR DDYCHWELIAD YR IUDDEWON; Testyn Cymdâtlws YJ' Er!J]'(m, B. A. 1813. DEFFRo AwEN gymmen, gü; Daiwain gerdd, hocHE:erdd, iawn-gu: Amddychweliadcejnfad,ccrth, Hii Jacob, o bob rhyw barth; Awena'nn.wr,mcYni..mnntrih, Cwyd o'r erchyi!, dywyil daith. IsraeHaid a gaid, gyn,t, Yn etddo,T:r.vd o nad<)ynt, I"tV hedmyg, wir ddoeiidvg Dduw Didduw, diau nad oc-ddynt. Du\v Nef,eu d'.wi.s.* liefyd,a wneddyw; Deifti Yhciddo'nycynfyd; 7. 6. I't Ccnh€d!oed<), bobioedd bye!) Kidoeddytathddfdwyddyd. Anpiddilrai&naddynt, A gaid yn prophwydo: nynt? AntddytodiadCeidwadcu, Efe fd was (addasoodd, 1\nHl, awtl%,vr bywyd ydoedd\ Addaet!ti'rbyd,ityfiyduynt! 0 honynt efa hanocdd. Gwyddir mai tra gosgcddig.i'r'Gwiivnc'r-, rll'1' gcncdl Inddcwig; I'rlonybu'rtniwyrenltr, Sy\?, cdiacth, yn ddewisedig; lJnd gwa'Jtt 'r OEN bendigedig A wucddyw 'r luddewon eiddig. Ar icd yn wasga1'edig'maent weithio!T, Yn ddyhon, ddiclwig. Yrlesnawatwa!asant,0warth! A'iwrthodawnaethant; I lroelio'r gwa' Seilo Saut ¡ Anc:scr,y:'una&ant. Gan fawr-g-as, dywedasant, "I'n pUth arnom ni a'n piaut,* 3At. 21,2.5. Y bo ci wyart ei' byth, t g'?'t:<<?. Er gotid yu dragyfyth. Esgc! aint sydd ar wasgarind.y'nt hwy, ?laclit oH mown g\vrths;i!iad; ]8ni'rHu,n!dergweHhad, Hynodaw! gyfllewidiad. GwrtLod yr hyHod lor hae!hyny a Wahnncdd Israel; N'd oes tir gwyddir i'w gael, Un gufydd, yn en gafaet. Ochson! maeiittuon,ar!ed,taianwar; (Gatar yw cu gweled). Hcb wa\v! na rhagorawl s'cd, Ion addw)'ll, na'i wir nodded' Cwympasant, acthant yn annnethion DiaH,i'rC'p)!he(Hoedd dnon.ydaeth Ipeliydwriafth orenwych dhion. Hwy a dartwyd, Hwy a tanwyd o cty" niacth; Fs,vril sychion* Ezec. 37,11. v'i, er rnawr alaetli! Pn Wc!-Ydd J Oreu dyf'n? ImrDct'y.dd J GdUcthvyddo "} Pan y my no Ar y dyffryn. Er en deflro j Daw amser i'w hadferu.i ryddid, Kriddyntdroseddu. 0 n'-i t'cdrwn iawn fydi u Am ddyc!:wetiad itad y Un. A lii7-y gwnaed ammod hyiiodol,sef un Daw'rluddewonestrcno!, Drwyv.yrlh iawaengyrth, ynol. Harnau sy'n, ddian, 'dd ant.i Ganaan Geinwech,Heybt'a!!t; 0 (i hanne! gaeth !Ic 'r aethaat, Yn 01 dychweJyd a w1Iant: Drwy ft'ordd wyt'thio!, rat etho!, yr aethant 0 gncthfan i Gana'n fawr ogouiant Et en cy.<-ur, gan Ddnw lor y cawsant W}ad dda, t'erthaw, a moddaAva; t'w meddiant; T\eu< o'u hannc! pan ddvc!)\vcia))t.yn o), I'r wjad ethoi, etto yr aitdeithiant. I'w pyrth, drwy iawn wyrth, yn wu'y gweddH!, Meb goddiant, a gesgtir, Gwiwoi\vy'hwynt.hwyi'wth-* EZfC. 36. 24, Ki! ianwedd, a arweinit. Maet-haIawdwyr,set'Kwy!'gau, Hcb orn, yn dWt'ld cu banian, 'D'wedtmtJ(t'ai&ng{tredadwy) "'I'wttr,niddych\vf-ianttnYy." HaHt ant, na ddychwciant cUwaith 'YnoHhcddIcn,cHwa:th, Ond hwy a ddychwelmtt, oH, I'wdiogftiedigott. Pa amsc't' yr adfer Icn Y sy\v geHedt i Scion ? Neud, pan ddc! cin cyi!awuder n!I mewn ,(Erman!tywtttien} Y Gened!) o'i drysmnt Y Gwtwncr a'i hadtcr hi. Ac t Scton luddewon a ddcuant; lenw'rC'reawdwrynwirycjtedant Yn!!awMoh(K'i),y Gwiroen a !arant' I'w hedd wh eiiwatth, hwy a <tdychwe!ant! Ygrasoilcsuagroeshoeiiasant. Ar alwad lor gwiw gynor gogoniant, A}!an o'u beddau," 'n d(!:au, hwy Pan r'jddo Icf, i'w d:!olef ni ddaUant, 37. 1. Etdd!hafa!aiinaaddcfaut: Yn wn, fi ryfeddn ilvnant a chanmol En Por dewisot, pur, a wadasant! Yn o! ydd impir, noddir hwy 'n addict 0 Ie addoei'y t'r gwh'oiew-wyddeu; Cair hwy 'n ddiau, weis gau, mae 'n ddisgywen, IfywiiywyddyNetoict'wen: CiQdibia!!t,mawihantyKj!EN.digymmar Oreudcg WAKAH, yn rhai digyuben. Mae 'n eglur, gan en bod wrf!t Hwy a impi! a ddygir yn ddigacth, I'whenwedig ölewydùcn odiaeth: Ys dir, hwy dynir o'n hanghrediniacth; Daw Tri, o'u cyni caeth.a'n <!wg bob rhai, yi) ol ei erfiti, wiw, anwytarfaetii. YnoleiarfaethddigMth,hoyvgu, A'i gywir £ad, cantetiigwaredu: Ðrcwtiallcres cfeng,yl Iesn, Etto, 'n addas, a gant welnydda. Os lean ni ddewisasant, ys, i,w ddewi?,hwyaddeuant; F.r ei wa(!n, hwy a rodiant Yn ei v edd, pan adnewyddant. Os daeth barn cchrys arnynt, Rai digl'cd, en gwcithred gynt A dynodd Y rhawd arinuw Dan hon, 6w ddynion di Ddnw, Ynawr,gclynioulony'nt, Hodir mai aiian ydynt. Erhyn; c&nt brawfonnwedd..tgwaed Icsu, Gwiw JL'w glanhau:—swawt Ion at heddt, A'i bortli, a gant yn Pan gammt ra, I'w hadda&u,ni bydd Neb ail alll bre!;cthu I'rlnddewonhvysicnhi; Rhai fyddant i'w i'hyi'etLIu. Paneus;elwir,wh'yw'rgeu'!au<t.e fydd J Rhyf'edd dywnUt!.idau Ofendithlonadoninn, Mewn hedd, i. gaet eu mwynhaU. Ahelaethwybod.tethbcr o Dduw, le¡ln\, y ddae<iT; Ac yn nc ca"dd. bydd nawdd Ncf, E gUm poen n gfdar. Dtwy'rhonfydcatrhyfiydhedd; Cyu bo hir, be) uir y bydd Ullougail, uu gaU dc: wedd: Prysnrcd, deitcd y dydd. I'r Ion a'i Grist, ryw enyd, Hcb \v:nth, pob riiyw bm'th u'r OY'd *Dat. 11.15. I''yd(tetto'nctddo)n:K''nwit'. Aillcn-hyn a ddYllumir. I'r Ion, y byd a'r .iwHef -A dtia-w -oll,, N-ii ei(,,fo ef. I ennyn grym unmn gred YtirtonIei-n,Tyicd. Hanberis. GWIL\M I\\DAHN. I

- - - - -JT Glz7llOE.D.DrVl,'…

)J.T GYIlOI;TVR SER;; GO-,ITER.…

AT I

MARCIINADOEDD.-!