Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEDWYR.I

AT GYIIOE.DDTVI? SÈllEN G'O.IIJC,…

-4T GYlIOEDDIYR SERELV COMEA.

News
Cite
Share

-4T GYlIOEDDIYR SERELV COMEA. IVR. GoMER,—A mi yn myfyrio ya gYJ1u'yn all- wynin o barth budd, defnydd, a Seren Goniel-, cyntafpeth a ddorwn oedd, Gymedro) o bwyit nc ysgrif, ac t ddwyn ttyny i ben, y sail safad.y o hono, sefyw, Rhydd ohebiaeth o bob barn, ystyr, a dunad yr hya sydd yn cadw ynghyd cid yu umg defnVddiaUj! da SercnGomer, ond hcfyd y Cyfansodd:? .?r.-?-j aid<? a'r hyn sydd yu fwy ei wcrth na'r byd, ac yn i\, y anwyi nac o!t a i'cddwu, cymedroi leithyddiaeth y Bibt SaBftaidd. y-r hyn ya ddHys ddigon (mal y ysgrifo hono), a to yhheiHduol o dun oruch- wyiTaethVsbryd Duw; ac fai y dywed Myrddin, svdd i'w g-ofre?tru ymy?g ei rag-brol \vyj-thha ef: canvs y mae o ansawdd-ddutt Cymrcig ardde?ehog heb uche!- gaisna;nyt0p\vy; ac o gymedrol syiln,. yi-, giti)r adrodd, -uch!aw dirmyg n gwawd; ac felly yii ragoroi -yfeillgitr i fai.eddig a gwreng, ac \n bcndaui gynysgneth y aet, é2' nnvyn y HeS eyffreiiiii )'n ddi- waiian. Wetc dy air mot wiwhvys¡ Gorauymmydygan'mwyS; GI.H'au yn ne yW gait, Nat Goran ydyw a g: cdaf: Ac i lanc ifane hcfyd) CrOt-aufcddygairi'wtyd; Onid y gatr yn tluiawn, All bcru wei'd y Uwybr iawn? Rhyt'cdd mot ddhfawr hcfy t;, :Eglw}'s y meil' dWl'w dy .lid Yn wyiotait] pan Jefair, Byddcethcrn uífetï1 aft\vys, A't' g\vyntÙl1fudd o'r gwys'! Mov fad, mor lafaradwy, i X'r saint! tnot gysnUls hwy! A by<}d, pwy bynag a batf!, (Och derwyn bechndm-iaid!) I'\V di,.Tnod \VII"Lllao arhaw, A Iwyr ddytcthir &'i taw' Gata hyny Mr. Gomer, darf.t cwyn y beH-dd arM b\th yngwyntydiad eich ScrcH! He bQ fur g\)'n &c aciiwyn, a6 amt her a cltystwy, Lie bu cas yn teyi-iiasti, ]L!e b'u bfad mae carlad cu! 0 herwydd y mae gorsedd-fa:ncSeret) i&omer yh t"hydd JI oddtwrth waed pawb oil; ae ni cUu- d)'wedyd row)' ) ach,am!ysb:n'nybchdd, Ncrthoauriawuwtthctem, 1 NClth a Hew hen wrtl\ v lleilh 1 I èanys dyma à1'Wyùd Seren Cawt- ofyn nerth gwr crytach? I gui-o'i ben Ha gwr bach j Abachaueawrhebiecbyd, Ntd cryt'Kch ua gwr bach byd: gobeithiaf i sail ac gad euhamwyn yM Enwog, dihlogo hyd, Na chyH ifrau biau by\\ vd 1 ac fa! y [)lot, d 6 io (I tl MyTddm fel eawr p'i gV/sg gWcdi gwin a boii!fef fawt', ? Noiumus Leges Li?i?e Brttannicx- Rilitai-i;" dolfiwn oH yn un gawri o ncrtt) tafou a uht n, oni b'o creigiau a mynyddau Cynu-u fawr yu dmspedan, rbaK .1 cyfnewid sytteih: cynentd )T hen iaith Gymracg, G\TH-pd ni At-glwydd daibnus!" set' yw hyny yu Oyinraeg !oyw [Ali, rhag i hu ddyn su yn y Groeg nen 1 y Liadin, ac fioeddto yn y gwrthwyncb, :un eu tynu i Iaw)-oU; ac ynaiGy)n)u d!awd fyned yn ben ben; ac i'r amryfuscdd fod yn chwCiw.tch Lddt M i'hYfcI y Sals! Eithr fat nzt aH ritai fyw yn foddion heb ychydtg o nn neu y UaH b honynt, pob nn a safodd, ac svdd yn sef\H o'i phh<td, y ddatcn hon, In temlliore veni, quod ontnHtm renit}; cst primum. Yna dyweded pawb <t alb wrthynt brob un, gaii edtych :u- y ce!ancddaa, A'tOtS et cahini (jua; fregtStt! tod cyfnewid ter- fyniad cedyrn i derfymad aniser berf orpllcnedig yn groes i'r syifein:, megys y gwr a ful(Jdd, ac yn ot yr egpotiiad os 1nHl?edd, nid rkyfeddiddo fulc: g&da\vcs Myt-ddin nc E. i ateb. I I ddangos bod y fortydd fwyn A yn amgen at wydd j ki(,.Ileiiaid, nc yn anhebgbrot mcwn amt-yw eirta", yn gystal ac ynghyfnewld:ad rhai o'r cydeitliaid Idns Fychan ptan y macs a'i bod t'w hebgor mown amryw erei! y fyddin chwylchoad'Gl sydd ddigonot. I bron nad yw y Hythyrenau dwyol angehthcidM, b lemf ¡ meWl! gciriau anghytansawdd, bid .L!ywc!yh with ben y gad ac bs gwnA ef y gymwynas hono drosbf inau, I bod yn angenrhcMtot clylio h wMn p, o'r )kii i'\v p/tfM, gyda phob cynawnder bydd b ttarddcd clibt a'f/tn- f araB yn ,ff: Nad yw allenrheidiol chwyddo .Y gdl'iu cyfansawdd eysenn. ac Lyd y nod fMi o'r cy.fansawdd IJlacnddod, lnewn ysgiiieayddiaeth yn gyifl'edin.dn\'y eu esponio u': uythyrenau dkv),ol,, a dymunwn fod dan ystyriaeth lioll Gymi-u; megys cylat(il, eyd-(Idul, mown Gcirlyff, pond cynal digonot? (mrrerbfrrtíad, an-derbimiad, ànerbyníad: ac o barthyuythyrcnandwyu! vn hlierfy-ll;, iad geiriau fliosog, at ot tHHu yr o'xf ya y gttir uiiigzjl yjnaith; megys '011ièddiœnt t mtddiantau, neH mcddiannuu; pond digon meddianau? efe!!y hetyd hÙvyc'son at esmwyth o gant t g-nKOMM, o punt i bùiwedd; neu &C7!<t)t, na cwtt(k,dtl,pn)itoed(i! lie f3, d, p¡-à;ént, pT'cslint(/l, l/1'csc1i1wl; oni ddywedir ma} et- iiikvvii aceniad y gain- y t hbddtr i mcwn y ddwy 7< yma, a'n bod ni yn iach cddtwrth y Sai8 yn y gair pa fodd bynag, y mae t ht hen air Cymreig da a wna y tro, bs coUwn ef, seT cl,,nniVehiol, neu c?Jlt:-ddrgdl" tol. YiiiaeLlywelviiwedirhoddien,-t,e;.fftiatidaiawn yn erbYll "arfet)' Hythyrcnau dwyo!: ar y cwbl, medd\vl yr wYf i, m!noegwyddot-gannto!adwy ia\\n yra:fer- wyd ItV' IIY gyntâf, mewn ysgnnadau er mwyn aceniad; ac wedi hyny meWn Geirlyt'rau ef mwyn acenmd ac ystyr sreddt' y gair; ac yna i ysgnfenv.yr ddyivn Y rhcot!tFreidio!, ac efnUamKfwnadoliddynt hzc! ond yn uhig yn yr hen ysgrinnu a'r Geirlyfrah Clodfawr cy- spnn. Yr wyf'yn ystyned yrychydig engreifftian hyn yn ddiwygiad cymedro! a da, hcb nhveidio 'sylteini, a heb dano Him tramgwydd ariibidd yr oes, ymherthynas i'r YsgrythurSanctaidu.nac unihircyS'redinychwaith; ac naducs eisian, i'm barn i, gymaintymddndten yn en cytch, nen ysghfeEed pawb fal y mynont, bid sicr y diwygir peth gan un ae araH, fithr gobeithio hid byJi niWeidiot; canys yna bydd yn wrthddyv. ediad, ac vu debyg i'r rhai a ddywedantam y drwg mai da yw. Y Diwygiad,Cam, rban, rhann, yn Ghaer, yng- hylcn) pwnc, Uanciau, dy'cithi', dylyn, cenedt, brenin, gWUà, á, h', tf, &c. Yn He,—Camm,r!)ann, rhannu, yng Nghaer; yng nghyk-h, pwngc, !!angcinu, dHyn, ceuhed!, brcnhin, gwnain, aîíf; trciif, tfoiff, &c. Y Gwrthddiwygiad,—Carocdd, mntoedd; g-wisgoectd ei wisgodd, goitfwys, gorSen, paraad, deawl, gormawd. &c. yn He, Carodd, mulodd, gWisgodd ei wisgoedd; gorphwys, gorphen, pathad, dpoi, gonaod, Ac. oddt citlir y ddauoiaf(ya yr engl'aifft (IW, 0), yn acMysnrol mewn trcigtud rhui geh-iau; ond yn t'wya neiUduo!, vn gauiataoi i'r bcirdd) ac i ambe!! iinal-all tefyna gael Uonaid ei geg o air inawr Cy;nraegj, niegys diaj4ivl. l\'IàWt fy nywenydd, Mr. Gomer, gtywed yn aherch Cymreigyddlon atat !nor sc!og ydyut yno drbS Scrfn Gome!') acntor barchugam bawb am bobcvnnorthwY iddi fyned ymlRen n Ilwyddiannns; y maent YH en ? y farfodydd yn Moeddio yti Hacs, oni fydd Y gwir wacd Cymreigyh brydio yn h gwitheni, o barch ({.ledt-itb i NewyddienCymru; ac fat yhodirygweiniaidn G\nnH gyda hwynttaegys gyda ehwithau, dYmunmit imt ?ru y( hydfg yn 0} a a)Jwyf i'ch Sei-til, cittit, Ni ddtchon gwr a chcfh gwan DdwyH bak'h ond un bychnh, l YC.GwAtr. 1

Family Notices

[No title]

r MARCHNADOEDD CARTREFOL,