Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEDWYR.I

AT GYIIOE.DDTVI? SÈllEN G'O.IIJC,…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

AT GYIIOE.DDTVI? SÈllEN G'O.IIJC, R. I SYK,t)s bei-nnvcil fud y M:ncl!aucan!ynot ynde: WHg o ie yn cich Sereu, dymunat' arnoch en cyhoeddi. Da (vddui s-enyf pe iiiab tidtill J. J. H.I. a theri'yHU'r t'ei t' yn ucdd, alr sytweddair yn oilti. GO.GDNIANT PRYDAIN FAWR.. J Dichon preSwyhvyr y wtad ,uchelfl'ciniog hon ddy Wfdyd yn bt'todo!, tod y UinynauwcdLsytUaotddynt tHewnHeoedd hytrydi Yt ydyutWedieni derchafu yn 1. 0 rah einFf\trf-IywodraHl Wladwi"iaethol j y Llp,Vodracth sydd yh hwy!aw e-inlheuiti, Ty'r Ar. glwyddi, a Thy;r Cyft.tedinWyl' Hid yw yn Llywodraéth un bcnactho!) nac yn beudengot, nac yn \Vc'tii1ia'eth'DI, und yn gymmyscedig o'r nalU a'r Hat!; ac felly yr ydym yn gyfeititon i rvdd-dtd hcddwch, a dedwyddwch. Dan Lywodraeth ddymunot ei Fnwrhydi pres'ehot, dL- ogeHr iawnderaH pob dyn unigoi; Uawnder sydd yn gwejut a)- cin maesydd; a phob dyn yn cistedd dan ei mgysbreTt ei hnn, hebneb yn beLddio i'w ddrygn. 2. Y mae creii y in010,unilr efengy! yn ein pHth. Nis gethr dywpdyd 11 yn b&ndaut pa amser y derchafwyd bancrau'r gras yn Mt-ydain gyntaf; etthr eytLina Liw- rywiol dystiohtCthau i :iyny gymmeryd nc yn dra chyI1Ul'. Ar vjiitldat-.psitkfl hatil ycynawnder/ dinau- otkl t-wyll-,iveli eilunad(lolinctli;. diddymwyd y defoda;! ercinil ooirrymuabcithan dynot t gynnnodL K'r duwiau; diiwygWydllawe¡' ar y wtad yn et mhoesau a'i hart'enon a (.Iycliwcl%vyd llawer. niewn modd cadwedigol. Lr Habyddiacth gaddugo f!n hawyrgyich cretyddot dros Hynyddnn, ettorhyngodd boddi'rgoruchat'cinrhydd' ban oddnvrth yr tau J;abaldd, ac i otchi vmaHh y !!aid a daHwyd ar wyneb h;kwddgar y gref'ydd GnsHanogol. ac e! ctn bod yn dra shntwythton, ctto ni sytnudw'yd y cantnvy{H)renefengytatddo'npUth. j. Yr,ydymyn,meddu gait yHywyd mewn :aith a,, yr ydym yn ei deall; ac yn y Dy'ft Sareta, hw'. Y n)ae genyM) ddarltinia't eglnra c!;ywiro Njturyiebofckil —ein cynwr ein hunatn wrth nattu—o ifordd wriaeth trwy Ic8U Grist—o ni}tiu' a buddtotdeb gwir gi-efydd-tc o'r moddton a drpfn\vyd in cysttro cin cynna!, a'n dal i lynu ynghanol trnffcrthiol1 eih bywyd -.ac p'r Cyfaillyr hwn & ddichon fbd gyd& ni yn atvr tnarwo!a'-tL.ac yn liun dartienym an! fyd o bernaith ? ddedwyddwch t bobdyn duwiot; yn gysta} ac unItawH t) rcsynoldeb i'r annuwio!. N'd oes r\Vymau arnom i wrando ar ei ddarHchiad mewu iaitii anaduabyddus—.i ('istedd dan weinidogaeth Atbrílwon dciUion, a cliyf. iawtti'rgwasanacthyn y Liadin. Gobeithwyt'i'odyr amsct- yn agos, paii 'ficiiitil- yr ho!! genhedfoedd a'r Liyfr nefotaidd !nvn. 4. M wynt.aym rydd-dtd crefyddot. Er mai gettedig. aeth frfliut pob dyn yw livii, etto y mac wedi costio i lawer y goUed o bob mWYI1Íant daearol. ac hyd y nod eu bywydan. Trtnwyd Canfynwyr y Messnh yn g.eu- 10)1 gan Nero, Domitian, Trajor, ac Ymprawdwyr Eth- nicnidd ereiU o Rnftun ac o dan dawvlaw Hotrnddios y Pabyddion gwaedlyd, dyoddefodd Hawer farnvolitetit, yn y duUnut creubnuf. Yr oedd y gw!edydd catthnot Poiand, Germany, Spain, Portugal, Fframc, Prydan/ a'j-fwerddon,mpwittBod<!ueiHdtt6!, yn cael eu gorc)/ uddb a dy]ifo waed PtotestaMiaid ond yn awr c!od i'r GOl'l1chafj y mae'r Bwystni wcdi ci faeddn, erJeflig- aeth ardrenguo ciieu lluniaèth, a ritydd-did yn aynu acynbtaguroynhyfryd. 5. Fe a'n bréilltil' â Umr Ô\V'èil1Ídogion ffy'ddlon y Testament Newydd. Yd yr Eglwys Setydiedtg ac aUau lioni) y niae liawer a addtu-hant ett peowc,.i a bywyd Sanctatdd. Er fod angan wcdi 6;n d!fuddio o Hervey a Toplady, Bnnyan, a.Watts, GU), a HetH-y, Whitfitd, ac Edmund Jones; Rounds, a Thttus Lewis, Jones, o Langan, a Breeze 0 A bcrystwith; Palmer, a Pierce, a J!t!0edd eiciH, cnwat! y iijai, a'u cotJ'adwl'iaeth, sydd vn ynnnthro i'jM mcddwl; etto y )nae genym iawer o Laf- urwyrdaa. domol yn eu Ile" bant'oned Arglwydd y cynhauat'ychwaneg a weithwyr t'r cyahauat' mawr, bottd i !uoedd o athrawGa dnwio!, domol, a defhvddiot, j ddyfud a!!an yn hm-haus o Athrbt'f;ydd yr Otfeiriaid \n tthydychen, a Chapr-giawnt; ac eidcto'rYmneiHdnwyr yn Nghaet-odr, a., Rothetham, HomcrtoH, a Stepney; Hoxton, ac Ohtt-y Caerfyrddin, a Gwrecsam, y PeHui a'r ,,Nctta(ld-Iwyd. 6. D)oge!h ni rhag dychryniadau rhyfeL Prin y gwy(tdoui Mi ddim am taes brwydr, am dywaUt gwaed, am j tw!a!) ntangnctan, ac am fyrddiynau yn cae! en !iadd, a'r dmystr sydd y'} cydfyned a rhyret ynndiob fTor(;d. Yn ei:' hcrbyM ni dt os la\\er 0 <!ynyddau Y bu geiyniaeth Corsicaidd yn cure, yn gtaibri, ac yha yn wanaidd yn gottod citio yn oi, pan y niae gwledydd o'n hamgytch wedi eu dal'ostwng mev.'n gwaed, cysgodwyd hi ruag y dymhcstt iofroddiicgt 7. Anrhydeddir ni i rod yn otet! i'r bvd. Y mae gorchestion ardderchog a rhyfeddol y Cymdeithasan Ccnado! a Bibliaidd, ac ereHt o'r cynetyb natnr, wedi dwyhoddiamgy!dheisoesiwy nag a etiasai y mwyar {)rWdfrydig o'u ttÙl'fwyr fciddu dysgwyl ar y cyntaif. Cenadon ydynt fyth yn myncd aUan a ttwyddwyd lix- tur y :!nu a aethant eisces, gan Dduw er Ucs i nioedd. Tt odd yScrenyn Haul ynyDwyrain,acy!) y Gorlle- wiii yilldfleiigys nad yw ccronan teyrnasoedd yn ddigon i rwystro eff-.xitli ncrlhotrwydd arfau n.itwt-iaeth y cen. adon trwy Dduw. Oddi IDngyldt i fwrdd ewyllyswyr dm'rBib! Gymdeithas, yr ydytn yu canfdd y Tcutu j;t-cnino!,y Pendeagion, y Boneddigion a'r cytfredin bob), ynghyd ag amrywiol bteidiuu o Gristianogion y gwyr gotudog, a'r weddw dtawd a'i d'.vy hatling- pawb yn gyt<tn yn ymoreuestu tnewnmoddatdderchog, i roddi gwybodaeth t'r byd o lesn Gnst Iacha\\dwr <etdiau. <m:rna)-rMh Mai 16. D.

-4T GYlIOEDDIYR SERELV COMEA.

Family Notices

[No title]

r MARCHNADOEDD CARTREFOL,