Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEDWYR.I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

AT EIN GOHEDWYR. I ?yh.ascm Lythyr Tafeir?n, ac hefyd Cyfansoddiad ?"" R?ion J.s. '?? L"tythyr Myrddmymddnns:cs ?n ein Rhifvn ncsaf. ? ? .t,ac Dythyr AUtud trefHundai? dan yst??naeth. 'Daeth atteb?d J. J. ?. t Myrddin i htw. ? awa?lduy?t Ll.ytliyr J. Gwcnt, tll da!. 4 o'r /;K!K. J Lliuc!! ?, d;)T))en a wisgodd, yn Ii\ fl wisgoed(J. jj., d.u-1'cu :Ip j n l'c zi41 Qedd. k ) GÖ It U-(;nWYT.. ,vttt.. David Thomas, Sîopfrt CaerJJhiIJ Y Parch.J.Edmunds PcnybonturOgwr D. B. Jones Walter :Moran Putitraen Thus. L!t-wc!yn, Postmaste'r Cnerdydd -Pust-OfRt-e ¡\1erthyx-'fydtil W. M. Davis, Postmaster A hcrdare j(,h,, 111011, Po ;Unastfr Caerfyrddíll LtaaeHy 3oliti ? yn Em!yu TixtoUty Thomas 1.!aHdilo FrcdcnfkEvans Ll.iii.) in(idyfri D. R. n-ees; Siop Issa L!ang-adoc Thomas Tht)mas Aht'rhoHddtj,-— (f.o)-th Ciyghywt? jQhn pt.,cp? Postmaster IhvHtbrdd -Jattn?Thomas Tft-tdiacth David Th?n3S AhcrgwauA HcnryKvaus Arbctth -.<. pare: ?Viniam Thomas A beryshv ith Parch. John James Abctteid CatcbLewis HaubedrpontStcphpM Ifugii Jones, Post-master (<t:uiywem- Ystrad Uú,vhflUchatds Rhatadi- s. EdwaVd Jones, Postmaster Amtwch -Parch.Johni-vans Bo(ledern Í;. Owen iniams, Postmaster Caeryht Bpnjamm Jones t.Yan Thomas, Brytisieiii,-c,yii W.Roberts Liattgt'tm- RichardJones Bangor Pin-ch. Arthur JoÎi'ê PuUht-jy Parch. Ben,i'amitt Jbiles Laernarton Rice Jones Tremadoc-—- -WtHiamWiniams D)mhych Thos, Get" A "graU:YIldj &e. Wrexhàtl\" Ruthia JohnPhUUps, LlyfrwLittli%vr -Johti Inwards Eata n.Sandprson,Ar!;ra(rydd !)t))s:c!iau .<. Richard Jones, Argratfydd ('wtoW:'1 Parc))<JohHJottcs RichardJonp!) IJlallfyIliIl" EdwardPrice LbniiUof'S Ahel JIUt'S CasnewyddarWyse LvKnLt'Mis,Uvffwerthwt' Poutypoo! t. Parch. E))cnezer Jones Ne-A,tt)n' & Cot Warwick.. Square; J.White. F!eet- yt'cet; No.5) N cwgitte.Stæet, j ???M??? '1 Fe'nhawdnrdodirifynegi, cr iyffordtliad i'r rhai a ddichoh fod ganddynt berthynasau ncu gyfeillion, mewn modd annedwydd, yn cael en blino ga.n Annhrcfn ]\lc'- ddyiio!, neu atian o'upwy)!,fod scfyllt'addewisol yn aWr yn cac! ci phat'otoi, Ue yr ymdritHr &'r iath ac!)osion gyda diogelwch a dyn-garwch, gø.n Feddyg ag sydd wedi bod yn hit- ac yn sefydiog mown ymartfriad, a'r hwn sydd wedi gwncuthur yr anhwyldcb uchud yn destun neiHduot o'i ystyriaeth. Pub gofyniad a dd))n- fonir at Argran'ydd y Papur itwn yn y cyfamser, a ystyrir yn ddyiadwy gan yr Hysbys\vr. Ctan nad ocs unsefyd!iad o'r ta!h, a'r a wyddom, yn y Dywyog- acth, m d(,HoJ1:on yr un a gynnygir yn awr, dybiwa hi, hn na bod yn dra gwasanaethgar, a. derbyn cefnogaetb haeddannol, Dydd GW(Yler diweddaf, fe gafbdd y Parch. Thomas Recs, o BmnsKt's Inn, Unndnh), ac o GeHtgron, Swydd Forganwg, Awd!!i- 77<e Beauties Q/' S"utit ¡Vales;' ei ddctbynyn o Gymdcithas yt: Hynafiaethwyr, (Sociz,,Ily of Atil?'i?tu,-ies). Det-bynioddy Parch. StephenWi1iam,' Periglor LIanuhangpl Roggtet, berygloriacth Ltanwern, Swydd Fynwy, yr hon a waghausid trwy farwotaeth y Parch. Thchvc) Salisbury. Ar y aed o'r mis diweddaf, cyrhsLeddodd Wjn. L!oyd, Yswai)i,o'rDduath..et<!nfednwyddar hogaiti, pan Y cat'odd ei ddeiliaid a'i gyt'enHonen gt'oesawi ynheiacth, yn y Pengwern.Arms, yn Ffestinmg. YrydysyndisgwylSyrW. W. Wynne, Barnw:g, i Loeg)'. o.Dou! deaux, mcwn ychydtg ddyddian. Dydd Sul wythnos i'r diwcddaf, cyHawnodd y Parch. Jo!m Evans, Ficcr St. Mary, yn Abcrtein, yn y 88fed tl\yyddyr. o'i ocdian, hoH wisanaetli yr Eglwys ynGym- raeg ac yn Sacsneg, cr boddburwydd cyift-edinol i gyn. nnlleidth !ioscg. YKrfa.irHanymddyfn dydd Mawrth d;wcddaf. ni wet'thwydfawramfematdtO herwydd svchder y tym- hoi-, a *plii-inder y borl'a; ac ni chai'wyd end pnsoedd iseLamyrhaiawcrthwyd. YmaeMeiwyr swydd Meirion wed: myncd i Ddo!. geHey') cwympodd gyrwr Hn o'}" clud-fcni (lHI/5/1;age-wng- g-MM) dan yr olwyMon, yn agos i Feirionydd, yt' hwn a !addwyd yn y faB. Y mae Mehvyr Swydd Gacrnarfon t deithio i Preston, Swydd Lancaster. èyti"gollwJ'd y Perseverance, Harris, o Gaerodr i LCl'p"l,<lt' y i!c a eiwii' South lJi.slwp. I?Iiybudd.-Cafodd meistr gwestdy cymmeradwy yn ddtwcddar ci ddinvyo o ial. a'r costian, am ballit thoddi Mety a photthiant t drafaelwr ar el daith. Rhoddwyd cinio gyhoend yn ddiweddar yh YartnoHth, a!!an dan yr awyr deneu (o orfoiedd am y cyfhewidiad yn Ffi ainf) i 8,000 o hobi, yr o6dd y bwrdd, neM (Yl'dd- an, nn with ben y HaU, yn cyrhacdd dros dair bedwaran mUidir.yr hwn a hiuwyd a 8,200 pw\s 0 gig cidbn, 1,300 o boteiii, (-piid4ib?gs) 8,200 o dorthan ceiniogau, 80 bibcUau mygu, a 1740 '113 o S\vgws.. Ciywsom rod v Partli. Mr, Jones. Curad Cyfrylliog, gerHaw Rht'thnn, Swydd DdinbycL, wedi sefydht m:-Üh C Ftbl gymdeithas yh bi Mwyf, ntewn treftt i attuogi'r tio'hon a berthynant i'\v braidd i brynn Biblan a nytrau gwcddiiui, o'r Buf-Gymdeithas yu Hundain, trwy roddi ccmiog, neu geiniog a duaen. yn wythnoso! mexvli b!wchbychnn a cld;irparwyd i't dyben !'yny; y thab! rhifedi'r aclodau eisoes dros gm<t. YntachoHArcitesgobion ac Esgob!on yr Iwet(MDI1 yn Aclodnu o'r Hibt Gymdeitbasan i y mae 53 o Fib! Gyrndfithasau wedi eu set'ydiu yn yr Iwcrddon; aC uwchlawgo wedi cu sefydtn yn Nghymrn, mewn un nwyddyn.. Ser? dhvyd Cyindeithas yo ddi wÜddar yn CatcHtt: yn yr India Ddwyreiuio!, tuag at dacn!t t Cristianogaeth yn mhHth yr Iuddewon. Cyn dcchfeu brwydt-u a Bonapnite yn y Goglcdd, rhoddodd Atecsander anhogaeth grefi Fibt-Gymdeithas yn Petersburgh; wedi goriyen yndadd &'r gOl'meswl'} cte a dtetuodd nfbrdd i Jdwyn y tiadmn i ddiuiifn y H!b!. Y iRae Gogonlant yr ait AtecsanJer hwn, yn Ha\ve!' mwy :U:tg ciddo'r Aiecsander fa,,vi-.wynt. Wedi i Fnhomctamad ocdranus yn India geisio gyda mawr thm'ineb, a derbyn yn ddiolchgar, yr Efengvt yn ot St'Mathew, yn gyfieithicdig mewn uuth ag oedd ef yn t'tdya! etc annei'chodd ei gyfeitlion trwy s\'iwi wrthvnt, y futh bocn yr ceddy Cl'i:st'nogion yn ci gym- 114.ei-yd, ac t'ei yr oeddeutyn ymot'yn am y gIC¿riom:dd.' Efe a sylwcdd het'yd, I Nad oedd y Crist'1Jogiùn wrth y pocii o gyfieithu yr Ysgrythyran yn y ieithoedd Dwyreinial yu nnig, a'u hargndlu hwynt, ond yr ocdd- Hni; hefyd yn chwiho a.m gyfieu.derau i'w (lospai-tliti.- Gwehvch yma y modd y mae y Bibt Gymdc-ithasan a'r Hibi Gymmanfaoedd mewn effziitli yn caet cu ham- ddiffyii; a'n hannogi, hyd y nod gan FahometaMaid' Dywedir am Dr. Samue! Wright ei fod yn dwyn yn m!aen ei c111!:Í1, wrth reel; i'r hwr ddyben y cadwai bwrs, yn yr hwn y cafwyd y cof-yagrit'cn gan)ynot:— Rhywgy:nu!aiut o'r hoit urian adderbynwyfi gael ci rcddt yn y pwi's hwu i ddyb'jmeu eiusengar. Oddi wrth yi-hyn \vyf yn ddcrbyn fct initlo-, yrtlyn sy(];1 ah- sicr,y degpecr ran—odd i wrth roddtCn achtySuroi ae an- r erol, rhai ftrfcrot, y rhat ydynt fwy Ms;cr, yr anauysgrifam yi- hyn Wyf yli acr,,raff(i,, acardrethiy ahu,yseiti)'tcd'nn." Fel yr oedd Gwerthwt- €yh6edd (,,Iiictioneep-) 0 Pen- zance,yn ddiweddm-yit gwerthu am?v n?y<!d?)), ac gan dysUo fct ar- tero), yn myn'd, yn myh'd," Uefodd un o'r edrychwvt- a!fan, r ydym yn myn'd M wyy ac mew& mt))!udyn aeth y He yn W7tgt; ymoHyngod<< y n6tft, aC aethygwmhwt', y bendl'aUl4 Yvnwgt i bart)i:m isafyr adfiiad. Ohd mewn dcdwydd fbdd n[ chafodd nc)) fawr o niwcid, ni Utorwyd neb cs" gyrii, diaiigasaiit oll wrttt yehydig tHwiatJ :drylliwyd rhf: ncsHi pt-Ldd 'tl liesti-i gwydi-1, rhcdodd Y wi-a:g diawd ag oedd yn byn- yn yr ystafcH oddi tan;Ilt i'r mygdwll, a diogclwyd h yno.

AT GYIIOE.DDTVI? SÈllEN G'O.IIJC,…

-4T GYlIOEDDIYR SERELV COMEA.

Family Notices

[No title]

r MARCHNADOEDD CARTREFOL,