Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

I - LLUNDAIN.

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

m" j?t AN fodenwcgMEDDYGIN?AETn PRYF 'Jr (WORM .MEDIA'S) Dr. WAITE, ar dduU Cnan Melwtfwvd (Gingerbread .JSufs), wodi sciyll y prawf o mJynedd ac uchod t'el iacnad an iaelpdi- i.ddystryw io'r iS-yf, heffeithiau arswydas, mewn. persouaii o hob ocdran," y nia^nt, gyda hyder, yn cael ea cvSiwyno i sy!w'r"CytfVetiiu. Y liltcr fawr y mae y Meddy^iiiiaeUi hwli wedi eu hiachau, a'r cymmeradwyaeth ai y reap wedi c\ ^ae!, syd(I v u ei vvrxeuthur yn nfreiriiol i ddvwcdyd llawer O'¡ blaid; Mid oes achos ci P,.intnol yn fwy na hyn, os bydd i'r rhai na coymmeraöant efad prawfo tiontiv, liivy a zli,.t yn fuan eu liargyiiocddi o'i fffcithioldeb rhyfeddol. Ni ellir cymmeryd gwoll. Mcddysiniaeth at hUfo'r gward, o herwydd os cymmerir ond yfchydig o lioii,v,, -zi y gwanwyRj ac ar gwymp y dail, fe geir ptfod yn hynodfndùiu1. A r werth mewn pccynau, am l. jf un, gan y Pcr- rhenog, John Evans, 42, Long-Lane, West Sn(iu;field, Llundaitf; ac fe cllir ei gael gan D. Jenkin, Argrailydd. y II.Ilur I,n, ai-Jenkias, Abertawe; J, Evans, S. Tar- drew, a J. White, Caerfyrddin; a cisan y rhan amlaf o Werthwyr Mcddygiirfaethau I)eyrna«.—Sylwcb, nid ydyw yn bur ac yn ddigymmysc., oni iydd y geiriau can- lynol o ar,i.s;yk'U y pecyn, now TV, Howard, lieatlhg, Her!:s, and J. Evuns, No. 42, JLorig-Lane, No. 42, n¡¡.l)i t1l /??.???????$?E??? T JIB f/'?/'??o? o? ??'-G'o?er ??/v/ I he ¡,. gra{ if/! I fi clitwrtl#!i}'!eJ¡{B 10 I J¡ eir numerous Friends c/? C'o???'?c'? for the\ vzrij liberal encouragement■ tliC £ have hitherto experienced, and, ift soliciting Orders in the Advertising Line, they beg leave to state, that their Paper possesses many peculiar advan- tages, and they humbly hope to rQuse the activity of the 11ncient Britons to place Seren Gomer -as far superior, over any other Paper ill the Principality, in point of Advertisements, as it is already iii, point of Circulation. Seren Gomer is circulated zvidely in every corner of Wales, in London, Bristol, Liver- pool, tkc. upzeards of 2000 being printed off weekly, and the demand is continually in- creasing. It is taken by the most respectable W elshmen, who are naturally partial tr> their own language, but who are at the same time C'juaL'y conversant in F^nglish; and, as Ad- vertisements are inserted in both Languages, irifh-jut any additional charge for translation. it is hQped that those Gentlemen, vho arc in the habit of Advertising, mil find it their interest to give a decided preference to a Paper, ?o s?/g of ?/?'c? ? g?'M?r i'Ao? all ??c other ??c/\spi''M? w ?/? Prmczpald!J. I 1'1. 1)' ¡- 1 /,1 T?e J?'cp/7'c?o? c? ???y f?e ?ccc.M<'?/ o/ j ?M???' ??e ?/'g-?7? ??a? ?cc?M.? ??c Paper is Mc?' carri 6 ? c? ?? a considera ? /c?.<;?c?'ff it zs ,now crne_,o -at a cq]SWerlV e o's;wanc Û ?7/ be i''?po.?'&? to continue ? p? the present price, unless the Advertisements will increase greatly in number; they therefore conjidmtly trust that th eir Welsh Friends will he as I ready to support the only Paper printed in their oral Ltmguage, as they ere to support the English Newspapers, which are much more I limited in circulation, and consequently lest;, advantageous to the Advertiser, :g.:Jf< Advertisements addressed tQ DAVID JE NICIN, Seren Gomer Office, Swansea, wilill receive the earliest insertion, at very moderate charges. pøbr9íab.  Mae Perchenogion Seren Gomer yn  cj/M?c?y? ? c?/? /'a? ?A?y ?oA-?- garzi-ch rnzoyaf i'w Cyfeillion a'u Cydzvladzcyr lliosog, am yr annoggeth haelionus y maent wedi derbyn hyd .yr amser presennol; ac zcrtll !Jlnoln am Hyshydadait, ft oddefir iddynt ddzceud fod y Papur yn meddu nianteision ag sy'n rhagori ar bob Papur arall; ac yn goheithio, y bydd i'r Hen Fristani;iid ymor-, chestu i o.'od Seren Gomer yn gymmaint utech law rub Papur arall yn. y Dyzcysogaelh, mew.' perthyuas i Ilysbysiadau, ag y mae eisoes yn ei rhifedi. Y mae Seren Got,-er yn cael ei (Ii-, I"flii i bob IPàrtlt o Gymru, i Lundain, Cucrodr, Lerpwl, CVR. 2000 ac ychzvaneg yjt myned allan o'r Wasc ynzeythnosol, a'r .ymofyniad yn helaeihn 1. y 1JW'J' iaptlr yn cael ei dderbyh gall y Cymry rnwyaf cyfrifol, y rhai ?'y?K;'? M?r?/7/ yn parchu lalth eu //?? ond ar yr un p-ryd yn <'?// j/ Saesneg y? M? c?.?/; a c?? fod Hysbysiada-u yn cael c? tiargraffu yn ? ?/a"J/J??/? /?C C/?MM??cZ;- fcaneg am e'?'c?/?Y, yr ?/?.? ? g'o??/0 y &?M i'r persouau ?/?< ?;?/' ?/.?'M??.TM? weled 'y biidd o roddi rhagori aeth i'r Papur, ag sydd 0 ranei rifediyn fzvy na'r holl Ba- purau sin cadell hargrajfu yn Nghymru. Y mae r Perchenogion dan yr atlgenrheid- rwydd o zeneuthur yr annerchiad presennol, o herwydd eu bod yn colli llarser o arian zcrth y Papur ynmlaen, ac fe fydd yn an- mhodbl i'w barhau am yr un pris, os na fydd yr Ilysbysiadau yn liazcer ■mzcy lliosog ac o gardyniad y maent yn hyder us feddzd y bydd pob Cyifiro mor barod i gynriorthwyo yr -umg Bapur yn eu I Ha it h eu hlinain ag y maent i y Saesneg, y rhai sydd mewn cy felybiaeth lawer mzcy anaml, ae hefyd olaibuddi'rllysbysydd. Ilysbysiadau wedi en cyfarwyddo fel llyn, D À VI D JENKIN, Seren Gomer OFFICE, Swansea, a f?-?' g?d ?' ??/'ei-??? ?a'??; ac ?? ??'? ?'??/?/. Y mae.J. EVANS yn hysbysu i'w Gyd-wladwvr, fod y Moddiou Meddygniiaetuoi canlvnot, ag sydd at werth ganddo d; yn bur ae yn ddigyinaiysg. it,. EVANS'S GEN VINE Patent Medicine Warehouse, CARMARTHEN. JOHN EVANS, Printer, BqokseUer, Stationer, and MUsic Seller, GUILDtlALL SQUARE, SELLS THE FOLLOWING PATENT PUBLiC MEDICINES. I For Coughs, Colds, Asthmas, and Consumptions. £ $. d., ODBOLD's V £ G ETABLE BALSAMo l s 0 i t* Dc Veitics'i Vegetable Syrup Q 14 i i PUILAND'S EXPECTORATING I'ILIS .» 02 9 I Guilder BAKAM of Grant's Drops. 0 19 I Dawsol1 LOZENGES ■ U I 2 Ford's BALSAM OF IICREHOUND 0 1 9 Ryall's ESSENCE of COLTSFOOT 0 3 (j Umps 0 2 S Walsh's Coh's-f@ot LOZENGES 01 2 I Oxford LOZENGES 0 2 C I FOR WEAKNESS, DEBILITY, AND NERVOTIF DISORDERS. illan's RESTORATIVE MEDICINE 0 2 6 ¡i DR. FOTHERGIII'S RESTORATIVE NERVOUS CORDIAL Drops Q 4 6 DR. Sounders JKT.ATIVE TEA 0 2 9 Dr. Hymen's N ERVOU3 TINCTURE 0 4 6 I :—DETERGENT Pihs 0 S li Dr, USLTHAIRI'S TINCTURE OF PEFTTVIAN BARK U 3 0 SOLE.MOII'S Balm of Gilead OIL (I t Family BOTTLES 1 13 0 S;UITII'S RESTORATIVE DROPS OIL 0 DISEASES INCIDENT to FEMALES. Or. SIBLYJ; Lunar TIBETANS < 0 10 C FOTHERGILL'S -FEMALE PIUS 0 9. 9 îlooper's Frnale PILLS 0 12 Weisa's I)ITT9 029 TROWBRIDGE GOLDEN PP.' S 0 12. FOR THE RHEUMATISM. ILCMACAUIQRTIC TINCTURE 040 WHITEHEAD'S ESSENCE of MUSTARD •0 2 9 MUSTARD FILLS 0 2 9 DR. EATEMAN'S PECTORAL DROPS 0 1 6 ESSENCE OF .J AMAICA GSRIGER &.Sd.ant! 04 f Cu.?ucrIand'?Httuuiijtous?Md U ? ? FOR ?c?'?t-nc Ce???'n?. SPIKBARY'SDROPS o6 0 DR. SOLOMON'S 1'TMSOPETIGINES 0 H 0 ?'?r Ci?/?if)' C???'?. BARCLAY'S OINTMEUT 019 PIKE'ST>INTMENT '• 0 19 SOLOMON'S ABSTERGENT LOTION 0 2 GOTLAND'S VEGETABLE LO^IOA 2S. £ D. ARD 0 a O Dr. WUTATLEY'S OIAINTENT 0 1 S ?'Mer<Mf! At'ecli(;r¿s. I Wa?kcr?Jpsuit.'iDso? 0 2 9 LEAKE'S r.ns 0 2 2 Drops 0 2 BILIUUS COMPLAINTS, BARCLAY'S.ANTIBUIONA PILLS C 5 6 ¡ DIEKSON'S"ANTIBIIIOAS PILLS ■ • "0 2 9 ¡ DR. JAMES'S ANALEPTIC PILLS 0 4 6 .Ur?U's Pttis 012 -DR. ?otrM's?itUmc::?!} Drops 0?9 J' ?e BEZELS.  ,-mels. DICEY'S True Davy's EIIILR &. ID- M? 0 £ ¡ GOD!REV'S CORDIAL 010 Aia'TicanSocthu?Strup 0 9! RADCLUL'S'ELIXIR 0 12 BOSTOEK'S EIIAIR 0 2 6 \r' "'I Skl iiirc's Elixir o o ESSENCE of PEPPERMINT > • •••• 0 14 BEAUME DE V jet 0 3 6 ANDERION'S SEOTS PILLS 0 1 2 DAL BY'S CARMINATIVE 0 1 9 L.!?t?s Sco?s PIIJS 0 1 2 DISORDERS OF CHILDREN.. Glass's Ma?nrs:? 036 ILENRV'S CULEINCD Ma?n?a., IN BottiM 0 2 9 ('hin?Wor.itLoxcug? ls 2d, and 0 2 9 SEVERN'S WOROI TEA • • • • 012 MAGNESIA LOZENGES, for HEARTBURN .•■ 0 1 2. SPRAINS, BRUISES, TVOUUDS, Dr; Stees's OPODELDOC 0 0 9 9 Dc. Demon's BRITISH OIL 0 1 !rHSCE1,1,(!VEQut. nobert's MEDICATED VEGETABLE WATER, an ELTECTIRD Remedy for UIE SCROPHULA or King's EVIL. 0 6 0 II urn's APCRIENT FAMIIY Pills 012 L.WENDER LOZENGES, for Lowness OF SPIRITS 01 2 'BARCLAY'S ASTHMATIC CANDY 0 1 2 BATH'S RESTORATIVE, OR STRENGTHENING PdJs 0 1 6 PRINCE'S RUSSIAN Oil, for THE GROWTII of Hair 0 8 0 j MACASSAR Qil, for Ditto ..IS 0 3 61 LLICKMAN'SPIILS, for THE Stone atld GRAVEL 0 2 9 UH^UEIIHAM SALTS 029 irs EUNIVERSAL CERATE, for gums, SEAIDS, ChH- BLAINS, &C. • • • 012 PURLAAD'S FAMILY CERATE, F, OR Ditto » 012 Singleton's Goidca EYE OINTMENT 0 2 0 DR. JAMES'S Fever POWDER 029 TURLINGTON'S BALSAM OI' LIFE • 0 2 0 01 2 PEPPERMINT Ditto 0 1 ROCHE'S EMBROCATION, FER THE HOOPING COUGH .0 4 J 0 5 0 CONVULSION DROPS b 6 Dutch Ditto 1 2 KENNEDY'S CORN PLAISTER 012 COUINS'S CCPAALICSN.UFF 012 JICWBERY'S ISSUEPLAISTER ••• » (. 0 1 0 ) Dr. SOLOMON'S ABSTERGENT OINTMEN-T 0 4 6 DR. Sibils POWDER 026 Davics's LSIFALIBIC GERMAN CORN Plai.stet 0 1 2 j Taylor's REMEDY for DEAFNESS 086 i Aromatic VINEGAR 0 SI Steers PAREGORIC LOZENGES 0 1 L RETINED Liquorice u0 t) HUDSON'S LIIEACHING l.iquid 2s. and 0 S 0 Atkin's Ra.tPast(' 026 HAMPSHIRE-MILIEU'S Rat POWDER 0 2 6 Br'.fi.'htTerbTobaccf) 0 0 3 LLYi UAiJ CYM&ALG A SAESNEG, Ar werth gasrD. JENKIN, Argraffydd y Papur hwn, YN HEOL-V-CASTELL, ABERTAWE, IXYFRAU CVMRAEG X. s. d. "T BIBI. TKULUAIDD, gan y (li. Jl woddar BOI'ch. Peter Williams, wedi ei I 2 2 0 Geiriyfr. Saesneg a Cbymraeg, gan y Parch. W. EviuIS 0 10 0 Gcirhfr Sac'inc? a Chymraeg, ?an y Parch. W. Richards* A. Ai.< 0 70 Hanes y Merthyron, ?an y 1 area. Taos. Jones, I)ilyl?eell. 1 120 ? I'l ii?un'ad v Parch- G. LEWIS, D.D. Llyfr cvntfef 0 9 6 —2  L—?.——-——————— Ai! Lyfr 0 11 0 ? _—————————- Trvdedd Livfr 0 9 0 Esponiad ar Bump LLYFR Mo?es, ?an y Parch.'T. JuMs. LLAI>PUMPSAICT. 0 116 CAAWVLL Y CVHTRY 0 60 CN ARALL,\VE<II EI RWYMO U 40 TESTAMENT NENYDD, WEDI EI RWYMA 0 6 0 MESURWR CYFIRPILIIW'»MCWN BYRDDAU 0 26 TALFVRIAD o Hiri?'? Cymraf? a Sacst?g W. O"'en ,E' ,A. 0 7 6 wen, i t —Byddiwr 0 U Dydt1¡"T U tJ;.t 'J'RU<RAREDD A EAJ A 0 0 9 XSf:¡lf: .;j: L:r:: g OOLEUAI CAERSAIEIST 0 i? ALLNEDD MYFYRDOD Q Q C; IVYSORAN'R GROES' O ?i) JBLODAU PURA^IWYS 0 UI t?tStsPiy?mi-'tHti'.?mtydmetIdarJJ.trch.T. Lcwi-i. C?]? I Teml SALOMON I 0 25 TAITFT Y PCRERIN J 0 1 Q ¥:[!D; g í TAITH Cnrii-t!?a. Q ]?? • CYNNORTIIWY I VMDEITIUVYR SIOA 0 I (» CVTIAV.N.'IAI I.TNVY FFYDD Q J Y Pi tt FEDDYGIUIAETII 0 Y r;{':Zf]:r:. g E ?h?.csPieitdiau y. Byu Crist'nogol. 0?' Un arall 0 0 1> Pedair Colofn Gtviadtvriaetlt UU? (-?N?iadivriitetii 0c Bannau'r Byd 0 6 CYFARWYDDYD '-ILYLAW 0 0 G DEONGLYDD BREUDDWYDION Y 0 G -Breii44d?i 0o ô ?HtUraPnwy-) iliadis.-iaezi. 0 0 U BUGAD CAERGARADOG 0 0 (I (?triytT &M'?ncg a (.;<;ynirae? GAN y PARCH; T. JONES, TFIMBCCII Pf? Y RnyM Y?ht-ydoi.?. J F; DRYCU I'R ANLLYTHYRENOG 0 C -S DRWS AGORED I. u?4 CA{.ccism y GYMMANIA 0 ,J 4 I-'OB DYN EI FHYSYGWR EI HUN f: VR uj WEDI EI RVVYMO 0 iN e"'v 4.11, ?,-tn J; cifiTIL- O?.t Ailn'cdd Newy?d ? j? DINAS SANCTAIDD  0 I 0 ;frj; :L > t 3,11 i.av,-4 w r -? ESPONIAA AR y C?fi?yb.act:'t?u, 'GAN TITUS LEW I? 0 1 J TRAETHARVD DEFNYDDTOLI O WAIUI Y PARCII; ELIFEUS COLE, WEDI EI RVVYMO Of!<? -fi-t.otI?tav, d i)efl 'y :L".oy .Ct?i", NVe-,4i ei f!q Pcrlau C;dfartji, gan S-iairaea 0 i I¡¡Jj¡¡&;t;l'i}:i[i,¡: ? 0 i Catecifm Athrav.eUio!AE Ymarrerfol, gaa P<:r- Z CAEDIG GEO. LEWIS, D. D. 4. 02 TRYFRAU SAESKEG. ANNALS GF Great BRITJIA 03^3 A:.?IIISOI(I:II;A, *2 t; AR;I.STRI>G TAE ?MC<:t%cs';i' I. !?::iLe, ROYAL B V c.?. I UP ??, ? YCis?H). NOTFS BY STYLES, NUMEROUS P!.U<S.. 0 ?' BRITUJI DRAMA, (;'>I»DEN< ) IT VOLS, ROYR»I O V O. 4 00 ————-——— T Ancient ) 8 vols..YAL CVJ. ? I<I 0 Burn's ?n?ms, 3 vols. 13mo. hne y^-er ? U 3 Hoiitigbro k -'s (Lor'II'Correspoawenee, 2 v. RAYAI .?o. 1 ?) j P'ANL IES of Scotland, O vois. BW. piatcs l2 12 N? (;aZ, U32 TL- Bu)t'.)r.? NATURAL HT»tcr. by ??'?',?'o!s. ?y(). pistes. 9 9 0 Craig's Sermons^ a Chrifdan Code, or a Dtge?t of C.trts?s DISJ tia! 4to. ;» 0 18 0 Crutwell's Concordance ot* parallels,-4to; I *0 DODD'S COMFORT FOR THE A mítrd: ilmu. 0 ? J SERMONS ON TR.E PARABLES, 4'fuis. 8\0. 1 B H ddw¡i;_l.xpl)i5 VOLS. 4I> .) 0 0 —-——— ? — '———— 3 v?. ROYALISVO.2 12 c DEATH OF ABC-1,12AN>. PLATES 0 4 0 —-——- HISTORY OF THE 2 VOIS. I-JNIO. CUTS 0 LU t. VOLS. royx) 4 to. 60 Cf:?i;j' \V¿;k,J VOLS. :&MO 0 13 g GREGORY'S DICTIONARY OF ARTS AND SCIENCES, 2V- 4 TO. 5 0 O Economy of .Nature 1 7 fi Gibbon's Dcciineaird Fall of UTE FLOOUUI Empire, S%76 3 15 9 Gillies on trie New Testament 0 1-1 U iluUon't Mathematics, 2 VOLS. 8vo. 0 18 A ———— HALL'S (BP.) WORKS, 10 vuIs, s,,).i :1 30 ——————- Select W orks by Pratt, J VOLS £ VO. 2 OJ ————— Do. 5 vol." TO val SVO 3 0 0 LIURCIIS'S VILLAGE CURATE 0 40 JONES ON THE LANGUAGE OF 2126 JONES'S WIN.) Works, 13vols. t:v.> 5 E> LI Kennett s Rom,-iii A ntiq iiities, Sv'o Life of General Washington, llY Marshall, 5 8va. 2 J J U Miller's R-ti-ospsct of tue 18th Century, J vols. Svo. 0 2-5 sj Macdonald's Tour t'yough Denmark.and Sweden, 2 Vol; 0 7 t MOODY'S FTLEYRICK'S HISTORY OF CARDIGANSHIRE, ROYAL 4IO. «. 3 IJ MOSHEIM'S ECELESIFTSFICAL HISTOIY, 6 VOK 8VO. S IS MASON'S eif KNOWLEDGE,SVO. 0 Y —————————————- ??o. 0 ? .?ca!<?s HISTORY OF tie PURITANS, 9 v'?-. 8 V O. ? i'? :I'sil1s¡;r-{/Jl!ti'1. 't' l S i'.chDlson B:-)?h BNCJCLOPSDIA, 'Svo?. ,)\0. 4 1? t OWEN ON THE S?tri?, BY BURDER, li;m: 0 4 (?h't'r's çr¡p1Ur( icn, (:Nt}. 0 7 PALMER'S ?.onc?nf??'n?t's MEMORIAL, '? VOLS. V3, 1 ? POE I NS ON THE S??f TRADE, BY MONTGOMERY, GRA- t HAM, &C. 4SO. 915 ;0I:i;1.i:ii;¡D¡:7! :g i ROMAINE'S WORKS, 6 VOLS. SVO. NEW EDITION 2 U RUTHERFORD'S ANCIENT HISTORY, 2 VOLSI 12MO. 0 ?. SEEKER'S (ABP.) Worl.? 6 \?- SVO ? '2'' ;z¡:i\+Ii;tS7\2; t i SEAU-TGOOU'S SERMONS, 2. 0.18' STURM'S 4 vol?z.6. 014z SIMPSON'S PLEA FOR RELIGION 0 I TIIOMSON'S SEASONS, fool-cnp $n). 0 4? WITSERING'S BOTANICAL ARRANGEMENT, 4 VOLS. SVO. p?s  2 9 Youngs WORKS, 3 vo)? 8?0. PLATES 1 r'/ —NIGIIT THOCGUTS, ROYAL 8VO. PLATES 0 3". !)o, DEMY 6vo, 0 [ JR Do.demy12m" 0 (. UUIVCR?AL HISTO^> ANCIENT AND MODERN, T>5 VOLS.21 T^ ? ?inkcrt.(!U's(Tfogrn?!!y,2vn!5.4to.tMU?dincatf.. 4 •> S?ph?i?sMistoryofmeWarsar?tH?outotthe L RENCH REVOLUTION, 2 vo?.-H.?. 2 < ■ DUNCAN'S -POPULAR Hbtory of SIIIPWREEKS, 6 VOLS. 7' ¡ZlnO, plates. 1 I MACDONALD'S HISTORY OF LAND BATTLES, 4 vok 12MO. I. plates 0i ROBINSON'S SCRIPTURE Ch?raftpr? 4 VOLS 0 1'' 'C'¡ r' 0 110 0 BROWNE'S SUNDAY THOUGHTS, 12MO 0 ROMAINE'S WALK OF FL?itti 0 I Uaw?ti'sCTopkLfXtron 0 ?0 TESTAMENT of ttie Twelve Patriarchs. 0 ROBINSON'S PLEA FOR TUE DIVINITY OF CHRIST 0 ( ) A VIEW OF ME VYENCA CAFTTPAIGA in RUSSIA 0 MRS. ROWE'S YI ORKS, 1 VOLS-12:NO. BOUND 1 Sailor PILGRIM, BY Dr, HAWKER 0 BEAST'S Yindicaiion of THE ETERNAL Law and ever- ia"tin Gospel. 0 Bnr:'Ft'??spo'JOnOfthe39Articlc-s,foiLo 0 JT ?r!:o?'sPract'c<'oftrn?D?ot!?n 0 AH?n on the TWO COVENANTS, AND on FAITN,FOLIO.. 0 If ("?'s LIVES OF THE FATHERS, fo!io. 0 CHANDLER'S HISTORY OF THE INQUISITION, 4TO 0 And vanous o?her Books, too numerous to josirt ia? advertisement. I D..J. HAS ?:n on s* a gr?at vanfty of BtMps, T( meats, Common Prayers, S?(?llin4 i,?d every O descrijftion of School Books?n m?dfratc terms. ,j?* Bonks c«M?? in ?'?? f.' '??n< BM?'M? at the ?Ao notice, and on reasonabirierms.