Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

I - LLUNDAIN.

News
Cite
Share

I LLUNDAIN. DVDD IATJ, MAI 28. CHWYLDROAD YN SPAIN. A Ifiigad Mad agascar, cadP en Curtis, i Blymoufh dydd Mawrth, o J Co-ru-nna. Y mae hi wedi dyfnd a hysby-raeth fod Chwyidrond wedicym- roeryd Jlejn Aland kJr prif drefydd yn Spain, i Fe dd);wetlie fod y Cortes Wrdi eu cymnteryd mewn lal,"aei gnl y fjlywodraeth Rhagddarbodol, a ciiy. te :dwyd bod y c'lvbl a wnaetlipwyd gan- ddyut bwy yn ddirym, AIaer annhrefn nnvyaf yn fly v 11, ac i, r.,ac r mi,%vyr wedi eu gosod yn lohob i icol. Y mae'r hysby siaeth pwysig hwa J'o cac i ei gadarnhau yn gryf gan papurau Pari:, y rhai t ddaethant i law neithiwr, i'r c23aiiVo'r rid, liw n, ar ol cediad anarferol, yr liyn a gyfT- rod(I e mjnediad ynmjacn C J h. Y ytr Ideb iledawch terfynol, y rhni sy 'n ym- ùc"a."go.t; .en bod yn gwbl ddisail. Fe addefir ar gylioec! d fed y wladwriaeth wedi ei riianu yn ddvvy 1 jUid, pleidvvyryr Awtiurdod BrenhL o) a'r w,a i a ciddo'r Sefydliad gosod'edigaefhol—<-y Brenin a'r Cortes. Y mae rhyfel y blaenaf- ivedi (" teclireu eisoes, ac y mae y-mddaogosiadau yu ami ygu nad yw rhyfel y diweddaf ynrohells Fe g j uwys papur bo-renol y dydd hwn yr hys- bysiae; h gaalynol ar yr un pea :— Fe £ adarnhair nrawdurdod swyddol, fod Ffer- dinaru i VII. trwy wrando ar gyngor y Pen- defigi < m, gan y rhai y mae ef YII c-ic, ei amg-ylchu, i wedi gwrthod rhodclPli célchrnhad Hreninol i'r sefydl i-id newydd yn Spain. Y mae Dug Wei- lingt c r. wedi myned o Paris tua Madrid ei ddy- ben i fyned at y fyddin yw gwrthwynebumy- bedia i y catrodau YspaenaMd tua'u gwlad eu Jlunai 0, hyd nes bp tueddiad y milwyr, nrevrn; Psrth jmas i'r gwrtlwldadl rhwng y Bremn a Chyn jor mawr y \V ladwriaeth, wedi cael ei am- lygu. ————— M3 -n-egir yn mhapurau Paris am y 23ain o'r mis h ft'a, fod cyfreidiau Ymerawdr Awstria wedi eu da ,0fou o Paris, o ba Ie yr oedd ei Fawrhydi i fyn ed yn ebfwydd ar ei ddychweliad i Vienna, Yr ( tedd Ymerawdr Ilwssia yn yniadael a'i ()sgo rddioIJ, yn barotoawl i'w fyncdiad" tua 1-ilor gr. Yr ydym hafyd yn caei bancs fod mihv yr Rwssia, Awstria, a Bavaria wedi croesl r JLi-hit lC ar eu dye-liweliad adref. M :rnega erthvgl o lisbon (o'r 4ydd o Ebrill) fod Tywysog Itiiaglaw Portugal yn dyfod adrcf I o'r Brazils y mis hwn, a bod parotoadau yn cael eu g "\vneuthur yu y ddinas hono tuag at ei dder- byn cf. ———- r laeth hanes i'r ddinas am ddau o'r gIoch y dyei d hwn fod byr-gyngrair wedi ei wrieuthur rhw Tl-g Syr George Prevost a'r Llywodraeth Am ericaidd. Y mae IVI f. Bayard, uti o Ddir* prw tywyr America, wedi myned o Liindain i CJ. 1Cllt eisteddfod y gynnadledd, ar, fe gaiilyna M .r. Galatin ef mewu ychydig ddyddiau. Y ae'r Dit,prNvywyr Americaidd ereill ya inylied o G fpttenburgh. Mae'r lluyddwyr canlynol ,yn awr wedi eu a pwyntio i dywys y fyddiii ag sydd j fyned yn « rbyn Amofica :-CadfridogiQuA Igl wydd Hill ly S. l' yr Henry Clinton Kempt; Syr E. M. Packen- ] am; Itobiiisoii a Barnes.-—Mae'r fyddin yn «' -ynnwys .12,000 o wyr. Parotoir yn Portsmouth roddi derbyniad e ddas i Benaduriaid Ewrop, y rhai a ddysgwylir ) l.(), wedl dyfod o honynt i'r wlad hon'-yr yn ysyn gwneuthur pynt amsrol i g> s.M lUutreii Pc itsmouth a Portsei, &c. Darllenwyd y Cyhoeddiad Ymerodrol can- Jy- tol yn Nghyfarfod Cytfredinol diweddaf CyHi- dei lthas y biblau yn Lluadaiu, gan y Parchedig r. Pinkerton, o Moscow, mewn trefn i ddangos y gofal bywiol sydd gan yr Ymerawdr Aiec- sai tder am achos Crefydd • ANWVL DDEILIAID !—Aeth bhvyddyn heibio, <0 lar y gal wyd arnom i ddychwelyd clod i s uw am waredu ein hardaioedd o ddwylaw ge ynion creulon a galluog. Prin y mae'r flivy- -dllyn hon wedi myned heibio, ac y mae ein J meiau buddugol wedi eu derchafu ar lanau'r I time. Ewrop, yr hon oedd yn ein herb'v? sydd yn a?r yn cychwyn yu ? nfeddo! gyda.n:! pi LoU g,, --)edd'a(r "),-(Id Rwssia a a-c y?y"? yn Mn!yn yr en?raH- a roddasom -??!"? ??dmnopu harfau a'r eiddom ni, gan fcroi yn e^.yu Gormeswr y g?edydd. ?' ???' y ?h sy?ew;d;ad ar y ddacargae! 1 11' tl' c, ci'C^1fi- siUioli,- ondg?u?Uu npHiduol Duw. Tyng- J:pdfen ccuheMlcedda gwledydd agyfodant nc a ¡ syrlhiant tnvy lym Hollalluog fraich. Pwy Sydrl alluog hebddo ef? Pwy sydd gadarn a sef- ytdlog, oud trvry ei cwyllys en Hoed ini ddych^ 14--ol blto ef a'n holl galon a'n toeddwl. Na feed i ni fyth ddychymmygu cin bod yn fwy nâ 1 r.arwoiiftn gweinion. Pa beth ydym ni? tra bo 3 Jaw Duw gyda ni, yr ydym ni yu meddiannu ^oethineb a gallu oud hebddo ef nid ydym ond di-rn. Gan hyny gosteged pob canmoliaeth i fidynion ger ei fron cf. OlFrynied pob un o ho- isom yr aberth o foliant i'r hwn y mae yu ddy- tedus. Eiu gwir ai\rhyd.edd a'u gogOiiiap,t yw gostyngeiddi vvydd gei, e; froll ef. Y r ydym yn ilwJr gredu fed pob un o'n ifyddlon ddeilund yn feimlo hyn bob amser; a.c yn neilliuol wedi 1. < gynimajnto ddaioni dwyfol gael ei dywalit allan arnom. Gan gael ein cynhyrfl1, gin hyny it'r amgyfiVedion hyn o osty«geiddr#ydd a sel, yr j ydyiivyn onleinio ar yr achos presennol, fod i: bob terrd trv.y ein holl Ymerodraeth gael ei ha- gor, a bod i ddioichgarwch arberug gael ei rAdd? ynmhob eghyys, ar iiniau plygeditr, i Wneuthur. wr a Threfnwr pob peth; a bod i bawb gyf. hvyoo dagrau o'r dioichganvcsi mwyaf gwresog iddo ef, am y.drugaredd"annhraetliol a ddaugos- wydi ni. Trwy rym ei Hoiiaiiuog fraich, ^fe a'h tyuedd allau o ndyfnderaa mawr ion,- ac a'n gosedodd ar uchelfa gpgo»iantpa beth a ro- ddwn iddo ef oud dagrau goifoledd a diolch- garweh. (Arwyddwyd) ALEXANDER. I Cadlys, Calmihe, jRhug, 6, (ken amser) 1813.

[No title]

Advertising