Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

..--- f lL 8''' .....,' BAPTDDO-…

-  - - , -.-..: -.- i ATTEB…

AT I

News
Cite
Share

AT I an.ayhidd i mi budd wrth ei dat-Mc: tyhiius y g.tllai fod o !h.s t erei! trwy ymrhhngos yn cich Sc- t'eu os b{')!)wc!i t'fis gw.na mo'i t!iywy)!u, ei ac hen iaith i';adian it 1) 1). CYMMORTH FR MILLION. GWAETH !'hyw ddyngarv.'r sy!w car- ¡ cdig c ryw ddcUiicn tiodion, a rhHldodÜ iJdyr;t boo o tron :'v. cyni:ort!i\vyo ar cu fibrdd tuag adt-ef; o;id yn Ue dic-Ich yn ostyn{rcdigamei garedigrwydd, a budd'uji eu hnn.uu a'r eymd10rth yr hwn a guwsunt, al ehynuo.rth- wyo y ttaiii y HaH yn y defnyddiotdeb o honyHt,yn fnun hwv a gwympasantt ddsdieu ynghylch en hyd, eu Hed, eu hyd ncs acthant yn anubl i fel)wysio un pen- ac yr uu moi- atifo(id:on hcfv<.t i ncwid y pwnc. Gsu anghofio y defuydd i ba Mn yr oedd y Hyn wedi cac! eu rhoddi, alr dybemoH at y rhal y sac! cu cyadiwyso, yn mhccthdra eu cy:'nen hwy a'i defnyddiasattt megis dcibrem neu gcgelau, á'r rhai y cti! asunt y naU) y linn yn ddidrugaredd. p\y na we! ynfydrwydd y fatb vmddvgiad !nui a!h'n t!d\wcdyd v.-rth y dadlewyr digofns ar byngciau crcfyÜdolroegis Nathan yn ntwedd ei ddamtnca: Nyl-til Dafydtl, -'Ti syddt wedi caef ei roddi o drugareJd i fod yn arwcinydd i'r deUHcm a p'vmincrir gan tat pobi c'r rhugddywcdedig gymme! hfb un dybcn gweIl !!n:;i g"ro 1)(,iiau eit gN%-I.tijwy- iiebnvyr ilg <'f. Pe bae y t::th bersonau yn ia\vn adua- byJdES 0 uatur f dyben yr iithrawiact:, dros yr Itou y maent yn dadicu (bwri\\ n ibd y gwi1' û'u tll), a phe tcim- tcHt ei tieileithum a'i dyianwadau at' eu f-.donan, hwy a ddysgent H't'riio eu goiygiadau o wirioucdd yn yr ysbryd trwy ba un y caf'odd y gwirionedd hyny ei g-yH\tyho,<)c mev.'n unlTurt¡aJ a'i reolau rhagysgrifcDCdi¡; y;] y d1Col sanct.:iJd, He ymao yn )'sgl'ifencdig; gan adael hetbio y sarugrwydd a'r casineb & pha uu y iieuwer o ddatcnau ysgdfcnwyr dadieugar. "0 hcr- w-ydd md yw dtgofaint gwr .Y¡ cyHawtd cyCa\vuder Uuw ac ni ddyiai g\Yas yr Argtwydd end bod yn du'ion i bawb, yn athi-awus, amyneddgar, ya dysgu y ritmgwrthwyncbti.s iddy:!t ntcwn gostyngcidd- 1-wydd.11 Os Dnw, and odid, a ydd tddyut odif'jirwch i gydnabod y gwit'ionedd. r DYWLÍ)YD CELWYDP. i YmM 'yr arfel' 0 ddywcdyd cehvy<id :!K)t'g\S''bdlH' yn y byd, ac yn y)ndd::ngos mown ('yniiii'e!' o d'.h;ihan, iel y mae ymlyuiatl eacth a uiysgog 'Flh y vnnihob anigyichiad yn cad ei vn arhyt'ryd. Y ti):iR iiawer o'r rhai a yn t ch\vith dros ben i gae) cu cvfi,if -r, a:n) iawn yn cnos; o 111 Zi ti, Hen dau ystyr, niewn trctnidwyHu. Acc!')!iftyneKLUit i' t'm dat'mm c't ?wh't0!!cdd, ?m ad:n'l thuua.n uan!L';tO' ) o'r hanes hcb eu hadrodd, i'r dybc" i dawelu en cyd- j wybodau a thwyiic cu èymmydogion al" yj' "n pryd; an hacru pm1 thlel y cwbl i'r amhvg-, tOl' it!tI)'lÜ Jd:2¡,i.l en gwrandáwyr i R'iedu cctwydd niwc:dio!, cu 1,)-;ci yn ddieaos. c tterwydd ua ddywedaslIIt end y Gwcddt!.st'ydd<u i'rcyi'ryw ystyhcfl ibddyw.'dyd i'h.m o hand's a gRdael rhan hauibdol atait hcb en hadroJd¡ yr U)i mor dd)\vE:, os nid yn waeth, n;t dyw<ôdyd Ce; wydd noeth diorchudd; y niweid tnwyafa. bf-rthvu i t gelwydd y\v ci fod yn d:gc!a y g\vi! ac y:) twyilo y gwrati(lawi-, gan hynypa ddun bynaa gymmerir \'1'Uí. dystioiaethn i gyÜawnu y dryga'tt ysgeler nchod, svdd Sciwydd erchyi!, yn cnwcthg os bydd yu tueddn t ddrygu ein eymmydogion. Yr oedd Jt'das a loan yH ddan symmydoT, HC '\n ddynion !lcd ,gym;ueradw)' yn un cywlUyd.. ? ogaethy end yr oedd y bJa<'naf yn dra t'iddigus at yr o!af, acynymbeeni yn o ael.,os gynnnydog; dthr m wyddat p.t fodd ymddiatarno lick, ddrygn ci ny'nnienad ei hun hyd t)ea dygwyddod:.1 iddyntgyd-<!citiuoi!rt)n<iiwruod !Jet! wresog; ae wedi dyfud c honynt adi'et' dcchrcuodd Judas a? adijddd chwedtan am loan wrth ci gym'dogion, ?an ddy?edyd ?' Ymae fy nghy!3mydo?Ioun yn yfwr {r\v)u iawn, J;.m !!amachwech ??ydnud (H?fs.s), a yt'od' ef? ar y n'jrdd hcddyw, er cyuona.Dt oeddwn yn yndtwedd arno i vm- atta), aeth o')' diwcd<t i fethu 3p!yii ar ei draed, eidir syrthiodd fet cctatn t'riiaid nnvyafa ¡.a \Vsnrn at' hyd yr IloB nbrdd, ac och y Ütth oiwg s'. dd al" ei ddiiiad, V !hni a eiiwch \veicd yn awr, ntid mym;d hyd y tv? ot ydych yn athman cywii'(!eb t'y adroddind." Synodd y I' cynmiydog.on yn fawr, a chredodd y riinn anjhtf o h<!i;vnt, t'od I')an ddieuc? wedi troi yn fcddvvyn autad, a pitan chwinvyd yn fanwt i'r chwedi, dt;niiwyd na't oedd Judas wcdi dywcdyd dim ond y g\vi? cud 0 ddn?y? dywpdyd yt huU \\h'? ?'yrodd y brajwr ei ?ym- II)yclo.iqii i gredu cehvydd; cany.s yr hoU \\h' ocdu fel dra a')' 6'ordd ytt Hyehiyd, o hcrwydd pa ham, y<d<id loan ynghyJcl& ('h\\{'ch gwydratd o ddwfr ar y nbi'dd, a pa}Mdd fYnell i yfed gW1!'oll (Spiiif$) gydâ ju-ias, er iddo ei duel' svm- yn ymvi pyde\v lICldlOg, estyuodd ..)' atnrodw)- brcn riiNvn, chnian 'Inan ncs cwympodd a)- ei bcu i'r pydew'; ac Jndas t-t hun y pryd hyuy, tt'wy ddywcdyd natf oedd e:'M yn tybicd y Óllvmpasai, ac iddo wueutinn fe!!y yn rtilitr u

I .. -, :MARCHNADOEDD.