Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

I I AT BIN G 0 -1 L,; W Y…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I I AT BIN G 0 -1 L,; W Y R. I t mas byhvahau Lad,w?a'a.n 'vy"n "<? '??<' et'r hvna-oy's? tyn- ?pt?h. ? -?\rt.d? t!psu"nJr'. a!)'.u'WYthnoRi;!? ?n???i," ,?.?. ? cy;nmaiJito lwthau ?'r natur ? ?-vb?viiir sa ? ?'? a'i gyfeil!ioH, yr v S ? Scren G?ner: ?i,?ym ??? ???? I1lwy 0 'Oé)1 i ?e..hur '1'1'dJ, Cadtndogion, &e. Y11 arloahyddns, ? ?? '?''?Y? "?' ????"erciti; ?a? !cdmc', &c: '?n.?dd ?veled mwy o banes hyn n:u. svdd yn Mhauur ?r; a?beithi? e. hod yn ddi?n "??i? ?. Cymrg ?'?- 1???'?y??, m ch?-y? dci?Jad ????''Hsoynddisyhv. Drbyniasorl1lythyr ?- ? P? gwyhyddem fod cin cyfe:)!- ? dro¡¡. gyhM'tfdi hanesion Z.yt:trfüdydd trimisol yn y Seren "y??genym uii g.YH-f'hddadJ'; ond s-anfodhyny :1 .wrthw3':lJd? i'n  lit,S 1' bod ?-n ?ft ?'? h?'y? y'M, t-haid:u-ps))es.?wybt)d ??r.nj? vy"?dinaryp?uc, rhag ytnddang osuitonum yn ? ?'y?' synwyrol J. Gwcnt ymt!da.?os y cy? cyntaf. GOkUCHWYLWYR. t Caster edd —— David Thomas, SIopwr Caerphmy Parch.J.Edmonda PeuybontarOgwr -— i).B.Jones Uanirissent WaitcrMorgan Poutfaen Thos. Upwetyn, Postmaster Caerdydd -Post-OtRce Mcrthyr'.Tydiil W. M. i)&v:s, Poatmastof :A lierdare JohnBytM)n,Postn):Mt.f- J. ].:v:His, Argraifydd, &c. Llahclb: J ohnltoherts, S.opwr CasteHaewyddynEmtyn Tiinoi.hy Thomas Handito yredMickEv;is Danymddyfri ? D. R. 1{ees, Stop Is:a. t.h:ng:tdoc Thomns Thomas Abcrhonddu,- G. N mIll Ci-yghywpi Juhin Pnce, Hwiiibi-dd Jamcs T'iOmas Tt-eM';n,eth :)avidTho):t:)s Abprgwaua Hcmy Mvans Arbei-tH Parch. Wliiam Thomas Abei-ystwif.h-— Parch.JotmJames Abertt'iH 'Caleb Lewis LiMtbcdr pont Stphen Hugh Jont's, P.ost-mast.er GSanywern-Ysirad Da\l:i Richards RhaitMh- Hdt'ardJones,Postmaster Am!wch Joiiii EynHS H<Mledcrn-— Owen Winiams, Postmaster Cacrgybi- B€njamiRjon(*s Liancrchymcdd Eyan Tiiomas, Postmaster Brynsicn;,cyn \V. Roberts Uans;et'iu- RichaMJones Hanor J*'ar<h.Arth(!rJonfs.. { parch. Benjamin Joties Capmarfon HiccJoHes Trpmadoc- WUnamWiiHams Dilill>ych- ThoR. Gce, Argrany(ld&:co Wrcxhani- Lhnrwst W!)aM Davi<-s Rtithht- J 01:11 Phi!!ips, LlyfrwÚthh+ Llallgollen -JohnEdwards Baia R. Sartderson, Ara.')-a<rydd. Di)]geH:)u- Rk-hard Jonos, ArgraJfydd Mnr'iynJicth- Richat-dJonfs LJanfytlin EdwardPnce Lialli[¡locs Abel ,Joucs Cubncwydd ar Wysc Evan Lewis,LJyfrwerthwr Pontypool parch. EI)ey. 'ezQr:.Ii)res LluHdaia NeNvtoti & Co. Warmch- S[;uarc;J.'Wbth,J'ipp<- s<reet;aM.Joncs, No.5, :N ewgitte-Street. ??????? GwLEDMEbD RHWYSGFAWR.—DyWedir toà y pa- rotoadau a wneir yn Nhy Carlton, aThy Burlington, &c. o'r fath mwyafmawrydig, ae o ganlyniad yn deilwng o gened! fawr, ac o'r personmt nrddasot er anrhydedd i'r saw; yr amcenh- hwy; ond bydd i'r Citccithredoedd a'r Gwleddoedd mwyaf anhlerchog; (ac ar y rhai yr ymddi- bena tynp,,d Uawer) i gymmeryd Me ar y 4ydd o pryd y bydd i'r Gw!eddoedd, nen'r Ar:an-d!ysa« o £20,000, ,£.lO,OOJ, £3,000, a E?,Ooo, gael en rhoddi or anrhydeftd Ddydd Genedi?aeth ei Fawrhyd:, pan y -actli 6i r?awi-livcli, 'Paii y Ranan o honynt, "dJigon o achos i gono'r dydd. Fe'n hawdnrdodii' i fyncgi, r hynbrddiad :'t- rhm a ddtdion fod ganddynt berthynasau nett gyi'eiMion, mewn modd anncdwydd, yn caGi en blino gan Anithpefn Me- ddyhoi, !:eu aiian o'!) pwy11, fodscfyJlfa ùùew¡soJ ynawr yn cael ei phm'otoi, He yr ymdi'iuu' a'r i'3th achosion Kyda diogeiwch a dyn-ga'-wch, gan I vg ag sydd wedi bod yn hi:' ac ynsefydlogmewn ymaifsriad, a'r hwn sydd v.'ed: gwn6uthur yr anhwytdc! nciiod yn (lestiiii iiciliduol oli ystynacih. Pob gofyniad a ddan- fonh' at Argraffy(ld y Paptn- hwn yn y cyfamser, a ystyrh- yn ddy'aclwy gan yr Hysbyswr. Gan nad oes un sefydiiad i'r fatb, a'r a wyddc'm, yn v Dy\v\soT. acrh, rd (?.Hchon yr nn a gynnys;n- yn a?r? dy?i?vn n', ,Ictli, rii (11,?clioli yr iin a g-)-it.-iyg-?i- yii tA,j-, d:??biv;ti iii i)?,d yn a dei?byii cc-fiogaetti AcUlllawel' o'i- y rhai oeddyntynSwyddFynwya.Swydd y lVIwythig, mewn Honp'au o'r drct'hon, i Loegr, gan ncshan at eu ftv!ad eu hunait); yr ydym yn oihi rliai o honynt fed y rhan anda.fo bh)Id Honaparte, ac yn anT- t achos y Hom'bomaid. Trodd nn o'r Swvdd- Ogiomwcst-dv yn y drefhnh, y dydd cyn myafd o honaw i' mur, galwodd am gostrehtid o whi, pibeH ac ychydig n'wgws (tobacco) a phan ocdd yn dechreu dygwyd iddo Icstr pridd i bocr: ynddo. a!h)n Bonaparte arei wae!od, efe a cdrychodd arno, ac a adnabu ei hen feistr, er nad ocdd ei enw yno. ac a I a gododd yn dra digUon, gan ddY\Vcdyd, A ydych yn tybied y dangosaf gymmaint o anmharch i'n) Hymer- awdr a myned i boen ar ei lun, na thyblwch," aetii ¡ allan yn ffyrmg gwedl taln am y gwin, &c.; clywsom fod Swyddog Ft'rengig arall, yn ofni myned yn yr un itong a'i wladwyr, y rhaiaeUif'nt oddi yma dydd lau, o hcrwyddnadoeddondefeei hun o biaid y Bonrbon- taid; curwyd ef mewn modd ganddynt cyn dyfod yma, am wisgo'rhcdrosyn gwyn; pa. fodd bynag efc a aeth gyda'r Uongaid nesaf o i:onynt, y rimi oeddynt fwy pleidgar i'r hen deulu Hreninc!. Yr Gcdd UnoeddodrigcHonydrefobobgi-addan yn cdrych ar y rhai diweddafhyn yn myned anan ac nid anhyfryd oedd en clywed yn bloeddio Hurrah! gan ddal en !ii- einhm-nogeii i fynn yn !)e banerau, cyn gyntcd ag v dechrenodd y Boneddigion Cymreig ac eteili, v rhm oeddynt ar lan y mor, eu hunnog trwy ).oddi (Yl111nn o'n biaEn. Pregethadd y Parch. W. H. Barker, Ftccr Eglwys St. Pedr, Caerfyrùùin, (!ydd Sul wythnos i'r dhveddaf, yn achos dycddcfwyr Germany, oddi-cl"th Preg. xi. 3. a chasghvyd wrth y drysan ar ddiwedd y gwasanacth y swmoS4t.l7s. Gwnawd casguad i'r un dyben yn Nphape! Hco!- Awst,y Sabbath diwcddaf, yrhwn oedd dros ,,Ol prp- gethodd y Pa.ch. Mr. Peter, Gweinidog v lie, ar yr achos yn y bore, oddiwrth Act. xi. 29,30. \-n Gvmr&eg yn y prydnawn oddiwrth Job vi. 14. yn Suesneg. Gwnawd casghud aryr un aciics yn Nhni CyfarfGfl y Trcftsyddion Wesieyaidd a Clia.li-iiii?.i(id, ac yn Nhý Cyfarfod y Bedyddwyr yn Heo'-y-Prto: Yr ydym yn dcaU nad oes un sylfacn i'r peth a ym- ddangosodd yn cin ugeint'ed RIiifyn mewn perthynM i Watk!nWi:!iamso'r drefhon.sefeifod wedicael ef ddai:- fon i'r carchar yn Nghacrfyrddin, aM d-,vyilo y ztlaft, tI'U'!J {Jodi fJormod 0 bris MM ei oTc!zwylÙm oddiûl" flennwyl' ynghymmydagacth y dlTf ¡wno. Syrthioddci-ygoIoarWm. Jerry, yr h\"n oedd yn gweithio mewn pwll yn ages i hon, yr hwn a dorodd ei gun, ac a friwodd ei wyncb yn fawr gobeithir nad yw ei fywyd mewn po'ygt. Cychwynodd Mciwyr Morganwg i'r Hath dydd Sa- dYVtn diweddaf, ac aethant oddi yno dydd Li:!u i Gaerodr, lie y inaenti at,oa dros ryw gymmaint o amser. Yr wyt!nios ddiweddaf, yn y Hys-benadur, Htebwyd yn derfynol y gof'-niad, pa un a o"dd ;;an be)e!i- enogion gwaith MeIin-Grin'ydd, i d",Il Gymdeithas Cam!as Morganwg, am y dwfr ag oedd yn myned o'r afoii Thf ill- Caiiiias; yroeddyBarnwyr yn unt'ryd o'r farn nad oedd ganddynt pn hav.1 i'r tal a ofvnid vn oi darpariadau'rWeithredo eiddo'rsenedd (perthynoi i'r Camias) a phe bnasai ganddyut haw! i hyn, yr oedd meithder yr amset- a aeth heibio, yn ddigon o rwystr. Sefydiwydysgol Sabhatho! yn'ddhveddaf iawn yn mhenU'efHanon, Swydd Gaerfyrddin, yr hon sydd yn debyg i fod o fawr fadd i'r gynunydogaeth hono. Y Rme'r A!ecsande.r mawr a daiojtus, Ymcrawdr Exs- sia, ar ei draui ei iiun, wedi peri i vooo o Ysgoiion Sab- bathoi, ga'.d eu sefydlu, mewn trefn i addy.sgn plant y Hodion yn y. Dydd.Ma.wrth wy&nos Fr dnveddaf, cynnaliwyd AH Gyfarfod Biyayddoi Bib} Gymdeithas-Gynnorthwyo! Gymreig yn DundfUn; dyinuno! gun tawer o'n gwladwyr fyddai g\yybod pa. Fone-ldigion sydd yn ymgeleddu Cymdeithas yn y bi-tf DdiHas, i gaet Bibhm .Util Gomel-; eiL!ywydd a'i Rhag!ywyddionydyntfet y c:udyn:— LIywyd.d, Syt- Watkin.WiUmnts Wynne, Bm'wnig; Rhagtywyddion, y Gwh' An.rhydecdi.s Argiwydd Caw- dot', y Gw?Anruydeddus Argiwydd Dyncibr,a'? Gwu- Anrhydeddus Arghvydd Robert Seymoul-, Syr Edward Hoyd, Barwnig, A. S. (Aetsd o'r Sencdd), Sy<- Watkin Lewis, HeHadur (Alde¡'man), Byr Thomas Mostyn, La rwaig, A. S. Syi- Williaiii Pax'toa, H. C. Ccombc, \-s- w.un, HenHdur, A. S. Richard Pncc, ysw<un, A. S. Chvcn WiUiams, yswain, A. S. 'WiUiiim Duties, yswain, John Jones, yswaiHy Jacob Jones, yswair!, Ricbard Jones, yswmn, Eewis L!oyd, yswain, Cudpen L. PhH- Hps, a John WiHian)s, ys\vain. Ernaelwh-ar y Mc'wyr Heol i ymarfer ag ariau drosyi-amsern!'fcro!yawyddynho!etto tud ydynt t ystyried eH hftnaus yn rhyddiou hyd ues goi-phener yr an'iser a bchodwyd. Gyrwyd "Han orchymyn ;?an Ysgr!f-rHg!aw'r rhyfe], ar fud i'r hoi), Rinrylian pet'thyno] t'r Metwyr, y r!iai ydynt wedi gwasauaethu 20 ndynedd, acynawr yi-i C-aul ;)d. y dydd.i gae! Is. y dy<)<< o hyn aitaH; a'r i-hai a wasé1llaet!HU:i4nt hum miynedd) i dderbyn 6d.; 10 udyn- Y ma.e'r cy'dsyntad BteniHCt wedi cael ei rodd: i Vcitbred o eiddo'r Sencdd, i hwyhau amscr ac awdnr- dnd dwy Weithred Sencddo!/ ynghytch cvwen'io'r ?brdd o Hu'-?OH, ti-wy Kuockin, i Lanymynech, a ff'oi-cld o tv W,vKiloci?.inLativii,?,,ne(!Ii, a yi, y i-h-,l g -tt(l -,wed(,?dig Y t):ac nongbotth cy?eus i gad ei gwnenthnr yn fuan yn Dtjnmorf, yn abcr Wnte:fbrd, y)) y'rlwerddon, cuniatawyd Dy'r Cyttrcdtn yi- wythnos ddhveddaf, i'r dyben hyny.' Yroeddpyss-cdyntntiiyncdyn cae! ei (ld,-iii,ol; Casgweitt, r<"7!cpsM!t-J ynddtweddur, ct- nud oedd ei hyd fwy un phedair troed, yr oedd pi safn/yt-hwn a al'fogasid ag .'mryw resi o ddannedd Hymton, yn (ldic, (in i dderbyn cod}' a fesurai fwy na than- tt-oedfedd o'l mngyleh; 3,cliy(lig islanv ei ben yr cedd ganddo ddwy c-ces ]led Pyrioii, iiici aniiebvg iar.. ii i law dyn; ei Ym- ctdangosiad cyMredm agytuuaia'r t-hywogacth a alwai y Dr. Go!dsm;Ht, ylUÔr-lytfaint r jD<'<7s/MA). Y t- ydym wcdi clywed fud mmtat o ddit'h'od b gvm- mydogaeth y biif ddinas, y thai ydy' nt yH bvw wrih ysbeiiK), chwiHo lIogdian, a thwyHo nicwn riitth t'as- tidcti, yn meddwl gwneuthm en haf-gwatth yn N çhendir Cyihru y tymhor hwn; gan h)nydylai'r cySredin fod yh fwy gochelgar nag aiferol wfth ymdnn a dvcitii- naid, a gosd <.u jnvi-nvs (aiMu) mewn :!cgfijau me\.vnfiCiriau, m:):eh!!adcedd, tafu:ndai, aMasnachdai. Yrydys yn meddwl mul blaeii-tyddm y tiet; hoa a yspcihodd dy yn Raglan, yr wyUuics ddiweddaf. l:f;w!fthl.Jndcb arwrJelol.Hwriodd lmwch, eiddo Mr, James Wiiliams, o Moi-etcn-VaIence, sc!Iaw v Baii) d)-i o }oi menywaidd, yr y inae!:t oli yn fyw, ac yn cyuityddn yn odsaeth. DygwyddoddprawfaHgheno! o cffeithian erchy!! me- ddv/dcd, ar y nadi du, a uwydM dircolacth, o']' tn an)! yn Bath, y)- wythnos ddLweddaf, yn mhersonau, Mr. H. I Adlam a Maryei wraig, y rhaiosddytTit arfet'otoarwain bywyd ymrysonga:- yn y tcnIl1, dros hir arnsp! ùíthr dydd Mei-chcr (iiAt-(IJaf o!:d un, adncwyddwyd y d;iad), ac yn ebrv.ydd wcdi cymmeJ'yd et, gadav.'odd Mr. AdiaDi y tv, ac 'ni ddychwc!"dd n<" pdd t-hwng pump a chwech o'r gtpch yn y pat) yi- ymadnewyddwyd y gccracth amwdwyJd dra- chefu; dcfuyddiwyd Uawer o eh'iau cyfTrons gnu Y g'H, a'r wiaig tnewn pocchdei- ftvi-nigi,wycid natur, a yrodd gyiicii i gk.,og brmcr, p. g'vr, a thotodd y brit' ,;ythien, lIif(i(1d he ct- cyiHiiorth taedd- ygol, Hygrodd y ciwyf, ae cfe a fu farw nos tau; d'Y? '?- odd y yhelthwyr y t'ara o Lc,? t;d(h'M???;yb?? y? CL byti y wraig, yr hon o gaqlyniad, a yrwyd i garchar i gad ei phrofi am ei hph.ioes yn yr Fisteddibd baino} i.e.saf.—Rhybudd teg i bawb ag ydynt yn coleddu y;n- ryson ya eu teuluocdd. -4T GYlIOEDDn'8EnES GOMER. SvR,re! y mac eich Papur cbwt yn cael ei ddarHen yn y rban fwyafo barthatt y Dywysoganth, ac fei v mae Hwsmyn yn d.a ilioson yniu'ihth ei ddar!:cnwv'r, \r wyt wedi .syuu yn fynych a'u Had oes dun ymdtm a i- gdfyddydddcfnyddio! o Arddwriaeth wedi ymddangûs hyd ym.iynSerpnGome't'. Meddwl wyf, rhyw sylw- a(!au ac awgiyman f-yscfin, y i-hm a ei:ai yr Hv.'smon Cymreig eu gWHeuthHi-cdJhu- yr llyn a ,sylwúdd ae a brcfodd efe yn ystod ei aiwad, ac felly cu trosglwyddo i erc'H. Gyd:i b\Yriad i (Idwyn y pv'nc hwn dan syhv, crefaf gpnad i gynnyg y pynciuu CcH;!yHol i ysty)-ineth eicn ¡1;]J'Jlenwyr, ga!) d<!y:<gwyl atehiii'{I' 1. A yw y ihai o ran en maint nid ydynt yn rhwystro llav. er ar yr aradr, ya n:we.diol nc!t yn fuddiot i'r tir yn gyf.i'cdin nen a ydyntyu tuweidioti rai math ?j o dn'ocd(t, ac yn He?iul i crciii? 2. Os yw t'ct i ig yl! niweMiol i i-ui tiroedd ac yn Heslol i ipi'ein; dat-iHmado'r tiroedd am! ywioihYn, yny'hvd a rhesyHiau a.u y a ot'yn'r gan Aj:AuwH. ? AT G YIIO E, D D', Fl? SEREN G OMER. SYi:Wrth (Hat-Men nn o'ch mnfynau yn ddiweddar yr bwi! a ddaeth t'tu liaw yn duygwyddiado}, canfyddais fod un o'ch Cokebwyr.yn mawr cwyUysio i eaei rhyw hysbysiaeth mewu petthyNas i gt!necll o Indhud Cym-! rei, 3, thai a ddywedir ydynt yH preswylio yngoglcdd yr An<enc. Gan fy mod wedt trenlio dros 25 mlynedd mewn gwuhnnoi b:u-t!t:ui (11' Cyfan<r hclncth uwnw, clywais yn fynycl! nmrywiaeth o re,9ynmu d M, ac yn ed)!!n han- fod y gcnedl bon o Indiiud hacrsi rhai yn beHdant fod dyniono cirwiredd dtamLeuot wed: bod yn ymwfied ? hwy eu bod yn siarad yr taith Gyu'r.t.e?; :t bnd ami-yw c Fib!au yn en p?t:i yu gyir?cdin, tm yr oedd ereiM yn Fif.3'aii yii eii plit,i vii gyfl.i,c?diii; ti-it yr oe(l(l ei-eill 3?ll Peth adnabyddHS yw fod amryw o tyfrau wed: cae! ou hysgnfcnu, ay wah?i&i amserau, 'yu yrAmenc .ni.f- hyich y pwnchwn, rum o honynt asafant yn <,adani dros hanfod y cyfryw g<;nedt, ?'? y n?e ereiii \n ('vn-.f y cu'bife! chwedl ddychymmygot. Tii?fay boothyn med<iyn?sy<!d urhinau jiyfryd yrafon Missou)-y. l?-wd Ii ddit'fawr ng syddyn t:u'di!tt o di) y <?on!cwin, tnn'rMor nmwr yr bon sydd .yr<gcsadwy (navigiible) dros 15 cnntu aitdiroedd,* .c yn cwyn;po i'i- Mississipi, yu-agos i 41 gradd o Lededd (Latitude) i'r Gugledd, a SO gradd o Hydedd (Langilude) i'jr Gorlie- win.—YM awl' y mae gcnyin mewn coflyi'ra:t t- o'n Ty..vysogioll I)-.i-ylio,,Yllgl)Yicll Y,Pw.Y(Ii.vl-, i;oo, o Dde- heubaith Cynu-n, nc Go<- Uewm,;). thybh' iddo WHoniuu-am ryw barth o Mextco, acyndcbyg iAbe)- y Mtssissipi. A "'adad mai ieUy y bu etto y mae yn ymddangos yn Ued anhe- byg iddo efn'i gymdeitbion fynpdar hyd yr atbn fawr houo, a'rhou y prydHyny oedd !!eb<:i chwUio aliuu See JI1ifckill¡;on's 1tlap of j'orth America; -f- lid, Rider'" ilisior¿; (if' Bngland, 1 IQ!s. ?j <h-os fwy 11a mil o findiro'(dd, a sefydlt1 eu hr:nasn at i JanauyMissou-y; ondetto,sicr ywnadoedd hyn yn! amnhosibt. Pel yr.ymddengys fod eich Cohebwr yu ynatoddi liwylio,i'r byd.?zeull,dd,,ac i gad aHan y geuedt, hono hen,Gym) y, os yw hyuy yn..wHeuUuiradwy, n-yti a'i cynghorwn yn gyuta.f t wneuthur am OrieaHs Ncw- ydd, yB Morgainc(GM/) Mexico; ac cscyn cddt yno at- hyd y Mtssissipt .i'r Natches, oddiyno i New Madrtd, y I- "Tth gythrfodfa (coH/M.n!-e) yr Otuo Üqvr n't- S6 gradd, SOmunu. <. Lcdedd Goriiewniol, ac oddi ynp i Fort St. Louis, yr hyn n't dwg yn agos i'r man ag y ruac y Mis'-oury yn ym- gyssyUtn &'r Mississipi.—Os dichan y sy!wnd<m nchod i-oddiunmathofoddlonrwydd i'ch Cohebwr, y mileut yn ho!!ol at ei wasanaeth. Ydwyfeich gostyngcdig wasanaethwr, Q.S..Wedi fynyfodiad i.o America (dywedwch 8 mlynedd), y ma.e y Missonry ac afonydd mawnon er- eiU wedi cae! eu chwdio aUan gun ddymon celfyddgar, wrth orchyHivn Dywodt aeth yt- Ame)-:c, y rhai ydy!)t wedi cyhoeddi Dydd-!yfr (Joit);ti(it); o'u mordaith (er nad wyf fi wedi ei wcied) yr hwn a adgyhoeddwyd gall PhilKps yu L!undain. Myddai y Uyfrhwn o't- puys mwyaf yn ddtammau i un person a fydd.ti yn bwriadn chwiiio i')' parthau hc'ncth da-fawr, "o du y Gorllelvin i' Mississipi. i t l i u dir fawi- o d,,i v Goi- i

ENGLYNIOK AR. YR IIEDDWCH…

Family Notices

--- ft-I.LC:\G-:'\ E'.í' YDD…

..... MOR W )ITIl'ItPIF, A…

MARCHNADOEIH3 CARTREFOL.