Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

J..... LLUiSDAlN, S u>wus,…

[No title]

[No title]

SENEDD YMEKODIiOL.■

News
Cite
Share

SENEDD YMEKODIiOL. TY YR A R GL JVYD D I. Dydd Merclicr, Mui m.—Hltoddwyd y cymhieradwv- aetit Brenino!, trwy ddirprwyaeth, i Ysgrif y Tal ych- wanegol i Dalarnwyr, am lettya J\Iihvyr-Ysgrif Vi- rwy yr Ofieiriaid ac amryw weithrcdoedd anghyoedd ereill. [Gwybyddcd yr ar.hyddv.se, fod pob Ysgrif a ddar- llenir dan- gwaith yn mliob un o'r ddau Senedd-dy, yn gyfraith, cyn g yiite(I ag y rlioduo y Iii-eiiiii iieu y Bliag- lawei gydsyniad iddynt.] Cy fod odd larll Stajiliope 1 ar fod i'w Ysgrif ef i IlIddias carcliariad dyledwyr tlodion, am gostiau cytraitfi, gael ei ddarllen yr ail waitli. Yr oedd efe (Stanhope) yn givybod am gain-ymddygiadali diweddar Dn prvvywyr (_Attomi.es). DaeC.i Swvddog llyngeso), (meddai ei Arglwyddiaeth) adref wedi mordaitli o bed- an blynedd, ac od oes neb o'r cyfryw ddynion yn y Tv, yr wyf yn gobeithio y teimlant ynghvleli sefyllfa v cyf- ryw ddynion. Beth, fy Ai-gIwyJdi, mdoeddamo gym- umiut aswlit 0 ddyled. Cyn gynted ag y daeth i dir, sawrwyd ct ailan gan un o wancWyr y gyfraith, tyb- iodd y gailasai gael rhyw beth oddi wrtlio, a phan ddaeth efe i Chatham, daJiwydef yumhen deng uHmud wedi iddo ddytod i dir, am ddyled dybiedig. Buasai raid i'r dyn livvn tyned i gavchar, ond meichiwyd ef gan Lyngesydd anrhydeddus7 a Masnaehwr yn Chatham. Efe a aeth at Gyfi eithwr, a gofynodd bcth a ddylasai wncuthur? Ù! (eb y Gyfreithwr) dygwch gynghaws, ac myti ali ennillat i ehwi.' Ond^ganbwyll! (meddai y bwyddog), beth fydd y .cli,aiii ohyny?' 'Beth, (me- ddai y Cyfreithwr), myfi a'i henniihif i chwi am 1001.' Aroswchl a ydyeh chwi o ddifrif? 1()01.! Ni cbydsyn- iaf a hyny. Os rbatd i mi dalu tOOl. gwell genyf na hyny yw tain 311, y dyled am yr hon y gwelsant yn HMas ty iiaia, A'r gwir yw, efe a dalodd si 1. i ochelrtl cyfraith, cr null oedd anio swilt o ddyled, Yr oedd I swyddog arall, yr hwn a fuasai yngvvasanaetlr ei Fawr- hydi ling mlyuedd dywedwyd wrtho am dalu dyled o 2,ul. pan fyddai yn gydeus iddo; ac am liyny ni tlialodd yn ebrwydd am hyny ymgrafangwyd ynddo yn ddioed. Ac yn awr, beth dybiweh ehwi, y rbedodd ei gyfreithwr ef y ddyled ? Fy Arglwyddi, yr oedd arno i dalu o gostiau yn unig." Ystyrid hyn yn eithaf gwarlhus gan ei Argiwyddiaetb, gan syhvi y d-;Itiili- cyfreithau y rhai a noddaut y fath ymddygiad gael en dileii o fyi'i-ati'i- ddeddfau. Yr oedd efe yn eyfrir llyn yn waeth iasnaeii mewn eaethien Affrica, agalwai ar yTy ddidd- ymu'r fasnach menu eaethien Brytanaidd. Aehwynai Arglvvydd Klleiiborotigh, am nad oedd yr Iaill Pendefigasdd wedi trin awdurdodau deddfol ei wlad gyda'i haefder arferol; yr oedd efe wedi dywedyd y gallasid liusgo gwr i garelmr yn wrtliwyneb i hen gyfraitli y tir, ond yr oedd yr r.rl'cr o i'aelnno wedi ffynu 0 IVC( l i i l YIILI dros 3'10 o Hynyddan; ac yr oedd yr hyn yr achwynai'r Pentlcfig dvledog arno yn agos cyn hened a'r gyfraitli ci iiuii. Ac mewn atebiad i'r rhysedd am yr hyn yr achwynai'r Iaril dyledog, nid oedd ganddo ef ond dy- wedyd lot! pob ymddygiad o'r fath yu gospadwy wrth ei hysbysu i'r Barnwyr. Yr oedd pob Dirprvvywr a 't tyddat yn enog o weithredoedd anaddas yn agored, nid yn unig i goili ei go.'Wiau, ond i dalu costiau'r amddifi- ynivr hetyd^ac efe a ebwcnnychai wybod pa un a cdd F Iaril 'dyledog wedi sylwi ar engiatf 0 iawnder yn Neuadd Westminster. Os na sylwodd, pa ¡ ham y gwnaeth anghy[¡áwndcr yn dcstnn ei achwyniad. ,?f-av. (lesttiii ei aciiin-yiiiacl. y T? zir y eyiii)y??-( I i,cs yi- ei he: byn 43—gwat.ama?th :?.FeHy coilwyd yr Yss;nt'. —Yrydymyn deal! i ail dd;irileniad Ysgrif araB 1arll Stanhope, gad ei Uccauheb ymnu:iad, annogaeth Arehesgob Armagh, aeth yr Arglwyddi yn Eisteddfod ar Ysgrif Llys Eglwysaidd yr Iwerddon, a chytunasant ei chyhoeddi heb un cyfnew- idiad. Darllenwyd Ysgrif y Tollfeydd, Ysgrif y Swvddan Trefedigol, ac Ysgrif y-Fasnacb Americaidd y drydedd waith. TY Y CYFFREDIN. mercker, 18.-j-Dai !lenwyd Ysgrif yrHoj>ys y drydedd waith. hnt.-—Gosododd Mr. Prothcroe Ddeisyfiad ger bron j yTy, odiiiwrth ddinas Caerodr, yn erbyn gwneutlmr cyfnewidiad yn ngbyfreithan'r yd, yr Imu a vsgrifnod- wyd gan fwy ua M'f trigolion; parwyd ci osod ar y bwrdd. Gwener.—Ymddanso«odd y Sirydd UItnay gcr bron yTy, a Deisyfiad oddiwrtb fwrdeisiaid Llundain, vn erbyn vmrhyw gylnewidiad yngbyfreitbau'r yd. Dcr- byuwyd y Deisyfiad, a pharwyd ei oscd ar y bwrdd. Dyjtw'yd banes yr ymdriniacth ynghylch Ysgrif tros- glwyddo'r yd, a chytiniwyd ar fod i'r Ysgrif gad ei din llen y drydedd waith dydd Linn. Dywedoud Mr. Kose, ei fod yn bwriadu cynnyff, ar fod i'w Fawrhydi gael awdurdod, ar ua amscr. pan y gwdai achos, i luddias trosglwyddiad yr yd o'r deyrnas. Da'rllonwyd Ysgrif Dygiad yr Yd i mewn yrail waith. Boddlonodd Cangliellawr y Trvso'rlys ar i ystyriaeth pellach o'r Ysgrif gael ei gohirio, hyd oni cliai Bonedd- igion yn y wlad amser i wneuthur i fynu eu meddyliau ei cliyleii. Gosododd Mr. V< Smith, Ddeisyfiad ger bron 0 Norwich yn erbyw cyfnewid'-adau ynghyfreitlsau'r Yd. Annoeodd Mr..Banks, ar fod i eisteddfod dewisol gael ei drefci i cbwilio i ansawdd masnaeh yr yd, nior belled ag y pcrthynsi i drosglwyddiad yd tramor i mewn, <.vc. Yinranodd y Ty, dros drefci Eisteddfod, 42; yn ei-byii liyny 99— gwahaniaeth, 57. Hun, 2d.« Gosododd y Slilwriad G..Longton, Ddeis- vllad ger bron, wedi ei'y?grifnodi gan 0240 o drigolion y Dati;, yn erbyn cyfnewidiad ynghyfreifliau'r Yd.

If-l? . (''7- ' I ?U/ L -…

I - GEIRIADUR BYR. i