Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

J..... LLUiSDAlN, S u>wus,…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

MAWRTIJ 24. Nid ocs un llythyr-god wedi dy-fod o Paris wedi dydd Sid, yr hyn sydd fwy o ocdiad nag a ddygwyddodd o'r blaen oddiar yr agorwyd tramwyfa rcolaidd rh wng: y ddwy w lad. y cylioeddiadau canlynol ailan 1 dri- golion Ynys Elba, ar waith Bonaparte yn cym- meryd Llywodraeth yr I nys iddo ei hun. Y maent o beth pwys, am cu bod yn dangos y sef- yllfa, a'r enw a feddianir ganddo -yno. Nid yw efe yn gartxharor, ond Brenin yr Y nys ac fe ym- ddengys yhmheilach mai ci ddewisiad ei hun oedd myned yno:-— TKIGOLIOX YNYS ELBA !—DamwesnaU hywyù. dynol a dywysa'-asit yr Ymcrawdr Napoleon fcij mysc, ac y mae ei ddewisiad yn ci roddi i ehwi fel Penadur. Cyn myned i ganol eich gwlad, danfonodd eicif Penaeth newydd a mawrydig yr ymadrcdd- ion cafbiyaol ataf; ac yr wyf yn brysio i'w my- negu i chwj, o her", ydd eu bod yu wysH civil llwyddiant rhngliaw :—" Cadfridog, aberthais fy iawiidotaa, i lesiapt fy ugwlad, a chedwais i mi: fy h?n y IJywodraFlh a?' UJeddiant o Ynys Elba; a.'r hyn y cyd?yniodd yr holl Alluoedd. Bydd?ch cyn f?yuedagi:ysbysu i' fr?uUony ;?odd y mae pethau yn ,t? 1! y" brGsprmci, ac o'i, dewisiad a wnaethum o'u lIvnvs hwy yu d rig fa i mi fy hun, wrth ystyricd addfvvynder eu harferion a'u hardal. Dywedwcli wytbynt, y byddant yn wrthûdrychau parhaus o'm gofal nnvyaf byvviol." Ei.B.AID !—Ni'th raid ir geii-iaii hyn wr(h lln eglurhad; sefydlant eich tynghedfen. lfulf- iodd yr Ymerawdr Lun addas am danoch; fy nyiedswydd yw gwneuthur y evfiawnder hwn i chwi, yrhyn a wnaf yn ewyilysgar. Trigolion ynys Elba, yrydw)f fi ar ymadael à. chwi; hydd yr ymneilldcnd hwn yn boenus i mi, o herwydd fy mod yn eich caru yn ddiled- rith ondy mae'r meddw 1 am eich dedwyddwch yn llcihau chwerwedd fy ymadawiad: H. pha Ie bynag y bydehvyf, myfi a gofiaf riiiweddau tri- golion yr ynys lion, a'r dymuoiadau a dcimluf drestynt. DALI SMK, Cadfridog Rhawtcr. Pi): tv Fcrrajo, Mai A, 1.814. Yma y caulyn cyhoeddiad arall eddiwrth I-- raghaw YIp; Elba, yr hWIl agyflawiiai swydd y Rhaglaw, i drigclioii yr ynys bono :— Y maE, v dygwyddiad mwyaf dedwydd a ellas- ai egluro hanes ynys Elba, gwedi cymmeryd lie ger bron cm t'vgatd. 1 mae ein Penadur Mawryddig, yr Ymerawdr Napoleon wedi dyfod i'n Hhcddwch géUI hy!iyrcdia rydd i'r gorfoledd hwnw a raid fod yn ibfo dros eich calonau cy- flawnwyd eielt dyrnuuiadau, a diegelwyd ded- wyddwch yr ynys. Gwraudcwch ar y geiriau hygof cyntaf a ymcstyngodd efe llefaru wrthych, trwy gyf- rwng y Swyddogion cyhoedd," Byddaf i chw i yn dad da, byddwch chwithan i mineu yn blant da:" Bydded y gciriau hyn dros fyth yn argraifedig ar eich calonau diolchus. Yrngasglwn o gyl-ch ei berson cyssgredig, am y mwyaf awyddus a iFyddlon i'w achub ef: a hyn fydd y taliad hyfrydaf j'w gal on ddiolchus, ac fel hyn y gwnawn ein luinain yn deilwng o'r fmint nodedig a ganiataodd Rhugluniaeth i ni. Ts-raglaw. -Pi i ki Porto Ferrajo, Mal 4, 1814. Gyrwyd ailan gyhoeddiad arall ar y Gfed o ys yn Elba, gall Ganon Mglwys Gadeiriol Pisa yn yr hwn y cydnaby- ddir y fraint arbeuig a gafodd y tiigolion, sef cael Eneiniog clodfawr yr Arglwydd,. &c. i'w plith,gaa ahv ar y trigolion i j inostwng i Na- poleon Fawr, a'i anrhydeddu yn ddy ladvvy. v 1 1. 1 ('" Yr ydym wedi derbyn papurau Caercfroc. Newydd, yn yr Americ, am Ebrill y 7fed. Ca- darnhant yr hysbysiaeth a dderbyniasom yn ddiweddar o'r wlad hono, ynghylch ddead y cy f- reitiiiau gort hrymus, y rliai a rwystrent y trigol- 'I" rl 1. )} 1 d ,J t i dderbyrj nwyddau masnacriol o* wlad hon, &c. ond o. hyn ailan I bob mcuduxi o'r hid hon gael derbyniad yu. holl loug-byrth v, ,'HI)' u Vi. 0." J America, it gwledydci amnhleidiol;' ymddengys yn awr fod Mr. Madison ei hun, Llywydd yr Lrnol Daleithiau, wedi annog y Se- nedd a Ciiynnyrchiolwyr y bobl i'r mesurau hyn. Y mae yr holl bnrotoadau am y rhyfel dymhor ag sydd yn neshau, ar gyffntiau yr Americ, yn mron a'u gorphen hwyiiedd y Newcastle, o50 massgnel, a'r tan-bel-long Erebus, o Portsmouth ar y terfynol ar yr achosl ) farv,, y ( l d,a d u tei,f y iiol ai, yi,

SENEDD YMEKODIiOL.■

If-l? . (''7- ' I ?U/ L -…

I - GEIRIADUR BYR. i