Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

J..... LLUiSDAlN, S u>wus,…

[No title]

News
Cite
Share

L L tl -'q"l 23. Yr ydym wedi derbyn papurau o Paris i'r 20fed o'r mis hwn ;n'.ym'ga'r Gazette de France fod y cytundeb heddwcli wedi ei ysgrif-uodi, ond bod y cyhoeddiad o hyny yn cael ei ohirio hyd oni gadamheir ef gan Dywysog Rhaglaw Prydain. Enwir amryw o'r ammodau, ond gan nad yw y cwbl end ;mturwaith, gwell fyddai dysgwyl yn amyneddus dros ychydig hyd oni gailom hysbysiaeth Swyddol. Gwrthwynebir ty stiolaeth y papúr uchod gan y Journal des Dcbats (papur arall a gyhoeddir yn Paris) yr hwn a ddywed nad yw trefniadau ac ammodau y cytUTideb" yn adn&byddus etto. Mynegir mewn liythyrau aj-ghycedd fod M. Talleyrand wedi codi Ilawer o wrthiddadleuon yn erbyii dvvyti y inryddau a weithir yn Ltoogr i Ffrainc ar sylfaen y gynnadledd yn 1780. DsrbynWyd hySbysiaet.il Swyddol yn Paris fod Sweden wedigyru ailan orcliyinniyu i warchae ar Norway 's Dyw edant fod y Brenin wedi trefui Fistedd- i fed o ddeun?w Aelod, sef naw o'r Codf Deddf- j roddd, i adolyg.u y Ffurf-lywodraeth newydd. P:ni?afodd Count Lynch.; MaerBouideaux? yr anrhydedd b ymddangos ger bron y Brenin, ?o? ucdd ei FaWrhydi iddo os (,edd efe wcdi dof- byn y llyfchyr-a ddanfonasai'r Brenin iddo; Syr, e Maer) gan dsod ei law ar ei galon, Y mae vnsa ;—ac oddi yma y daeth," meddai y Penadur ) rl> gorol hwn, gan daro ei law ar ei galou yn yr un modd. t r ydys yn fybied y bydd i Ofieiriaid Con- adol St. Lazarus, y Cenadon trainer, a'r Ys- bryd y i Jiai dan y teyrnasiadau blaenorol I a /uout.mor wasanaethgar i FfrainCj gartref ac ¡ odd! cartrcf, i gap! eu hadsefydlfi yn fuan. I Nid yw y Lrenin h fe I'd i stand wedi ynnostwng etto i ymweled a Madird, ac y fode'r b'aid y rhai a a!want eu hunain yu gyfeillion iddo, yn pariiau i wrtnwyfiebu ei gymmeradwyaetb o'i- Ffurf-lywodiaeth newydd; ac o'r tu arall, my- t v" f. C t 'I y papurau Ffreugig, fod y Cortes yn ym- 1 roddi eynnal eu cyiundraith o roddi cyfreithau. ac nid eu derhru. A thbid v bvddai i'r Bi e- inn gyrhaedd y brif-dddina-s ar y 14eg, ac y ter- II' fynai ei ymddangosiad ef yr angliyfundeb. CymmFir hysbysiaeth. o Constantinople Yll, yr Austrian Observer, yr hwn a amscrwyd Kb-f rill 8, yn ol yr hanes hwn, y mae lluoedd Tyrc- i ) aidd yn ymgynnuli mewn aniryw barthau o Na- ¡ toiia i ddarostwng y Pachas, yr hwn a ddefnyddiodd y cyile a dybiai cfe oedd yn dra chymhwys i godi gwrthryfei, tra yr oedd y L'ywodraeth yn ddyfal yn nghylch y f gorchvvyl o ddarostwng y gWrthryfelwvr ag oeddynt wedi codi yn nhaieithaa Asia. Y mae rhyw derfysc wedi tori allall hcfvd yn Bosnia (ta!a:th o Turkey Ewrop) ond y mae y Lly- wodraeth wetii trefnu mesurau i'w lonyddu, yn y fath fodd ag i beJdio troeddu yn y mesur lleiaf ar reolau y cj tundeb rhwng Turkey ac A-wstria. Nid Oi') fawr isysbvsiaeth o bwys pJ y papurau Film ye, a idd a dderbynwyd y bore hwis; vnyneg- I ant fod anghydfcd o gryn bti'ys wedi cymrneryd lie rliwrig Davoust, a Chacll'ridogion Ffrengig ereill, ynghylch ymddygiad y blae^af, yr hwn daifit y mcdrwn j rne d dant a ro d dwvd mewn da lfa (pria y ine d rwn gredu h ylI) I Cadvvyd gwledd ardderchog yn-Antwerp gan 1 r Dutch, yn yr hon yrcedd y Cadfridog Brn- tanaidd Graham, a Ilawer o Foueddigiou envvog ereill. Y mae amryw o 10 hwylio yn ddi- wcddar tua'r Aineric, a. Uawer o arlwy ac arfau rhyfel. Dywedir fod y Mor-raglaw Americaidd, llodgers, wedi myned i llaenori a'r rai o ljnioedd y wlad hono: a bod y President, (y flVeiuad ag oedd dan ei reolaeth ef) wedi ei rhoddi i fynu i I orphwys. ———— Cynnalwyd cyfarfodydd, neu yr ydys yng- hylch eu eynnal, yn holl dreii mwyaf Prydain Fawr, ynghylch y cyfnewidiad a fwriedir ei wneuthur gan y Sen odd y nghy freithau'r yd ac y mac dfisyiiadau ynerbyn hyny yu cael eu gyru i'r ddinas o bob parth i'r wlad. CynnaIwyd I cyfarfod ar y pwnc hwn dydd Sadwru yn Liver- pool. Y mae amryw o Aelodau'r Senedd N,ed; amlygu eu meddyliau ynghylch yr angenrheid- rwydd o amser ac ymofyniad manwl i'r ac!fbs cyn y cytunir yn derfynol arno, o henvydd pa  yr eisteddfod hWH. ham fybtr :-asg0!'phpniryre?teddfod hwu. Gorchy-my?odd y?Llyw?drapth ar fod i bob carcharor Brutauaidd ar ei ddychweliad adref i I '1\1 ;] 'r l gael \ii cyn. gynted ag y tir'o yn Mrydain. Y (", 'l ,1" .11. '1'1 ) nx-te'r Cadpon Mot??V ? P?? ?s? y p?'ser i roddi y amserol hnll i dros hi 0'1 wladwyr eisoes. Mvnega swvddog mil wra'du yr hwn a ddaethai i Portsmouth dvdd Sad wru, o Bourdeaux, fod y Centaur 71,-a'r lions uu hwylbren, Chapengrri1 ynghyd a rhai trosglwydd-longiu wedi hwylio oddi yno, a'r catrodau 7fed ac 87ain gydi hwry tua'r Ampilc. Mynega'r cyfrif swyddol a osodwyd ger, bron Cyifredin, fed y riiifedi canlynol o swydd- j 1 ogion yn perthyn i fyddin y gad-res5 Maes- í ly v. ydd> j n di-rbya lh; *Vn dal j 74 Cadfridog yn • derbyn ifawn dal, a 7 yn derbyn banner tal— j i gyd 81. ls-gadfridog, Jlawn dul '2G5 lianer | Milwriaid, llawii dal tl1; haner fal 41—i gyd 152. Is-lilwriaid, llawn dal 51H; hanerLll IOO-igyd 618. Uch-gadpen- iaid, llawn dal 572; haner tal 40—i gyd 012. Cadpeniaid, llawn dal 2,504 haner til 456— i gyd 2,9CO. ls-gadpeniaid, HawlI. dal 3,809 hanertàl 816—i gyd 4,725. Marehfanerwyr (Cut-itets), llawn dal 224; haner <al 66—i gyd 290. Bauerwyr, llawn dal 1,920; haner tal 78.i gyd 2,298.—y cwbl oil 1.2,119. Cafodd y Magniucient cryu lawer o niweid gan fellt ar y 17eg o'r mis hwn, pan ocdd yn gwib-hwy lio i'r Gorllewift r Blymoutli; chyll- ivvyd parth uchaf ei hwyibreni yn ddarnau, a gvvnawd twll crwn trwy ei phrif-hwylbren, gan yr elfen danllyd. Nid ydym yn clywed i neb golli eu bywydau. Lloii uddiwyd Goruch-olygwr (Supervisor) ynghylch naw m'ynedd yn ol, gerllaw Ashbur- ton, swydd Devon a chafwyd y llofrudd ailan yn ddhveddar ymnhlith y carcharorion Dry tan- asdd, y l'hai ydynt newydd dirio yno o Ffrainc. Ere a gyfaddcfudd y weithred, ac y mae yn awr yngharchar y dref bono. Dydd Sad wrn diweddaf cynnalhvyd Cylchwyl Cymdeithas yr Ysgol Frutanaidd yn ol cynllun J. Lancaster, yn y Brif-ddinas; ynigasglcdd i lluoedd o Foneddigion a Boneddigesau yn fore i Neuadd y Seiri rhyddion traddodwyd amryw o areithiav by wiog ar ddefnyddioldeb y sefydliad gan Ddug Sussex, Mr. Whitbread, Dr. Hanrel, o Rwssia, ac amryw ereill. Ymddengys fed. Joseph Lancaster wedi eu gadael, gan achwyn mid oedd yn cael annogaeth angenrheidiol; eithr tystiai Mr. Whitbread ei fod yn cael punt y dydd yn ot y cytundcb, hyd [leg gwelodd efe ynaddas i a. hwy; pa fodd bynag, yr oedd pawb o'r fain, nad ellasai ci ymada wiad i wneûthur y niweid lleiaf i'r sefydliad rhagorol.

[No title]

SENEDD YMEKODIiOL.■

If-l? . (''7- ' I ?U/ L -…

I - GEIRIADUR BYR. i