Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

J..... LLUiSDAlN, S u>wus,…

News
Cite
Share

J.. LLUiSDAlN, S u>wus, MAI 21. "^TTID Uawer o hysbysiaeth o bwys sydd yn ?? mhapmau Pans, y rt?.i a dderbynwyd y bore hwn. Y mae'r Brenin wedi gyru ailan ordinhad i un o ddinas lywodraethwyr y rha< ydynt wedi gorchymyn na byddo i neb) molchi yn y Seine, oddi fewn i'r ddinas, cud mewn a i)he byddai gorchyrnyn o'r fath yn eael ci yrn ailan gan tiaonoriaid dinasoedd a threfi Prydain Fawr, bydda yn fodd i luddias Uawev o anweddcidd- tlra mewn Ilawer o leoedd. Nid ces nemavvr o ddv.Ti arall yn y Monsieur, Ond annerchiadau o amrywiol ardaloecld, dinasoedd a tbreii yn -Ffraiiic, i'r Brenin, yn amlygu eydlawenychiad y tiig-Mioayn achos adferiad yr hen deulu Bren- inol, ynghyd ag atebiad ei Fawrhvdi i'r naill a'r Hall o honynt. Y mae'r Cadfridog Camot CHJI:1ghw Ffreng;g Antwerp) wedi dychwolyd i Paris, a chael yr anrhydedd i ymddangos ger bron y Brenill; ac y u ae'r Xdy ngcsydd V wheel wedi cyrhaedd Paris hefyd. Myuega'r papurau hyu mewn modd pendant, tod Bonaparte wedi trefnu'r Cadfridog iie;t;and i fod yn AVeinidog yn achos parthau nesaf i mown i'w Ymerod^eth eithr nid ydys-5 yn gwybcid hyd yma pwy yw ei weiaidogion ereill. Dydd Sul diweddaf, wedi'r ffcren (mass) tyng- wyll Gweinidogion newydd y Llywodraeth, wedi'r llw cynnorth- Avyasant mewn cynghor ar yr hwn y blaenorai ei Fawrhvdi. Yr oedd y Cardinal Maury i ym- adael a Llys yr Arch-esgob ddoe; ac am haner awv wedi dau efe a'Í gadawodd. Acth Brenin I'rws ia ar y 1.5fed gydft'r Tywysog Eugene i Malroaison, a threuliasant ran o'r dydj reo yngh)d. Mynega'rp:<p«rau hyn eu bod yn teimlo eisoes fod L'vwodraeth gyfiawii a thadol wedi dych- "weiyd, o herwydd y gofal a gymmerir i chwilio i'r achcsion o garcliariad tyrfaoedd o ddynion, o dan Lywodraeth ormesol Bonaparte, y rliai a synent wrth gael eu hunain yno, heb wybod o ba L'iau y cyhuddasid hwy..Gwnawd yinofyniad dyladwy i'r aclios, ac y mao yn anmhosibl ffurfio amgyffredfon am y dirdra anghyffelyb o'r fath' 1, a gyflawmvyd. Yn Bicrete yn unig cafwyd Ilawer iawn o ddynion heb un achos cyfreithlon am eu carcharu. Cyn gyntcd ag y gorffener yr t?? 11 1 a, ei!er y, ymofyniad yn eu hacbos,• fe ryddheir y gres- ynolion auuedwydd hyn, o'u carclia-rau. "\V,th yr hysbysiaeth canlynol fe ymddengy Bad yw trigoiiol1 yr Am eric yn taiu Ilawer o barch i fancran ann^hleidiol:— Y mae llong o Russia, y Sr. IXio^lai, o pen- facola i Liverpool, wedi cael ei chyinmeryl gan yr herwlong Americiaidd, y Saucy k. a'i danfon i loug-borth yn ndiartlian deheuol yr Atneric. GyrwycLlIong fawr arail a berthyna.i i St. Mary yn F Amcric, gan herwiong aiaii o'r Unol Daloithau." Ymnc Ilawer o sy Iwadau beirniadol, yn mhnp- urau Dublin, am y 17eg, y rhai a dderbynwyd y hnre hwn, ar lythyr M. Qearantot^i, yr hwn a ysgrifenwyd i'r dybcn i ddangos fod Peiiaeth- iaid y Pabyddion yn Rhufain, yn cydtfyned a'r Ysgrif a fu yn ddiwcddar ge; bron So-nedd Pry- i'ain, ynghylch derbyn Pab}ddion yr Iwerddon i swyddau yn y wladwriaeth a'r fj ddin, ar am- modau neihduol, oud yr hon a. wrthcdwyd gan y Pabyddion yno. Ystyrir y Ilyfhyr uchod gon Esgeh papaidd Dromore, yn ei atebiad i'r Poynter, nid yn unig yn iiollol ddiangenrheid- jol yn bresenncl, and yn i.iweidiol"yn ei gan- lyniadau, ac yn cael eu ffieiddio gan y corff cyf- rifol o liabvddion yr Iwerddon. Ac mewn trefn i amlygu y teimlad hwn o alg^srwvdd at y Hyth- yr, myuega'r Dublin Evcnhig Vost, fod yr hys- bysiad cy hoedd canlynol "wedi cael ei ar ddrysav. rhai boneddigion, y rhai a drbid eu bod yn b'eidiol i'r pe(o, neu awdurdod nccaol i'r Brenin yn newisiad esgolion yr Iwerddon Njb ■ ynnuUculfaocdd i Offeiriaid yr azcdur- dod lIccaot." Ac mewn canlyniadi hyn gwzg- hawyd 1 awer o g^peli. Yclnvanegir fod Mr. Stannton, otfeiriad plwyf Carlow, wedi cael ei drwg-dybio o hyn, ac am hyny iii(i g?-ni- ?aiut ag un dyn o'r tiorf a ymgynnullasai o n)aint a, Lin cl?,ii o'r coi-f oni ym- W)tbcdtdd efe i'r daiiadnu a bi iodolid iddo, a el'e 1'r ("Pli;id,!ii ,t bi-ioulotid id(-Ol It thystio ei fed ef vn ystyried y iiythyr rhag-ddy- fydd Bab ildd yn yr luercklon, end befyd yn ciid l-,c-f?-d )- i A 'd.iad E-gob i'aLaidd Dromore, i Iythyr. Dr, P V il, r, yr hwn a ddanfonodd iddo lythyr Q arantotti < £ FY ARGLWYDD,—Berbyniais mown amner cyfaddas, y = gvifen Monsieur Quarantotti, yr hon a ystyrir genyf li yn hoilol ddiangenrheidiol yn b. tvcitol, ac yn niweidiol ,yn ei chanlyniadau. G hvÍd am y < neu'r awdnrdod necaol, o Hcho. oman y Llywodraeth, y rhai a gyfodent oddi i rth yr eliaith a ellasai }>(>?pnj'to gael dros Ksgooion yr iwerddon, trwy fod y Pab o dan ei awd rded. Yr oedd yr ofnau h'yn yn frol, yn -wrthun, ac yn o,if-I am fod y bwei lyvvnw wedi ei redeg i la-wr yn bresenol, pa eisieu yr awdnrdod necaol sydd yn awr ? Oin pa beth" sydd ar y Llywodraeth yn awr? Ar yr IGeg o Chwofror, y dydd ar yr hwn y gyrwyd yr Os di.ii ad edaiwrth frawdle Quarantotti, y r oedd Bonaparte mewn modd gweledig yn colli tir y prya hyr.y, gnllisid rhagfynegi ei gwyrapy pryd hyu yn hawdd. Pa ham, gan liyny, y mynai Mons. QHaran-toid [flolyddu v corfF mawr a di-yfrifo! o Babyddion G wyddviig, trwy wfhio. arn yd orainhad afiesiol, yr hwna ffieiddiant tu hw-nt i bob poth a ddichon dell Arglwyddiaeth fi ddycbymmygn ? Yn y lie ncsaf, y mae yn ei gaulyidaftnu yn niweidiol, gan ei fod yn gosod t 'I eghvysig mewn t,t lled- ciuvyrb. O? na cnytuuant a'r ordinhad, y Lly- v wrdra^tn a wua wrthodadleuon o'r newydd yn tu herbyii, y rhai na'aliasai wneuthur blaen os cyhmant ag ef, hwy a gollant ymddiritd y bobl. ir "lyf yn sicr, fy Arglvvydd, Tic, welsech y fyunwrf y mae gwedi godi ynmhob ..Y'-ri c'r Ivrerd'Icn, ni buiiiccL yn el geisio gan i | yr Fsgob llaiaidd-, ac o ganiyniad ni buasai yn cael ci drosglvvyddo i ni iveblaw-hyny, pa ham nas danfonwyd at ein liarcii-esgobioii ni yn hytrach nag at y Ficar Apostolaidd yn rdiaiaeth -L'llui,dair) ? Nid oedd hyn, yn ol fy ineddul io yn ymddygiad da tuag atom. 7NIe?O"- yr anrhydedd i fod, fy Ars?wydd, gyda pharcb, gwasanaethwr tra gostyngedig eich ,,wr ti-,(t L?ost UEjUY. JMewry, Mai 14, ISM. At y Gu-ir Barch. Dr. ??Mfpr, ?. ?c. Llundain" Cynualir Cyfarfod Cyffredin- o'r Pabyddiofi dydd lau, pryd y bydd, iiawii fwriadau cedyrn yn erbyn Quaraivtotti i gael eu gosorj ger bron. Y mae y cyf»ewidiadau rhyfeddol diweddar yn Ffrajnc, wedi peri i gyfnewidiad mawr gym- meryd lie yn marennad y gwiin yn neiilduol, gwerthiad yr hwn sydd yn ,dra marw'asdd • nid Ot's ondychydig wedi cael ei wneuthnr yn y fasnach ltyn yn y pythefnos diweddaf. Dywedir fod ei bris wedi cwyrnpo punr' ceiniog yn y pwys yn Rochdall, LaucasJjire, yr wythuos cyn y ddiwfcddaf.

[No title]

[No title]

SENEDD YMEKODIiOL.■

If-l? . (''7- ' I ?U/ L -…

I - GEIRIADUR BYR. i