Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

l - ... - LLUNDAIN* - Ivm-

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

TO TANNERS. TO BE LET, Ancl iHift! be Entered upon iiiiineclicitels A Compact TAN-YARD, situate at the end -1 of CJowcr-strect, Swansea, late in the ter.iire of Mr. JoiHi fteynoJfis. Tiierr is a tine stream of wtfter runs through tfec preinist-s, aid a Patent 13;u*k Mill has lately hcen woe tod; x For particulars inquire of Win. Spencer, ^wynsea. ARGRAFFIAD .NEWYDD. Ileddrjw y Cjihoeddwjid, mewn un Llyfr, Try{ltp7yg, AO AR WEItTIt GAN D. JENKIN, Ar?'mhdJ y Papur b\m; j enki'¡; Al>ertawe; IJaniel, Eva lis, Harris, a White, Caer- EN-,Il?s, L A?-iiite, CEier- mot, Penfro; Tudor, :t Heath, j 'ynw y a Bfuwn, Caes- A fcJLt.N It AffB'Wn WEDI EI DYNU YN IIARDD, AM BRI3 MOTt. IS* A THRI SWLlA", Tywysfjdd Solomon i lech yd, (VN YR IAITU S.vj-SKF/) KEU, Gyfarwyddyd <h!au Ryvv (Owrryw ft Benyw), MEWjf AMPvYWIOL A>'HW'VLUF.RAU. YR ?wu a am}?a yn ?yHnwn, ?c'.?u modd b ?,r ac c»lur, y moxhl m'.vyaf ha'n<!d i mdrin /i'r I Clefydau .canlyiiol, yiighyd a'r Medii vilóiact!J, nnryaf etleitliiol, y rhai a drin'ir '{j da¡: en peaaa {¡dihluol:- Lrthyliadj neu Lsgorfa an- by.¡nmig Diii v^ A na.'ll ( .'t.-r"h'mn) t'olfj'rcht\adi¡ at hryd !)tCpU!?d (?<?-<'?!h-?) { loryd-^oi'iaidd (/W¿uus) V G !cslJÍ (CJUortmin) ¡ hvvn J'twt Darfodedijraetli Ckfvdan Monvwrwdd Hcwvs(H)(?7.? • Fluor 'Hbùs ??7;?c.s') Gw vnto^Wi'y.vd ( h'lalulrncc) !.)ifofJif-aroholl (GMh) Had-iif ((I o n o rrfi tra) Ciefyd-y-ddneg (Ifypochon- dria). neu y DoLur prudd ghvyfus Anlnvyidor.iu cydfynodoi fi ¡ !ki{:¡¡íor1Yydd j Di)!'y?)r.'n]h-.vydynyc\n:t i!'Hwth(I,'r loiu'iiotyd 1"i1"i" Yfhrya A ;.] ;¡;"i,i";¡-¡¡,,ol C kf}dau jjo \vy i i ( Xerro u <) ■Onaniaetii, ucu Drvtfiyllwcii dirgol [k¡('h¡o}rw ,y(lllj Pesv;rh ,(ire\vyinvst ( RArinnaltsm) ('kfyJ-hrn1in (Scrofula)  CiweiididanItadan 1 I Y ('iofri [;;>o!i> {Scurry) Tf()<J.rF,nyJ, I &6.;c:. At ijr hun yr yvhu-ane.-gir Tracthntcd ar >/ Freeh J frenpig (Venereal Disease), Diferlif-archoli, a (hcendidau haduwt. S. Yn y eyboeddiad defnvddiol- hwn y gwelir Traethatvd ar Cih-fydau Alenywaidd, v Doturiau ddueg, a'r I>arfj»df(1»gaftli. ('ynnnrradwyU- v -llyfr iiwn i ddynioo ieUahic a beeharyn i' dlybn,idi¡i rhag svrthio ar graig iiiig'iieuol (ar yr hon y mae milodd wedi pit cvfrgolli), ac i tod yn fodd ion i'w cadw rhag aiieehyu, holt gyjt- heddfan rhag dinystr. y niae'r gwaitii tra hitddiol hwn yn "fl'nvyth llafur llawcr o iivi'.yddodd o [>joii;id a sidvv ar ^anlyiiiadau -niweidiol rhy w i'ai dirgel a di nystriol, ae mewn trefn i gaei .'neddyg- inrneth i'r Invii y mae'r .Meddyg uehod tvedi cyf«egrn rhan fwyaf ei l'ywyd. Ni ddvlai |ierchr-(!ogion ysgoiion-cvd- westeiol {bcutrdiiig-srliotda) neu athrofeyod fod'hebddo. Dynoda y Jhfryn InrlJ y modd nniojuryrch i iachau TMeohorrliagia, neu |{a;l-lif, i Siphilis selydlog. A t yr hyn fc ychwrtntgir Traethav. tl ar Drytliylhveh dirgel, Yintid- rodd ar A nrtilnogrwydd siwrrywaidd, a Dillrwythder a Di- epilaidd-dra pertaynol i it &c; ol-yniadrod<l.ar fai ahg'ayhoedd adiuystrioj, ac auerehiad i Uieiii, Vtngeledd- wyr, Oybcawdwyr, a'r rhai sydd a gofal Uygiwd ieuenctyd yn y wedi ei eglurau, a'i gvfi wng-uasg;iru, fig ainrywiaeth' o hanesion gwirioneddoi, y rhai IW chyhot'dJwyd'1'ioed ü"r biaen. Yn y rhai yr eghirir arwyddion, y dull o ymdrin, a'r med'dyginiaethau, yn amrywiol ran-deitiiiau'r Clefri poet'), OvvaUanglwyf, t'lefyd-y-!)renin, y Gynimalwst, Ge- wynw»t, a'r Freeh Ffrengig: Riiybfcddioa i ddynion let!- aine am v perygl o gymdeitJuis ae 'ymdrinia"tÎ1 anweddus; a'r gwahaniaeth rtnvng aiwyddion y Freeh Ffrengig a'r Thai a gamsyjiir yn fyuych am danynh lHae acho i bub II VII wrth tyW ran o'r llyfr hwn, yn neillduol ieueiletyd dílall ryw, y rhai mown modd af- Iwyddiannus a rodda.-aut il'ordd i fai twytfodriis, dtrgiJ. a dhigstrh!, gan riiweidio <-u hiecbyd, a dystrvwio eu holl alhiodd b'ywiol ti wy hyi. —bydd i'r cyfrvw gwrdd a jr- dduginiat t/t ffi/.sur-laicn'~ rih tidarllen y dtill o yniiachau a ddarlunir yn v Tyiejisy.dd i. lectiyd• (ftf Am gytaineriad tra rhagorol y llyfr givel vr amryw Ao-olygiadau. At y C-nfl'ri'din.—Ni ddichon dim fod yn brawf cadarn- arii o ddefnyddiohleb y Uvfr fovii na'r gwen'.iad dijrsil'elvb wyd o honaw mewu yciivdig i.nvn o amser. Pinion o"t- Gair a rodtlnyjd i r (health hisn yn y Snn, Star, Co¡¡cÎer, ¡¡¡ion, Time. Daily-Advertiser, ;1 ornin ClIro- liieie, ar rhan amlaf o'r llhcstrgddion dyi-gedig yn [iwrof. Vr ydym yn meddu'r hyfrydwch i atnlygn, fod argrafi- ial a rail" o 11 YI) v 1)1-. Soloutou wodigyhooddi; II-ofr ag sydd yn sior m edicael'inwy o Vtei lji n;ig un oyfansyddiafi meddygol aglywsoin ni son am dano erioed. AVrth ei ddarllen yn fanwl. bydd i'r atiaoii gy fat fod a Uawer a gynghorion a chyfarwyddiadau buddioi; ae. y moddygiuiaethau gorau a'r mwyaf derbvniol yn ddiau yn cael en'dvnodi ar gyier yr amry wiol anhwyldcrau ;1 ddarlwiÏr }11 neillduol \11!iJo, yu gy slal a ehyfarwydd- iadi.a at gynual ieehyd yn gy liivdiiKj], buddioi iawu i ddyn- ion N.ll (ieliireael Tynysydd Solomon i Ieehyd" gan bob ((werth" LI)fran trwyr De,yl"n:.ui, am JS, Y" U.il. LLYFRJU C i MR J EG A SAESSEG, All WEllTH GAN D. JENKIN, ATiGR A FF YD D Y PAPUR IIIV N, YN HI'.OL-Y-CASTElX, ABERTAWE. LLYI'IL\ CYMTtArG S. d. \7~ BmL TFdJLCAlDD, gan y di- jL weiidar Bar'h. Peter "llJiams, wedi d l?""illt!zir P(,,c!r 2 2 0 ('ie'srlvfr Saesncg a ('hymracg, 02 0 0.10 L) Geirlyfr Saesncg' a Cliymraeg, ?'.n y Parcii. \L Rici?n' A.?{.?. 0 7 0 Ilanes y Alcrthyron,- gau y 'FI;.?)?. 'i "),? (, !)hnb?h. 11?0 Espf?uudy Parch. (}. L?:s, D. D. Llyircyn?r 0 9 6 \U!.v<r OHO — —■—= Tiyricdd U\fr 0 90 Joncj. !J:i)?!j??? i 011 6 Ksponiad ar Hnjnp J.ljfr Moses, gan Y Parciu'T. C:'n?y!t Y o(i Un a!'aU, <c.? ei. !?\i:' ? '?? Tt-st.Tn?t \(-?.??d, wedi ei-rwymo U6 Mesarivr Cvffreilinol, ?ne»vn byrd<lan. 0 ?? Talfvriad o Klriadur Cynirnrg a Saesp.eg AV. 0?(-n, F. S. A 0 6 DyJdiwr 0 0 6 R;irctif Civsc i i y Ce y c, tj <ri»l l>atgMddie«lig, gau Tavlor 0 ¡; Goleuni <'m'ns)<')n. 0 1 G A Hwcdd M\fvrdod.: 00? Tr\,nJ"ini'r(;rod 0 ] II ?!<jdei.n Paraiiwy»:; -f 0 0 t ilanes Prydain l-'anr, sail > dhveddaf- Harch. T.' (¡ '1 Lewis 0 30 6 i end Salomon 0 j Taitii y t'erejin. y i i Ln ar?. 0 ?) Tai tíl Lhri,t!,Ula y j y Cyunortiiwy I. 01i <' ytiaw r.had [n\y Ffvdd u 1 P)tt Feddygiiiiaetli y .;? ¡¡f0if!t; ,i; L: f î ?:?.'cs i?efd,?u y Byd Ur%t'aog'ol ('.? a L i? HraK.?. (; -w 9 (.'t)lofnaI?-, 1-i"ietl'l 0 B!tnn:['r Kyd ? .? t:;t.1)1;i¡5:/ fiyia\ u f !)<'<n?(\dd Breuddv, ydion y y fj Llyfr Rhyfeddodau 0 ( N?l!(Lll' Piii? v??i 00ti Hu?uii t'aergaradog q y(j {:¡I!r(f ('¡;)'l'¡': 'i;I; Pareh. '1;. 0 û (j Jones, Dind}('d¡ 0 6 0 Y H¡¡,fd V'sbrytio'l 0 2 (> Drych i'r AnUythy* renog y y s Dr; A o¡,erl (t?)?. <'atecism v Gymmanfa y y 4. Fob Dyn ei Pftjsygwr ei Hun y y Yr un, wed; ei rwyrno 0 t 0 Testament Newydd, gnn J. Uannc 2U Allwedd -Newydd y j y Dinas Saticlaidd y ] y Cri"tvn Jaciiawdtvr y 0 Ethoiedlgaeth y y (j 1:tEI:rJ::Ii¡;:i,1;t;¡ 'l:l:E 0 7:; p Traethavvd Dcfi?dd!)), o ?a.t: y Parch. ?st!us # Cole, wedi <-i rwymo 0 3 G ''tsion o Hymuau 0 0 i» i:¡((f:i;;f(,;g;¡:f: Pererindoil sprysk-l y y g¡i:inJ{¡:\ji:L¡ }i;t;Í)¡,I,¡.!¡; UU? (. 'ateci.sm AtiirawiaeiliolJc Yniar rt'rfoi,?!:yi?tr- chedig Goo; Lew i?, 1). D; 0 02 l,t FHAC S. ES):n;, Annals of Great. Britain 0 15 9 Addisoniana, 2 vols. 0 7 (> Ai-instrong»»ii tlie Diseases of lutantsi* 0 ti 0 i?')?-, ivoyal 8  1 OU Do. '2 \ois. -iio. Notes by Sty'es, muneroui plates.. 3 0 0 Brityi Drama, (;\t<'dcrn ) .5 vols, royal 8vo.4 0 .? ———————— {Ancient ) 8?(.!?.My2i! i>v« 2 !6 0 iltii-r,'s A'o!s. l?.)illo? line paper 0 1:: Ov Bolingbroke's Loi-t! 2 1. r,)-, iil 1 ) U u Heaaii ies of Scotland, a vols. Jjvo. piutes. 2 ij, Brocket 's Gaaettcer, bound y i ? y DuMhu'-i Natural History, bv ?Vood, ?T?i-. 8v". plates .9 91 c¡:/i:1;);): '2 vols. Svo 0 i g Christian Code, or a Djcst of Christ's Dispe.a- ( i ut:,?.). 0 18 0 C,) i; c,)i-?il ? ? c(- t) (? Parallels, 4u>. 1 0 0 Dodd's (^omfort for liie Afflit. ted, 12IRO 0 5> ii ——— Sermons on the Parables, i vols. B.II. 1 :> :i Doiidridgc's F vpo.-dtion, 4 vols. .j 0 — =— — r> vcrlrf. royal 8vo> 2 H: (< I)e.qtil of k l ) Death of Abcl,.12mo. plates 0 40 Fc!iowt'?s Thcoio?y, ? vols, firo, 0-15 0, —>iist;;ry of the ?ibtc, 5 "ok cms 0 10 () GHf? E-?to?tion on tiic New Testarne; 3 vols. G (; 0 ro vat 4 I,) .I. GMM?mtt!i' Works, 6 v<)?. 3'Jtno. 01?? g:(:2lk!¡!'if:IId, ,j.,> l¥ ———-— Economy of N a tare 1 7 (; Gibbon's Decline an d Fail of the P<» ;-n Empire, 32 \o's. 8\<). 3?0 (ilii('sn¡¡t!teXewTp4am(.t 0 M u Huttou's Mathematics, 2 vois. 0 18 0 ————— Memnratioa, hvj. 013t) Hall's (Bp.) Works, 10 vols. 8v<> 3 ay —.—. — Select Works, by ?ratt, 5 vols Sv o 2 0 0 —> Dd. j VQJ?. royai ??-Q. SUO Hnrdis's \'il!age (-'urate 0 a Q lol:t"? oil tt S-,i-ii-,Arc, I OH? Jaco!/s Travel in 8paiut 4to 2 12 !> J<)!:o? (Sir Wim) Works, 13 vols, Svo F) 15 8 Kesmett's Roman Antiquities, Svo. 0 8 (> Life of General ?ashin?ton, bv ?'a!?han,5v. ?vo. 2 10 0 ? Mi!!cr'sRctrospp<'toft!!elHih'(?cnu!r\?YJfs.?o. -U 15 n Macdonald's Tour through Dc.unark and Sweden, 2 vols. Svo, 0 7 G Moody's pious Remains, J2mo. 0 1 v) 'lloc Li N".s 111(,u.? .0 H Moslieim's l^cclefia«(iealIH«tory, 6vols.8\o o 12 (! Mason's Self Knowledge, 8vo. y g (; Self C)s ?ca!? History of the Pmitans. 2 vois. Svo. 0 19 ;¡:dor\ Ilid:¡ry of lilt' ikívei(' ¡¡qm!¡J!c"l v. ovo. 1 S 0 ><iciiolioii's British JlncyclopjeJia, b*.ols. Svo. 4 11 I; Owen on the Spirit, by Burtler, l:imo. 0 40 Oliver's .Scripture [.exicon, 8vo 0 7 0 r's sv,) i :¡i;J>j'f(;¡:j:}r¡, ':i vols. f.\6. i Poems on the Slave Trade, by .Mviis'.ic-r :t\ iir.'i- liam, 2 12 H Roiiin's ).m'¡:t¡it}r, \ob: Bvo J 'I) [i Komaine's Works, 6 vols. Bvo. now edition 2 10 0 Rutherford's Ancient 0 t, Ii Seeker's (Abp.) Works, 6 Smith's Moral Sentiments, 42 Seattergood's Sermons, 2 vols. Svo 0 IS U S?U!:)t'? Retlectio'as, 4 vH]-. 12111( oil 0 Simpson's plea for Religion o 7 O Thomson's Sections, foolscap Sva. Q 4 y Withering's Botanical Arrangement, 1 \ok ?y?. plates .20 \t?:! g "Works, 3 vo l .s. 8v(). plate-i i ?0 i1i'b:i:,> ] g !————— Do. demy 09? ;——?——— Do. demy 12:i-}. () Q y Universal History, ancient and modern, 6F) vois. 21 00 linkrton' Geography, ? ai'i %-oli. 00 Step-ion's History of ).;?' Wa)'satistH? out of the French Revolution, 2 vi>ls. 4 to. 2 2 0 Duncan's popular History of Shipwrecks, 6 vols. 4 0 12:ao. plates 1 40 M;lt'¡jnna\d's Historv?f Land Battles, 4 vois. r?.io. plates 0 16 0 Robinson's Scripture ("Jiiaraefors, 1 vols 0 JG 0 Browne's Sunday Th(»ug!its, if?me U G Honiaine's Walk of Faith 0 1 fi Dawson's Greek Lexicon p  <) 70 Testament of the Twetv? Patriarchs 0 2 6 Robinson"* Plea for tlie Divinity of Christ .0 !A\i<"not'thci''renchCa.n)p:?n'n!!)!ss;a 0?0 Mrs. Rovve's V) orks, 4 vote. UJiiio. bound 1 ] 0 Sailor Pilgrim, by Dr. Hawker D J Beast'i "» iarfusUion of tae eternal Law and ever- A i lasting f r(-:jj)rl 0 3 G Bnrnct's Exi.-nsition «f the 39 Articles, Miu 9 "J .HI 1 "t lh t ,If true Devotion 0 2 Alien Oil the Two CovonanK and on Faith, folio.. 050 Cave's [.,e':IH: Fathers, folk) 'J .i? Chandler's History of the laquisition, 4to 0 5 0 And various of t?!Ie nuiserous to insert in a:i  aflvertisement.  ,IiiJ vai-Lt)vs citlier too Bibles, :.il !I ments, Common Prayerf, 'ipettina: Books, and every Jother description of School Books,on moderate terms. lf3T Boohs bound in plain.or elegant liinduigs dt the shsrlcst noiir.s, anion reasonable-terms.