Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

l - ... - LLUNDAIN* - Ivm-

[No title]

News
Cite
Share

I GWENElt, 20. 1 Y bore hwn derbyniasom Bapurau Ffreiigig ychwauegol i'r 18fed o'r mis presenol. Yr plym wHdisytwi l'wy nag nuwaith fod aufodd- a mewn rhÛ o ttaleithau i'r trcUu aehvir l??s droits ren- itis? or en bed wedi en cymmpdrott a'u ise1hau I gun y Lty?odracth Ragddarbodo). Y mae'r ¡ ysbrydgwrthwynebus hwa wedt ymddaugos yn! fwy?fneiUd?otya Nbaleithiau La Vendee a'r [I Spino isaf. Ac nid yw ei 've(li ('y<!aw? beidip hyd ymn. Y mae Maer Dieppe wedi gyru allan gyhoeddiad ar yr achos, yn yr hwn y galwai ar ei gyd-ddinasyddion i roddi derbyniad dyladwy i ordinhad y Brenin, yr hwn I sydd wedi ordeinio i'r cyfryv drethi, wedi eu I eymmedroli, i barhau dros amser, hyd oni gym- hedrolir hwy ynmhellach, neu hyd oni's ddi- ddymir hwy gan gyfraith ddoetii yr hon a feithrinir mewn distawrwydd; gan eu hêÍnog i I ymddiried yn ojldewid eu Brenin, ac ufyddhau i'w orchymyn. Ni ddichon dim, (medd efe) gyfiawnhau gwrthwy nebrwydd rhai masnachwyr cyndyn, y rhai oddi ar dueddiadau drwg ydynt wedi sefyll yn eu herbyn; y maent yn gydnab- ycldus a'r gyfraith, gan fod y gwreinydd\vyr wedi gwneiithtir yr hyn a allent i'w hegluro iddynt: ) rlnid yw en cospi am eu cyndynrwydd. Ym- oclieiwch rhag en rhesymau twyllodrus. Ffugiant eu bod yngolygu ltes y bobl. Ilwy yn gyfeillion i'r bob!! A. ydynt yn byw yn llai t rent fawr oddi j ar y gNv lit (laItt'l- gyd- ddinasyddion, byddcd i ni floeddio a'n hnil gaion. —Vive le Roi! a bydded i'n gweithredoedd j gydfyned a'n geiriau." Cafodd y cyhoeddiad hwn ei brioclol ofFaith yn Dieppe; dlwnrddodd y rhai a ddidwyllwyd, ac ymostyngodd y masnachwyr y rhai a fuont ¡ gyndyn, i'r trefniadau angenrheidiol, megys y dylasent wneuthur ar y cyntaf. Trinir yr un pwnc mewn cyhoeddiad a yrwyd allan gan Ii ddirprwywr anarferol y 12fed Dosparth milwr- iadd, i drigolion talaeth La Vendee, yr liwn, wedi cyfeirio o honaw at y manfei^on a roddodd dychweliad y Brenin i Ffrainc, a ddywed, hyn mewn tangnefedd na food i'ch ilesmair gorfoledd gael ei aflor.yddn gan ofnau 'a chwediau -brawychus. Na chredweh y ehwedtau tv.-yllodrus a daenir ar icd gan ysbrydion aflonydd a llidus, rr dyben igymy!u ntH?udau cyniai' etch dedwyddweh. Y mae'r Gormeswr wedi mynt'd dros fyUi. Eichj 'le I: ( sydd yn eistedd ar ei ors'edd, gan icli SN,,CL (I (li?toCiCl ei ei 1 amgyichugtu' r ;oil I;,t.,) cii    1. 1 en serchognrYGd. Y map Crefydd yn eich rhwymo i data rch Tywysog cyfreithlon y I deyrr.ged ddyledup iddo ac y mae'r anrhydedd to., J y v.neut!iur yn gyfraith i cliwi ni bydd i chwi wrthsefyll y fath annogaethau J 1 î' f. ,1 e I '()f"flt tl'L f\'(1.1 cedyrn; a thrigolion Vendee a brcfant na fydd ¡ unrhyw aberthjad yn flio iddynt hwy, pan- alwer am- cfajio gaud i y w.ysog a n gwiad. Y cyngreiriol, yn ol y pa- pvsrau hyn» wedi dechreu cychwyn tusg adref; bydd (yddin COlmt WirtgcutRforn groesrr Rhine wrfh Cologne. 1 Y ddau it Brcnin Pnvssia ydynt I yn ymddigrifliau eu hunain yn Paris, ac nid oes I son yn y papurau hyn am en hyma'dawiad, end yn unig, mynegir gan un o honynt fod (ngolion Basle, yn dysgw yl Y merawdrAwstnCt yno cyu diwedd y mis lIWII. Ymwelodd Ymerawdr Rwsjiia a'r Tywysog Eugene lieauharnois .Josephine, gwraig gyntaf Bonaparte, a Rhag-I frenin diweddar Italy) ynghastell St. Leu, yn Mpntmorfency, He y ciniawodd gydag ef a'i, faui a'i chwaer. Dyma'r waith gyntaf y crybwyll- wyd aiA Josephine gau y papurau Ffrengig oddiar y eyfnewidiad diweddar'yn Paris, ac yn hir cyn hyny. Rhifedi lluyddwyTr gefydlog Ffrainc yn amser heddwch, meddant, sydd i fodvyn 220,000, gan gyuuwys 16 catrod o fangnelwyr. Y mae'r pedair catrod S\vitzaidd i gael eu hadsefvdlu yn I Paris yn ol yr hen drefn. Rhyddneir yr holl filwyr ieuainc (conscripts) am 1815, eithr yr I holl luyddwyr ereill a gedwir gan y Liy wodraeih. 'Gosodwyd Monsieur a Thy wysogion. ereill o'r gwaed Breninol yu iiaenoriaid ary milwyr, ond y mae'r hen swyddoglon, yn ol ordinhad y Brenin, i gac! yr unwobr a breintiau ag oeddynt yn eu cael cyn hyn. Nid yw'r papurau hyn yn my. negn dim ynmhellach ynghylch Bonaparte, nac am Norway. Danfonodd M. Mallet, yr hwn sydd yngwas- anaeth Bfeniri Ffrainc, lythyr at Eisteddfod Blaenoriaid Zurich ar y 27ai-n o Ebrill, i wahodd taleithau Switzerlaud i ddanfon Dirprwywyr i Paris, mown trefn i gynnadleddu yt>ghylch ey- tundeb cyfathrachol licwydd, yr hwn a eW} l!y>ia ei Fawrhydi i'w wncuihur a hwy ac i gynnyg iddynt ar fod i'r catrodau Switzaidd gael eu iTuriio oll, newydd, y rhai 11 'chwcU1;}-dmi'r Brenin gymmeryd i'w wasanacth ar yr un am., modau a ciiynt. Ar yr lleg o'r mis hwn, gwahoddwyd y Dug ) D' Angouleme. i Jwrdd y Podargus, un o'r i llongau Brutanaidd yn Bonrdeaux, gan yr 01- lyngesydd Penrose, fel arwydd o orfoledd am ddychweliad tireiiii Ffrainc *i'r meddiant o crsedd ei hyna?nid. Yr oedd ArgL j?Htou?p, ? a'r Prif-lyngesydd Argl wydd Keith, ynghyd a'u swyddogion, a Phendeligion ereUI yu y gym- deithas. Cyfarchwyd ei Uch<br Brenino! gan 21 o fangnehiuT llong Pedargns, yr hwn gyf- archiad a ddychwchvyd gan y Hong ag oedd yn t dwyn baner Freuiuo] Ffrainc. "V na derchafwyd banerau'r holl alhioedd cy.ngreiriol ar fwrdd y Podargns, a saethwyd 21 o fangnelau o'r newydd gan y Hong hono. Pan escyuodd ei Uchder Breninol i fwrdd y Podargus, tynwyd baner yr Ol-lyngesydd i lawr, a derchafwyd baner Fren- inol Ffrainc yn ei He, yr liyn a ennilloddddiolch- garweh; ac a gylVrodd lawenydd y miloec'd 0 t edrychwyr, y rhai oeddynt ar y iari. Saethwyd 21 o fangnelau er "anHiydedd i drigolion Bour- deaux, am eu hymddygiad gwrol ar o Fawrtli, ac wedi hyny. Daeth papurau KShnyuaidd i'r ddinas neii.h- i iwr, yn cynnwys hysbysiaeth i'r 19eg o'r mis hwn; nid yw eu cynnyvysiad o fawr pwys.— Mewn erthygl a amserwyd Ley den, yr 16eg, mynegir ar awdurdod hanesion a dderbyniasid o Copenhagen, fod (rigoliou Norway, yn ymroddi yn ymedd mwyaf awyddus ac egniol-i amddilf- yn ea hunain yn erbyn pobl Sweden; dywedanf fod bydd in o 06,000 o vvirfoddiaid (volunteers) wedi cydnryn tua therfynan y deymas, otid bed y Tywysog Christian wedi danfon y rhan fwyaf o honynt yu c!, o herwydd Had oedd arno mo'u heisieu. Ddoe y cyrhaeddodd v Frenines y 76 ml wydd hcodran. Ymddengys yn awr, nad oedd un sylfaen i'r dywediad diweddar fed Dug Meclenbutg Stre- litz, y o her- wydd dncth lJythyrau i'r ddinas ddoe, nddiwrth Ddugiaid Cumberland a Cambridge, ac nid yd- ym yn deall fod Dug Meclenburg wedi bod yn glaf. Amserwyd Hythyrau Dug Cumberland yn Berlin. o Ffrainc fod y Cadfridog Syr Thomas Picton, wedi myiied i Paris, arei daith tua Phrydain, ac yr ydym yn deali ci fod yn cael ei fldysgwyl yn y ddinas mown ychydig ddyddian. Dyben ei ymweliad, meddant, yw derbyn eyfarwyddiadau ynghylch 11 y wodraeth neillduol vn y rhyfel a'r Americ. Aeth Letitia, mam Bonaparte, ynghyd ?i -t, -I P ?l brawd, y Cardinal Fesch, i Parma, ) n 1 tal), ar yr ail ddydd o'r mis hwn, ac. wedi aros o honynt ynghylch awr a banner, tu a ithuiah). Ddoe derbyniodd Cadpen Broke o'r S hanon, o (am ei wroldeb a'i fedrusrwydd yn cymmeryd y iheigad Americ- nidd, Chesapeake, mown ychydig amser, er eu bod yu fwv ac yn lIiosocach Pll gWjT a'u maug- nelau na'r Shanon) yr hWII a roddwyd iddo gaij Fwrdeisiaid dinas L'lundain. Gvrwyd nn ovgorbydau y ddinas ddoe ar draws merch ieuane, ynghylch dwy flwydd a 1 (') hanner Lewis o Chesterr field fech?*n, yr boa a add wyd yn v nnui.

Advertising