Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

l - ... - LLUNDAIN* - Ivm-

News
Cite
Share

l LLUNDAIN* I vm- I DYDl) IAU, MAI 19.  A?SOM bapurau Paris i'r 17eg y bor? wl i)Mn. JhsbyS!mewnunohcnyntfod  J cyhmdd) hdldw:h wedi ei ys?nfnodt ?. y ? ?,g? ?;?t n:d yw hyu yn hysb.rs I meth 8\Y0<101. Ymddengys yn awl' ,nth y pa- purau hyti, mai chwedtddisail oedd yr liwu a souiai fod Bonaparte wedi iirio vn Gibraltar. .My negir mewlI llythyr a y^grifenwyd ar y 4ydd o'r mis hwii, gai\ Cad-irid^g iiertrand, uti o gyf- eillion Bonaparte, ei fod ef a'i gyfaill yn ynysx Kiba ar yr amser hwnVi, n'n bod yn holii'r lie o lawer yn well nag ceddynt yn ddyagwyl. Gyr- -wyd iian'orcliyfnyn ar y 1 5fed o Paris, yr hwn a. ysgrifnodwyd gan y i ar fod "i" d o g I)u l )otit, ar f, i'i' hoi I svyyddogion a'r milwyr y thai sydd gati- ddynt unrhyw hawl i hoimi) nuu wobr i getsio5 i ur.o a'u catrodau yn ddiosd, gan fod golygwyr- cyffrediuol ynghylch myned o Paris i iaw-n set- ydiu a tlirefui holl .gyrit' y fyddil1. Ac am hyny y Ihvyr an-genrheidioi iddynt fod yn bfe- senol mewn trefn i draddcdi hysbysiaeth i'r OulygwxCyírledinol o'u gwasanaeth perthynol, | feI y gellir en parhau mewn cyllawn, neu haner | til. Fob swyddog a erys yn Paris wyth ruwrnod ^ve-ai eyhoeddiad y gorehymyn hwn, a ysty rir fel;. yn ymwrthod a phob hatvl a c b a. ii o'i- fa.t It uchod. Cyhooddwyd llawnfwriad gan- gyngor cytr. redinol talaeth y Seine a chyngor bwrdeisol ]ari, i godi benthyg 5,000,000 o HYancs, mewn I tfordd o drethiad, at y gwasauacth mvvy- f angen- r'ieidicl, ac yn neillduol, i gynnai y milwyr yn y ddi lias bono, a'r yshytai, y rhai ydynt wedi eu llenwi gan filwyr elwyfus, y Ffrancod a'r Cyng- reirwyr. Telir y benthyg Snva -ar dri thaiiad t'yfai ta!, y 1 af ar y Ipfed o Fai, yr ail ar yr ^Uin, a'r olaf ar y 15fed o Fehefin, y cwbl iNgael I ei ad-dalu aaevvii pedair blyuedd, .tvcdi'f cyntaf o ^frpheiiaf rie,,tf-. Dywedir fod y Brenin wedi gosod y Tywysog Eugene yn Be'-gwastiavvd (Mars (uti) famine.' Dyv.edrdd ei Fawrhydi wrtho, ei foclyn go- beithio mwynnau heddwcU, o«d os fylh yr ym- gynnygai cyiie, efe a'i gosodai of ar waith gy<lâ'r yincldiried nnvyaf. Yn nanprcid?d preswy?wyr ta?eth L? M?Tt'-?e, 1 y XV?IL yr h wna yinddangcsodd yn y Monitnur am yr I6eg, gwelir yr ymadrodd can- ?ync?—4 (?? c;n bod yn gy?mydogiort t oror ??'ydaht Fawr, buom ynhh yn cdrych yn scrch- ?dot, yn oiidus, ae. yn alaius tua'r wiad let- tyeugar hono: bu e ca Mawrhydibyw yno mewn alltudiaeth bosnydus, gvda, Tiiywysoges hyglod y gwaed Breuinol, a inercii urddetlig yr hwn sydd wedi escyn i'r nefoedd." Defnyddiodd<-y Brenia y geiriau a gaulyn yn ei atebiad—" Tra yr oeddwn yn rnwynhan yii Lloegr y llettyeu- garwch mwyaf haelionus, ni bu eicli gwlad cliwi erioed yn absenol o'n) meddwl." Oddiwrth erthygl a amsenvyd Barcelona, Mai yr ail, fe yniddengys fod rhyw anfoddtonrwydd yn ffynu yn Spain, He y tybir gan rai fod y Ffurf-Iywodraeth yn rILy debyg i un Gwerin-ly- ^vodraethol (RepublicJ, ac felly yn wrthwy- licbol i Urddas y Penadur, awdurdod yr hwn a J'styrir yn rhy gyn ng. Y mae y lIythyr-Iong Hinchinhroke v/edi dy- fod i Falmouth, o'r India Orllewinol, mewn 35am o ddyddian. Bn brvvydr lymdost rhyngddi ac herwlong Atnericaidd o 18 niangnel ac yn llawn o wyr ar y daith, yr hon a gurodd. hi ( ymaith welH ymladd o honynt ddwy awr ac. 20 Ljl y /iiiinud, y gelyijion dclau gynnyg i orescyn eu bwrdd, eithr gynnd hwy yu nl gydacholled fawr. Coliodd y llyth- Yr-loug ddau ddyn mewn liadd, ac vvytii mewn clvvy.fo, tri o honynt a glwyfvvy.d yn erygius: ac y mae'r llong wedi cael ei dryUiOYII ddirfawr gaii belenau y gelynion ac yr oedd pedair troed.. fedd 0 dd\ffrYrI ei t-heudod, ar diwedd y frwydr. lit go odd ei ily thyr-god y u yr ynidrech, rhan o'r hon a bacthwyd ymaith gan y gwrtiiwynebwy r. Bore ddoc, derchafodd ei Uclider Brcninci I)ug C!arence, ei faner.ar f?dd yrLn'prcgna-' bIe o 74 mangnel, yn y Downs, ac yr 1 oedd i bl,?o 74 y!) y Doii,iis, tc oetl(l i T?crawdr Hnsia, a ?!n!n Piws?ia. Daeth ountOrlof(j Dover o C, iti" ci"yr li?yll tlddywedy gei:ir dyswy¡ ei Fawrhydi Ymer- f'cJrol ynghyd ti Bieniii Prussia mewn ychydig iddyddiau. MyMga. papur Saesneg boreuol, mai dim llai Iû, 50 o longan y cadres sydd iymgynnul1 i %'ithead cvn v pedwarydd o'i- mis nesai, mewn i ffurtio golygfa lyngosot ■a'vdderchrtg, fe! y gnHir troshrydd() amgylfrcdíon eywir i'r Dr- ^ithriaid Breninol r rhai a- fyddaut brescnnol, y?hylchbrwydr!y:!g?soL Danfotdr nawc!' mwy o inwyr I'r AmpriC nag ?Pddid yndyb?d ar VFy?taf, ac yr ydym ynj ?!ywed en bod i gael eugoscd dan dywysaeth Cadfl'ido" .yr hwn nid y(l?,ls li,eoi el etto j ?thr tybir m3} An^wycid Hilt a fydd; cry- ,>>vyllir amry w ereill ag sydd i fyned-gydag ef, negys Syr H, Clinton, y Cadfridogion Barnes., Robinson, Kempt, He,ere-ill y miiwyr a dcian- meddaut, tracd-farchlu, dy doliado fahgnelwyr, a'r catrodau traed, y 3edd,- 4edd, 5fed, 9fed, 39ain, 58ain, 88:iin, ynghyd 1 Ag amry w erfeill, y rhai a gynnwysanf y goreuou ¡ I"> J 1":> o'r fyddin sydd yn awr dan Ddug Weiington. I Y mae Hong ryfci o'nnain?oH mwyaf, y Nc?i 1":> 1 50'n, -yr hon'sydd i ddwyn 130 o fangnelau, i gad d gollwng i'r mor o Wooiwic?', yn y mis ncsaf? pan y bydd y Fenndur?id tramor yn bresenno], Ifys'jysir mewn Hythyrau anghyoedd o Parrs fed y Ffrancodyn rhy aHonyddi fed vn esmwyth; I t ymltVosfiantyn dragwyddol yn y buddugoHacthau ,tint y it i-ii yr Lu(I?lugoliactf?,p?u i a cnniriasantt Y mae hyn wedi achlysuru ymryson :?thywnUtiad gwaed. Dydd Sul divv- I eddaf l[;ldd wyd d ros 60 o ddytuon, Y rh&i fY[I eutj ¡ i ymladd eu brwydrau drostynt drachefn. ¡ J)ywcdir rr nrg)'a??ytttaf a wnaed ar Sou? a jl Suchet, gan Ddug W'eliugtoii, gllel ci achiysuru, gan gyfiievvidiad doeth a wnaethy Cwroti Drll- i, it ei faes-fangtielau (field pieces) sef gcsod l'hai o naw pwys yn lle'r rhai chwech. pwysi trwy'r ho 11 fyddin; dyfeisodd ei Ar- glwyddiaeth fodd i symud y gy,dit'r un cyflymdra yn agos a'r lleill, ac yr oedd eu hell- aith mewn dinystr yn anfynegol ddycbrynllyd. I Gwnpeth gwraig dlawd ag oedd yn bywr yn t Nottillham, ddiwedd ami ei hun yr wythnös J I ddiwcddaf, trwy gymmeryd gwenwyn. Gwraig I' i Jtingyll dall, yr liwit a ollyngwyd oddiwrth y fyddlll oedd y wrai g dlawd hon. Y rheswm a roddir dros y weithred ddibwyll yw, fod ei gwr ivedi ceisio ganddi cl dywys ef ar hyd yr hcoJydd II f i'gciio elwcn, YI" hpl a ddoluriodd ci mbeddwi i'r filth raddau, fel yr ymroddodd i gyllawni y weithred o hunan-ddinystr. Gwedi I!Yllcu o honi y gwenwyii, hi redodd allan o'r ty ) n wall. t gof, gorddiweswyd hi y nghyd à'i phlentyu I?y- chan yn ygoedwig; pan ymaliwyd gyntaf yi.ddi, hi a glwyfodd ddyn a chylleli ar ei fraich mor llymdest, fel na (Ulichon ddylyn ei alwedigaeth. Gwedi iddynt ei dal a'i dvvyn adref yn ddiogel, cyrchwyd cynnorthwy meddygol yn ddiyrmaros, ond n: bu o fudd hi drengodd yn yr hwyr, gan adael gwr gresynol a dau o blant dan ei ofal. ——— I

[No title]

Advertising