Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

BARDDONIAETH.

-'-'-'_._"-'i AT (jrYHOEDD…

y nnL.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

y nnL. GVVM FENDITH FYDDAI i bob CENEDL gac: (>:1 llvwod- RAELLIU GAN GYIVEITHIAN y LLY.FR HWN. CYSOR-DREFN CYF- lawn ydyw, y futh lJad oes dim 0 hono I'W ymaith Hac eisian YCHWAUEGU Jim A TO. Y maú )"11 CYNMVYS pob Iletli ANGENRHEIDIOL j'w GWYBO^A'U GWNEUTHUR. KHYDD GOPI I FRCNIN. A RHEOL I DDEILIAID. ADDYSG A CHYNG-. hor i SENEDDWR. Awdurdod a CAYFARWYDDYD i Hetld- YNAD (Magistrate). YRMOCHEIIAD I DYSTION. ANNOGAETH I'R RHEITHWYR (Jury) fod vn fltlidtiedl. CYNNYSGAEDDA Y BARNWR AG IAWNDER I tUcJfrydn (tv sentence). Gesyd ygwr yn ARGLWYDD ur ci (!$EIITUN,A R WRAIG yn FEISIRES »R EI BVVRDD; GAN EI DDYSGN ef i LYWODRAEFHU, A'I DYSGN HITHAN i REOLI. Mac yn GADACL amhy.tedt1 I'R rhiou yn ETIFEDDIAEIH, AC YN ILNVYINO ufudd-dod yn WASANACTH ar Y PLANT. Mae yn RLIAGNCDI a THERFYAU RHWVSG y pen- J HYW'VDD, RHTOL y rheolwr, ae AWDTNDOD y meistr; yn GORCHYNIMYN y GWEISION i NFUDDHAU, a'r DEILIAID i an- RHYDEDDU y RHAI SYDD YN cii llywodractlm, gan atldo BENDITH ei AWDWR i BVB UN a rodio yn OL ci GYFARWYDD- yd, RHYDD LIYFFORDDIADAU yn nghylch priodasnu a CHLADDEDIGAETHAU. SLAE YN ADDO bwyd a diod, gnn an- mg iawn DDEFITYDDIO pob un oli7 ddan. Mae YN CYL- ARWYDDO GWR yn ei YMADAWIAD at Noddwr FFYDDLON a THRAJIYWYUDOT, dywed wrtho GYDA phwy i adael ei blallt YNUIDIFAID, ac YI1 MLSWY yr YMDDIRICD EI WEDDW, ac yn ADDO Tal I'R NAILL, a Phriod i'r LLALL, Jcr. XLIX, 11. DYSG i ddvii pa FODD i drcfnu ei dy, a pha fodd i WNEUD ei EWYLLYS. Y lIyfr CYNTAFYVV, Y GOREN YW, y HYFR hynaf yw. Mac yn CYNNWYS Y CYFRCITHIAU gorcll VT- ioed, y DIRGELEDIGAETHAU GORDDYFEAF a YSGRIFENWYD • ERIOED, y MATERION VLIAGORAF CRIOED, y CYFARWYDDIADAU UNIONAF CRIOED, a'l' HYFRYDWEB PENAF a DDATGUDD-IWYD criocd fie a DDATGUDDIR byth. BYR-DRUITH yw oli, HOLI 1; 1 'b"' BCTHAU a ACTBANT HEIBIO, a givir ddywediad am yr hOlll bcthan sydd i DDYFOD. Mae yn TERFYIIU pob mater mcwn datil (ollll gall DDYNION LIYGREDIG en MEDDWI). Dettyå bob mnmhcuacth. ESMWYTHA y GYDWYBOD ODDIWRTH bob PETRUSDER. Mae yn DYWEDYD digcn aro y GWIR a'r BYWIOL DDUW, ac am y tfordd atoef. Mae 3-itllytr ag sydd yn dangos y da a'r drwg, yu CONDEMNIO Y FFOLINEB, ae yn GWNEUTHUR Y GWIRION yu ddoeth. Y llyfr MWYAF cynnwysfawr YN y bvd. iliac YMLDO YR HANESYDDIAETH I GOREU a ARGRAFFWYD, AM YR OESOEDD BOREIIAF, am y DAM- WEINIAU RHYFEDDAF, y GWEITBREDOEDD MAWRFRYDICAF (.heretical deeds) a RHYFELECDD ANGHYDNIAROL. Y lae yn ae ii f rei'tio l AIae DARDDULLIO y bydoedd nefol, DAEAROL, ac UFFCRNOL. Mac yn dangos ùechroenad y MYRDDIYNATT ANGY!AIDD,Y dyeol iwythau, A'R UFFCRNOL LENGAU. Uhydd ADDYSG i'r cel- FYDDWR (mechanic) PERFFCITHIAF, MANYL-DDYSGYDD (artist) DYFNAF, YR AREITHYDD hyawdlaf, y RHIFYDD eyfivinaf, a'1' BEIRNIAD MANYLAF. Y CYFAMAIOD gorcll a GYTUMVYD arno ydyw, YR EWYLLYS lawnaf a YSGRIFENWYD ac a seI- IWYD ydyw. Doed pawb i geLsio ei DDIGON ynddo. Y mac d AWDWR HEB gysgod TROEDIGAETH. Aeù i bob TEYRNAS, i bob gwJad, i bob- teuInJ ac i bcob calon1 yw gwcddi un o'i GURWYR, A. J. CATECtssf I'R nVS rroi:. Ikth yw BALCHDER?—MAWRHYDI FFOLINEP. Beth yw cN iif,gen P Afiecliyd FFOLINEB. Beth yw CYBYDD-DOD?—GRCSYNOLDEB FFOLINEB. Beth yw FIOLINEB. Beth yw AIRMIOLCHGARWEH ?—ANGOL IIOIINEB. Beth yw (licl,.ell? I)OCt!;inel.) HOIMCB. FFOLINEB. Beth yw DYMQNIADAU AFREOHTFC?~TRAEHWANTA'OLINE&I Beth vw GLYTLMI?—ANIFEILEIDD-DRA SFOLINEB. Beth yw HID?—1G WALLGOFRWYDD FFOLINEB. Beth yw CREULONDEB ?-PERLFEITIIRWYDD, FFCLINELN Beth yw DIOGI ?—HUNAN-FWYNLIAD IFEIIUEB. Betli yw FI'ASIWN?—LIFRAI FIOLINEB; Yr hyn a tendych, gwnu ar frys.— PAN GOLLODD MT; Baxter m O BANNAU, y l'hai a DRYSORASAI EIE I ADTIILADA YSGOLDY, yr oedd yn mynych ADRODD YI- ANHAP, FTI AN- NOGAETLI I ei-cill i fod yn ELUSCNGAR TRA'R OEDD DUW YA rhoddi IDDYTIT anu i g-fnmu, gan ystyficd ci hlln yn FEIUS, am ohirio GWCITHRCD chh cyhyd, a GODDEF I'W HAELIONI GAEL ei LUDDIAS o DDIFFYG hrys A DIWYDRWYDD. RLIODDODD y Dr. TILLOTSON (ARCHESGOB wcdi liyiiy) yr cngraffaü mwyaf ODIAETH o'i ELUSENGARWCH; pan YRWYD MILOEDD 0'1' HUGUENOTS o FFRAINC gatl ERLEDIGAETH i'r wiatl HON, TRIGODD LLAWER O honynt YN NGHAERGRAWNT, He Y JNAE EU HILIOGAETH HYD HEDDYW; RLIODDODD v BRENIU GANIATAD tscifi clnsen iddyut yn y LLAN- oedd, ae yr odd TILLOTSON yn ell-a GWEITHGAR i DDWYN ell Iwchos YNMLAEN; a plum oedd Dr. BEVEREDGE yfig- hylch GWRTHOI DARLIEN YR YSGRIFEN, gan IIAERU eu bod yn grues i GYFRAITH yr cglwys yn LLYFR Y WEDDI GYFFREDIN DYSTEWYD et' gan Dr, TILLOTSON, £ T'R ATCBIUD CYNNWYS ryiti hWlI, ATHRAW, athraw, y mae cluseu UCHLAW RHEOLAIT DEFODOL." ACLIWYNODD rhai o WYR lIys yr Ymerawdr SIGISMCND, ei fod ef yn lie DYFETHA ci ELYNION GORCHFYGEDIG yn ell dcrbpl LIWYNT i'w FLAFR. "Ouid ydwyf," ebe'r YM- rawdr ARDDERCHOG hwn, yn DYFETHA (v NGEIYNION VN ctreithiol, pan BYDDWYF YN eu GWNEUTHUR YN GYFEILLONR'' Pan BREGETHWYD PREGETH DODDEDIG mcwn rhyw egol- wys yny wlad, yr oedd pawb yn WYLO yno end un DVN pan OFYNWYD idùu, pa fodd yr odd efe licb wylo fel v LLEILL, OHJ" ebe EFE, yr wyf fi yn PERTHYII i bhvyf ARALL!" < JOFVINVYD i hen WR, ag otdd yn byw mcwn lie an,* hyfannedd ar ben MYNYDD, Pa fodùy GALLASAI gaI'U byw MEWN lie o'i, FATH, fei DYN WEDI ei ALITUDIO 0 hth (Ivnion P" Attebodd yr iicii WR gydá THAWELWCH MAWR Y iiiae RLIAGLUNIAETH yn GYNIMYDOGES apes IAWN i mi." ;.r. i— ..■■a. —

.IMAIICIINADOEDD.